RK-kerk

direct naar de verhalen en berichten
De Rooms-Katholieke Kerk heeft in zijn rijke geschiedenis over heel de wereld een spoor van seksueel en ander geweld achtergelaten. Dit misbruik door geestelijken en medewerkers van met name jongens (als misdienaar, in internaten, etc.) is heel actueel. Daarom hebben wij over dit onderwerp hier bijdragen en oproepen of verhalen verzameld.

We willen laten zien wat er in Nederland leeft over dit onderwerp.
Wij stellen bijdragen, meldingen en verhalen over dit onderwerp erg op prijs.
We vinden dat de kerk moet uitreiken naar de mensen die slachtoffer zijn geweest van de dienaren van God, die misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie. Er zijn geen grenzen gesteld aan medewerkers die de fout in zijn gegaan en er is stelselmatig gewerkt aan het in de doofpot stoppen van affaires en steeds geheimhouding af te dwingen.

Je treft hier aan:

  • artikelen uit de media van de afgelopen jaren-meningen over kerk en seksueel misbruik
  • Je vind de International Clergy Sexual Abuse News Monitor in het menu onder deze thema pagina
  • discussie over hulp en recht
  • media /actueel
  • LET OP de oproepen / meldingen van mannen die contact zoeken met anderen met dezelfde ervaringen, staan in “Oproepen/verhalen”

Betrokkenheid Paus bij misbruik is leugen

maandag 2 oktober 2006 12:35

De katholieke kerk beschuldigt BBC-programma Panorama ervan een ‘zeer bevooroordeelde’ aanval te hebben uitgevoerd op paus Benedictus XVI. In een documentaire van het tv-programma wordt beweerd dat de paus in het verleden betrokken was bij het systematisch verbergen van seksueel misbruik van kinderen door priesters.

‘Absoluut misleidend,’ zegt Vincent Nichols, aartsbisschop van Birmingham, over de documentaire.

Televisieprogramma is misleidend, zegt de katholieke kerk
De documentaire is misleidend, zegt de katholieke kerk

De programmamakers vroegen priester Tom Doyle, een voormalig advocaat van het Vaticaan, een document te onderzoeken waarin geheimhouding wordt aangemoedigd als het gaat om zaken waarin kinderen zijn misbruikt door priesters.

Instructies
Volgens Doyle staan in het document instructies over de manier waarop bisschoppen klachten over misbruik moeten afhandelen.

Zij zouden daarmee strafvervolging hebben vermeden, zegt Panorama, en het document zou ook uitsluitend hiervoor zijn bedoeld; de slachtoffers worden nergens genoemd. Alle betrokkenen, ook de slachtoffers, moesten een eed tot geheimhouding afleggen.

De toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige paus, zou twintig jaar lang verantwoordelijk zijn geweest voor dit document, de ‘Crimen Sollicitationis’ uit 1962.

Bedrieglijk
Volgens de katholieke kerk gaat het document helemaal niet over seksueel misbruik van kinderen, maar over misbruik van de biecht. Het actualiteitenprogramma heeft de documenten op misleidende wijze gebruikt en ook de manier van monteren is bedrieglijk, zegt Nichols.

De BBC blijft achter de documentaire staan.

Misbruik en moord in de Amerikaanse kerk

Een nieuwe zaak van seksueel misbruik met een dubbele moord brengt de rooms-katholieke kerk in de VS verder in verlegenheid.

WASHINGTON, 15 NOV. In de conferentiezaal zijn de bisschoppen toe aan agendapunt negen, de liturgie. Buiten, op straat staren twee Amerikaanse gezinnen treurig voor zich uit, bedremmeld steken ze foto’s in de lucht. Er staan de gezichten op van twee vermoorde familieden, Daniel O’Connell (39) en James Ellison (22), slachtoffers van een van de gruwelijkste zaken rond seksueel misbruik binnen de Amerikaanse rooms-katholieke kerk. ,,We gaan nu naar de bisschoppen”, zegt Thomas O’Connell (53), een broer van een slachtoffer.

De families zijn naar Washington gekomen om de bisschoppen, bijeen in een hotel nabij Capitol Hill, te confronteren met feiten die vorige maand door een rechter in St. Paul, Minnesota, zijn vastgesteld. O’Connell, een begrafenisondernemer, werd drie jaar geleden vermoord door priester Ryan Erickson (31) in Hudson (10.000 inwoners). Vlak voor de moord confronteerde O’Connell de priester met ontdekkingen over seksueel misbruik van kinderen. Daarna vermoordde dezelfde priester ook James Ellison, een stagiair van O’Connell die niets met de zaak te maken had, maar gealarmeerd door het pistoolschot naar de plaats van de moord was gerend.

