EU-richtlijn kindermisbruik in de maak

DEN HAAG – De Europese Unie werkt momenteel aan een nieuwe richtlijn, waarmee landen worden verplicht strenger op te treden tegen kindermisbruikers. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk het Verdrag van Lanzarote uit 2007 wordt uitgevoerd. Dit verdrag gaat om de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Het is niet bekend wanneer de richtlijn in werking treedt.

Nederland heeft het verdrag inmiddels geratificeerd. Als gevolg daarvan is sinds 1 januari 2010 grooming verboden – het benaderen van minderjarigen op internet met als doel hen seksueel te misbruiken. Ook is het nu strafbaar kinderpornografie op internet op te zoeken en te bekijken. Juridisch gezien is er dan geen sprake van bezit van kinderporno-afbeeldingen, maar op deze manier kunnen mensen toch worden vervolgd.

Volgens Nationaal Rapporteur Kinderporno Corinne Dettmeijer zou de Europese samenwerking nog gemakkelijker kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van de uitwisseling van informatie. Dettmeijer moet nog aanbevelingen doen aan de regering om het beleid voor de bestrijding van kinderpornografie te verbeteren. De focus van het beleid moet volgens haar liggen op de bescherming van kinderen tegen misbruik en niet zozeer op technische dingen als filteren en blokkeren op internet.

Europese politie- en justitiediensten werken onder meer samen in Europol en Eurojust. Bij Eurojust is een contactpersoon aangesteld voor onderwerpen die met de bescherming van kinderen te maken hebben, de Zweed Ola Laurell. Hij onderhoudt onder meer contacten met Europol, Interpol en non-gouvernementele organisaties als Missing Children Europe. Laurell houdt verder de ontwikkelingen bij in opsporingsmethodes en heeft een overzicht van alle kindermisbruikzaken die bij Eurojust zijn aangemeld.

Oostenrijkse politie rolt kinderporno bende op

WENEN – De Oostenrijkse politie heeft in een onderzoek naar kinderporno bij 107 personen huiszoekingen gedaan. Een grote hoeveelheid kinderporno is in beslag genomen.

Dat heeft de politie zondag laten weten, meldde het Oostenrijkse persbureau APA. Het is niet bekend hoeveel personen zijn aangehouden. Een van de verdachten had circa 20.000 foto’s en driehonderd videobanden met kinderporno in zijn bezit.

De bij het netwerk betrokken personen gebruikten voor het downloaden van materiaal een server in Luxemburg. De 107 verdachten zijn tussen de 18 en 70 jaar oud. Vier van hen zijn leraar. Een andere verdachte werkt op een kleuterschool.

Oud-bisschop Bluyssen met Deetman om tafel

DEN BOSCH – Emeritus-bisschop Jan Bluyssen gaat „op korte termijn“ met oud-minister Wim Deetman om de tafel zitten. De oud-bisschop heeft verklaard dat hij volledig zal meewerken aan het onderzoek van de commissie-Deetman en dat hij alle informatie die hij heeft aan de onderzoekers beschikbaar zal stellen.

Dat heeft het bisdom Den Bosch zaterdag laten weten. Het bisdom heeft al eerder contact gehad met medewerkers van de onderzoekscommissie over de vernietiging van een aantal dossiers.

Zaterdag werd bekend dat oud-bisschop Bluyssen in de jaren zeventig een aantal spraakmakende dossiers heeft vernietigd waarin bruikbare informatie over seksueel misbruik staat. Ook een archief uit de jaren negentig met belastende informatie is verdwenen. Dat was onder gezag van oud-bisschop Jan ter Schure.

Om hoeveel dossiers het gaat, is onduidelijk. Het bisdom was zaterdag verder niet bereikbaar voor commentaar. Ook is het niet duidelijk of het bisdom überhaupt nog beschikt over archieven met eventueel belastend materiaal.

