Meldingen bij Hulp en Recht

Bij het kerkelijk meldpunt ‘Hulp en Recht’ in Utrecht zijn de afgelopen zes jaar 196 meldingen en klachten binnen van verkrachting, pedoseks en ander wat ‘Hulp en Recht’ noemt ,,grensoverschrijdend gedrag”. Veertig klachten zijn gegrond verklaard.

De rooms-katholieke kerk heeft deze (en andere niet bij ‘Hulp en Recht’ gemelde) gevallen van seksueel misbruik stelselmatig binnenskamers gehouden. De zeven bisdommen én ‘Hulp en Recht’ weigeren aangifte te doen van seksueel misbruik, hoewel er in Nederland een aangifteplicht is voor verkrachting.

uit NRC 2004

Kindermisbruik door 4 procent geestelijken VS

Misbruik in de katholieke kerk: Kindermisbruik door 4 procent geestelijken VS
misbruik in de kerk
WASHINGTON/BOSTON, 27 FEBR. Vier procent van de Amerikaanse rooms-katholieke geestelijken heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen. Dat concluderen het bisdom Yakima (Washington) en het National Review Panel, een commissie van toezicht bestaande uit leken, na een uitgebreid onderzoek.

Tussen 1950 en 2003 ontvingen Amerikaanse bisdommen 10.677 klachten van seksueel misbruik. Daarvan werden 6.700 bewezen, duizend klachten bleken vals.

Bijna 3.300 klachten konden niet in behandeling worden genomen omdat de betrokken geestelijke was overleden. In het totaal hebben 4.392 van de 109.694 rooms-katholieke geestelijken zich schuldig gemaakt aan het misbruiken van minderjarigen. De kerk heeft 533 miljoen dollar aan compensatie uitgegeven. De onderzoekers tekenen aan dat Jezuïeten, Franciscanen en Dominicanen niet zijn meegeteld.

Het onderzoek werd begonnen naar aanleiding van een groot aantal seksschandalen binnen het aartsbisdom Boston, die begin 2002 aan het licht kwamen en waarmee de Amerikaanse katholieke kerk in een diepe crisis raakte.

Overal in de VS, maar ook daarbuiten, deden slachtoffers van zich spreken en werden schandalen openbaar. Alleen al in Boston lopen meer dan vierhonderd aanklachten van slachtoffers tegen de kerk. Zeven procent van de geestelijken in dit bisdom (162 mannen) zou minderjarigen hebben misbruikt.

In een bijbehorende rapport krijgen vooral bisschoppen kritiek omdat zij, ook nadat een klacht wegens misbruik was geuit, priesters niet ontsloegen. Zo ontstond een ,,moreel nonchalance”. De bisschoppen zijn volgens het rapport schuldig aan ,,verzuim” en stonden toe dat de ,,rook van Satan” de kerk kon binnentreden.

De enkele bisschoppen die het probleem wel onderkenden, probeerden jarenlang bij het Vaticaan een verandering in de wetgeving te bewerkstelligen zodat ze sneller konden ingrijpen.

Groepen die slachtoffers vertegenwoordigen denken dat het aantal misbruikte kerkgangers groter is. Volgens hen wachten de meeste slachtoffers tot zij gemiddeld 44 jaar zijn tot ze naar buiten komen met hun verhaal. (AP, Reuters

27 februari 2004 UIT NRC HANDELSBLAD ZIE NRC.NL