,,Ik heb het gedaan en ze zullen me pakken”, bekende de priester november vorig jaar aan een diaken. De priester pleegde kort daarna zelfmoord. In een ‘John Doe’-zitting, een berechting zonder verdachte, verklaarde de rechtbank in St. Paul vorige maand priester Erickson schuldig aan beide moorden.

Op zitting bleek dat de priester een verzamelaar was van pistolen (hij had er zestien). Er werd porno bij hem gevonden. Een slachtoffer verklaarde dat hij minderjarigen drank gaf alvorens seks met ze te hebben. En vorige week bevestigde de kerk dat Erickson in 2000 tot priester was gewijd hoewel de kerk wist dat hij in de jaren negentig was beschuldigd van seksuele intimidatie. Het is in strijd met het zero tolerance-beleid in dat de bisschoppen in 2002 invoerden: geestelijken met een ‘verleden’ zouden uit hun functie worden gezet. De kerk heeft nog niet verklaard waarom Erickson de dans is ontsprongen.

De zaak is de zoveelste aflevering in een schandaal dat de Amerikaanse katholieke kerk maar niet achter zich kan laten. Volgens cijfers van de Amerikaanse krant The Washington Post zijn de laatste jaren 11.000 gevallen van seksueel kindermisbruik bekend geworden waarbij 5.000 geestelijken waren betrokken. Maar misbruik gecombineerd met dubbele moord is niet eerder vastgesteld.

De families O’Connor en Ellison, ze zijn met elf man, hebben geen ervaring met acties, beaamt Thomas O’Connell terwijl ze de straat oversteken, op weg naar de bisschoppen. Zij zijn ondernemers, zegt hij. Zelf heeft hij een marketingfirma, zijn vermoorde broer organiseerde begrafenissen en de Ellissons zijn voornamelijk boeren; zij laten het woord doen door de trots van de familie, Tim Ellison (28), die net terug is uit Irak en zijn uniform nog draagt. ,,Wij komen geen rotzooi trappen”, zegt Thomas O’Connell. In zijn binnenzak, legt hij uit, heeft hij een vijf-puntenplan voor de kerk. Punt één is dat bisschoppen disciplinair worden gestraft als ze, zoals bij Erickson, een priester wijden die eerder bij seksueel misbruik betrokken is geweest.

Zijn katholieke geloof, zegt hij, is niet door de zaak aangetast. Maar de manier waarop de kerkleiding in de VS met het misbruik omgaat stoort hem. ,,De bisschoppen duiken weg, ze dekken toe. Dat mag niet langer.” Je moet weten, zegt hij, dat priester Erickson de mis opdroeg bij het huwelijk van zijn broer, en zelfs zijn begrafenismis voorging. ,,Begrijp je de schok?”

Als de families in het hotel de roltrap naar de conferentiezaal willen afdalen, lopen ze tegen beveiligingsmensen op. Irak-ganger Tim bloost, hij maakt als eerste rechtsomkeert. Even later mogen de families kort met een woordvoerder praten. O’Connell krijgt geen toezeggingen en formuleert in alle rust wat nu de volgende stap wordt: hij wil naar de paus.

Advocaat Mike Flannigan (28) kijkt op een afstandje tevreden toe. Zoals het Cindy Sheehan afgelopen zomer lukte met een onvervulbare eis (een gesprek met president Bush) aandacht voor haar anti-oorlogsactie te genereren, zo garandeert deze eis dat de actie nog wel een paar maanden goed blijft, meent hij. Flannigan werkt voor het kantoor van Jeff Anderson, die in de jaren tachtig als eerste advocaat in de VS een schadevergoeding loskreeg van een priester die een kind misbruikte. Het kantoor staat nu zeker duizend slachtoffers van misbruik bij. Deze zaak, zegt hij, heeft de potentie van een doorbraak. IJzingwekkende feiten, een falende kerk, en een redelijke maar overtuigde familie. ,,Het lukt de Amerikaanse bisschoppen al jaren de schade relatief klein te houden”, zegt hij. ,,Dat zal nu heel moeilijk worden.”