Voormalig bisschoppelijk archivaris Jan Peijnenburg heeft zaterdag in NRC Handelsblad gezegd dat de commissie-Deetman „mag komen, maar hij krijgt niets. En in het archief vindt hij niks meer”.

Oud-bisschop Bluyssen zegt in het dagblad dat hij de archieven heeft weggegooid omdat „er weinig interessants” bij zat. „Het was voorbij, de zaken waren afgewerkt. Dat er nog een vraag over zou komen, daar heb ik toen niet bij stil gestaan.” In NRC zei hij ook dat hij niet bereid was om met Deetman over de zaak te spreken. „Ik zal niet op zo’n verzoek ingaan. Ik weet er verder ook weinig meer van.”

Directeur ‘t Hofnarretje misbruikte kinderen

Albert Drent, de directeur van kinderdagverblijf het Hofnarretje, zou begin jaren negentig ontslagen zijn omdat hij beschuldigd werd van kindermisbruik.

Dat hebben meerdere bronnen aan AT5 bevestigd. Het zou zijn gebeurd op een kinderdagverblijf van de Amsterdamse stichting AKROS. De stichting zou Drent direct na de aanklacht hebben ontslagen.

De zaak kwam aan het rollen door een anoniem telefoontje dat bij AT5 binnen kwam. Deze persoon vertelde: “Toen ik hoorde dat Albert Drent directeur was van een kinderdagverblijf kon ik mijn oren niet geloven. Die man is namelijk begin jaren ’90 ontslagen door Stichting AKROS omdat hij op een kinderdagverblijf van AKROS twee kinderen heeft misbruikt. Die stichting heeft hem toen meteen ontslagen. Drent is een onberekenbare man.”

Na dit voorval is Drent voor zichzelf begonnen en heeft hij onder andere de kinderdagverblijven het Hofnarretje en Ayla opgericht. Justitie ziet Drent niet als verdachte in de grote zedenzaak, maar hij raakte afgelopen week wel in opspraak. Hij zou thuis namelijk slaapfeestjes voor kinderen hebben georganiseerd. Het blijkt het einde van Drents directeursschap. Na een indringend gesprek met burgemeester Van der Laan legde hij dinsdagavond zijn taken neer.

Uiteraard heeft AT5 geprobeerd contact te krijgen met Albert Drent, hij was niet bereikbaar voor commentaar.
Ook de Stichting AKROS was niet bereikbaar voor commentaar.

‘Levenslang voor hoofdverdachte Robert M.’

Een meerderheid van de Nederlanders (72 procent) vindt dat de hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak, de 27-jarige Robert M., een levenslange gevangenisstraf zou moeten krijgen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond.

Voorstanders van levenslang zijn vooral te vinden onder PVV-stemmers (83 procent), gevolgd door VVD- en SP-stemmers (beide 82 procent) en PvdA-stemmers (70 procent). Bij stemmers op CDA en GroenLinks is het percentage respectievelijk 67 en 49 procent. Uit de peiling blijkt verder dat het overgrote deel van de Nederlanders (80 procent) niet vindt dat nu geen mannen meer op kinderdagverblijven mogen werken. Bij ouders met kinderen op een kinderdagverblijf is het percentage dat zich keert tegen mannelijke medewerkers 19 procent, 74 procent vindt dat mannen er wel mogen werken en 7 procent heeft er geen mening over.

Bron: ANP

Klokk

Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk KindermisbruikKLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik) is een nog steeds groeiend aantal lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland.

Nadat duidelijk werd dat seksueel misbruik door de RK Kerk op scholen en internaten op grotere schaal voorkwam dan verantwoordelijken wilden toegeven, brak de tijd aan om krachten te bundelen. KLOKK werd samengesteld door vertegenwoordigers van slachtoffergroeperingen van diverse schoolcolleges en internaten.

