Schokkende cijfers over misbruik Australië

De Australische onderzoekscommissie naar seksueel misbruik heeft schokkende cijfers gepubliceerd over de praktijken in de Rooms-Katholieke Kerk. Tussen 1980 en 2015 zouden 4444 kinderen misbruikt zijn door priesters of andere religieuzen.

Sydney

Hoewel de commissie ook onderzoek doet naar seksueel misbruik in scholen, sportclubs, gezondheidsinstellingen en andere kerken, krijgt het misbruik in de katholieke kerk de meeste aandacht. Rond de 60 procent van alle seksueel misbruik van minderjarigen blijkt in geloofsgemeenschappen te hebben plaatsgevonden. En het overgrote deel (tweederde) daarvan gebeurde in de katholieke kerk, terwijl bij die kerk slechts een kwart van de bevolking is aangesloten.

Aan het begin van deze slotakte van een vier jaar durend onderzoek, publiceerde de commissie confronterende resultaten. Daaruit blijkt dat 7 procent van alle katholieke geestelijken tussen 1950 en 2010 kinderen zou hebben misbruikt, en in sommige bisdommen zelfs 15 procent. Tussen 1980 en 2015 zouden 4444 kinderen van gemiddeld 11 jaar slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door priesters of religieuzen. Zo’n 90 procent van de in totaal 1880 vermoedelijke daders was man.

Volgens slachtofferorganisaties zijn de werkelijke cijfers zonder twijfel nog hoger, omdat veel slachtoffers uit schaamte hun verhaal niet durven te doen of inmiddels zijn overleden.

Verder blijkt uit het onderzoek hoe kinderen die misbruik meldden, werden genegeerd en soms zelfs gestraft, terwijl geestelijken veelal ongestraft en onbehandeld overgeplaatst werden. Bovendien werd bewijs veelvuldig vernietigd.

schaamte

Francis Sullivan, het hoofd van de Truth, Justice and Healing Council, opgezet door de Australische bisschoppen om de zaken rond misbruik te coördineren, noemde de getallen tegenover de commissie ‘schokkend’. Geëmotioneerd gaf hij ‘massale fouten’ bij het beschermen van kinderen toe. ‘Als katholieken buigen we onze hoofden in schaamte.’

Met spanning wordt nu uitgekeken hoe de commissie de getuigenverklaringen van kardinaal George Pell, naaste medewerker van paus Franciscus en beschuldigd van het toedekken van misbruik, waardeert.

Een hele stoet bisschoppen moet de komende drie weken voor de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse opdraven, evenals hoofden van religieuze ordes en congregaties. Mgr. Denis Hart, aartsbisschop van Melbourne en voorzitter van de Australische bisschoppen waarschuwde vooraf voor een zware tijd, voor slachtoffers, voor katholieken en voor velen in de Australische samenleving.

biechtgeheim

Eén van de pijnpunten is de vraag naar het biechtgeheim. Een deel van het misbruik vond in biechtstoelen plaats.

En anderzijds: wanneer daders het in de biecht toegaven (en vergeving ontvingen), mocht de biechtvader het niet melden. Het eindrapport van de commissie wordt aan het eind van 2017 verwacht.

Bron: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/schokkende-cijfers-over-misbruik-australie.2494686.lynkx

Jehova’s onderzocht: houden ze misbruik onder de pet?

Jehova’s getuigen

Nederland, Utrecht,10-08-2013. Foto Maarten Hartman. Jaarbeurs.

Houden Jehova’s Getuigen de ontuchtplegers in hun gelederen de hand boven het hoofd? Na twee jaar juridisch geworstel kan een Britse onderzoekscommissie op zoek naar het antwoord op die vraag. Hoog tijd, vinden uittreders. Volgens hen ontmoedigt de kerk misbruikslachtoffers om naar de rechter te stappen.

