Redemptoristen in Glanerbrug/Niederlande

Wer war zwischen 1954 und 1964 im Internat der Redemptoristen in Glanerbrug/Niederlande?

Dieses Internat war ein Zubringer-Juvenat für das Collegium Josefinum in Bonn und hatte den Namen St. Josef Kolleg Gronau-Glanerbrück.
In dieser Zeit war Pater Franz Sch. (geb. 05.07.1905, gest. 31.10.1986), der schon vorher am Bonner Internat schwere Vergewaltigungen von Schülern sich hatte zu Schulden kommen lassen, nach Glanerbrück “abkommandiert”. Er war dort ein berüchtigter Lateinlehrer. Ob er auch hier Verbrechen beging ist noch nicht bekannt.

In der gleichen Zeit war der inzwischen bekannte Pädophile Pater Willibald D. (geb. 26.12.1925, gest. 20.10.1998) am St. Josef Kolleg Glanerbrück als Präfekt bis 1959 tätig. Anschliessend wurde er sogar zum Direktor von Schule und Internat ernannt. Ende 1963 bat er seinen Ordensoberen um sofortige Versetzung. Alle Dokumente, die die Missbrauchsvorgänge und die Vertuschung in seinem und in anderen Fällen belegen, sind im Ordensarchiv nicht mehr auffindbar. Da Willibald D. nach seiner Zeit in Glanerbrück längere Zeit u.a. auch für das Ordensarchiv zuständig war, kann man sich vorstellen, wer die Dokumente vernichtet hat (wahrscheinlich mit Zustimmung seiner Vorgesetzten).

Wer mit Erinnerungen oder sogar mit Dokumenten (Briefe etc.) zur Aufklärung beitragen kann, sollte sich an den Missbrauchsbeauftragten der Redemptoristen wenden: hermann-josef.merzbach@ag-leverkusen.nrw.de.

(bron: http://netzwerkb.org/2010/12/07/wer-war-zwischen-1954-und-1964-im-internat-der-redemptoristen-in-glanerbrugniederlande/

Seksueel misbruikt door moeder

In mijn jonge jaren ( 5 t/m 13 ) ben ik seksueel misbruikt door mijn moeder. Dit misbruik stond niet op zich. Ook lichamelijk en geestelijk misbruik waren aan de orde van de dag.

Omdat ik op dat moment als de dood was voor mijn moeder waren de momenten van het seksuele ook afgrijselijk maar ook verwarrend. Ze was op die momenten stil en zei weinig. Ik deed ook niks en zei niks want ze schelde en vernederde niet ook gaf ze me geen klappen. Het was heel raar.

Binnen de GGZ heb ik veel doorlopen en de eerste jaren was er door mijzelf met name aandacht voor het geestelijke en lichamelijke. Ik durfde niet over dat andere te praten. Angst en schaamte. Hallo ik was een man; stoer en lief op zijn tijd. Kom ik toch niet met die ervaringen aan.

Pas een jaar of twee geleden ben ik hiermee aan de slag gegaan. Soms nog steeds lastig omdat de herkenning soms ver te zoeken is. In de kerk is het nu veel veel met mannen en dat grijpt me aan maar met moeders zit nog een beetje in de doofpot.
Ik hoop doormiddel hier te gaan schrijven daar een einde aan te maken.

Europees Parlement over de "Crimen Sollicitationis"

Parlementaire vragen
20 augustus 2003
E-2613/03
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Maurizio Turco (NI) , Marco Pannella (NI) , Marco Cappato (NI) en Gianfranco Dell’Alba (NI) aan de Commissie

Betreft: De “Crimen Sollicitationis”-instructie van de Hoogste Congregatie van het Heilig Officie van de Heilige Stoel om door geestelijken begane seksuele misdrijven in de doofpot te houden

De Amerikaanse zender CBS heeft op 6 augustus 2003 een document gepubliceerd dat sedert 1962 geheim was gehouden. Het gaat om een document van de Hoogste Heilige Congregatie van het Heilig Officie (tegenwoordig de Congregatie voor de geloofsleer, oorspronkelijk de Heilige Congregatie van de Romeinse en Universele Inquisitie).

Dit document, de Crimen Sollicitationis-instructie, was bestemd voor alle patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en hulpbisschoppen, ook die van de Oosters rite, over hoe men in deze zaken te werk moest gaan. Het document is gedateerd 16 maart 1962.

