Onderzoek naar misbruik door paters in 's-Heerenberg

uit het NRC-handelsblad: 26 febr 2007

Nederlandse paters beticht van seksueel misbruik.
De orde der salesianen van Don Bosco laat een onderzoek doen naar de omvang en aard van mogelijk seksueel misbruik in internaat Don Rua in ’s- Heerenberg.

De overste van de salesianen in Nederland, pater Herman Spronck, spreekt zijn „oprechte excuses uit aan iedereen die binnen de muren van de salesiaanse instellingen niet de bescherming heeft gekregen waarop hij of zij moest kunnen rekenen.”

Dat heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de overkoepelende organisatie van rooms-katholieke congregaties, vanavond bekendgemaakt.Het bestuur van de congregatie heeft tot het onderzoek besloten na publicaties, vandaag in NRC Handelsblad en op de Wereldomroep, over mogelijk misbruik door paters salesianen van minderjarigen in de jaren zestig en zeventig.

„Juist in een congregatie waarvan de stichter, de heilige Don Bosco, de onaanraakbaarheid van de jeugd centraal stelde, mag dergelijk misbruik nooit plaatsvinden”, aldus het persbericht.De eerste zorg van de paters salesianen gaat uit naar de slachtoffers, aldus de KNR. „Zij hebben recht op erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Waar mogelijk en wenselijk zal hen hulp geboden worden.”Om die hulp te kunnen bieden roept overste pater Spronck alle oud-leerlingen en anderen die mogelijk slachtoffer geworden zijn, zich te melden bij Hulp en Recht. Dat is de r.k.-instantie die misbruikt onderzoekt.

Het bestuur van de congregatie zegt „alle mogelijke medewerking toe” aan het onderzoek. In eerste instantie wordt Hulp en Recht gevraagd onderzoek te doen. Ook zaken die juridisch verjaard zijn, of waarvan de vermoedelijke dader overleden is, zullen onderzocht worden.Daarna volgt een „meer algemeen onderzoek naar aard, duur en omvang van mogelijk misbruik”. Welke instantie dat gaat doen, is nog onbekend. In dat onderzoek zal ook de vraag naar het functioneren van de verschillende besturen en hun optreden in deze dossiers aan de orde komen, aldus de KNR.De Rotterdamse bisschop Ad van Luyn, ook salesiaan, heeft toegezegd mee te werken aan de onderzoeken. Hij was in de jaren zestig leraar in ‘s-Heerenberg en in de jaren zeventig als lid van het bestuur van de congregatie verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Duitse bisschoppen komen met maatregelen tegen misbruik

Hilversum (KerkNet/RKK) 25 februari 2010 –

In de strijd tegen seksueel misbruik hebben de Duitse bisschoppen vandaag een plan van aanpak gepresenteerd. Dit plan moet een herhaling van misbruik van minderjarigen door geestelijken en kerkelijk werkers voorkomen. Het beleid heeft de steun van alle bisschoppen.
Preventie
De kern van het plan is de preventie van misbruik. Bisschop Stephan Ackermann wordt speciale afgevaardigde voor de strijd tegen misbruik. In elk bisdom moet een aanspreekpunt zijn waar mensen misbruik kunnen melden of terecht kunnen met hun vragen.

Werkgroep
Slachtoffers moeten kunnen rekenen op alle nodige “menselijke, therapeutische en pastorale hulp”. Nationaal wordt een werkgroep opgericht die het misbruik onderzoekt en steun biedt bij juridische vervolging van de daders. Rechtbanken krijgen alle mogelijke “actieve steun” van de kerkleiding.

Openheid
De Duitse Rooms-Katholieke Kerk streeft naar openheid, zowel bij nieuwe gevallen als bij misbruik uit het verleden. Bisdommen, scholen en andere kerkelijke instellingen moeten volgens het episcopaat een cultuur van waakzaamheid ontwikkelen.

Rijpheid
De Duitse bisschoppen gaan bovendien na hoe zij kunnen helpen de “psychoseksuele rijpheid” van de priesterkandidaten aan de Duitse seminaries te versterken.

Nationaal bureau
De bisschoppen richten tenslotte ook een nationaal bureau in Bonn op voor vragen met betrekking tot misbruik en een nationaal telefonisch contactpunt waar mensen met klachten terechtkunnen.

Celibaat
De kerkleiders beklemtonen dat het celibaat niet als reden voor het misbruik moet worden aangemerkt. Ook spreken zij nogmaals hun spijt en medeleven uit: “Beschaamd en geschokt bieden wij onze verontschuldigingen aan en bidden om vergiffenis bij de slachtoffers van deze afschuwelijke daden.”

Twaalf namen genoemd in verband met Duits misbruikschandaal

Hilversum (ANP/DPA) 18 februari 2010 –
Slachtoffers van seksueel misbruik op scholen van de Duitse jezuïeten hebben twaalf namen van docenten genoemd die zich aan leerlingen zouden hebben vergrepen. Twee van hen zijn vrouw. Dat heeft de Berlijnse advocate Ursula Raue vandaag tegen journalisten gezegd.
Meer dan honderd meldingen
De orde van de jezuïeten heeft Raue ingeschakeld om informatie over seksueel misbruik van leerlingen op scholen van de orde te verzamelen. Bij Raue hebben zich tot nu toe 115 tot 120 mensen gemeld. De meesten hebben op een school van de jezuïeten gezeten. Volgens Raue hebben de meeste slachtoffers geklaagd over het beroeren van geslachtsdelen of ernstige opdringerigheid.