De commissie in kwestie, de federale waakhond voor liefdadigheidsinstellingen, wil weten wat er klopt van de aantijgingen van uittreders en slachtoffers dat het kerkgenootschap zwaar tekortschiet in de manier waarop het misbruikkwesties afhandelt. Word je als Jehova’s Getuige oneerbaar betast door een kerkgenoot, dan heeft aangifte doen niet altijd de hoogste prioriteit, claimen de uittreders.

Eerst en vooral klop je volgens hen aan bij een ‘gerechtelijk comité’, een kerkelijk arbitrage-orgaan dat geschillen tussen kerkleden probeert te slechten. Daar beslissen ouderlingen over hoe het verder moet met de betrokken partijen. Of de aantijgingen kloppen en zo ja, of vergeving een optie is, of dat de dader uit de kerk moet worden gezet. De bewijslast is hoog: het gerechtelijk comité zou alleen zaken behandelen als er twee getuigen zijn – een vereiste waar bij seksueel misbruik zelden aan kan worden voldaan. Lees meer

Oud-Sportvrouw van het Jaar: ik ben jarenlang seksueel misbruikt

Vanavond, woensdag 21 december, op NPO2 bij NOS Nieuwsuur om 22.00 uur.
Na het Sportgala!

Voormalig profwielrenster Petra de Bruin durft na tientallen jaren innerlijke strijd eindelijk haar verhaal te vertellen. Ze is tijdens haar carrière jarenlang seksueel misbruikt, vertelt ze tegen Nieuwsuur. Het misbruik begon toen De Bruin minderjarig was.

“Ik ben nu 54 en ik heb er nog elke dag heel veel verdriet van.” Het kost De Bruin zichtbaar moeite haar verhaal te vertellen. Nog nooit eerder sprak ze zo open over wat haar is overkomen.

“Het is een soort innerlijke worsteling in mijzelf. Ik wil blij en liefdevol zijn, naar mezelf en de mensen van wie ik houd. En dat lukt op een of andere manier niet zo goed.”

Petra de Bruin won in 1979 onverwacht het wereldkampioenschap wielrennen in Valkenburg. Het lukte de 17-jarige veelbelovende wielrenster, samen met een Belgische renster, weg te komen uit het peloton. Ze won nipt, na een spectaculaire finish. Hierna werd ze gekozen tot Sportvrouw van het Jaar 1979.

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2149527-oud-sportvrouw-van-het-jaar-ik-ben-jarenlang-seksueel-misbruikt.html?title=oud-sportvrouw-van-het-jaar-ik-ben-jarenlang-seksueel-misbruikt

De schaduwzijde van de missie in Uruzgan

De schaduwzijde van de missie in Uruzgan. Hij kostte twee miljard.
Volgens Den Haag ging het om wederopbouw, maar er werd vooral gevochten.
25 doden aan Nederlandse kant en een veelvoud aan gewonden. Om de strijd te winnen werkte ISAF samen met lokale machthebbers. Ook met mannen die zich schuldig maakten aan het seksueel misbruiken van minderjarige jongetjes.
De daders werden ongemoeid gelaten.

‘In Nederland zou ik die man arresteren en hier moet ik daarmee samenwerken’, zegt een lid van de Koninklijke Marechaussee in de uitzending.
Brandpunt onderzocht de schaduwzijde van de ISAF-missie en stuitte op morele dilemma’s, machteloze militairen en een Nederlandse gezagsdrager die het seksueel misbruik afdeed als: ‘Het is cultuur’. Het tolereren van het misbruik roept morele vragen op maar leidt, zo blijkt, ook tot veiligheidsrisico’s.

http://www.npo.nl/brandpunt/20-12-2016/KN_1686919

Misbruikt door vrouw

De Nederlandse politie en zedenonderzoekers vinden dat er in Nederland meer aandacht moet komen voor misbruik door vrouwen. Hun reactie volgt op een Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat misbruik door vrouwen bij mannen vaker lijkt voor te komen dan over het algemeen wordt aangenomen.

