st.Nicolaas Internaat Nijmegen

Wie weet de naam van de broeder die bij de kleintjes /(pimmen)
op de slaapzaal werkte en de naam van de ziekenbroeder? ik zat op het internaat van 61 tot 64
Ik heb wel een idee maar wil niemand aan de schandpaal nagelen voordat ik het zeker weet.

Gezocht… naam subprefect MissionarissenOblaten

Wie weet de naam van de subprefect die in 1962 aanwezig was bij de Missionarissen Oblaten van Maria (O.M.I.) te Valkenburg?

Naam plaatsvervanger Primus Eikenburg 1960

Ik ben op zoek naar de naam van de refter broeder die broeder Primus van Eikenburg in het jaar 1960 bij afwezigheid verving.
Omschrijving: Hij had kort rossig “biebob” haar en droeg een ouderwetse ronde ziekenfonds bril.

Caspar (Cappy) Vries

Salesianen stemmen in met bemiddelingsronde

ANP – 17 maart 2011
Een aantal (ex-)salesianen die als dader van seksueel misbruik worden genoemd in de meldingen aan de commissie-Deetman, heeft ingestemd met een professionele bemiddelingsronde ten bate van de slachtoffers. Ook zullen ze desgewenst gesprekken aangaan met hun slachtoffers. Dat heeft de overste van de salesiaanse congregratie, Herman Spronck, dinsdag laten weten.

Spronck woonde afgelopen weekend een bijeenkomst bij van een groep slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken die zich de Jongens van Don Rua noemen. De groep bestaat uit 24 slachtoffers, onder wie een vrouw. Een extern team van mediationdeskundigen zal bemiddelen voor de slachtoffers, met name op financieel gebied. Spronck sprak de afgelopen weken daders van seksueel misbruik. Het gaat om paters en broeders die in de aangiften worden genoemd.

“Pater Spronck heeft in goed overleg met de commissie-Deetman voor onafhankelijke bemiddelaars gekozen”, aldus Janne Geraets van de Jongens van Don Rua. Volgens Geraets mist Hulp & Recht, het meldpunt van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen te veel van het noodzakelijk vertrouwen van de slachtoffers. Een aantal slachtoffers, onder wie Geraets zelf, ontving een brief van ‘hun’ dader met daarin onder meer excuus.

De bemiddelingrondes zullen zeer waarschijnlijk rond augustus beginnen. “Ook zullen de salesianen zich op een later moment met de Jongens van Don Rua verstaan over de aanklachten tegen (ex-)salesianen die inmiddels zijn overleden”, aldus Geraets.

De Jongens van Don Rua noemen het bijzonder dat ze als slachtoffergroep zo nauw kunnen samenwerken met de congregatie. “Dat is bij andere religieuze instellingen wel anders. Ik hoor wel eens dat gesprekken worden afgekapt door oversten. “Heel veel mensen, onder wie ook Spronck in eerste instantie, kunnen zich niet voorstellen hoe diep het verdriet zit.” (ANP)

Lotgenotenbijeenkomst – 2e paasdag

Een jaar verder…
Wij zijn een jaar verder nadat de golf van getuigenissen van seksueel misbruik in de katholieke kerk losbarstte. Er is heel wat gebeurd in dat jaar:
De commissie Deetman is in het leven geroepen en aan de slag gegaan, als reactie daarop is e.e.a. losgekomen in de gemeenschap van lotgenoten en het proces van elkaar opzoeken is begonnen, groepen formeren zich. Het tussenrapport in november was vernietigend voor Hulp&Recht, maar een verbetering in deze organisatie en dus de hulp aan de slachtoffers, is op afzienbare tijd niet te verwachten.

De commissie Deetman onderzoekt, Hulp&Recht misleid, de kerk ontkent, mensen komen met hun verhaal naar buiten en niemand wil het horen…het misbruik gaat door!