Het is bedoeld om zorgvuldig te worden bewaard in het geheim archief van de Curie en biedt gedetailleerde instructies die moeten worden gevolgd bij seksuele misdrijven die geestelijken hebben begaan aan gelovigen.

Uit dit document blijkt dat de Heilige Stoel heeft opgedragen aan de kerkelijke autoriteiten om alle gevallen van seksueel misbruik buiten de publiciteit en buiten justitie te houden op straffe van excommunicatie.

In de door Johannes Paulus II ondertekende apostolische brief d.d. 30 april 2001 “Motu Proprio Datae Quibus Normae De Gravioribus Delictis” en in het herderlijk schrijven “De Delictis Gravioribus” van de Congregatie voor de geloofsleer, ondertekend door kardinaal Ratzinger op 18 mei 2001, staat te lezen dat de “Crimen Sollicitationis” althans in recente gevallen wordt bevestigd, terwijl de afgelopen decennia de zaken alleen maar erger zijn geworden en een ware plaag voor de Rooms-katholieke kerk, met alle schandalen vandien.

Uit allerlei hoeken is er kritiek op de weigering samen te werken met justitie en politie, wat duidt op obstructie van de rechtsgang.

Gezien de institutionele en diplomatieke banden die de Europese Unie met de Heilige Stoel onderhoudt, luidt de vraag:

– Welke initiatieven (onderzoek, preventie, sancties, diplomatieke druk) denkt zij te nemen gezien het feit dat de in dit document vervatte instructies strijdig zijn met het beleid van de Unie en de lidstaten ten aanzien van de mensenrechten en fundamentele vrijheden en bestrijding van seksueel misbruik, met name tegen kinderen en vrouwen?

– Denkt zij de Heilige Stoel zover te krijgen dat deze instructies worden ingetrokken omdat zij duidelijk en expliciet bedoeld zijn om een morele, maatschappelijke en politieke plaag te verdoezelen voor de samenleving en in het bijzonder voor justitie?

– Is zij voornemens een onderzoek in te stellen naar de betrekkingen tussen de lidstaten en het Vaticaan om na te gaan of de juridische betrekkingen die aan deze betrekkingen ten grondslag liggen en die privileges verlenen aan de geestelijkheid ten aanzien van de regels van de lidstaten, niet in strijd zijn met de internationale en Europese voorschriften voor de fundamentele rechten en vrijheden?

– Is zij ook niet van mening dat het dringend nodig is artikel 51 van de Europese ontwerpgrondwet te herzien opdat het Europese en nationale recht gevrijwaard blijft van schaduwgebieden en straffeloosheid voor de geestelijkheid?

Verslag Hervormingsdag 2010 – Rome

Door Ton Leerschool – Survivor’s Voice Europe

De bijeenkomst op Hervormingsdag op 31 oktober in Rome is voor ons allemaal een zeer vermoeiende en emotionele, maar tegelijkertijd overweldigende ervaring geweest.Dat een aantal mensen, die toegezegd hadden te komen niet zijn verschenen, was het enige wat een beetje tegenviel. Uiteindelijk zijn een 120 overlevers uit 8 landen voor de persconferentie en de bijeenkomst bij Castel Sant’Angelo bij elkaar gekomen.Vooraf hadden wij al aangegeven dat wij het succes van de bijeenkomst niet zouden meten aan de opkomst. Wij wilden aandacht vragen voor het seksueel misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk en die aandacht hebben wij gekregen! Honderden leden van de schrijvende pers en radio en tv hebben ons zaterdagavond en zondag gevolgd en wij, en de andere aanwezigen, hebben onze verhalen met hen kunnen delen. De dagen na de bijeenkomst hebben wij meer dan 40,000 berichten en video’s i alle talen van de wereld op het internet gegenereerd!

Veel bijdragen zijn zeer indrukwekkende documenten geworden en absoluut de moeite van het bekijken waard. Zie de bovenstaande website onder ‘media’ of op de website van Survivor’s Voice USA. (www.survivorsvoice.org)
Hervormingsdag 2010 was het begin, niet het einde, van de weg naar gerechtigheid.

