O'Gradie was actief in Schiedam

UIT HET NRC HANDELSBLAD VAN MAANDAG 26 april 2010

Rotterdam, 26 april. De Ierse priester Oliver O’Grady, in de Verenigde Staten veroordeeld in een van de grootste pedofiliezaken in de Rooms-Katholieke Kerk, was van augustus 2008 tot februari dit jaar vrijwilliger in de Schiedamse H. Hartkerk. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, organiseerde hij kinderfeestjes voor een vestiging van een fastfoodketen in Rotterdam. Dat meldde de Ierse Sunday Tribune gisteren.

Parochianen van de communiteit ‘Christus onze Verlosser’, die Engelstalige missen houdt in de kerk in Schiedam, herkenden in vrijwilliger Francis O’Grady de veroordeelde pedofiel Oliver O’Grady. Dat gebeurde nadat de VARA op 14 april de documentaire Deliver us from evil (Verlos ons van het kwade) uitzond.

Oscarnominatie

De film, die regisseur Amy Berg een Oscarnominatie opleverde, beschrijft hoe O’Grady zich van de jaren zeventig tot de jaren negentig in verschillende parochies in Californië vergreep aan 25 soms zeer jonge kinderen. O’Grady werd door de kerk uit het ambt gezet en, na een veroordeling tot zeven jaar cel, door de Amerikaanse autoriteiten teruggestuurd naar Ierland.

Hij blijkt in 2008 naar Nederland te zijn verhuisd. O’Grady woonde in Rotterdam en was vrijwilliger voor de congregatie Broeders van Liefde in die plaats, zo meldt de Sunday Tribune.

Eucharistievieringen

Ook assisteerde hij bij de voorbereiding van Engelstalige eucharistievieringen in de H. Hartkerk. „We schrokken ons kapot toen parochianen hem herkend hadden”, zegt bestuurslid Ron Conijn van de communiteit. „We wisten uiteraard niet dat hij die veroordeelde pedofiele priester was. Het was een vriendelijke vent, bescheiden en rustig. Hij hielp af en toe als vrijwilliger uit tijdens de diensten. Met kinderen heb ik hem niet in de weer gezien.”

Toen de parochianen achter de ware identiteit van Francis O’Grady waren gekomen, was hij al vertrokken. In februari ging hij terug naar Ierland. Maar deze maand was hij weer terug, zegt Conijn. „Mogelijk moest hij nog een paar dingen regelen rond zijn woning.”

zie documentaire

wens curriculum vitae op te sturen

Graag, mocht daar behoeften aan zijn, zou ik mijn c.v. van hulpverlener aan slachtoffers van seksueel geweld naar u willen toesturen.

Wilt u mij een adres sturen waar ik zo nodig mijn c.v. kan toesturen?

Bedankt.
drs. Willy Motmans

Eisenplatform van overlevers

Hallo,

Ik ben op zoek naar een eisen-platform van de overlevers. Is er al ergens iets dergelijks geformuleerd? Wat vinden we echt genoegdoening? Of laten we de paus verder twee pasjes vooruit en drie achteruit dansen?

Het is niet omdat hij zich, in een privéonderhoud bij een aantal zorgvuldig geselecteerde katholieke “slachtoffers” heeft  verontschuldigd, dat de kous af is.

Mijn voorstel, bij gebrek aan een ander en beter, ziet er ongeveer als volgt uit.

a)    Excuses van de paus als hoofd van de Kerk, namens de Kerk, aan:

i)      alle slachtoffers, ook niet-katholieken

ii)    aan hun ouders

iii)   aan de staten waar de Kerk de echte rechtbanken en authoriteiten heeft genegeerd

b)    Excuses van de paus als hoofd van de staat het Vaticaan omdat deze staat op haar grondgebied misdadigers heeft verborgen om ze te onttrekken aan het gerecht van andere landen

c)    Oproep van de paus om wereldwijd alle bekende en verborgen gevallen te melden. Met verborgen gevallen worden gevallen bedoeld waarvan de Kerk de dossiers heeft aangepast, verborgen of doen verdwijnen

d)    De Kerk moet beloven dat ze geen geheime rechtbanken meer zal houden of oprichten die daden tot voorwerp hebben die onder het burgerlijk recht vallen

e)    Pastorale meldpunten mogen enkel functioneren als optie, niet als enig portaal tot hulp en onderzoek

f)      Opdracht tot een neutraal, onafhankelijk onderzoek door een instituut en door vorsers die geen enkele binding hebben met de Kerk. De Kerk moet hieraan volledige medewerking verlenen m.b.t. verzamelen van de informatie.

