Sterkte Ton

Beste Ton,

Wilde je n.a.v. de uitzending in netwerk je veel sterkte en moed inspreken, denk dat je de juiste keuze hebt gemaakt en hier zeker mee door moet gaan! als is het maar voor je eigen gemoedsrust.

Dus nogmaals sterkte in de komende tijd

Bas Leerschool

Celibaat

sen.jpgIk ga later nog eens mijn eigen ervaringen m.b.t. misbruik door een pastor op deze site vertellen, maar eerst wil ik even iets anders kwijt: Ik ben al jaren de mening toegedaan dat lange tijd Katholieke priesters en monniken voor het celibaat hebben gekozen om maar niet te hoeven trouwen. Om, voor de familie, maar niet uit de kast te hoeven komen. Omdat homosexualiteit, zeker een paar decenia geleden, not done was. Om maar te zwijgen over pedoflie, wat God zij dank nog steeds taboe is. De geestelijken die zich aan vrouwen hebben vergrepen hebben naar mijn mening zich nooit over kunnen geven aan het celibaat.

Bij ander kerkgenootschappen komt ook misbruik voor. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat misbruik door geestelijken in overgrote mate voorkomt binnen de Katholieke kerk. Misbruik door Katholieke geestelijken zou voor een zeer groot deel voorkomen kunnen worden door opheffing van het celibaat. Dit is echt niet meer van deze tijd en eigenlijk van geen tijd. Het celibaat komt bij mijn weten alleen maar voor binnen de Katholieke kerk en bij Boeddhistische monnikken. Alleen bij Boeddhististische monnikken is dit slechts tijdelijk. Een tijd van afzondering van geneugten in de breedste zin van het woord. Zij kunnen tijdens het huwelijk kiezen voor het monnikschap en een celibataire periode, of na hun monnikkentijd alsnog trouwen.

Misbruik door geestelijken is naar mijn bescheiden mening vooral een probleem van de Katholieke kerk, en zoals eerder gemeld, ligt de oplossing voor de hand. Maar welke paus gaat het celibaat opheffen? Zolang de conservatieve Roomse “kliek” zichzelf in stand houdt blijft dit helaas een utopie.

Tot later.

seminarie Beekvliet te Sint Michielsgestel

Ik ben van mijn 12 e jaar tot mijn 16e wekelijks gebruikt door een priester die van Pelt heette.

Later hoorde ik dat hij pedofiel was en dat ik niet zijn enige klant was. Maar waar ik helemaal van schrok, dat ik later hoorde dat de leiding van het seminarie wist wat zich afspeelde. Een van die mensen, die dat wisten is de toenmalige bisschop van Den Bosch mgr. Bluyssen.

Ik zou zo graag dhr van Pelt aangeklaagd hebben en in geuren en kleuren vertellen wat hij mij heeft aangedaan. Maar hij is helaas al lang dood.

Ik heb niet de moed om mgr Bluyssen aan te spreken waarom hij dit mede heeft getoleerd.

Maar na de uitzending van vanavond moet maar eens duidelijk worden hoe schandelijk de Kerk te werk gaat.

Kamer wil gedragsverklaring priesters

HILVERSUM – Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rooms-katholieke priesters en andere kerkelijke werkers die met kinderen werken, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben.
Zo moet seksueel misbruik van kinderen worden tegengegaan. Dat meldde het televisieprogramma Netwerk donderdag.

rkkrk.jpegKinderen
Uit eigen onderzoek van het programma bleek dat sommige rooms-katholieke priesters die zich aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt, met kinderen zijn blijven werken. Voor leraren in het basisonderwijs is een VOG al verplicht. De PvdA, SP, PVV, GroenLinks en D66 zijn ervoor dat dat ook voor kerkelijke werkers die in hun werk met kinderen omgaan, gaat gelden.

Schandalen
Vooral de Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten is de laatste jaren opgeschrikt door schandalen over priesters die zich aan kinderen of jongeren hebben vergrepen. Sommige bisdommen, zoals Los Angeles, hebben een deel van hun bezittingen moeten verkopen om schadevergoedingen aan slachtoffers te kunnen betalen. Andere bisdommen zijn failliet gegaan.

Klacht
Bij Hulp & Recht, het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de Nederlandse RK-Kerk, zijn de laatste zes jaar 112 meldingen binnengekomen. Daarvan hebben er volgens het meldpunt 27 tot een klacht geleid.
Kerkhistoricus Peter Nissen zei in Netwerk ter verklaring van het lage aantal klachten dat Hulp & Recht vooral grote schade voor de kerk wil voorkomen.
Hij schat dat net als in de Verenigde Staten 7 tot 10 procent van de rooms-katholieke priesters zich aan seksueel grensoverschrijdend gedrag schuldig heeft gemaakt.

Kamer wil gedragsverklaring priesters

HILVERSUM – Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rooms-katholieke priesters en andere kerkelijke werkers die met kinderen werken, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben.
Zo moet seksueel misbruik van kinderen worden tegengegaan. Dat meldde het televisieprogramma Netwerk donderdag.

