RK-kerk

direct naar de verhalen en berichten
De Rooms-Katholieke Kerk heeft in zijn rijke geschiedenis over heel de wereld een spoor van seksueel en ander geweld achtergelaten. Dit misbruik door geestelijken en medewerkers van met name jongens (als misdienaar, in internaten, etc.) is heel actueel. Daarom hebben wij over dit onderwerp hier bijdragen en oproepen of verhalen verzameld.

We willen laten zien wat er in Nederland leeft over dit onderwerp.
Wij stellen bijdragen, meldingen en verhalen over dit onderwerp erg op prijs.
We vinden dat de kerk moet uitreiken naar de mensen die slachtoffer zijn geweest van de dienaren van God, die misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie. Er zijn geen grenzen gesteld aan medewerkers die de fout in zijn gegaan en er is stelselmatig gewerkt aan het in de doofpot stoppen van affaires en steeds geheimhouding af te dwingen.

Je treft hier aan:

  • artikelen uit de media van de afgelopen jaren-meningen over kerk en seksueel misbruik
  • Je vind de International Clergy Sexual Abuse News Monitor in het menu onder deze thema pagina
  • discussie over hulp en recht
  • media /actueel
  • LET OP de oproepen / meldingen van mannen die contact zoeken met anderen met dezelfde ervaringen, staan in “Oproepen/verhalen”

Betrokkenheid Paus bij misbruik is leugen

maandag 2 oktober 2006 12:35

De katholieke kerk beschuldigt BBC-programma Panorama ervan een ‘zeer bevooroordeelde’ aanval te hebben uitgevoerd op paus Benedictus XVI. In een documentaire van het tv-programma wordt beweerd dat de paus in het verleden betrokken was bij het systematisch verbergen van seksueel misbruik van kinderen door priesters.

‘Absoluut misleidend,’ zegt Vincent Nichols, aartsbisschop van Birmingham, over de documentaire.

Televisieprogramma is misleidend, zegt de katholieke kerk
De documentaire is misleidend, zegt de katholieke kerk

De programmamakers vroegen priester Tom Doyle, een voormalig advocaat van het Vaticaan, een document te onderzoeken waarin geheimhouding wordt aangemoedigd als het gaat om zaken waarin kinderen zijn misbruikt door priesters.

Instructies
Volgens Doyle staan in het document instructies over de manier waarop bisschoppen klachten over misbruik moeten afhandelen.

Zij zouden daarmee strafvervolging hebben vermeden, zegt Panorama, en het document zou ook uitsluitend hiervoor zijn bedoeld; de slachtoffers worden nergens genoemd. Alle betrokkenen, ook de slachtoffers, moesten een eed tot geheimhouding afleggen.

De toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige paus, zou twintig jaar lang verantwoordelijk zijn geweest voor dit document, de ‘Crimen Sollicitationis’ uit 1962.

Bedrieglijk
Volgens de katholieke kerk gaat het document helemaal niet over seksueel misbruik van kinderen, maar over misbruik van de biecht. Het actualiteitenprogramma heeft de documenten op misleidende wijze gebruikt en ook de manier van monteren is bedrieglijk, zegt Nichols.

De BBC blijft achter de documentaire staan.

Misbruik en moord in de Amerikaanse kerk

Een nieuwe zaak van seksueel misbruik met een dubbele moord brengt de rooms-katholieke kerk in de VS verder in verlegenheid.

WASHINGTON, 15 NOV. In de conferentiezaal zijn de bisschoppen toe aan agendapunt negen, de liturgie. Buiten, op straat staren twee Amerikaanse gezinnen treurig voor zich uit, bedremmeld steken ze foto’s in de lucht. Er staan de gezichten op van twee vermoorde familieden, Daniel O’Connell (39) en James Ellison (22), slachtoffers van een van de gruwelijkste zaken rond seksueel misbruik binnen de Amerikaanse rooms-katholieke kerk. ,,We gaan nu naar de bisschoppen”, zegt Thomas O’Connell (53), een broer van een slachtoffer.