g)    Het rapport zal aanbevelingen doen voor schadevergoedingen, ongeacht de verjaringstermijnen. De Kerk kan dan kiezen of ze zich achter verjaring verschuilt of niet.

h)    Het rapport zal aanbevelingen doen om misbruik in onderwijs- en opvangrelaties tegen te gaan.

i)      Een internationale commissie wordt in het leven geroepen die de bescherming van kinderen in in onderwijs- en opvangrelaties zal bevorderen en controleren.

j)      De Kerk zal alle kosten van het onderzoek dragen. Wat de commissie onder het vorig punt betreft zal zij proportioneel bijdragen a rato van het aantal instellingen en leerlingen.

k)    Oprichting van een groot monument op het Sint Pietersplein om de paus in de gelegenheid te stellen de deugd van de nederigheid te beoefenen. Dit monument zal de namen dragen van alle parochies en instellingen waar mi

Een dergelijk voorstel heeft als voordeel dat het aantoont dat de Kerk nog niet eens begonnen is met haar belijdenis, laat staan excuses. Het schept tevens klaarheid in tegenstelling tot het gestoethaspel van Ratzinger.

Laat iets horen

groenten

san

Het moet toch niet alle dagen over koers en voetbal gaan!

Misbruik in de Kerk.

Het schandaal van kerkelijk machtsmisbruik is pas mogelijk geweest omdat de Kerk van de politiek de vrije hand kreeg voor het vormen van een staat in de Staat, met alle gevolgen vandien voor generaties kinderen. Er wordt nu nog steeds op geen enkele manier nagedacht over de fouten in de democratische controlemechanismen die tot het misbruikschandaal hebben geleid.

De reactie van de Kerk toont aan dat ze nog steeds de les niet heeft geleerd. De Kerk wil wel onderwijzen, maar heeft klaarblijkelijk last van een leerstoornis. Enerzijds worden er geen essentiële stappen gezet in het misbruikdossier: de Kerk probeert nog steeds te vertragen, spreekt zichzelf tegen en weigert officiële verontschuldigingen, laat staan schadevergoeding aan te bieden, niet alleen aan de slachtoffers, maar ook aan hun ouders of aan de staten waarvan ze de burgerlijke wetten en rechtbanken heeft geminacht. Daarnaast probeert ze echt onderzoek te belemmeren door met “onafhankelijke onderzoekscommissies”, die onder haar controle staan, de schijn van objectiviteit en een vinger in de pap te behouden. In Knack van deze week verneem ik  van Rik Devillé dat ze daarenboven een semi-ondergronds offensief bezig is om terug aan de macht te komen d.m.v. talrijke obscure en sectaire bewegingen. Wie, zoals ik, in de staart van de dertiende provinciale afdeling kerkgeschiedenis bestudeert, ziet een duidelijke verwijzing naar de einde van de 19e eeuw, toen het aantal ordes van geestelijken zich vermenigvuldigde als distels om de ijzeren schat van het Vaticaan te redden en de strijd tegen socialisme en vrijheid van gedachte te organiseren.  Of hoe de papen het verworven recht op onderwijs voor iedereen in hun voordeel omzetten. Totalitaire systemen die van de zwakte van de democratie misbruik maken om meer macht te krijgen, we hebben het nog steeds niet geleerd.