Canisiusgymnasium
Het schandaal begon vorige maand, toen de rector van het Canisiusgymnasium in Berlijn bekendmaakte dat twee paters, die als leraar aan de onderwijsinstelling verbonden waren, zich in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aan talrijke leerlingen hadden vergrepen. De twee zijn geen lid van de rooms-katholieke orde meer. Een van hen, die nu in Chili woont, heeft erkend dat hij zich op het gymnasium in Berlijn, maar ook op andere scholen aan leerlingen heeft vergrepen. Later werd de naam van een derde pater bekend, die nog wel lid van de orde is. Volgens Raue zijn er tot nu toe veertig tot vijftig gevallen van misbruik op het gymnasium bekend geworden.

Verzwegen
Raue zei dat de meeste strafbare feiten verjaard lijken. Zij heeft ook berichten ontvangen over slachtoffers die zich van het leven hebben beroofd. Sommige mannen hebben het misbruik zelfs voor hun vrouw verzwegen en komen nu pas naar buiten met wat hun is aangedaan.

Nieuw geval
Vandaag kwam een nieuw geval naar buiten van een pater die zich aan scholieren heeft vergrepen. Op een school van een katholieke religieuze congregatie in Rheinbach bij Bonn heeft een docent zich in de jaren zestig aan drie jongeren vergrepen. De man is na een klacht van een slachtoffer geschorst.

Ruim honderd Duitse leerlingen Jezuïetenscholen misbruikt

Ruim honderd Duitse leerlingen jezuïetenscholen misbruikt

Hilversum (ANP) 16 februari 2010 – Aan Duitse scholen van jezuïeten blijken meer leerlingen seksueel te zijn misbruikt dan tot nu toe bekend. Inmiddels hebben zich ruim honderd slachtoffers gemeld, aldus een advocate van de religieuze orde gisteren.

Verjaard
Zeker drie paters jezuïeten, die docent waren, zouden zich aan leerlingen hebben vergrepen. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zijn de daden uit de jaren zeventig en tachtig inmiddels verjaard.

Bespreking
Als gevolg van het schandaal stapte de rector van het Aloysiuscollege in Bonn op. Hem wordt verweten dat hij van de misstanden op zijn school zou hebben geweten.

Bisschoppen
De Duitse bisschoppen bespreken het schandaal tijdens hun volgende conferentie op 22 februari.

Radeloos…

Beste,

ik moet mijn verhaal hier kwijt. Ik ben geen man die misbruikt is, maar ik ben een partner van een misbruikte man. Of eigenlijk, was. 3 weken geleden heeft mijn vriend de relatie beëindigd, omdat hij het niet meer aankon. De herbelevingen, de intimiteit waar hij niet tegen kon, oftewel ik kwam te dichtbij. Het is bijna een jaar goed gegaan, maar op het eind liep hij op zijn tenen, hij was op! Vluchtte in de drank op de momenten dat wij samen waren, zodat hij het wel aankon en hij zijn gevoelens even kon vergeten.

Hij is nu keihard weggevlucht uit de relatie, moet alleen verder zegt hij. Ik begrijp het zeker, maar vind het zo moeilijk. We hadden zo’n leuke relatie, houden ook van elkaar, dus daar is niets mis mee. Maar hij kan het niet! Hij heeft het geprobeerd, maar het lukt hem niet. Hij zit in de knoop, weet dat hij hulp nodig heeft, maar durft het nu niet.  Hij is nu in staat om te kiezen voor een leven alleen, zonder een relatie en kinderen wat hij wel graag zou willen. Maar alleen zijn is veilig. Hij is voor mij ook bewust 10 jaar alleen gebleven, nu begrijp ik waarom.

Ik weet niet wat ik moet doen. Ik accepteer dat een relatie er nu niet in zit, maar ik kan niet machteloos toekijken wat hij nu weggooit, en dan maar kiest voor zn veilige leven. Ik plaats dit bericht hier omdat ik behoefte heb aan mensen die hier ervaring mee hebben,. Ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat, misschien kunnen jullie het me vertellen. Hij wil nu ruimte, lucht, niks meer met de relatie te maken hebben..zodat hij zich weer goed gaat voelen, en hopelijk dan wel hulp zoekt. Hij heeft mij gezegd dat hij zeker beseft dat hij hulp nodig heeft, dat hij eigenlijk zo niet verder kan. Maar nu nog niet, ik weet ook nie waneer hij het wel gaat doen. Ik hoop dater het moment komt dat hij beseft dat hij niet langer kan vluchten!

Ik kan het moeilijk verkroppen…2 mensen die zo gek op elkaar zijn, maar het kan niet. Wat kan ik doen? Moet ik wachten tot hij hulp zoekt, hem loslaten zoals hij zelf zegt? Hoe moet ik hem benaderen? Ik ben radeloos!

Hoor graag jullie reacties, ervaringen enz. Alvast erg bedankt!