De bijeenkomst is vooral voor de groep oud-bewoners van het doveninstituut in Verona, en de slachtoffers uit Italië in het algemeen, een reuze succes geworden. Tot voor kort werd het drama van deze mensen in de Italiaanse pers totaal genegeerd. Bij de persconferentie en Castel Sant’Angelo waren alle grote Italiaanse persagenturen vertegenwoordigd en hebben de mensen hun verhaal in de openbaarheid kunnen brengen. Door onze verbondenheid met hen geeft ons dit ons een heel goed gevoel…
Mijn complimenten aan de pers voor het respect waarmee iedereen bejegend is!

Achteraf voelde iedereen, die ik gesproken heb of waarmee ik via email contact gehad heb, zich ongelooflijk ‘gesterkt’ door de contacten met anderen en door hun persoonlijke beleving vóór de deuren van het Vaticaan te demonstreren.

Gesprek Federico Lombardi
Dat kort voor aanvang van de bijeenkomst de woordvoerder van de paus contact met ons zocht en de hoeveelheid aanwezige politie, beveiligingskrachten en ME, zegt iets over de indruk die wij op het Vaticaan gemaakt hebben!

Achteraf bleek het door Lombardi aangeboden gesprek niets nieuws toe te voegen aan onze dialoog met het Vaticaan, maar alleen gericht te zijn op het ontwrichten van onze bijeenkomst (door ons, de organisatoren, onder het mom van een handreiking tot dialoog, weg te lokken voordat de bijeenkomst officieel begon). Waren wij hier op in gegaan dan hadden wij onze tijd verspild naar ‘lege woorden’ te luisteren en was de bijeenkomst mogelijk voortijdig uit elkaar gevallen. Wij hebben dat niet gedaan en het gesprek heeft na afloop in Radio Vaticano plaatsgevonden.

Het enige doel en enige reden waarom wij op de uitnodiging van Lombardi ingegaan zijn, was te komen tot een vervolgafspraak om een mogelijke oplossing van de padstelling tussen Vaticaan en slachtoffers te bespreken. Hiertoe was Lombardi niet bereid of gemachtigd en toen dat duidelijk werd hebben wij het gesprek afgebroken.
Even was er hoop daadwerkelijk iets teweeggebracht te hebben, maar dat duurde maar even en de bekende kilheid en harteloosheid van het Vaticaan werd ons weer overduidelijk…

Weer hebben wij veel geleerd over de denkwijze van het Vaticaan:
– zij willen de ruines uit het verleden niet écht opruimen
Wilden ze dat wel, dan was dit een uitgelezen kans geweest hun goede wil te tonen; dan hadden zij ons uitgenodigd voor een openhartig gesprek en hadden wij een afspraak kunnen maken. Omdat ze dat niet gedaan hebben houden wij maar weinig hoop op een vrijwillige, echte en volledige genoegdoening voor de schade die ons aangericht is. Dus zullen wij doorgaan de publieke en politieke druk verder op te voeren om ze daartoe te dwingen.Wij voelen ons gesterkt door de contacten dei wij in Rome gelegd hebben en de ervaring van de saamhorigheid en eensgezindheid onder de deelnemers.
Een eerste actie is de petitie voor de Verenigde Naties welke nu op onze website door iedereen getekend kan worden. Help ons bij deze actie!

het Vaticaan, de moraalridder, probeert een rol te spelen in de strijd tegen internet pornografie en kindermisbruik in het algemeen
Hiertoe hebben zij zich al jaren geleden gediskwalificeerd!
Deze beweging is alleen een afleidingsmanoeuvre en moet niet verward worden met een poging het verleden goed te maken. Door voortdurend te praten over heden en toekomst moet de buitenwereld even vergeten dat er nog een hoop ellende uit het verleden ligt, door de kerk veroorzaakt en onder het tapijt gekeerd! Door naar voren te wijzen hopen zij dat niemand meer kijkt naar wat er achter ons ligt.

– het Vaticaan gebruikt alle middelen om ons te bestrijden – wij zijn de vijand!
Arrestatie en intimidatie
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn wij door bronnen binnen het Vaticaan geïnformeerd dat wij gearresteerd zouden worden. (Dat schijnen ze te kunnen regelen met de Italiaanse politie welke belast is met de veiligheid van het Vaticaan)
De misdaad waaraan wij ons schuldig zouden maken zou zijn…..?
Omdat dit een PR disaster zou hebben opgeleverd voor de ogen van de verzamelde wereldpers is uiteindelijk anders besloten; namelijk het ‘zogenaamde gesprek’ van Lombardi.