Toch blijft de brave burger zijn kinderen naar het katholiek onderwijs sturen omdat dat beter zou zijn, een sterk voorbeeld van endoctrinatie. Het enige wat daar gebeurt is dat kinderen het gevoel mee krijgen dat ze wat beter zijn dan de rest en dat respect voor andere overtuigingen niet zo een goed idee is. Wie 70% van het onderwijs laat organiseren door aanhangers van de laatste dictator van West-Europa moet niet verwachten dat de producten van dat onderwijs op de eerste rij zullen staan om de democratie te verdedigen.

En als u het mij vraagt: ik heb nog steeds spijt van de slechte opvoeding die ik in het katholiek onderwijs heb ondergaan, zowel in de lagere als in de middelbare afdeling. En als u het mij niet vraagt, vraag ik mij af waarom u dat niet doet.

Aandacht alle perrons! Dienstmededeling.

Ik heb op 17 april  een eerste nieuwsbrief verstuurd. Daarin geef ik de titels en links van een 20 tal artikels  uit diverse media, over de  vuile manieren bij de curia animarum. Hierbij vind u dit eerste exemplaar.

Wie op mijn berichten geen prijs stelt, mag dat gerust melden. Besef wel dat u dan meer kans maakt op het eeuwig vuur!

Wie dat nuttig en decent acht mag deze mail gerust verder sturen al of niet mijn adres vermeldend.

Wie in het onderwerp is geinteresseerd en ook de handen uit de pij wil steken, zij of hij spreke. Eén van de eerste taken is het volledig doorworstelen op water en brood van “Kriminalgeschichte des Kristentums” in 10 delen van de veelgeprezen Karlheinz Deschner (bekend van radio en TV!).

Wie daarenboven veel weet over bv. Access of een ander niet te moeilijk programma voor databeheer en goed tegen mijn slechte adem kan, zij/hij onderwijze mij! Gewijd water en het eeuwig leven zullen uw deel zijn.

groenten

san deurinck

ex misdienaar

Machtsmisbruik in de Kerk (MIK) 19 april 2010

 1. 1. NRC 020310 Jongens geknakt in domein van de zonde

Systematisch misbruik bij Salesianen in ‘s Heerenberg, Nederland. Het waren geen incidenten. Pater ontkent.

http://www.nrc.nl/binnenland/article2495431.ece/Jongens_geknakt_in_domein_van_de_zonde

 1. 2. Independent.IE 110310 Devil is at work in Vatican, says church’s top exorcist

Hoofdexorcist Amorth ziet duivel in Vaticaan. Onderexorcist Cucurull vindt daarvoor te weinig bewijs

http://www.independent.ie/world-news/europe/devil-is-at-work-in-vatican-says-churchs-top-exorcist-2095048.html

 1. 3. Times 190310 Therapy led to soaring abuse rate in Irish Church

Kerk heeft haar door naastenliefde voor de daders eigen regels genegeerd; celibaat als oorzaak, Ryan en Murphy rapport

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7068604.ece

 1. 4. Times 220310 Archbishop of Westminster attacks atheism but says nothing on child abuse

Schuldige is secularisme en atheisme Vincent Nichols, Kidscape, Michelle Elliott

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article6334837.ece

 1. 5. New Statesman 010410  The Pope, the people and the paedophiles

John Cornwell over de starre visie van Ratzinger op het priesterschap vs. de visie van kardinaal John Newman

http://www.newstatesman.com/religion/2010/03/newman-catholic-benedict

 1. 6. AP 060410 Vatican blasts anti-Catholic ‘hate’ campaign

Paus wordt aangevallen wegens zijn standpunt over leven en huwelijk. Aktivist heeft het over afleidingsmaneuvers. Voorbeelden van Vaticaanse inmenging in misbruikzaken

http://news.yahoo.com/s/ap/20100406/ap_on_re_eu/eu_church_abuse_vatican

 1. 7. The press 090410 NZ Bishop sees no need for inquiry

NZ bisschop vindt onderzoek niet nodig, aktiegroep Male Survivors of sexual abuse (Ken Clearwater) denkt daar anders over.

http://www.stuff.co.nz/the-press/news/3563530/Bishop-sees-no-need-for-inquiry

 1. 8. TIMES 090410 Father Hans Kung blames Catholic views on sex for clerical child abuse