Kinderen
Uit eigen onderzoek van het programma bleek dat sommige rooms-katholieke priesters die zich aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt, met kinderen zijn blijven werken. Voor leraren in het basisonderwijs is een VOG al verplicht. De PvdA, SP, PVV, GroenLinks en D66 zijn ervoor dat dat ook voor kerkelijke werkers die in hun werk met kinderen omgaan, gaat gelden.

Schandalen
Vooral de Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten is de laatste jaren opgeschrikt door schandalen over priesters die zich aan kinderen of jongeren hebben vergrepen. Sommige bisdommen, zoals Los Angeles, hebben een deel van hun bezittingen moeten verkopen om schadevergoedingen aan slachtoffers te kunnen betalen. Andere bisdommen zijn failliet gegaan.

Klacht
Bij Hulp & Recht, het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de Nederlandse RK-Kerk, zijn de laatste zes jaar 112 meldingen binnengekomen. Daarvan hebben er volgens het meldpunt 27 tot een klacht geleid.
Kerkhistoricus Peter Nissen zei in Netwerk ter verklaring van het lage aantal klachten dat Hulp & Recht vooral grote schade voor de kerk wil voorkomen.
Hij schat dat net als in de Verenigde Staten 7 tot 10 procent van de rooms-katholieke priesters zich aan seksueel grensoverschrijdend gedrag schuldig heeft gemaakt.

Uitsluiting

1 vraag, eigenlijk zowel voor misbruikte jongens als meisjes (dit gaat niet over mijzelf):
Hoe erg is het als iemand hetzij als kind hetzij inmiddels ouder het verbod krijgt om over het misbruik te praten omdat er geen getuigen zijn en men (“de herders”) het misbruik niet erkend? Dit i.v.m. seksueel misbruik, incl. incest in de VS bij Jehovah’s getuigen.Het komt voor dat het praten erover als laster wordt aangemerkt en hierop kan uitsluiting volgen, als de persoon inmiddels gedoopt zou zijn. Uitsluiting betekent verbod op omgang met geloofsgenoten, ook indien dit de eigen, directe familie is. Voor zover ik weet zijn de organisatieregels inmiddels verbeterd.

sint willibrord internaat deurne

Ook ervaringen met (de al lang overleden) pater die godsdienst gaf op het gymnasium? Een Milky Way als beloning. Ik was van 1968 tot 1973 in Deurne. En natuurlijk niet te vergeten de pater van de fotoclub (serieus, alleen met hem in de donkere kamer; pas nu realiseer ik me de engelse vertaling…). Ook leuk, de fotosessies voor de internaatsfolder van het komende jaar; hierbij moest ik in allerlei zo “natuurlijk mogelijke situaties” laten zien wat ik allemaal deed voordat ik zgn. naar bed ging. Foto’s nooit gezien. Zou deze man (die nog wél leeft én een hoge functie heeft in Deurne) de negatieven nog hebben?

Intimidatie door monikken en priesters

De laatste 6 jaar kom ik regelmatig in een mannen klooster voor enige dagen of soms een week tot rust te komen en spiritueel op te laden. Ik heb het erg goed naar mijn zin. De monikken zijn gastvrij en hartelijk. Soms werk ik mee als vrijwilliger en doe dan allerlei klusjes. Als de monikken meer vertrouwd raken met je, dan is het mij regelmatig overkomen, dat de gesprekken gaan over intimiteit en sexualiteit. Veel monikken hebben erg veel moeite met hun sexualiteit en hoe daar mee om te gaan. Ook zij hebben behoeften. Het is me regelmatig overkomen dat monikken lichamelijk kontakt met mij wilden. busy1.jpgDat lieten ze dan meestal niet direkt blijken, maar op een slinkse manier, door handtastelijk te worden, heel subtiel. Ik al ben ik volwassen, toch voel je je geintimideerd en is er geen sprake van gelijkwaardigheid. Meestal bleef het bij een knuffel of een kus. Een keer werd ik overdonderd door een monnik die mij na een gesprek onder vier ogen op de mond kuste en een tongzoen gaf, omdat hij mij heel lief vond. Aangezien ik bi sexueel ben, wond het me wel een beetje op, maar was ik ook erg overdonderd en wist ik niet wat te doen. Ik voelde me schuldig en vies. De bewuste monnik heeft veel aanzien in de kerk, dus ik voelde me ook gemanipuleerd, als hij mij lief vindt en iets met mij wil, dan moet ik wel bijzonder zijn. Hij kwam s’ávonds naar mijn kamer, werd handtastelijk en voor dat ik er erg in had bevredigde hij mij oraal. Daarna is dit nog een aantal keren gebeurd. Op de een of andere manier kon ik geen nee zeggen tegen deze man. Ik vond het aan de ene kant lekker, maar aan de andere kant voelde ik me vies en gebruikt. Dit is niet zuiver en paste ook niet bij mijn katholieke visie op kuisheid en het celibaat. Ik kwam dus behoorlijk met mezelf in de knoop. Ik heb er met mijn biechtvader over gesproken en hij stelde me gerust en adviseerde mij het kontakt met die man te verbreken en voor hem te bidden, want hij was geestelijk ziek!
Ik heb inderdaad het kontakt verbroken. Ik heb hem een brief geschreven, maar hij snapte niet veel van mijn reaktie. Ik ben toch volwassen, ik heb er toch zelf mee ingestemd. Dat is wel juist, maar er is geen sprake van gelijkwaardigheid.
Ik heb verder geen aktie ondernomen, want ik wil de RK kerk niet nog meer schade berokkenen! Ik heb hem wel geschreven dat hij moet ophouden met hetsexueel intimideren van vooral kwetsbare mannen. Ik noem zijn naar niet!!
Deze en andere ervaringen (waarbij een priester 2 vriendinnen van mij sexueel misbruikt heeft) hebben ervoor gezorgd dat ik een hekel heb gekregen aan de RK kerk en nu niet meer aktief ben in de kerk. Ik volgde een kursus geloofsleer. Daar heb ik de sexuele moraal van de kerk leren kennen. Ik vind het ronduit fascistoide”, erg onderdrukkend. Ik ben nog wel Katholiek, want ik hou van God en Jezus, maar het vertrouwen in de kerk heeft wel een knouw gekregen. Verder heb ik die sexuele intimidaties verwerkt en ga nu gelukkig als een vrij mens om met sexualiteit en daar ben ik heel gelukkig mee!!