De families zijn naar Washington gekomen om de bisschoppen, bijeen in een hotel nabij Capitol Hill, te confronteren met feiten die vorige maand door een rechter in St. Paul, Minnesota, zijn vastgesteld. O’Connell, een begrafenisondernemer, werd drie jaar geleden vermoord door priester Ryan Erickson (31) in Hudson (10.000 inwoners). Vlak voor de moord confronteerde O’Connell de priester met ontdekkingen over seksueel misbruik van kinderen. Daarna vermoordde dezelfde priester ook James Ellison, een stagiair van O’Connell die niets met de zaak te maken had, maar gealarmeerd door het pistoolschot naar de plaats van de moord was gerend.

,,Ik heb het gedaan en ze zullen me pakken”, bekende de priester november vorig jaar aan een diaken. De priester pleegde kort daarna zelfmoord. In een ‘John Doe’-zitting, een berechting zonder verdachte, verklaarde de rechtbank in St. Paul vorige maand priester Erickson schuldig aan beide moorden.

Op zitting bleek dat de priester een verzamelaar was van pistolen (hij had er zestien). Er werd porno bij hem gevonden. Een slachtoffer verklaarde dat hij minderjarigen drank gaf alvorens seks met ze te hebben. En vorige week bevestigde de kerk dat Erickson in 2000 tot priester was gewijd hoewel de kerk wist dat hij in de jaren negentig was beschuldigd van seksuele intimidatie. Het is in strijd met het zero tolerance-beleid in dat de bisschoppen in 2002 invoerden: geestelijken met een ‘verleden’ zouden uit hun functie worden gezet. De kerk heeft nog niet verklaard waarom Erickson de dans is ontsprongen.

De zaak is de zoveelste aflevering in een schandaal dat de Amerikaanse katholieke kerk maar niet achter zich kan laten. Volgens cijfers van de Amerikaanse krant The Washington Post zijn de laatste jaren 11.000 gevallen van seksueel kindermisbruik bekend geworden waarbij 5.000 geestelijken waren betrokken. Maar misbruik gecombineerd met dubbele moord is niet eerder vastgesteld.

De families O’Connor en Ellison, ze zijn met elf man, hebben geen ervaring met acties, beaamt Thomas O’Connell terwijl ze de straat oversteken, op weg naar de bisschoppen. Zij zijn ondernemers, zegt hij. Zelf heeft hij een marketingfirma, zijn vermoorde broer organiseerde begrafenissen en de Ellissons zijn voornamelijk boeren; zij laten het woord doen door de trots van de familie, Tim Ellison (28), die net terug is uit Irak en zijn uniform nog draagt. ,,Wij komen geen rotzooi trappen”, zegt Thomas O’Connell. In zijn binnenzak, legt hij uit, heeft hij een vijf-puntenplan voor de kerk. Punt één is dat bisschoppen disciplinair worden gestraft als ze, zoals bij Erickson, een priester wijden die eerder bij seksueel misbruik betrokken is geweest.

Zijn katholieke geloof, zegt hij, is niet door de zaak aangetast. Maar de manier waarop de kerkleiding in de VS met het misbruik omgaat stoort hem. ,,De bisschoppen duiken weg, ze dekken toe. Dat mag niet langer.” Je moet weten, zegt hij, dat priester Erickson de mis opdroeg bij het huwelijk van zijn broer, en zelfs zijn begrafenismis voorging. ,,Begrijp je de schok?”

Als de families in het hotel de roltrap naar de conferentiezaal willen afdalen, lopen ze tegen beveiligingsmensen op. Irak-ganger Tim bloost, hij maakt als eerste rechtsomkeert. Even later mogen de families kort met een woordvoerder praten. O’Connell krijgt geen toezeggingen en formuleert in alle rust wat nu de volgende stap wordt: hij wil naar de paus.

Advocaat Mike Flannigan (28) kijkt op een afstandje tevreden toe. Zoals het Cindy Sheehan afgelopen zomer lukte met een onvervulbare eis (een gesprek met president Bush) aandacht voor haar anti-oorlogsactie te genereren, zo garandeert deze eis dat de actie nog wel een paar maanden goed blijft, meent hij. Flannigan werkt voor het kantoor van Jeff Anderson, die in de jaren tachtig als eerste advocaat in de VS een schadevergoeding loskreeg van een priester die een kind misbruikte. Het kantoor staat nu zeker duizend slachtoffers van misbruik bij. Deze zaak, zegt hij, heeft de potentie van een doorbraak. IJzingwekkende feiten, een falende kerk, en een redelijke maar overtuigde familie. ,,Het lukt de Amerikaanse bisschoppen al jaren de schade relatief klein te houden”, zegt hij. ,,Dat zal nu heel moeilijk worden.”

