Misbruikmeldingen via de media

Hilversum (ANP) 3 maart 2010 – Niet alleen bij de Utrechtse instelling Hulp & Recht, ook bij de media melden zich slachtoffers van seksueel misbruik. Bij de redacties van de Wereldomroep en NRC Handelsblad gaat het in totaal om zeventig gevallen. Ook de Volkskrant zei tien meldingen van misbruik te hebben ontvangen. Of de meldingen elkaar overlappen, is nog onduidelijk.

Vijftien gevallen
Uit nieuw onderzoek van de Wereldomroep en NRC Handelsblad bleek gisteren dat geen drie, maar meer dan tien paters van de Salesiaanse orde in het Don Rua klooster in ‘s-Heerenberg seksueel misbruik op hun geweten zouden hebben. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor vijftien gevallen. Het misbruik zou zich enkele decennia geleden hebben voorgedaan in het rooms-katholieke internaat in ’s Heerenberg. Berichten daarover waren vorige week de aanleiding voor de stroom aan meldingen en de ophef die daardoor is ontstaan.

Kerkelijke instelling
Bij Hulp & Recht, de instelling die hulp biedt aan mensen die in aanraking zijn gekomen met misbruik, zijn sinds het weekeinde 34 gevallen aangemeld. De meldingen die bij de instelling zijn binnengekomen, betreffen zowel persoonlijke ervaringen als mensen die van misbruik hebben gehoord of er getuige van zijn geweest. PvdA en VVD in de Tweede Kamer willen een onafhankelijk onderzoek naar de gevallen van seksueel misbruik.

KNR
De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft naar aanleiding van de meldingen over het internaat in ‘s-Heerenberg het initiatief genomen voor een onderzoek binnen de salesiaanse orde. De KNR is de koepelorganisatie van kloosterorden en congegraties.

Bisschoppenconferentie
Woordvoerder Pieter Kohnen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie zei gisteren dat alle meldingen eerst afzonderlijk moeten worden bekeken om in te schatten welke hulp gewenst is en welk onderzoek daarbij hoort. “Dat vraagt zorgvuldigheid” , aldus Kohnen.

Niet verbaasd
Pastoraal psycholoog en supervisor Anke Bisschops van de Universiteit van Tilburg toonde zich gisteren niet verbaasd over de ontstane ophef. “Het was een taboe, maar het gebeurde overal in omgevingen waar volwassenen de macht hadden over kinderen. Op internaten en kostscholen en niet alleen bij de katholieken. Scouting is zo’n voorbeeld. Ik ben wel benieuwd hoe groot dit schandaal uiteindelijk in Nederland zal blijken te zijn”, aldus Bisschops.

Schuld bekennen
Volgens de Tilburgse pastoraal psycholoog moeten de kerkleiders namens de daders schuld bekennen. “De Kerk moet goed luisteren naar mensen die hun verhaal willen doen. Die dienen begrip en erkenning te krijgen”.

Jaren ’50 – ’70
Het misbruik in Nederland zou hebben plaatsgehad in de jaren vijftig tot en met zeventig van de vorige eeuw.

Sexueel misbruik op Eymard Ville in Stevensbeek in 1960

Zeer geachte L.S.

Ik wil even ook iets kwijt zeker nu alle wonden weer worden opengereten door de berichten die er de laatste tijd in de kranten verschijnen, Ik heet Hans en ben 61 jaar jong , heb in 1960 op de DSS gezeten en woonde toen op het internaat intern. OOK ik ben een slachtoffer van sexueel misbruik en ik denk nog veel meer studenten.

Ik vind het erg moeilijk ook al heb ik veel therapie gehad omtrent het gebeurde. Het gebeurde al meteen de eerst avond tijdens het naar bed gaan in die chambrettes met oranje of rode gordijntjes, een broeder had zijn supervisie op ons , ik beschrijf hem als klein en een gezet persoon hij was geen pater maar een frater met weinig haar en hij reed een brommer. Ik denk dat ik heel duidelijk ben , hij had ook een kantoortje onder in de kelder tegenover het winkeltje.