Kung over ontkenning link celibaat, leerstellingen en misbruik. Wat niet hetzelfde is als de veel gehoorde stelling dat Kung beweert dat er een rechtstreeks verband is ts. celibaat en misbruik

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7054181.ece

 1. 9. GUA 110410 Bishop ‘blames Jews’ for criticism of Catholic church record on abuse

Bisschop Babini vindt het warm water uit

http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/11/catholic-bishop-blames-jews

 1. 10. TWP 110410 Lack of Vatican communications strategy on scandal baffles pope’s U.S. defenders

De Kerk wil wel onderwijzen, maar niet leren.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/10/AR2010041002808_2.html

 1. 11. The Guardian150410 : Qur’anic schools in Senegal are abusing pupils, says rights group

Uitbuiting door islamitische leraars. Het moeten niet altijd dezelfden zijn.

http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/15/senegal-quranic-schools-abuse-claim

 1. 12. VK 150410 ‘Paus niet opgewassen tegen grote uitdagingen van deze tijd’

Hans Küng stelt een synode voor.

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1370106.ece/Paus_niet_opgewassen_tegen_grote_uitdagingen_van_deze_tijd

 1. 13. NRC 150410  Simonis benoemde pedoseksuele broeder als leider misdienaar

Hat er dass auch nicht gewusst?

http://www.nrc.nl/nieuwsthema/misbruik_kerk/article2525183.ece/Simonis_benoemde_pedoseksuele_broeder_als_leider_misdienaars

 1. 14. REUT 160410 Mexico bishop says porn, tv to blame for priest abuse

MEX bisschop ziet de echte schuldige: porno, internet, sexuele vrijheid hinderen het celibaat. Dat ik daar zelf niet ben op gekomen!

http://www.reuters.com/article/idUSTRE63F5KV20100416

 1. 15. NRC 160410: Aangifte priester door bisschop van Luyn.

Kindermisbruik in Sri Lanka en Dordrecht door deken van Den Haag.

http://www.nrc.nl/nieuwsthema/misbruik_kerk/article2525931.ece/Aangifte_priester_door_bisschop_Van_Luyn

 1. 16. TWP 160410 U.S. bishops tracking abuse claims against foreign priests

VS bisschoppen gaan (eindelijk) buitenlandse priesters screenen.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/15/AR2010041502491.html?sub=AR

 1. 17. NYT 160410 Library Buys 14th-Century Book by Catholic Rebels

13e eeuwse rebellen tegen de wereldlijke macht en bezittingen van de Kerk

http://www.nytimes.com/2010/04/18/us/18cncnewberry.html?scp=1&sq=library%20buys%2014th&st=cse

 1. 18. DS 160410 Is de katholieke Kerk het noorden kwijt?

Rik Devillé: Kerk stapelt de fouten op. Veel soorten slachtoffers. Nonnen verkochten baby´s.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100416_016

 1. 19. Times 170410 Pope’s visit to Malta overshadowed by paedophile priest scandal

Over de communicatiestrategie van de Kerk

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7100403.ece#cid=OTC-RSS&attr=797093

 1. 20. NYT170410 Church’s Woes Follow Pope on Trip to Malta

Schaduw over pauselijk bezoek Malta: kardinaal Hoyos beschermde pedopastoor met toestemming van JP2, ontmoeting paus slachtoffers

http://www.nytimes.com/2010/04/18/world/europe/18pope.html?scp=1&sq=Church%20woe%C2%B4s&st=cse

 1. 21. NYT 180410 A Church Mary Can Love

Tegenstelling tussen de originele democratische” vrouw inclusive” Kerk en de latere patriarchale visie

http://www.nytimes.com/2010/04/18/opinion/18kristof.html?scp=1&sq=A%20church%20Mary%20can%20love&st=cse

 1. 22. GUA 180410 Pope meets clerical abuse victims in Malta

Tien Maltezer mannen vragen verontschuldigingen aan de paus

http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/18/pope-benedict-catholic-abuse-malta

 1. 23. ABC 120410 Priest Says Pope Is ‘Not Being Truthful’ About Sex Abuse Cases

James Scahill wijst op algemene bekendheid van MIK en Vaticaanse doofpot

http://abcnews.go.com/WN/priest-pope-truthful-sex-abuse/story?id=10354275

 1. 24. Times  130410 Is the Holy See above the law?