Voor de slachtoffers is er niets veranderd!
Daarom organiseert Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel Misbruik (MSM) op 25 april weer een bijeenkomst in de Geertekerk in Utrecht voor mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en hun verhaal willen delen met anderen. Een belangrijk onderdeel van de verwerking van het misbruik kan zijn je verhaal te delen, uit te spreken wat je overkomen is. Door het geheim te vertellen aan anderen kan je het zelf veel beter ‘aanpakken’.

Inmiddels hebben zich ook vrouwen gemeld die slachtoffer zijn geworden van verschillende soorten misbruik en sadisme in de Rooms Katholieke Kerk. Ook vrouwelijke religieuzen konden gewelddadig zijn en misdrijven begaan. Ook vrouwen hebben de moed om daarvan te getuigen en te kiezen voor hun waardigheid. Zij zijn welkom om hun verhaal te delen.

Bekennen, herkennen, erkennen
Wij vinden het noodzakelijk dat de individuele verhalen worden gebundeld, zodat het een collectief en maatschappelijk probleem wordt. Voor heling van slachtoffers is het nodig om de ervaringen met veel anderen te delen. Als je dat niet doet dan blijf je er zelf mee zitten.

Gevolgen
De rooms-katholieke kerk kerk vraagt inmiddels om vergeving. Vergeving is echter alleen zinvol als ten volle in kaart is gebracht wat er vergeven moet worden. Op deze dag maken we daartoe een begin.

De bijeenkomst is niet bedoeld om claims of aanklachten naar de rooms-katholieke kerk te formuleren, maar om verhalen en ervaringen te delen met anderen die begrijpen wat je hebt meegemaakt, die je geloven en die je kunt vertrouwen.

De Geertekerk in Utrecht
De Geertekerk in Utrecht is het thuis voor de Remonstrantse Gemeente Utrecht.
Naast de kerkdiensten worden in de Geertekerk cursussen, muziekavonden, e.d. georganiseerd.
De Geertekerk wordt ons gratis ter beschikking gesteld voor onze bijeenkomst.

Laat je niet afschrikken door het feit dat onze bijeenkomst in een kerk georganiseerd word en schrijf je hieronder in! Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behalve dan voor de koffie en de broodjes.
Tot 2e paasdag.

naar de inschrijving

Zedenzaken geen issue bij justitie

NRC- 11 maart door Joep Dohmen
Oud-procureur-generaal Steenhuis onderzoekt hoe OM omging met misbruik in katholieke kerk

Kreeg een pleger van seksueel misbruik vroeger een mildere behandeling als hij priester was? Dat is een van de vragen die Dato Steenhuis gaat onderzoeken.

Katholieke priesters, broeders en fraters stonden in Nederland slechts sporadisch voor de rechter wegens seksueel misbruik van kinderen. Het aantal vonnissen na de Tweede Wereldoorlog is gering, net als de strafmaat.

Het Openbaar Ministerie eiste doorgaans werkstraffen, geldboetes of voorwaardelijke celstraffen. Priesters en religieuzen verdwenen nauwelijks achter de tralies. Soms hoefden priesters die bekend hadden kinderen te hebben misbruikt, zelfs niet voor de rechter te verschijnen. Dan werd hun zaak geseponeerd, bleek uit eerder onderzoek van deze krant.

Deze krantenberichten over een mogelijke ‘fluwelen aanpak’ van dienaren van de Rooms-Katholieke Kerk, waren vorige maand voor de Tweede Kamer aanleiding om de top van het OM om opheldering te vragen. Het College van procureurs-generaal heeft nu besloten voormalig collega Dato Steenhuis (67) onderzoek te laten doen naar de manier waarop het OM sinds 1980 zedenzaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft afgehandeld. Het onderzoek moet duidelijk maken of justitie priesters en religieuzen milder heeft behandeld dan ‘gewone’ zedendelinquenten.

Komende weken gaat hij, met ambtelijke ondersteuning, naar schatting 60.000 zedendossiers lichten. Daaruit selecteert Steenhuis alle zedenzaken waarbij priesters, broeders, fraters en zusters betrokken waren.

