Vrouw vrijgesproken van misbruik zoon

MIDDELBURG – De 45-jarige Middelburgse L.H., tegen wie een gevangenisstraf van vier jaar cel was geÎist wegens seksueel misbruik van haar zoon, is woensdag door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat er een gebrek aan bewijs is en laat het zwaar meewegen dat geen van de andere zes kinderen iets gemerkt of gehoord heeft.

Het misbruik zou zich hebben afgespeeld in de periode januari 1991 tot en met de uithuisplaatsing van de jongen, in december 1994. Het gezin, moeder en zeven kinderen, woonde destijds in Oosterbeek. Het misbruik zou zijn begonnen toen de jongen zes jaar was.

Volgens de zoon gebeurde het zo’n drie keer per week. Als zijn moeder op de muur bonsde, moest hij seksuele handelingen met haar verrichten en toelaten dat zijn moeder hem seksueel misbruikte. De omstandigheden waaronder de kinderen opgroeiden waren verre van ideaal. Zo was er onder meer sprake van veel geweld, diverse mislukte relaties, kinderen van verschillende vaders, kinderen die onder toezicht werden gesteld en seksueel misbruik door de vaders en de kinderen onderling.

De directe omgeving van H. omschreef haar als ‘iemand die moeite heeft haar seksuele driften in toom te houden’ en als een vrouw ‘met een zieke, seksuele moraal’.

Enkele jaren geleden moest de vrouw zich voor de rechtbank in Arnhem ook al verantwoorden voor seksueel misbruik van een van haar zoons. Ook toen werd zij vrijgesproken.

—–