Redemptoristen in Glanerbrug/Niederlande

Wer war zwischen 1954 und 1964 im Internat der Redemptoristen in Glanerbrug/Niederlande?

Dieses Internat war ein Zubringer-Juvenat für das Collegium Josefinum in Bonn und hatte den Namen St. Josef Kolleg Gronau-Glanerbrück.
In dieser Zeit war Pater Franz Sch. (geb. 05.07.1905, gest. 31.10.1986), der schon vorher am Bonner Internat schwere Vergewaltigungen von Schülern sich hatte zu Schulden kommen lassen, nach Glanerbrück “abkommandiert”. Er war dort ein berüchtigter Lateinlehrer. Ob er auch hier Verbrechen beging ist noch nicht bekannt.

In der gleichen Zeit war der inzwischen bekannte Pädophile Pater Willibald D. (geb. 26.12.1925, gest. 20.10.1998) am St. Josef Kolleg Glanerbrück als Präfekt bis 1959 tätig. Anschliessend wurde er sogar zum Direktor von Schule und Internat ernannt. Ende 1963 bat er seinen Ordensoberen um sofortige Versetzung. Alle Dokumente, die die Missbrauchsvorgänge und die Vertuschung in seinem und in anderen Fällen belegen, sind im Ordensarchiv nicht mehr auffindbar. Da Willibald D. nach seiner Zeit in Glanerbrück längere Zeit u.a. auch für das Ordensarchiv zuständig war, kann man sich vorstellen, wer die Dokumente vernichtet hat (wahrscheinlich mit Zustimmung seiner Vorgesetzten).

Wer mit Erinnerungen oder sogar mit Dokumenten (Briefe etc.) zur Aufklärung beitragen kann, sollte sich an den Missbrauchsbeauftragten der Redemptoristen wenden: hermann-josef.merzbach@ag-leverkusen.nrw.de.

(bron: http://netzwerkb.org/2010/12/07/wer-war-zwischen-1954-und-1964-im-internat-der-redemptoristen-in-glanerbrugniederlande/

Seksueel misbruikt door moeder

In mijn jonge jaren ( 5 t/m 13 ) ben ik seksueel misbruikt door mijn moeder. Dit misbruik stond niet op zich. Ook lichamelijk en geestelijk misbruik waren aan de orde van de dag.

Omdat ik op dat moment als de dood was voor mijn moeder waren de momenten van het seksuele ook afgrijselijk maar ook verwarrend. Ze was op die momenten stil en zei weinig. Ik deed ook niks en zei niks want ze schelde en vernederde niet ook gaf ze me geen klappen. Het was heel raar.

Binnen de GGZ heb ik veel doorlopen en de eerste jaren was er door mijzelf met name aandacht voor het geestelijke en lichamelijke. Ik durfde niet over dat andere te praten. Angst en schaamte. Hallo ik was een man; stoer en lief op zijn tijd. Kom ik toch niet met die ervaringen aan.

Pas een jaar of twee geleden ben ik hiermee aan de slag gegaan. Soms nog steeds lastig omdat de herkenning soms ver te zoeken is. In de kerk is het nu veel veel met mannen en dat grijpt me aan maar met moeders zit nog een beetje in de doofpot.
Ik hoop doormiddel hier te gaan schrijven daar een einde aan te maken.

Europees Parlement over de "Crimen Sollicitationis"

Parlementaire vragen
20 augustus 2003
E-2613/03
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Maurizio Turco (NI) , Marco Pannella (NI) , Marco Cappato (NI) en Gianfranco Dell’Alba (NI) aan de Commissie

Betreft: De “Crimen Sollicitationis”-instructie van de Hoogste Congregatie van het Heilig Officie van de Heilige Stoel om door geestelijken begane seksuele misdrijven in de doofpot te houden

De Amerikaanse zender CBS heeft op 6 augustus 2003 een document gepubliceerd dat sedert 1962 geheim was gehouden. Het gaat om een document van de Hoogste Heilige Congregatie van het Heilig Officie (tegenwoordig de Congregatie voor de geloofsleer, oorspronkelijk de Heilige Congregatie van de Romeinse en Universele Inquisitie).

Dit document, de Crimen Sollicitationis-instructie, was bestemd voor alle patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en hulpbisschoppen, ook die van de Oosters rite, over hoe men in deze zaken te werk moest gaan. Het document is gedateerd 16 maart 1962.

Het is bedoeld om zorgvuldig te worden bewaard in het geheim archief van de Curie en biedt gedetailleerde instructies die moeten worden gevolgd bij seksuele misdrijven die geestelijken hebben begaan aan gelovigen.

Uit dit document blijkt dat de Heilige Stoel heeft opgedragen aan de kerkelijke autoriteiten om alle gevallen van seksueel misbruik buiten de publiciteit en buiten justitie te houden op straffe van excommunicatie.

In de door Johannes Paulus II ondertekende apostolische brief d.d. 30 april 2001 “Motu Proprio Datae Quibus Normae De Gravioribus Delictis” en in het herderlijk schrijven “De Delictis Gravioribus” van de Congregatie voor de geloofsleer, ondertekend door kardinaal Ratzinger op 18 mei 2001, staat te lezen dat de “Crimen Sollicitationis” althans in recente gevallen wordt bevestigd, terwijl de afgelopen decennia de zaken alleen maar erger zijn geworden en een ware plaag voor de Rooms-katholieke kerk, met alle schandalen vandien.

Uit allerlei hoeken is er kritiek op de weigering samen te werken met justitie en politie, wat duidt op obstructie van de rechtsgang.

Gezien de institutionele en diplomatieke banden die de Europese Unie met de Heilige Stoel onderhoudt, luidt de vraag:

– Welke initiatieven (onderzoek, preventie, sancties, diplomatieke druk) denkt zij te nemen gezien het feit dat de in dit document vervatte instructies strijdig zijn met het beleid van de Unie en de lidstaten ten aanzien van de mensenrechten en fundamentele vrijheden en bestrijding van seksueel misbruik, met name tegen kinderen en vrouwen?

– Denkt zij de Heilige Stoel zover te krijgen dat deze instructies worden ingetrokken omdat zij duidelijk en expliciet bedoeld zijn om een morele, maatschappelijke en politieke plaag te verdoezelen voor de samenleving en in het bijzonder voor justitie?

– Is zij voornemens een onderzoek in te stellen naar de betrekkingen tussen de lidstaten en het Vaticaan om na te gaan of de juridische betrekkingen die aan deze betrekkingen ten grondslag liggen en die privileges verlenen aan de geestelijkheid ten aanzien van de regels van de lidstaten, niet in strijd zijn met de internationale en Europese voorschriften voor de fundamentele rechten en vrijheden?

– Is zij ook niet van mening dat het dringend nodig is artikel 51 van de Europese ontwerpgrondwet te herzien opdat het Europese en nationale recht gevrijwaard blijft van schaduwgebieden en straffeloosheid voor de geestelijkheid?