Door correspondent Tom-Jan Meeus
uit NRC handelsblad
15 november 2005

Moord Arthur Ghurahoo opgelost

UTRECHT – De Politie Utrecht heeft het misdrijf uit 1986, waarbij Arthur Ghurahoo seksueel werd misbruikt en vermoord, opgelost. Het DNA-profiel dat verkregen was in de zaak Arthur is vergeleken met het DNA-profiel van een onlangs overleden man. Deze man werd verdacht van een zedenmisdrijf. De vergelijking leverde een match op. Hoewel voor de nabestaanden veel vragen onbeantwoord zullen blijven, komt hiermee een einde aan een langlopend onderzoek en 20 jaar onzekerheid.

Op zondag 4 mei 1986 wordt het dode lichaam van Arthur Ghurahoo ís avonds in een greppel aan de Marsdijk bij Fort Vechten aangetroffen. Hij blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gebracht en seksueel te zijn misbruikt. De politie start samen met de Marechaussee een onderzoek. In dat onderzoek worden nog vijf andere zedendelicten betrokken die in 1983 zijn gepleegd. Op basis van onder meer pleegplaats, signalement en werkwijze komt de politie tot de conclusie dat deze feiten waarschijnlijk door ÈÈn dader zijn gepleegd. EÈn van deze vijf zaken betreft de verkrachting van een 9 jarige jongen in IJsselstein. Na bijna twee jaar wordt het onderzoek stilgezet zonder dat de verdachte is aangehouden.

In mei 2000 wordt het onderzoek in de zaak Arthur als cold case opnieuw door de politie opgepakt. Dankzij ontwikkelingen in de techniek kan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dan alsnog uit een in 1986 veiliggesteld daderspoor dat bij Arthur is aangetroffen een DNA-profiel verkrijgen. Dit DNA-profiel komt overeen met het DNA-profiel dat ook in 2000 wordt verkregen uit het sporenmateriaal dat in 1983 is aangetroffen bij de verkrachtingszaak in IJsselstein. Hoewel het DNA-profiel van de verdachte bekend is, kon de persoon aan wie dit profiel toebehoort niet worden opgespoord. In mei 2004 dreigt de zaak te verjaren en start het OM een procedure om dit te voorkomen.

De recherche Utrecht is altijd alert gebleven op aanwijzingen die konden leiden tot het opsporen van de verdachte. Zo zijn verdachten in nieuwe zedenzaken en zelfdodingen in de regio vergeleken met het daderprofiel en zijn de altijd nog binnenkomende tips nagetrokken. In augustus van dit jaar wordt een link gelegd tussen de zaak Arthur en een zelfdoding in de regio.

Op donderdag 28 juli houdt de politie een 54-jarige inwoner van Maarssen aan. Hij wordt verdacht van een zedendelict. Op maandag 1 augustus wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris in Utrecht en wordt hij vervolgens geschorst uit de voorlopige hechtenis, hangende het onderzoek. Later die dag berooft de man zichzelf van het leven op het spoortraject Utrecht ñ Amsterdam.

Omdat de man op nagenoeg alle punten binnen het daderprofiel in de zaak Arthur past, wordt twaalf dagen na de zelfdoding het uitzonderlijke besluit genomen om daar waar de man is overleden sporen veilig te stellen. Het DNA-profiel dat hieruit is verkregen, wordt vergeleken met het DNA-profiel dat in 2000 is verkregen van de dader van de moord op Arthur. Deze beide profielen blijken volledig overeen te komen. Om vast te kunnen stellen of het veiliggestelde spoor ook daadwerkelijk toebehoort aan de man die daar twaalf dagen eerder overleed, is aan de nabestaanden van de man de moeilijke vraag gesteld of zij bereid waren hun medewerking te verlenen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Met de medewerking van de familie van de man is komen vast te staan dat het DNA-profiel met zekerheid toebehoort aan degene die zich daar op 1 augustus van dit jaar van het leven beroofde.