Maar het begon dus al op de slaapzaal meteen de eerste avond, hij kwam me een nachtkus geven want zo zei hij , hij was nu mijn verzorger en had de taak van mijn ouders overgenomen en dan hoorde dat erbij, ja hij had een scherpe neus voor jonge ventjes die erg onzeker en verlegen waren., dat kwam hem goed uit kon hij zijn lusten botvieren. Verschillende keren mocht ik op zijn kantoor komen dat was een privilege en dat moest ik koesteren. Ik moet bijna overgeven nu ik eraan denk maar ik ga verder, hij kuste me en streelde me, hij aaide en wreef zijn lid tegen me aan en zo kan ik nog wel meer kwijt, maar vind het na jaren nog erg genant dus stop ik maar , het roept teveel kwaadheid op , ik wil best erover praten maar hier niet meer. Schamen en verdriet is mijn diep geheim. Een huwelijk kapot , mijn tweede vrouw overleden, ben vader van 5 kinderen en een opa van bijna twee keinkinderen. Je wilt rust maar nu dit weer opgerakeld wordt voel ik de pijn weer opkomen en wil ik genoegdoening voor wat mij is aangedaan,

Gegroet en ook voor die velen anderen die dit meegemaakt hebben sterkte. Hans

Sexuele Intimidatie

Op 9 jarige leeftijd was ik misdienaar, zoals zovelen in de 60-er jaren. De koster, een kloosterling, was begeleider van de misdienaars. Helaas kon deze man zijn handen niet thuishouden. Tijdens het omkleden kwam hij naar je toe en begon,middels een spel ,mijn kruis te betasten. Ik kon dit niet direct plaatsen maar het voelde in elk geval niet goed. Regelmatig gingen we met een aantal misdienaars en dagje uit, speelde verstoppertje, en de koster nam elke keer een andere misdienaar mee.  Mij ook, helaas.  Ondertussen ging hij op je liggen bewegen  en ging door totdat hij ejaculeerde. Het voelde absoluut onprettig, plaatsen kon ik het niet. Vertelde het later aan een vriendje of de koster dat ook met hem deed. Dit bleek zo. Het vriendje vertelde het aan die koster. Gevolg: ik moest op het matje komen. De prior stond erbij en alles werd door de koster ontkent. Het waren verzinsels. Helemaal overstuur vertelde  ik het later aan mijn moeder en zij geloofde me absoluut. “Mijn bijdrage als misdienaar werd acuut gestopt. Ik hier nog vaak last van, manifesterend  door een overheersende angst en onzekerheid wat mij  blokkeert.Het feit dat het ontkent werd dat was het meest wrange. Mijn vertrouwen is daardoor op jonge leeftijd al gekrenkt. Mijn moeder heeft het gelukkig goed opgepakt.

misbruik

Ook ik ben in de jaren 1947-1950 op regelmatige basis in de nachturen van mijn bed getild door broeder Otto ( een donkerharige half Duitser, heel erg behaard, leek wel een aap) van mijn bedje op zaal gelicht en naar zijn door een gordijn afgesloten kamertje op zaal naast hem neer gelegd waarbij hij mijn handen stuurde naar de plekken die hij aangenaam vond. Ik deed altijd maar of ik sliep, hij mij “gelukkig” nooit gepenetreerd. Heb er daarna, denk ik niet veel last van gehad, maar het blijft altijd bij je. Veel jaren later heb ik bij zijn graf gestaan en hem vervloekt!