Provocatie
Vlak voor de officiële bijeenkomst begon probeerde een vrouw de aanwezige slachtoffers te provoceren door pro-Vaticaanse leuzen te roepen. Dat deze vrouw toevallig aanwezig was en toevallig binnen het politiekordon kon komen, terwijl wij er met geen mogelijkheid uitkwamen, betwijfelen wij… Gelukkig is niemand hier op ingegaan en hebben wij het vredelievende karakter van de bijeenkomst kunnen bewaren. Ik durf, gezien de hoeveelheid aanwezige polietiekrachten, niet aan te denken wat er gebeurd zou zijn alsiemand dat wél gedaan had en deze vrouw aangegeven had bedreigd te worden.

Public Relations
Maandag, daags of eigenlijk maar uren na de bijeenkomst, verscheen een artikel in de pers, over heel de wereld(!), waarin de uitnodiging voor dit bewuste gesprek met Lombardi omschreven werd als een ‘handreiking’ en teken van ‘solidariteit met de slachtoffers’. Daar was op geen enkel moment tijdens dat bewuste gesprek sprake van en dit is een pure leugen en PR-verzintsel!

Ik ben in het bezit van audio opnamen van het gesprek (opgenomen op mijn mobiele telefoon) waarop een ‘glijdende’, ontwijkende en niet-op-vragen-beantwoordende Lombardi te horen is. Onmiskenbaar verlegen om een aannemelijke reden te bedenken waarom wij bij elkaar zaten! Hij had niets te vertellen…

– maar twee van de deelnemers werd toegestaan de plaats van de bijeenkomst te verlaten en naar het Vaticaan te gaan om geschreven getuigenissen van slachtoffers af te geven
Dezen werden onder politie bewaking naar de bronzen deur geleid, waar hun identiteitspapieren door beveiligingsmedewerkers van het Vaticaan ingenomen werden en pas, na meermaals verzoek, na een kwartier teruggegeven werden.

Daarbij hadden wij ons volledig aan de afspraken gehouden: er waren geen opruiende leuzen geroepen, de enige spandoeken waren van de dove mensen uit Verona geweest en wij hadden geen ‘lopende demonstratie’ gehouden. Toch werden zij als misdadigers behandeld door de beveiligingsdienst.

Voor diegenen die nog enige hoop koesterden of nog steeds in het ‘goede fatsoen’ van het Vaticaan geloven:
Het zijn huichelende leugenaars. Zij zullen nooit, zonder dwang, onze zaak ernst nemen en daadwerkelijk schuld betuigen door verantwoordelijkheid te nemen voor wat ons aangedaan is. Wat zij ook zeggen, via officiële kanalen of op andere wijze: geloof ze niet!

Voor diegenen die mij getuigenissen en/of stenen meegegeven hebben:
Dezen zijn wel degelijk afgeleverd!
In de pers werd aangegeven dat dat niet gebeurd was; dit klopt niet.
De getuigenissen zijn overhandigd aan de beveiligingsmedewerker aan de bronzen deur en hij zei dezen af te zullen geven aan de verantwoordelijken.
De stenen vrijwel direct verwijderd door ‘flanerende toeristen’ op het St. Pietersplein. Dit gaan we volgend jaar anders doen…

Conclusie en oproep
Sinds Rome voel ik me ongelooflijk sterk en geladen met energie, omdat het juist en gerechtvaardigd is wat wij gedaan hebben!
Omdat ik dit iedereen toewens vraag ik jullie: kom volgend jaar met ons mee als wij weer naar Rome gaan op 31 oktober. Beleef ook een paar onvergetelijke dagen waar je maanden mee vooruit kan. Wij zijn op de goede weg, kom met ons mee en zeg: Genoeg!

Oproep Slachtoffers Canisius College Nijmegen/ + Slachtoffers overige Jezuieten

Wij zijn als Groep Slachtoffers Misbruik Canisius College Nijmegen op zoek naar mede slachtoffers en/of getuigen van seksueel Misbruik door Jezuieten op het Canisius College te Nijmegen maar ook op andere colleges zoals het Aloysius College in den Haag, Stanislas College in Delft, de Breul Katwijk en het Studiecentrum Sittard. Wij vinden het erg belangrijk om de krachten te bundelen en slachtoffers de mogelijkheid te bieden om hun verhaal/ervaring te delen .