Mediageniek plan van R.Dawkins om Ratzinger te arresteren, interessante nota’s diplomatieke geschiedenis Vaticaan

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7096506.ece

 1. 25. NRC 180410Paus belooft bescherming tegen misbruik

Malta.Nog een scheet in de fles

http://www.nrc.nl/buitenland/article2527017.ece/Paus_belooft_bescherming_tegen_misbruik

En wat doen ze ondertussen in Afghanistan?

In Afghanistan today, in the midst of war and endemic poverty, an ancient tradition–banned when the Taliban were in power–has re-emerged across the country. It’s called Bacha Bazi, translated literally as “boy play.” Hundreds of boys, some as young as eleven, street orphans or boys bought from poor families by former warlords and powerful businessmen, are dressed in woman’s clothes, taught to sing and dance for the entertainment of male audiences, and then sold to the highest bidder or traded among the men for sex.

Dancing boys of Afghanistan

With remarkable access inside a Bacha Bazi ring operating in Northern Afghanistan, Najibullah Quraishi, an Afghan journalist, investigates this practice, still illegal under Afghan law, talking with the boys, their families, and their masters, exposing the sexual abuse and even murders of the boys, and documenting how Afghan authorities responsible for stopping these crimes are sometimes themselves complicit in the practice.Dancing boys of Afghanistan

Kerkelijke dwalingen zijn zaak voor overheid

Frans Jansen e.a.
Slachtoffers van seksueel misbruik binnen r.k. kerk
Binnen en buiten de Nederlandse grenzen is grote beroering ontstaan door de onthullingen over seksueel misbruik en fysiek geweld binnen de rooms-katholieke kerk, en dan vooral binnen de muren van de leer- en zorginstellingen die deze kerk in haar beheer heeft dan wel heeft gehad.

De rooms-katholieke kerk heeft een – weliswaar nog uiterst bescheiden boetekleed aangetrokken en beloofde dat de commissie-Deetman een begin zal maken met het openen van de doofpot waarin de kerk decennia lang haar zonden heeft weggestopt.
Intussen wordt het onderwerp breed uitgemeten in de media. Politici, zorgdeskundigen, geestelijken en slachtoffers verdringen elkaar op het podium voor aangrijpende verhalen. Daarbij wordt omgezien in verbijstering en worden bittere verwijten geuit.
Wij, enkele verontruste slachtoffers, stellen vast dat dit terugblikken, dit vergaren van feiten uit het verleden, nu ook de kernopdracht lijkt te worden voor de commissie-Deetman. Als dat zo is, baart ons dat zorgen.

Op zich is er al iets op aan temerken dat de commissie-Deetman is ingesteld door de kerk zelf, en niet door een onpartijdige overheid. Hoe lang wil de overheid doorgaan met het tolereren van een organisatie die zich buiten, ja zelfs boven de wet stelt? Inmiddels is onomstotelijk aangetoond dat er vele wandaden zijn gepleegd.
Rechtssysteem
We hebben in Nederland een rechtssysteem dat uitstekend geoutilleerd is om onderzoek naar en berechting van deze misdragingen uit te voeren. De scheiding van kerk en staat heeft nog steeds een verlammende invloed op het functioneren van de overheid in dezen. De rechten van de kerk – rooms-katholiek of anderszins – zijn in effect sterker dan de grondwettelijke rechten van het kind op bescherming tegen mis- bruik en fysiek geweld.
Onze zorg
Onze zorg nu, ligt bij de opdracht die de commissie-Deetman meekrijgt. Zij wordt door de betrokken instanties geregeld als verzoenings- commissie omschreven. Men spreekt over het blootleggen van feiten en het ter verantwoording roepen van
daders. Men spreekt over afrekenen en boetedoening en – ten slotte – over verzoening.
Het zijn stappen die gezet moeten worden om tot een verwerking van het verleden te komen. Toch ont-