"gebruikt voor andermans lust"

In mijn jonge jaren woonde ik nog in Utrecht en zat daar op de St.Gregoriusschool op de kromme nieuwe gracht. Heel vaak MOEST ik veel eerder op school komen dan de gewone schooltijd. Ik moest dan heel vaak heel dicht bij de frater komen staan. Als ik daar dan stond ging hij met z’n linkerhand via mijn broekspijpje naar mijn “piemel” en pakte hem dan beet terwijl haar daar dan wel eens trekkende bewegingen mee maakte. Later begreep ik dat hij dan met z’n rechterhand in zijn kleed ging en zich dan aftrok. Ik MOEST  beloven met aanroeping van Jezus en Christus, dat ik er nooit maar dan ook nooit met andere over mocht praten of mocht vertellen. Bovenstaande is diverse malen voor gekomen en ik weet zeker dat het mij in mijn  latere leven  zwaar heeft belemmerd in mijn huwelijk maar later ook in relaties daarna. Ik heb mij nooit zeker gevoeld in aanwezigheid van mannen, (angst) en was ook innerlijk niet vrij om normaal en gewoon met vrouwen om te gaan. Ik heb altijd mijn hele leven lang een soort van angst gehad dat de ander aan mij zou kunnen merken wat er bij en met mij gebeurd is. En dat alles door iemand die zijn vieze en vunzige gedachtes los liet op ’n onschuldig kind van plm. 12 of 13 jaar jong. En in die tijd (plm. 1952) waren wij als kind lang niet zo “wijs” als de kinderen van tegenwoordig. Vanaf bovenstaande gebeurtenissen heb ik mij altijd schuldig gevoeld terwijl ik zeker weet daar nooit enige aanleiding voor gegeven te hebben. Het schuldgevoel BLIJFT!

Onderzoek naar misbruik door paters in 's-Heerenberg

uit het NRC-handelsblad: 26 febr 2007

Nederlandse paters beticht van seksueel misbruik.
De orde der salesianen van Don Bosco laat een onderzoek doen naar de omvang en aard van mogelijk seksueel misbruik in internaat Don Rua in ’s- Heerenberg.

De overste van de salesianen in Nederland, pater Herman Spronck, spreekt zijn „oprechte excuses uit aan iedereen die binnen de muren van de salesiaanse instellingen niet de bescherming heeft gekregen waarop hij of zij moest kunnen rekenen.”

Dat heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de overkoepelende organisatie van rooms-katholieke congregaties, vanavond bekendgemaakt.Het bestuur van de congregatie heeft tot het onderzoek besloten na publicaties, vandaag in NRC Handelsblad en op de Wereldomroep, over mogelijk misbruik door paters salesianen van minderjarigen in de jaren zestig en zeventig.

„Juist in een congregatie waarvan de stichter, de heilige Don Bosco, de onaanraakbaarheid van de jeugd centraal stelde, mag dergelijk misbruik nooit plaatsvinden”, aldus het persbericht.De eerste zorg van de paters salesianen gaat uit naar de slachtoffers, aldus de KNR. „Zij hebben recht op erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Waar mogelijk en wenselijk zal hen hulp geboden worden.”Om die hulp te kunnen bieden roept overste pater Spronck alle oud-leerlingen en anderen die mogelijk slachtoffer geworden zijn, zich te melden bij Hulp en Recht. Dat is de r.k.-instantie die misbruikt onderzoekt.

Het bestuur van de congregatie zegt „alle mogelijke medewerking toe” aan het onderzoek. In eerste instantie wordt Hulp en Recht gevraagd onderzoek te doen. Ook zaken die juridisch verjaard zijn, of waarvan de vermoedelijke dader overleden is, zullen onderzocht worden.Daarna volgt een „meer algemeen onderzoek naar aard, duur en omvang van mogelijk misbruik”. Welke instantie dat gaat doen, is nog onbekend. In dat onderzoek zal ook de vraag naar het functioneren van de verschillende besturen en hun optreden in deze dossiers aan de orde komen, aldus de KNR.De Rotterdamse bisschop Ad van Luyn, ook salesiaan, heeft toegezegd mee te werken aan de onderzoeken. Hij was in de jaren zestig leraar in ‘s-Heerenberg en in de jaren zeventig als lid van het bestuur van de congregatie verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Duitse bisschoppen komen met maatregelen tegen misbruik