Reacties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld!

Lange man met bril

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Mijn vader werd ziek, en het ging financieel niet best. Mijn vader was gelovig, en mijn moeder ook. Van vrienden konden zijn een huis huren tegen een lage huur. Toch verhuurde wij een kamer. Dat was een financiele bijdrage voor mijn zieke vader die piano’s ging stemmen om het gezin te onderhouden.

En toen kwam die ene man: een lange man met een bril op. Om wanneer mijn ouders niet thuis waren mij vanuit het donker te begluren. Ik deed als vierjarige de laken over mijn gezicht. Want dan zou de enge man verdwijnen dacht ik in mijn kinderlijkheid.

Hij nam mij mee naar zijn kamer. De andere twee kinderen waren beneden en wisten van niets. Daar was het eerst spelen. Toen op een avond was het op mijn handen leunen op het bed en nam hij mij van achtere.

“Ik zal altijd invloed op je hebben waar je ook ter wereld gaan” zei de lange pedofiel. Hij dreigde me. Ook mocht ik tijdens zijn “spel” niet huilen.

Ik heb dit verdrongen. Nooit hebben mijn ouders de signalen herkent. Het viel op dat ik erg verlegen was. ik had geen zelfvertrouwen. Ik was erg apatisch. Ik kon geen vrienden maken, moeilijk relaties onderhouden. Jaren lang had ik nachtmerries. Ik was altijd bang voor het donker. Ik moest aan judo gaan doen vonden mijn ouders. Dus twee jaar na mijn ervaring stond ik van angst te kotzen omdat ik tijdens judo beetgepakt werd. Jaren later moest ik weer naar karate. Dat ging goed totdat een lange man met een strenge kijk in zijn ogen het bedrijf overnam. En weg was ik. Altijd maar het blok van eenzaamheid en down voelen. Geen vrienden, ouders die mijn kreet niet herkende in de jaren 60’s. Mijn broer en zus hebben dit ook nooit herkend. Altijd maar heb ik de weg alleen moeten gaan. En nu nog. Want ik moet het toch alleen oplossen. Mijn schoonzus ziet mijn verwerking als overdreven reageren. “Gewoon de nare gedachten blokkeren!”  Aan mijn zus heb ik ernorm veel.  Zij begrijpt mij nu. Want ik heb haar dit verteld.

Vorig jaar zijn de herinneringen teruggekomen. Toen pas kreeg in antwoorden. Alle scenario’s gingen door mijn gedachten. En zo kreeg ik perspectief op mijn pijnlijke verleden. Wat doet het ongelooflijk veel pijn!! Mijn moeder, 85 plusser, nu nog vertellen? Maar de behoefte om dit met haar te delen is geweldig sterk.

Omdat ik ook hiermee een oproep aan de dader wil doen, en ik in die jaren in Zuid-Afrika woonde, schrijf ik een paar zinnen in het Engels, als dat mag.

Who has experience the same as I did? In 1968 a young and tall and thin paedophile with glasses who sexual abused me in Cape Town. We lived in Tamboerskloof. I am sure he sexually abused other children. He stained the sheets with his semen. He had long hair and must now be in his sixties. He loved motor cycles.

Met dank aan mijn terapheute klim ik langzaam omhoog, en leer ik mezelf kennen. Ik leer dat ik er mag zijn, en ik ben met een studie begonnen. God stond erbij en keek er naar. Daar heb ik nog wel problemen mee. Maar ik groei langzaam naar de persoon die ik veronderstel was om te zijn. Maar het verdriet blijft.

Pastoor Rigter in Huissen

“GETUIGEN gezocht. Ik vind dat pastoor Rigter mij in de jaren ’70 heeft misbruikt in de pastorie in Huissen. Ik zoek naar lotgenoten die mij willen helpen bij de klachtenprocedure van Hulp & Recht door ook over hun ervaring met deze pastoor te vertellen”.

Doodzalving – Open brief aan de commissie Deetman

Verzonden aan de media en dhr Deetman op 8 oktober 2010

Geachte heer Deetman en leden van de onderzoekcommissie,

Afgelopen week heb ik de beide bijeenkomsten in Utrecht en Eindhoven bij mogen wonen waarvoor nogmaals mijn dank. Volledig in lijn met de door u onderstreepte transparantie schrijf ik deze brief via de publieke media. Op deze wijze is iedereen tegelijkertijd op de hoogte.

