Onder Blog vind je verhalen, oproepen, lotgenoten contact, ervaringen van partners, films en veel meer. Onder veertig categorieën zijn er in de loop der jaren zo’n vijfhonderd berichten en meer dan twaalfhonderd reacties daarop. Dit deel van deze website is gemaakt om mannen met misbruik ervaringen de gelegenheid te geven met elkaar in contact te komen vanuit de gedachte: delen is helen. Bovendien vind je artikelen uit de media over seksueel misbruik van jongens. VROUWEN herkennen zich in 95% van wat hier beschreven staat. Lees zij in plaats van hij en je komt ook thuis.

Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen te maken hebben gehad met seksueel misbruik.
 Ook hun partners, familie-leden, omstanders en hulpverleners kunnen de informatie en de verhalen lezen. Om te begrijpen wat seksueel misbruik in een mannenleven kan aanrichten. 
Lees over seksueel misbruik, de schade, de gevolgen en het verwerkingsproces. Lees over hoe je door seksueel misbruik traumaseksueel wordt en een psychische dwarslaesie oploopt.

 • misbruik

  seksueel misbruik – moment – schade – gevolgen – verwerken

 • hulp

  infomiddag – individueel – groep – test jezelf (nieuw!)

 • pro

  voor hulpverleners – ervaringsdeskundigen – opleiding

 • blog

  verhalen – zelf schrijven – reageren – lotgenoten – kerk – oproepen – archief