Hilversum (KerkNet/RKK) 25 februari 2010 –

In de strijd tegen seksueel misbruik hebben de Duitse bisschoppen vandaag een plan van aanpak gepresenteerd. Dit plan moet een herhaling van misbruik van minderjarigen door geestelijken en kerkelijk werkers voorkomen. Het beleid heeft de steun van alle bisschoppen.
Preventie
De kern van het plan is de preventie van misbruik. Bisschop Stephan Ackermann wordt speciale afgevaardigde voor de strijd tegen misbruik. In elk bisdom moet een aanspreekpunt zijn waar mensen misbruik kunnen melden of terecht kunnen met hun vragen.

Werkgroep
Slachtoffers moeten kunnen rekenen op alle nodige “menselijke, therapeutische en pastorale hulp”. Nationaal wordt een werkgroep opgericht die het misbruik onderzoekt en steun biedt bij juridische vervolging van de daders. Rechtbanken krijgen alle mogelijke “actieve steun” van de kerkleiding.

Openheid
De Duitse Rooms-Katholieke Kerk streeft naar openheid, zowel bij nieuwe gevallen als bij misbruik uit het verleden. Bisdommen, scholen en andere kerkelijke instellingen moeten volgens het episcopaat een cultuur van waakzaamheid ontwikkelen.

Rijpheid
De Duitse bisschoppen gaan bovendien na hoe zij kunnen helpen de “psychoseksuele rijpheid” van de priesterkandidaten aan de Duitse seminaries te versterken.

Nationaal bureau
De bisschoppen richten tenslotte ook een nationaal bureau in Bonn op voor vragen met betrekking tot misbruik en een nationaal telefonisch contactpunt waar mensen met klachten terechtkunnen.

Celibaat
De kerkleiders beklemtonen dat het celibaat niet als reden voor het misbruik moet worden aangemerkt. Ook spreken zij nogmaals hun spijt en medeleven uit: “Beschaamd en geschokt bieden wij onze verontschuldigingen aan en bidden om vergiffenis bij de slachtoffers van deze afschuwelijke daden.”

Twaalf namen genoemd in verband met Duits misbruikschandaal

Hilversum (ANP/DPA) 18 februari 2010 –
Slachtoffers van seksueel misbruik op scholen van de Duitse jezuïeten hebben twaalf namen van docenten genoemd die zich aan leerlingen zouden hebben vergrepen. Twee van hen zijn vrouw. Dat heeft de Berlijnse advocate Ursula Raue vandaag tegen journalisten gezegd.
Meer dan honderd meldingen
De orde van de jezuïeten heeft Raue ingeschakeld om informatie over seksueel misbruik van leerlingen op scholen van de orde te verzamelen. Bij Raue hebben zich tot nu toe 115 tot 120 mensen gemeld. De meesten hebben op een school van de jezuïeten gezeten. Volgens Raue hebben de meeste slachtoffers geklaagd over het beroeren van geslachtsdelen of ernstige opdringerigheid.

Canisiusgymnasium
Het schandaal begon vorige maand, toen de rector van het Canisiusgymnasium in Berlijn bekendmaakte dat twee paters, die als leraar aan de onderwijsinstelling verbonden waren, zich in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aan talrijke leerlingen hadden vergrepen. De twee zijn geen lid van de rooms-katholieke orde meer. Een van hen, die nu in Chili woont, heeft erkend dat hij zich op het gymnasium in Berlijn, maar ook op andere scholen aan leerlingen heeft vergrepen. Later werd de naam van een derde pater bekend, die nog wel lid van de orde is. Volgens Raue zijn er tot nu toe veertig tot vijftig gevallen van misbruik op het gymnasium bekend geworden.

Verzwegen
Raue zei dat de meeste strafbare feiten verjaard lijken. Zij heeft ook berichten ontvangen over slachtoffers die zich van het leven hebben beroofd. Sommige mannen hebben het misbruik zelfs voor hun vrouw verzwegen en komen nu pas naar buiten met wat hun is aangedaan.