De bijeenkomst in Eindhoven heb ik vroegtijdig moeten verlaten, omdat mij gaandeweg een onbestemd gevoel van onbehagen bekroop. ’s Nachts na urenlang wakker gelegen te hebben kwam er een woord in mij op: “doodzalving”.
Dit woord bestaat niet, maar intuïtief beschrijft het als geen ander het gevoel dat mij overviel.
De commissie is bezig, bemenst met van zichzelf overtuigde wetenschappelijke autoriteiten, de slachtoffers ‘dood te zalven’, een vals gevoel van warme veiligheid te creëren, in slaap te schommelen, en zij mogen daarvoor onderdanig danken.
En dat terwijl zij weer misbruikt worden, alleen ditmaal door en voor uw onderzoekcommissie!

De slachtoffers vragen aandacht voor hun verhaal en welke impact het misbruik op hun leven gehad heeft, de commissie verwerkt deze informatie tot een kille matrix.  Zij willen de commissieleden ‘raken’ met hun verhaal, maar worden (waarschijnlijk vanwege de noodzakelijke wetenschappelijke objectiviteit) hooguit als historisch, pathologisch of statistisch interessant beschouwd.

Terwijl de commissie door patriarchale omarming de indruk probeert te wekken aangedaan te zijn met het lot van de mensen, maakt zij deel uit van de door het misbruik ingezette gespletenheid: de afstand tussen de waarheid en de verwrongen, verkrachtte realiteit van het slachtoffer.

De waarheid komt door dit onderzoek niet op tafel en dus worden de slachtoffers niet gediend en wel om volgende redenen:

Afgeleide verantwoordelijkheid
Door de opdracht van de bisschoppen te aanvaarden bent u, in de ogen van de slachtoffers, een verlengde van de rooms-katholieke kerk geworden en worden uw acties en initiatieven dan ook met de nodige argwaan bekeken.
U bent u daarvan bewust, want veel tijd en nauwkeurig gewogen woorden heeft u gebruikt om de aanwezigen van de onafhankelijkheid van de commissie te overtuigen. Zowel als het de inhoudelijke opdracht, de activiteiten en de keuze van de leden van de commissie betrof. Echter, en dat is mogelijk een bijwerking van mijn misbruik, als iemand mij voortdurend verteld dat ik mij geen zorgen hoef te maken, begin ik me pas echt zorgen te maken en al het besprokene extra te wegen.

Mijn vraag daarom aan u:
Waarom heeft u niet direct aangegeven dat dit onderzoek, van de kerk onafhankelijk zou moeten gebeuren of bent u van mening dat het nu, voor de slachtoffers, “op de best mogelijke plek” en onder de best mogelijke omstandigheden plaatsvindt?
Want dat zou toch, gezien de door u meermaals nadrukkelijk betoonde betrokkenheid met de slachtoffers, het belangrijkste zijn?

Vooral ook omdat een openlijke weigering uwerzijds mogelijk de weg opengesteld had voor een onderzoek vanuit de politiek geïnitieerd en gedragen. Dat had het grote voordeel gehad dat deze zich dan serieus met dit onderzoek en onderwerp had moeten bezighouden en een aantal eruit voortvloeiende maatschappelijke problemen als de hulpverlening en het in het verleden verhinderen van de rechtsgang door de kerk ook de aandacht zouden krijgen die ze verdienen. Hiermee zijn de slachtoffers pas echt gediend!

De doofpot
Meermaals heeft u gerefereerd aan “de doofpot” en dat de commissie weigert mee te werken aan de instandhouding daarvan en dat de activiteiten van de commissie op transparantie gericht zijn. Mijns inziens verward u twee doofpotten en is de door u betoogde openheid daarom misleidend:
De 1e – historisch. In het verleden ingesteld door de rooms-katholieke kerk om de goede naam en de machtspositie van de kerk te verdedigen. Deze heeft het misbruik ‘geïnstitutionaliseerd’, in deze omvang mogelijk gemaakt en misdaden toegedekt.
Hieraan gaat uw onderzoek niets meer veranderen; dit is een realiteit.
De 2e – actueel. Het achterhouden van informatie, gebrek aan openheid en de weigering bij het onderzoek naar de gebeurtenissen mee te werken door alle bewijzen vrijwillig en ongevraagd op tafel te leggen.