Met deze zekerheid kan het onderzoek in de zaak Arthur Ghurahoo worden afgesloten en komt er een einde aan de jarenlange onzekerheid voor de familie van Arthur. Deze uitkomst is voor alle partijen en alle nabestaanden zwaar. Wij doen een beroep op de media om de gevoelens van de nabestaanden te respecteren en hen de rust te gunnen om hun verdriet te verwerken.

Utrecht, 11 november 2005

—–

Dominee geschorst wegens incest

ASSEN – De kerkenraad van de vrijgemaakt gereformeerde kerk Assen-Marsdijk heeft de 52-jarige dominee H.G. geschorst in verband met incest. De Asser predikant heeft tegen de kerkenraad bekend gedurende tien jaar een van zijn zoons seksueel te hebben misbruikt. Woordvoerder J. Haaksema van de kerkenraad heeft dat maandag bevestigd.

De raad heeft G. voor drie maanden geschorst. In die periode wordt een officieel onderzoek verricht. Er is nog geen aangifte gedaan, voorzover bekend bij de kerkenraad en bij justitie in Assen.

De raad heeft de kerkgemeenschap donderdag op de hoogte gesteld van de bekentenis. Een pastoraal team begeleidt sindsdien de gelovigen. De vervangende predikant heeft zondag tijdens de dienst bovendien uitvoerig stil gestaan bij de feiten.

Volgens Haaksema zijn de gemeenteleden ‘geschokt’ en ‘verbijsterd’. Of G. zelf met het verhaal naar buiten is gekomen, wil de woordvoerder niet zeggen. G. is sinds april voorganger bij de vrijgemaakt gereformeerde kerk in de Asser wijk Marsdijk. Daarvoor werkte hij als predikant in Zuidhorn en eerder in Nijverdal en Goes.

—–

Taakstraf voor fanatieke kinderpornoverzamelaar

GRONINGEN – Een fanatieke verzamelaar van kinderporno uit Groningen heeft van de rechtbank in die plaats donderdag een taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen. De man had 345.149 erotische plaatjes en 3896 verboden films in zijn bezit. Dat is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een van de grootste collecties die ooit bij een particulier in Nederland werd aangetroffen.

Het OM had twintig maanden celstraf geÎist, maar de rechtbank oordeelde een lagere straf voldoende, omdat de 51-jarige verdachte zich niet bezig had gehouden met verspreiding van en handel in kinderporno. Bovendien had hij zich direct na zijn aanhouding onder behandeling laten stellen.

Justitie kwam de man op het spoor in een groot onderzoek naar kinderporno in de Verenigde Staten, waarbij de creditcardgegevens van de Groninger opdoken. Het OM gaat in hoger beroep.

—–

Kindermisbruik door Ierse priesters bleef jaren onbestraft

LONDEN, 26 OKT. Ten minste 21 priesters in een bisdom in het oosten van Ierland hebben door de jaren heen meer dan honderd kinderen seksueel misbruikt. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Ierse regering.

Functionarissen van de katholieke kerk in zowel Ierland als het Vaticaan verzuimden actie te ondernemen tegen de schuldigen, ook al waren ze dikwijls op de hoogte van klachten tegen de betreffende priesters.

Acht van de beschuldigde priesters zijn inmiddels overleden. Een van hen, Sean Fortune, pleegde in 1999 zelfmoord nadat er een proces tegen hem was begonnen in verband met veelvuldig seksueel misbruik van jongens.

Het na vele klachten ingestelde onderzoek naar misbruik in het bisdom Ferns in de periode 1962-2002 werd geleid door een gepensioneerde rechter van het Ierse Hooggerechtshof, Frank Murphy. De aartsbisschop van Dublin, Diarmuid Martin, die zelf eveneens de kwestie heeft laten onderzoeken, noemde Murphy’s bevindingen gisteren ,,afschuwelijk”. ,,Veel mensen zouden minder van misbruik te lijden hebben gehad als mensen die ervan wisten tijdig hadden gereageerd”, aldus Martin. Hij riep hen die over nog onbekende informatie beschikken op alsnog naar buiten te treden.

Het rapport stelde dat kerkelijke functionarissen ernstig in gebreke waren gebleven bij de bescherming van kinderen. Priesters van wie bekend was dat ze kinderen hadden misbruikt werden in de jaren ’60 en ’70 slechts overgeplaatst. In sommige gevallen keerden ze later op hun oude post terug.