Verzoening is niet belangrijkste taak voor de commissie- Deetman

breekt in de opdracht van de commissie-Deetman ons inziens het allerbelangrijkste, namelijk de vraag hoe herhaling van deze vergrijpen in de toekomst kan worden voorkomen.
Onze zorg is dat de commissie haar kostbare tijd zal besteden met het eindeloos in kaart brengen van casuïstiek. Maar is het niet veel be- langrijker om te onderzoeken welke mechanismen hebben geleid tot deze misstanden? Het gaat toch veel meer om de vraag waar het systeem faalt? Welke elementen in de leer- /zorginstellingen van de rooms-katholieke kerk dit mogelijk hebben gemaakt of zelfs onbedoeld actief veroorzaken?
Met die informatie kunnen we immers ons voordeel doen over de volle breedte van het onderwijs en de zorg in Nederland. Misdragingen door seksueel gestoorden komen niet uit- sluitend voor binnen de rooms-ka- tholieke kerk en zijn evenmin con- fessioneel bepaald. Seksueel mis- bruik komt helaas overal voor waar (jonge) mensen worden opgeleid, verzorgd of begeleid in een situatie van ongelijkwaardigheid – waar per definitie sprake is van niet-contro- leerbare machtsverhoudingen.
De commissie-Deetman moet de fouten van de rooms-katholieke kerk als opvoeder en verzorger niet alleen ontsluiten door verhalen van slacht- offers te verzamelen, maar ook door de fouten in het systeem te duiden. De commissie kan haar werk dan af- sluiten met concrete aanbevelingen aan de kerk. De kerk kan daarop la- ten zien hoe oprecht haar vertoon van spijt is en of zij bereid is om ook daadwerkelijk concrete stappen naar verandering te zetten – niet alleen in Nederland. De commissie zou daarnaast de fouten in het systeem zodanig moeten blootleggen dat we er maatschappijbreed van kunnen leren. Met andere woorden: de problematiek moet uit de kerkelijke ver- domhoek worden gelicht en moet in haar maatschappelijke context wor- den geplaatst.
Waar de commissie niet al dit onderzoek zelf kan doen, zou ze in ie- der geval op basis van haar bevindingen aanvullende onderzoeksvragen kunnen formuleren. Die kunnen vervolgens door de overheid worden op- gepakt en in onderzoeksopdrachten worden uitgezet. Wellicht dat de overheid langs die weg haar verantwoordelijkheid dan wel zal durven nemen.
Zo zal het werk van de commissie bijdragen aan een veiliger leer- en zorgomgeving voor de kinderen. Want hoewel blootleggen, verwer- ken, berechten en verzoenen nodig zijn, vooral uit respect voor de kinde- ren van toen, moet het de commissie toch vooral te doen zijn om de kinderen van nu en later.
Fons Akkermans, Marcel Hurkens, Frans Jansen, Mark Klabbers, Guido Klabbers, Henri Looymans

Deliver us from evil

Een vandaag met Mark

sitestat

Slachtoffers seksueel misbruik R.-K. Kerk willen onafhankelijke hulp

uit NRC-handelsblad / van websiteUtrecht, 6 april.

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk willen dat er een onafhankelijke hulpinstelling komt.Dat bleek gisteren op een bijeenkomst in de Geertekerk in Utrecht waar slachtoffers bijeen kwamen om hun ervaringen te delen.Veel aanwezigen zeiden het „onbegrijpelijk” te vinden dat er nog geen instantie speciaal voor de slachtoffers is. Over het katholieke meldpunt Hulp & Recht waren de sprekers overwegend negatief. Ook de commissie-Deetman die het misbruik namens de kerk onderzoekt, wekt wantrouwen bij de meeste aanwezigen in Utrecht.Vorige week kondigden ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) en Hirsch Ballin (Justitie, CDA) aan dat het kabinet een eigen onderzoek gaat doen naar de rol van de Raad voor Kinderbescherming in de misbruikgevallen bij katholieke jeugdinstellingen.