Uw onderzoek is gebaseerd op getuigenissen van slachtoffers, daar hoeft u de doofpot niet te vrezen, de mensen hebben hun ziel voor u geleegd. Echter, te verwachten dat de kerk u informatie zal verstrekken buiten de door u bij hen aangedragen gevallen  (als ze dat al doen?!?) is een illusie en u zou beter moeten weten.
Kijkend naar de reacties vanuit de kerk sinds het begin van dit jaar is duidelijk dat zij niet bereid is eenmalig en volledig met het verleden af te rekenen, want dan hadden zij onmiddellijk en vrijwillig alle informatie aan de commissie beschikbaar gesteld.

Onderzoeken naar misbruik in het buitenland over de afgelopen tien jaar hebben ons geleerd (of zouden ons geleerd moeten hebben!) dat de kerk voortdurend de zelfde ‘modus operandi’ hanteert als het om onderzoek van misdaden van medewerkers van de kerk gaat; namelijk: tijd winnen. De kerk vertraagt het onderzoek, werkt uiterlijk mee, maar doet alles om het langer te laten duren en zoveel mogelijk geheim te houden. Mocht u per ongeluk ‘struikelen’ over informatie die niet te weerleggen of te ontkennen valt dan wordt deze na veel aandringen en halfhartig toegegeven, maar geen actie ondernomen.

Ik geloof u als u mij zegt dat u de resultaten van het onderzoek volledig openbaar zult maken, betwijfel echter dat ‘de onderste steen boven komt’ omdat de wil om dat te doen, voor iedereen zichtbaar, ontbreekt bij de kerkelijke instanties, de bisschoppen en de orden.
Door de opdracht te aanvaarden werkt u hier aan mee, houdt u de doofpot in stand, en zijn de slachtoffers wederom niet gediend!

Vrijwillige medewerking van de commissieleden
Het heeft mij ten hoogste verbaasd van u te horen dat de commissieleden op vrijwillige basis en in hun vrije tijd medewerking verlenen aan de commissie. Dat klinkt op het eerste gezicht achtenswaardig en idealistisch, maar wat betekent dit? Waarom doen ze dit?
Staat het mooi op het CV, meegewerkt te hebben aan een historisch zo belangrijk onderzoek? Is het, of zijn de slachtoffers, een interessant studie object en kunnen wij hier later een wetenschappelijk werk over verwachten? Uit liefde voor de rooms-katholieke kerk?
Of is het weer gewoon: misbruik?

Ik vraag me af en heb mijn twijfels of dit het onderzoek ten goede komt en niet onnodig vertraagt en of hiermee de slachtoffers gediend zijn? Want dat zou, nogmaals, naar u eigen zeggen, toch het belangrijkste voor u zijn.

Aanbevelingen aan de bisschoppen
Omdat u meerdere malen tijdens de bijeenkomsten dit aspect van uw opdracht beklemtoond heeft en dat de heling van de slachtoffers voorop staat in het onderzoek, zou ik u willen vragen uw ‘ingang’ bij de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen te gebruiken voor volgende aanbeveling:
•    Geef openlijk toe fout geweest te zijn en daardoor duizenden kinderen, gelovigen en niet-gelovigen, beschadigd te hebben.
•    Geef openlijk toe dat de naam en de macht van de kerk de prioriteit gehad hebben en daarom daders niet aan justitie zijn overgeleverd en slachtoffers niet op tijd behandeld zijn.
•    Geef openlijk toe bewust informatie achtergehouden te hebben en daardoor de rechtsweg verhinderd te hebben.
•    Betuig openlijk schuld en geef volledige openbaarheid van geheime documentatie m.b.t. daders en daden.
Dit zou niet alleen zeer helend zijn voor de slachtoffers, maar ook de gelovigen helpen het vertrouwen in hun kerk te herstellen en de vele geestelijken die nu twijfelen aan hun roeping binnen de rooms-katholieke kerk helpen de weg naar het geloof weer terug te vinden.

In afwachting van uw antwoord,
Hoogachtend,

Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

Non die seksueel misbruik bestreed heilig verklaard

Rome, 17 oktober 2010. Paus Benedictus XVI verklaart zondag zes mensen heilig. Een van de nieuwe heiligen is de Australische non Mary MacKillop (1842-1909). Haar strijd tegen seksueel misbruik binnen de kerk leidde tot haar tijdelijke excommunicatie.