Speciale kritiek was er op bisschop Brendan Comiskey, die tot 2002 het bisdom Ferns leidde. Hij negeerde talrijke klachten van seksueel misbruik omdat die volgens hem niet bewezen waren.

Zowel jongens als meisjes werden het slachtoffer, velen van hen werden verkracht. Ten minste één veertienjarig meisje raakte zwanger na te zijn misbruikt door een inmiddels overleden priester.

uit NRC van 26 oktober 2005

2,5 jaar cel geeist tegen docent voor ontucht

LELYSTAD – Voor de rechtbank in Lelystad is dinsdag een gevangenisstraf van 2,5 jaar geÎist tegen een 47-jarige leraar van een basisschool uit Almere. L.O. wordt verdacht van seksueel misbruik van negen leerlingen en het bezit van kinderporno. De Almeerder ontkent alle beschuldigingen.

De ontucht zou hebben plaatsgevonden op basisschool De Peperbus in Almere. Het gaat volgens de officier van justitie om tenminste negen leerlingen, jongens en meisjes uit groep 5 en 6. Het vermeende misbruik, betasten en strelen, zou zijn gebeurd tussen augustus 2002 en april van dit jaar.

De politie arresteerde de docent eind april, waarop het schoolbestuur hem direct schorste. Het bestuur heeft een speciaal team samengesteld om docenten, ouders en leerlingen te begeleiden. Ook zijn de ouders van de leerlingen destijds op de hoogte gebracht van het onderzoek door de zedenrecherche.

ÑIk ben onschuldigî, bleef O. dinsdag volhouden. Volgens de onderwijzer is er een hetze tegen hem gevoerd en zijn het allemaal geruchten. Zijn advocate vroeg om vrijspraak. Overigens heeft de leraar elk psychisch onderzoek geweigerd. Justitie vroeg daarom alleen om een onvoorwaardelijke celstraf van 2,5 jaar.

De Almeerder kon niet verklaren hoe er 1233 bestanden kinderporno op zijn computer terecht waren gekomen. Op zijn pc trof de politie ook normale porno aan. Dat betrof onder meer filmpjes waarin meerderjarige jongedames in schooluniform werden misbruikt en mishandeld.

—–

Priesters beschermd door aartsbisdom

Priesters beschermd door aartsbisdom
LOS ANGELES, 13 OKT. Het aartsbisdom Los Angeles heeft decennia lang Amerikaanse rooms-katholieke priesters die van seksueel misbruik van kinderen werden verdacht, de hand boven het hoofd gehouden. De priesters kregen therapie of werden naar andere parochies overgeplaatst.

Dat blijkt na openbaarmaking van de personeelsdossiers van de rooms-katholieke kerk in de Californische stad. Uittreksels van de dossiers verschenen gisteravond op de website van het aartsbisdom, nadat een uitspraak van een Hof van Beroep vorige maand openbaarmaking had bevolen.

Het aartsbisdom is het grootste in de VS, met meer dan drie miljoen, veelal uit Latijns-Amerika afkomstige gelovigen. Meer dan 560 slachtoffers hebben inmiddels een aanklacht tegen het aartsbisdom ingediend. Een financiële schikking zal miljoenen dollar kosten, zo zei de verzekeraar van het aartsbisdom. Twee jaar geleden betaalde het aartsbisdom Boston 85 miljoen dollar aan de ruim 500 slachtoffers van misbruikende priesters, een schikking met 90 slachtoffers in Californië resulteerde in een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.

Kardinaal Roger Mahony zei gisteren dat 126 priesters in de afgelopen 70 jaar van kindermisbruik zijn beschuldigd. Het aartsbisdom geloofde dat de verdachten door overplaatsing of therapie konden genezen. In veel gevallen leidde dit echter tot recidivisme. Een priester heeft bekend zeker 10 kinderen te hebben misbruikt. Hij kreeg meerdere malen therapie en werd uiteindelijk pas na twintig jaar uit zijn functie ontheven. (AP)

internaat “Eymard Ville” Stevensbeek

em.pngIk zoek kontakt met bewoners van internaat “Eymard Ville” in Stevensbeek, die sexuele voorlichting gehad hebben van pater W.
Auteur: Ton Leerschool