Nieuw geval
Vandaag kwam een nieuw geval naar buiten van een pater die zich aan scholieren heeft vergrepen. Op een school van een katholieke religieuze congregatie in Rheinbach bij Bonn heeft een docent zich in de jaren zestig aan drie jongeren vergrepen. De man is na een klacht van een slachtoffer geschorst.

Ruim honderd Duitse leerlingen Jezuïetenscholen misbruikt

Ruim honderd Duitse leerlingen jezuïetenscholen misbruikt

Hilversum (ANP) 16 februari 2010 – Aan Duitse scholen van jezuïeten blijken meer leerlingen seksueel te zijn misbruikt dan tot nu toe bekend. Inmiddels hebben zich ruim honderd slachtoffers gemeld, aldus een advocate van de religieuze orde gisteren.

Verjaard
Zeker drie paters jezuïeten, die docent waren, zouden zich aan leerlingen hebben vergrepen. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zijn de daden uit de jaren zeventig en tachtig inmiddels verjaard.

Bespreking
Als gevolg van het schandaal stapte de rector van het Aloysiuscollege in Bonn op. Hem wordt verweten dat hij van de misstanden op zijn school zou hebben geweten.

Bisschoppen
De Duitse bisschoppen bespreken het schandaal tijdens hun volgende conferentie op 22 februari.

Radeloos…

Beste,

ik moet mijn verhaal hier kwijt. Ik ben geen man die misbruikt is, maar ik ben een partner van een misbruikte man. Of eigenlijk, was. 3 weken geleden heeft mijn vriend de relatie beëindigd, omdat hij het niet meer aankon. De herbelevingen, de intimiteit waar hij niet tegen kon, oftewel ik kwam te dichtbij. Het is bijna een jaar goed gegaan, maar op het eind liep hij op zijn tenen, hij was op! Vluchtte in de drank op de momenten dat wij samen waren, zodat hij het wel aankon en hij zijn gevoelens even kon vergeten.

Hij is nu keihard weggevlucht uit de relatie, moet alleen verder zegt hij. Ik begrijp het zeker, maar vind het zo moeilijk. We hadden zo’n leuke relatie, houden ook van elkaar, dus daar is niets mis mee. Maar hij kan het niet! Hij heeft het geprobeerd, maar het lukt hem niet. Hij zit in de knoop, weet dat hij hulp nodig heeft, maar durft het nu niet.  Hij is nu in staat om te kiezen voor een leven alleen, zonder een relatie en kinderen wat hij wel graag zou willen. Maar alleen zijn is veilig. Hij is voor mij ook bewust 10 jaar alleen gebleven, nu begrijp ik waarom.

Ik weet niet wat ik moet doen. Ik accepteer dat een relatie er nu niet in zit, maar ik kan niet machteloos toekijken wat hij nu weggooit, en dan maar kiest voor zn veilige leven. Ik plaats dit bericht hier omdat ik behoefte heb aan mensen die hier ervaring mee hebben,. Ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat, misschien kunnen jullie het me vertellen. Hij wil nu ruimte, lucht, niks meer met de relatie te maken hebben..zodat hij zich weer goed gaat voelen, en hopelijk dan wel hulp zoekt. Hij heeft mij gezegd dat hij zeker beseft dat hij hulp nodig heeft, dat hij eigenlijk zo niet verder kan. Maar nu nog niet, ik weet ook nie waneer hij het wel gaat doen. Ik hoop dater het moment komt dat hij beseft dat hij niet langer kan vluchten!

Ik kan het moeilijk verkroppen…2 mensen die zo gek op elkaar zijn, maar het kan niet. Wat kan ik doen? Moet ik wachten tot hij hulp zoekt, hem loslaten zoals hij zelf zegt? Hoe moet ik hem benaderen? Ik ben radeloos!

Hoor graag jullie reacties, ervaringen enz. Alvast erg bedankt!