Steenhuis: „Er moet antwoord komen op twee vragen: was er sprake van rechtsongelijkheid en zijn katholieke functionarissen anders behandeld dan gewone mensen? En: kon het OM in redelijkheid tot de besluiten komen die zijn genomen?”

Daarbij speelt een rol hoe de samenleving tegen zedenmisdrijven aankeek?

„Zedenzaken waren in de jaren 80 geen issue binnen het OM. Wij hadden commissies voor drugs, fraude, noem maar op. Maar niet voor zedenzaken. Ik heb het blad Justitiële verkenningen nageplozen. Geen artikel over misbruik te vinden! Het vervolgingsbeleid moeten we dus wel in die tijd plaatsen en beoordelen.”

Hoe moeilijk is het onderzoek?

„Het is de vraag of al die dossiers te achterhalen zijn. Voor de periode na 1990 kunnen we via een computeruitdraai alle zedenzaken traceren. Daarna moet blijken of de achterliggende dossiers er nog zijn. Die hebben we nodig om te beoordelen of het om priesters of religieuzen gaat. Voor oudere zaken moeten we de papieren parketregisters in en naar archieven. Ik ga ook met (oud-) officieren van justitie spreken en met de commissie-Deetman.”

Hoe krijgt u antwoord op de vraag of kerkelijke functionarissen anders behandeld zijn?

„Als ik alle zaken te pakken heb, zal ik moeten analyseren hoe het vervolgingsbeleid ten aanzien van priesters en religieuzen was. Daarnaast doe ik een steekproef onder de andere zedendossiers. Beide uitkomsten kan ik dan met elkaar vergelijken.”

U moet 15 mei uw eindrapport inleveren, lukt dat wel?

„Dat wordt een heel karwei, maar gelukkig heb ik ondersteuning van mensen van het parket-generaal. En ik word bijgestaan door een leescommissie, met strafrechtadvocaat Mischa Wladimiroff en Paul Mevis, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht.”

Dato Steenhuis (1943) was van 1992 tot 2006 procureur-generaal. Hij kreeg de afgelopen jaren vaker opdrachten van het Openbaar Ministerie.

Zo onderzocht hij in 2008 het zoekraken bij het Amsterdamse parket van het strafdossier van een gewelddadige overval op een discotheek.

In 2009 analyseerde hij de mislukte aanpak van een groep vrouwenhandelaren door het parket Alkmaar

Protestkerk – Frans Houben

Bron: Tubantia – 10 maart 2011
OOTMARSUM – Het is een regelrechte maar welbewuste aanklacht tegen het seksuele misbruik van kinderen in de rooms-katholieke kerk. Omdat hij zelf als jongetje op een Limburgs internaat ook zelf misbruikt is, heeft de Ootmarsumse glazenier Frans Houben deze week een heuse kerk mét een zes meter hoge toren nagebouwd voor zijn atelier aan de rand van het kunststadje.

Het opvallende bouwwerk is onder meer voorzien van zelfgemaakte glazen ramen met teksten als: ‘Ich habe es nicht gewusst’ en ’Laat de kinderen tot mij komen’. Op de toren onder een glazen kruis staat de tekst ’Ik schaam me’.

In Ootmarsum is nogal wat beroering ontstaan over de kerk van Houben. Ook de gemeente Dinkelland is niet gelukkig en heeft de kunstenaar inmiddels gesommeerd het bouwwerk voor twee uur vrijdagmiddag te verwijderen. Maar Houben werkt daar niet aan mee en laat het tot een confrontatie komen.