MacKillop had rond 1870 ontdekt dat een priester zich vergreep aan kinderen. Ze kaartte het aan bij de kerkleiding, die probeerde het misbruik met de mantel der liefde te bedekken. Vrienden van de priester zorgden er vervolgens uit wraak voor dat MacKillop uit de geloofsgemeenschap werd gezet, zo werd onlangs onthuld.

Het Vaticaan benadrukt dat de heiligverklaring van MacKillop niets te maken heeft met het misbruikschandaal dat de Rooms-Katholieke Kerk de laatste tijd in zijn greep houdt. Op voorspraak van MacKillop zouden twee wonderen zijn verricht.

Desalniettemin grijpen belangenorganisaties voor misbruikte kinderen de heiligverklaring aan. Ze willen dat MacKillop de beschermheilige van de slachtoffers wordt. (Copyright NU.nl)

Deelnemers gezocht voor onderzoek 'ouderschap na seksueel misbruik in het verleden'

DIT ONDERZOEK IS NU AFGESLOTEN – IEDEREEN DIE HIER AAN MEEGEWERKT HEEFT: HARTELIJK DANK!
Geïnteresseerd in de publicatie over de onderzoeksresultaten, dan kan deze besteld worden bij de VSK: vsk@movisie.nl.
Het boekje kost 7,50.
namens Marijke Naezer en de VSK

In opdracht van de VSK (Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties) doe ik onderzoek naar de vraag:

Welke invloed heeft seksueel misbruik in het verleden op ouderschap in het latere leven?

Uit ervaringen van de VSK en uit buitenlands onderzoek blijkt dat seksueel misbruik in de jeugd een rol speelt in de manier waarop iemand zijn of haar ouderschap vormgeeft. Het misbruik kan verschillende gevolgen hebben, zoals onzekerheid over de fysieke omgang met de eigen kinderen of moeite hebben met het opbouwen van een emotionele band.

De vraag is nu, of deze uitkomsten ook in Nederland gelden, en hoe ouders dit ervaren. Daarnaast richt bestaand onderzoek zich vaak op vrouwen, dus een tweede vraag is of de ervaringen van mannen verschillen van de ervaringen van vrouwen. Tot slot vraagt de VSK zich af of er naast de negatieve gevolgen wellicht ook positieve effecten te benoemen zijn.

Het resultaat van het onderzoek is een onderzoeksverslag over de ervaringen van ouders die vroeger seksueel misbruikt zijn. Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning voor andere ouders die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksuele kindermishandeling. De onderzoeksresultaten zijn bovendien van belang voor de VSK, hulpverleners, politici en andere beleidsmakers.

De genoemde onderzoeksvragen wil ik onder andere beantwoorden middels focusgroepen: groepsdiscussies met ouders die zelf in het verleden seksueel misbruikt zijn. In de discussie zullen we aan de hand van een aantal basisvragen ingaan op het thema. Deelnemers kunnen ook vragen aan elkaar stellen, of reageren op ervaringen van anderen. Er zal één focusgroep georganiseerd worden voor vaders en één voor moeders. Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Om de veiligheid binnen de groep te waarborgen worden voorafgaand aan het gesprek afspraken gemaakt over privacy, omgang met elkaar en het verloop van het gesprek.

Voor elke groep zoek ik 7 personen. Ik zoek mensen die misbruikt zijn door hun eigen vader of moeder, vanuit de veronderstelling dat dit een specifieke invloed heeft op het eigen ouderschap. Het onderzoek richt zich op ouderschap na gewenst seksueel contact in het latere leven, dus niet op ouderschap door seksueel geweld.

Behoor je tot deze doelgroep en wil je meewerken aan dit onderzoek? Laat het me voor 7 november weten via vsk@movisie.nl. Na 7 november wordt in overleg de datum voor de focusgroep vastgesteld. Reiskosten worden vergoed en deelnemers ontvangen het uiteindelijke onderzoeksrapport.

Wil je meewerken, maar niet door deelname aan een focusgroep? Dan is een individueel interview ook mogelijk. Ik bespreek graag de mogelijkheden; ik ben te bereiken via vsk@movisie.nl.

Hartelijke groet,

Marijke Naezer