Uitzending Netwerk: Seksueel Misbruik in de RK-Kerk

uitzending donderdag 27 september 2007

Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

congressinbari.jpgSeksueel misbruik door priesters en monniken. Hoe vaak het gebeurt, weet niemand. Na schandalen met pedofiele priesters in Amerika, Ierland en Duitsland is wereldwijd grote ophef ontstaan over dit onderwerp. Maar hoe is de situatie in Nederland? Netwerk ging op onderzoek uit en praat met slachtoffers, daders en therapeuten.

Een wereldwijd probleem
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk. Vooral in de Verenigde Staten en Ierland. Hier kwam aan het licht dat seksueel misbruik al decennia lang op grote schaal voorkwam en dat hoge functionarissen binnen de kerk dit al die tijd verdoezeld hebben. Priesters ontliepen vervolging doordat ze steeds werden overgeplaatst. Twee weken geleden werd bekend dat in Duitsland een reeds veroordeelde priester weer aan het werk ging en hierbij opnieuw tegen de lamp liep.

Schikkingen
Hoewel veel misbruikzaken inmiddels verjaard zijn, heeft de Rooms Katholieke Kerk veel geld aan schadevergoedingen uit moeten geven. In de VS werd de afgelopen jaren ruim 1,1 miljard dollar (ruim 800 miljoen euro) aan schadevergoedingen uitgegeven, met als gevolg dat diverse bisdommen een faillissement moesten aanvragen. Ook in Ierland loopt het bedrag aan schadevergoedingen in de miljoenen.

Paus veroordeelt seksueel misbruik
De katholieke kerk is ernstig in verlegenheid gebracht door deze schandalen. Op 28 oktober 2006 veroordeelde Paus Benedictus XVI het seksueel misbruik van kinderen door katholieke priesters. Hij stelde hierbij dat de katholieke kerk alles in het werk moet stellen om herhaling te voorkomen en om het vertrouwen in de kerk te herstellen.

In de uitzending
Al deze onthullingen in de rest van de wereld roepen vragen op over de situatie in Nederland: Welke (morele) verantwoordelijkheid neemt de kerk inzake seksueel misbruik? Worden daders gestraft? Hoe beschermt de kerk zijn volgelingen tegen herhaling? Krijgen slachtoffers erkenning? Netwerk ging op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Oproepen: Heb je ook ervaringen met die man / vrouw?

megafoon.jpgDoe hier je oproep aan de bezoekers van seksueelmisbruik.info of ze ook jouw pleger/dader kennen.
Noem alleen voor of achternamen en de context. Bijvoorbeeld wie zat er in 1975 op voetbalclub Z. V. in Utrecht en heeft ervaringen met de toenmalige trainer Jan? Wij bieden deze mogelijkheid om verbinding te maken tussen mannen en van daaruit gemeenschappelijk actie te kunnen ondernemen.

Katholieke kerk:
Wij zoeken mannen die in hun jeugd door een geestelijke van de RK-kerk seksueel zijn benaderd. We willen het weten: is het misbruik in Nederland net zo massaal geweest als in de VS? Schrijf hier je eigen ervaring of een oproep aan mannen die misschien door dezelfde pleger/dader zijn misbruikt. Wij verzoeken je geen namen te noemen, maar voor een goed verstaander is een plaats, de naam van een internaat, gecombineerd met priester x voldoende om het te weten.
Let op: de bedoeling is uitsluitend om onderling contact te maken, niet om via deze website te beschuldigen.
Pleeg geen smaad! Te duidelijke aanwijzingen zullen we verwijderen.

Je moet jezelf inschrijven om een oproep of je verhaal toe te voegen aan dit weblog. Je naam en een geldig email-adres is daarvoor nodig. Je privacy is gegarandeerd.
Peter John Schouten