Seks terug vinden

In de therapiesessies die gebaseerd zijn op Peter-John Schoutens model ben ik heel veel verder gekomen in het omgaan met wat begon toen ik vijf jaar oud was en gepakt werd door een man. Maar er bleef een stuk over dat ik ook wilde maar waar het mij met mijn therapeut niet goed lukte greep op te krijgen. Dat is seks. Ik voel me nu vrij, heb die dader die ik bijna m’n hele leven met me meegedragen heb, die nooit ver weg was, van me afgeduwd en weggestuurd. Maar dan? Ik wil m’n hele lijf kunnen voelen, mijn gevoel laten stromen, voelen hoe ik me voel en wat ik wil. Wat ik lekker vind en wat niet. Daar uiting aan kunnen geven. Dus ook: seks.
Ik ben gaan zoeken op internet naar iemand die me daarbij zou kunnen helpen en heb gezocht naar een seksuoloog. Dat zijn bijna allemaal vrouwen en de eerste die ik belde om een afspraak te maken had tijd: over een week zou ik kunnen komen. Het enig wat zij nodig had was m’n BSN. M’n BSN??? ja mijn burgerservicenummer, dat was ze wettelijk verplicht. Ik zei dat ik eerst kennis wilde maken en dat ik dat BSN wel mee wilde nemen maar niet meteen wilde opsturen. Dan ging de afspraak niet door! liet ze me weten. Dus die afspraak is niet doorgegaan. Natuurlijk niet.
Dus ging ik verder zoeken en ik vond een mannelijke seksuoloog. Ook die had tijd en deze had geen BSN nodig. Ook hoefde ik geen ID mee te nemen op de eerste afspraak.
Het bleek een warme, knappe en vriendelijke man te zijn die me een week later in zijn praktijkruimte ontving. Een klein kamertje met twee stoelen en een laag tafeltje en een massagetafel. Daarmee is het bijna helemaal vol.
Ik ben niet bang en ga doorzetten. Ik zeg tegen mezelf: ik kan altijd nee zeggen als het niet goed gaat. Ik vertrouw op me zelf.
De eerste keer heb ik veel verteld. Eigenlijk zo’n beetje alles wat ik over mezelf geleerd heb in de therapie tot nu toe en het stuk waar ik nu nog mee aan de slag wil. Hij heeft veel aantekeningen gemaakt. Reageert goed. Dus twee weken later ben ik er weer.
Nu krijg ik een keuze te maken tussen twee manieren van werken:
1. de fysieke aanpak met behulp van de Maori healing methode. Fysiek, intuïtief, kleren kunnen aanblijven. Kan pijn doen en helpt blokkades te vinden en los te maken.
2. De zachte aanpak: praten, voelen, kijken om samen te vinden waar blokkades zitten.
Ik heb voor de fysieke aanpak van de Maori healing gekozen.Ik heb al zo veel gepraat.
We zijn meteen begonnen en dat betekende dat ik op de massagetafel ging liggen en dat de therapeut begon met zijn voetzolen tegen de mijne aan te drukken.
Het duurde ongeveer drie kwartier, eigenlijk had ik geen besef van tijd, het leek best lang te duren. Ik ben stevig aangepakt, met ellebogen, knieën, vingers en voeten is hij mijn lijf gaan onderzoeken. Het deed soms zo erg pijn dat ik het uitschreeuwde. Toen hij eindelijk ophield begon er iets bij mij te bewegen, van binnen , dat er uit moest! Het was echt helemaal niet tegen te houden, het was als een langdurige explosie. Ik lag te kokhalzen, te brullen, ik kromde m’n lichaam en brulde het uit en sloeg keihard met mijn vuisten op de massagetafel. Dat ging lang door, ik kon pas na een minuut of vijf of zeven stoppen. Toen voelde ik me leeg en ontspannen. En beverig. En mijn keel deed pijn van het schreeuwen.
Volgende week is de volgende sessie.
Ik zal er dan hier weer overtellen, verwacht ik.