Kindermisbruik is namelijk nimmer en door niemand geaccepteerd en moet met kracht bestreden worden. Dat juist priesters (onder de eed van een celibatair leven) het in hen gestelde vertrouwen op grove wijze hebben beschaamd, is extra schrijnend.
Aan de hand van door de kerk opgestelde regels, blijven kerkbestuurders het recht in eigen hand houden waardoor obscure praktijken, ten koste van talrijke individuele slachtoffers, in de doofpot konden verdwijnen.

KLOKK biedt slachtoffergroepen en individuele slachtoffers (mannen en vrouwen) en hun partners aan om zich aan te sluiten:
Voor individuele slachtoffers blijkt het ondoenlijk om het tegen de kerk op te nemen. Ook voor slachtoffergroeperingen valt het niet altijd mee om op alle vlakken vinger aan de pols te houden. Niet alleen emotionele en ethische aspecten wegen zwaar maar ook procedurele zaken vereisen oplettendheid. KLOKK wisselt verzamelde kennis uit waardoor deelnemende slachtoffers en groeperingen hun positie verstevigen.

KLOKK verzamelt informatie:
In Nederland volgt KLOKK de commissies Deetman, Samson, Lindenberg en Bandell op de voet. Met het buitenland onderhoudt KLOKK intensief contact over ontwikkelingen aldaar en niet in de laatste plaats om ontbrekende puzzelstukjes (reilen en zeilen van plegers) uit te wisselen en in elkaar te passen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een tijdsframe per dader. KLOKK vindt namelijk dat geen enkele dader de dans mag ontspringen.

KLOKK biedt een kennisplatform voor slachtoffers:
Daarbij valt te denken aan het wegwijs maken bij te volgen procedures, hulp bij het correct opstellen van een klaagschrift, advies bij de al of niet te volgen route via de (door de kerk opgerichte) omstreden instantie Hulp en Recht.
We staan in nauw contact met de media en, nadat de achterban van verschillende scholen is geraadpleegd, brengen we zonodig persverklaringen uit.

KLOKK helpt daadwerkelijk:
Bij KLOKK weten we dat het een moeilijke overweging is om met je verhaal naar buiten te komen. Gelukkig is gebleken dat onderling contact een effectieve bijdrage is bij het oplossen van je gevoelige probleem. De opluchting ‘niet meer alleen’ te zijn blijkt van onschatbare waarde. KLOKK kan je ook de weg wijzen naar betrouwbare hulpverleners die over uitmuntende expertise beschikken om je behulpzaam te zijn het leven weer op te kunnen pikken.

Vele honderden slachtoffers (mannen en vrouwen) hebben zich, om verschillende redenen, bij ons gemeld en aangesloten. Bij KLOKK ben je veilig als er een bel bij je begint te dreunen.
Klik hier om naar de website van KLOKK te gaan.

Bisdom Den Bosch vernietigde dossiers misbruik

Emeritus-bisschop Jan Bluyssen gaat „op korte termijn” met oud-minister Wim Deetman om de tafel zitten. De oud-bisschop heeft verklaard dat hij volledig zal meewerken aan het onderzoek van de commissie-Deetman en dat hij alle informatie die hij heeft aan de onderzoekers beschikbaar zal stellen.

Dat heeft het bisdom Den Bosch zaterdag laten weten. Het bisdom heeft al eerder contact gehad met medewerkers van de onderzoekscommissie over de vernietiging van een aantal dossiers.

Zaterdag werd bekend dat oud-bisschop Bluyssen in de jaren zeventig een aantal spraakmakende dossiers heeft vernietigd waarin bruikbare informatie over seksueel misbruik staat. Ook een archief uit de jaren negentig met belastende informatie is verdwenen. Dat was onder gezag van oud-bisschop Jan ter Schure.

Om hoeveel dossiers het gaat, is onduidelijk. Het bisdom was zaterdag verder niet bereikbaar voor commentaar. Ook is het niet duidelijk of het bisdom überhaupt nog beschikt over archieven met eventueel belastend materiaal.