Door correspondent Tom-Jan Meeus
uit NRC handelsblad
15 november 2005

Moord Arthur Ghurahoo opgelost

UTRECHT – De Politie Utrecht heeft het misdrijf uit 1986, waarbij Arthur Ghurahoo seksueel werd misbruikt en vermoord, opgelost. Het DNA-profiel dat verkregen was in de zaak Arthur is vergeleken met het DNA-profiel van een onlangs overleden man. Deze man werd verdacht van een zedenmisdrijf. De vergelijking leverde een match op. Hoewel voor de nabestaanden veel vragen onbeantwoord zullen blijven, komt hiermee een einde aan een langlopend onderzoek en 20 jaar onzekerheid.

Op zondag 4 mei 1986 wordt het dode lichaam van Arthur Ghurahoo ís avonds in een greppel aan de Marsdijk bij Fort Vechten aangetroffen. Hij blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gebracht en seksueel te zijn misbruikt. De politie start samen met de Marechaussee een onderzoek. In dat onderzoek worden nog vijf andere zedendelicten betrokken die in 1983 zijn gepleegd. Op basis van onder meer pleegplaats, signalement en werkwijze komt de politie tot de conclusie dat deze feiten waarschijnlijk door ÈÈn dader zijn gepleegd. EÈn van deze vijf zaken betreft de verkrachting van een 9 jarige jongen in IJsselstein. Na bijna twee jaar wordt het onderzoek stilgezet zonder dat de verdachte is aangehouden.

In mei 2000 wordt het onderzoek in de zaak Arthur als cold case opnieuw door de politie opgepakt. Dankzij ontwikkelingen in de techniek kan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dan alsnog uit een in 1986 veiliggesteld daderspoor dat bij Arthur is aangetroffen een DNA-profiel verkrijgen. Dit DNA-profiel komt overeen met het DNA-profiel dat ook in 2000 wordt verkregen uit het sporenmateriaal dat in 1983 is aangetroffen bij de verkrachtingszaak in IJsselstein. Hoewel het DNA-profiel van de verdachte bekend is, kon de persoon aan wie dit profiel toebehoort niet worden opgespoord. In mei 2004 dreigt de zaak te verjaren en start het OM een procedure om dit te voorkomen.

De recherche Utrecht is altijd alert gebleven op aanwijzingen die konden leiden tot het opsporen van de verdachte. Zo zijn verdachten in nieuwe zedenzaken en zelfdodingen in de regio vergeleken met het daderprofiel en zijn de altijd nog binnenkomende tips nagetrokken. In augustus van dit jaar wordt een link gelegd tussen de zaak Arthur en een zelfdoding in de regio.

Op donderdag 28 juli houdt de politie een 54-jarige inwoner van Maarssen aan. Hij wordt verdacht van een zedendelict. Op maandag 1 augustus wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris in Utrecht en wordt hij vervolgens geschorst uit de voorlopige hechtenis, hangende het onderzoek. Later die dag berooft de man zichzelf van het leven op het spoortraject Utrecht ñ Amsterdam.

Omdat de man op nagenoeg alle punten binnen het daderprofiel in de zaak Arthur past, wordt twaalf dagen na de zelfdoding het uitzonderlijke besluit genomen om daar waar de man is overleden sporen veilig te stellen. Het DNA-profiel dat hieruit is verkregen, wordt vergeleken met het DNA-profiel dat in 2000 is verkregen van de dader van de moord op Arthur. Deze beide profielen blijken volledig overeen te komen. Om vast te kunnen stellen of het veiliggestelde spoor ook daadwerkelijk toebehoort aan de man die daar twaalf dagen eerder overleed, is aan de nabestaanden van de man de moeilijke vraag gesteld of zij bereid waren hun medewerking te verlenen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Met de medewerking van de familie van de man is komen vast te staan dat het DNA-profiel met zekerheid toebehoort aan degene die zich daar op 1 augustus van dit jaar van het leven beroofde.

Met deze zekerheid kan het onderzoek in de zaak Arthur Ghurahoo worden afgesloten en komt er een einde aan de jarenlange onzekerheid voor de familie van Arthur. Deze uitkomst is voor alle partijen en alle nabestaanden zwaar. Wij doen een beroep op de media om de gevoelens van de nabestaanden te respecteren en hen de rust te gunnen om hun verdriet te verwerken.

Utrecht, 11 november 2005

—–