Hulp en recht procedure tegen Pastoor op veluwe plaats P.

Ben als 12 jarig, zwaar mishandeld kind, eerst psychologisch begeleidt en vervolgens opgevangen en als pleegkind (van 12 tot 18 jaar) aangenomen door een Pastoor uit een klein dorpje op de veluwe met een P. Daar ben ik tevens getuige geweest van een mentaal beperkte jongeman die verschillende malen op de pastorie ‘verhaal’ kwam halen over zijn seksueel misbruik door deze zelfde pastoor. Ik heb deze jongeman zelfs een keer gesproken en destijds ontkennend gereageerd op zijn vaststelling dat ik ‘dus ook’ misbruikt werd. Met deze jongen zoek ik contact. Hij verbleef destijds (36 jaar geleden) in een instelling voor geestelijke zorg in het nabijgelegen dorp waar de betreffende pastoor ‘bouwpastoor’ was. Klopt de informatie dat deze jongen een enige tijd terug een aanklacht heeft ingediend die wegens ‘chantage’ afgewezen is?