Voormalig bisschoppelijk archivaris Jan Peijnenburg heeft zaterdag in NRC Handelsblad gezegd dat de commissie-Deetman „mag komen, maar hij krijgt niets. En in het archief vindt hij niks meer”.

Oud-bisschop Bluyssen zegt in het dagblad dat hij de archieven heeft weggegooid omdat „er weinig interessants” bij zat. „Het was voorbij, de zaken waren afgewerkt. Dat er nog een vraag over zou komen, daar heb ik toen niet bij stil gestaan.” In NRC zei hij ook dat hij niet bereid was om met Deetman over de zaak te spreken. „Ik zal niet op zo’n verzoek ingaan. Ik weet er verder ook weinig meer van.”

Trouw 2010

Canisius College Nijmegen

Deze pagina is een initiatief van: Slachtoffers Misbruik Canisius College Nijmegen

Nadat Mark Klabbers er voor gekozen had de openbaarheid te zoeken om seksueel misbruik op het Canisius College te Nijmegen aan de kaak te stellen bleek dat hij niet de enige was. Tal van (anonieme) slachtoffers ervoeren het optreden van Mark enerzijds als moedig, anderzijds als confronterend. Het Canisius College bleek namelijk bepaald geen uitzondering op het misbruikschandaal binnen de Kerk, Ordes en Congregaties. Tal van Jezuïeten blijken vele levens te hebben verwoest.
Enkele slachtoffers namen het initiatief een lotgenotengroep op te richten waar misbruikte jongeren zich met anonimiteitgarantie konden melden. Schoorvoetend (maar gestaag) druppelden en druppelen aanmeldingen nog immer binnen.

Geschokt ontdekte de groep dat meerdere Jezuïeten zich op meerdere Colleges in meerdere tijdsgewrichten hebben vergrepen aan een veel grótere groep jongens dan aanvankelijk werd vermoedt. Erger nog: plegers (onder de Jezuïeten) werden straffeloos overgeplaatst met alle gevolgen van dien.
Na deze vaststelling (en een matige medewerking van de Jezuïeten orde) bleek de noodzaak een meldpunt op te richten. Daarmee kan de omvang van het aangerichte leed in kaart worden gebracht, staan slachtoffers samen sterker en kan er met één mond worden gesproken om verhaal te halen.
Ondanks dat de slachtoffergroep inmiddels al heel ver is, wordt vrijwel dagelijks het vermoeden bevestigd dat er nog steeds jongens rond lopen met een geheim. Misbruik Canisius College kan dan een platform voor hen zijn. De groep werkt samen met andere internaten, scholen en colleges die opkomen voor erkenning van de slachtoffers en hun nabestaanden.
Deze gezamenlijke aanpak heeft als doel:
• (Al of niet gezamenlijk) verhalen / ervaringen te delen
• Samen met andere colleges gegevens te verzamelen over zowel Jezuïeten als andere ordes
• Aard en omvang van dit misbruik in kaart te brengen
• Misbruik formeel aan de kaak te stellen
• Middels ónafhankelijk onderzoek erkenning af te dwingen
• Het nastreven van een uniforme aanpak bij maken van officiële meldingen of klachten (bij Hulp en Recht, Commissie Deetman en politiek)
• Protocollen af te dwingen om seksueel misbruik wereldwijd door Kerk, Ordes en Congregaties te voorkomen en strafbaar te stellen.

De groepen zijn zich ten volle bewust van de (door schaamte) hoge drempel die slachtoffers moeten nemen om zich bij ons aan te sluiten. We doen er alles aan om je op weg te helpen bij het openbreken en blootleggen van het wijdverbreide kindermisbruik door de Kerk.

Voor je melding of overige vragen kun je mailen naar: misbruikcanisiuscollege@gmail.com
Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met je melding om en is anonimiteit gegarandeerd!