Voetnoot van webmaster
Boek van Frans Houben
Frans heeft een boek geschreven over zijn ervaringen in de besloten wereld van de rooms-katholiek internaten: Nr.21
Voor meer informatie, zie: http://www.franshouben.nl/Frans_Houben/Boek_NR._21.html

Sexual Abused on Oprah Winfrey Show

Enkele maanden geleden zag ik een show van Oprah met Tyler Perry over het feit dat hij in zijn jeugd seksueel misbruikt was geweest door zijn vader en andere daders en door een vrouw. Ik heb veel gehuild bij zijn verhaal en ook veel herkend over de gevolgen van het misbruik. Later heeft Oprah & Tyler samen twee shows opgezet met 200 mannen als publiek die allen een foto voor zich droegen met daarop een afbeelding van henzelf toen ZIJ  seksueel misbruikt werden in hun jeugd. Ik heb beide uitzending vol met verdriet, pijn en emotie gezeten. Het is erg vreemd dat ik helemaal niets in de media er over gelezen hebt. Wie heeft deze drie uitzendingen ook gezien van Oprah over seksueel misbruik van jongens door mannen?
Jos

st louis amersfoort

Het valt me zwaar hier iets neer te zetten vooral om het feit dat ik het al mijn leven lang verzwijg iets wat mijn leven heeft verwoest en nog nooit met iemand heb gesproken over mijn verblijf op st louis .

 De vele media aandacht en het feit dat de kerk de misstanden begint te erkenen geeft mij kracht om eindelijk na al die jaren te gaan klagen, ja gewoon te gaan klagen om wat mij als jongen van 10 jaar is aangedaan.Ik kwam als 10 jarige op pensionaat saint Louis in Amersfoort terecht ,ik kwam uit een RK middenstandsgezin met 5 kinderen waarvan ik de oudste was,het was 1965-66 dat ik in klas 5 kwam mijn eerste jaar van de 2 jaren die ik daar verbleef. De eerste weken mocht je nog niet gelijk naar huis mijn ouders reisden veel en ik was in de weekenden vaak op st louis.

Nooit zal ik de dag vergeten dat ik ’s morgens wakker werd en in mijn bed had geplast broeder Felicius  “fikke”had zaaldienst en zei mij het bed af te halen en hij zou me later hierover onderhouden.

de avond dat wij naar bed gingen en de lichten uit gingen op de zaal liep hij zijn ronde , bij mijn bed aangekomen zei meekomen , ik was al gewaarschuwd voor deze broeder

meestal kreeg je slaag van hem, hij was niet vriendelijk nooit eigenlijk en erg streng, bij het minste geringste kreeg je een oorveeg . als een bang konijntje liep ik met hem mee naar een hokje welke in de hoek van de slaapzaal stond moest naar binnen en hij sloot een gordijn, in dit hokje brachten de broeders die zaaldienst hadden de nacht door .

hij vertelde me dat ik iets heel ernstig had gedaan en daarvoor bestraft moest worden mijn broek en pyamabroek moesten uit en ik moest over hem heen komen liggen

mijn piemeltje kwam hierdoor vast te zitten tussen zijn benen en ik was als de dood, ik zal het je afleren vies jongetje zei hij steeds en begon met een pantoffel op mijn bips te slaan

het slaan leek wel uren te duren maar ik denk dat het nooit meer dan 5 a 10 klappen waren, ondertussen duwde hij met kracht zijn benen omhoog.

huilend moest ik opstaan en voor hem blijven staan ik kan me herinneren dat hij iets zei van je hebt je straf gehad nu zal ik zorgen dat je niet meer het bed vies maakt hij pakte mijn piemeltje en sjorde eraan er kwam wit spul uit wat ik nog nooit gezien had en hij ving dit op in een doekje ik moest me aankleden en mocht er niks over zeggen op de zaal bid maar een paar wees gegroetjes dan komt alles goed.

Ik besefte toen nog niet dat ik klaar gekomen was en durfde niemand wat te vertellen ik dacht ook dat ik een vies jongetje was en straf had verdiend en wat hij gedaan had net zoiets als bij een dokter was die je piemel weleens controleerde, ook was ik bang dat ik niet in de hemel kwam hierdoor en dat gaf mij nog meer angst.

Ik bad altijd in bed dat ik niet zou plassen  maar dat hielp natuurlijk niet er waren nog enkele jongens die regelmatig straf kregen eigenlijk altijd dezelfde. soms haalde hij wel 2 of 3 x op een avond iemand uit zijn bed. iedereen die dat niet meemaakte dacht dat je straf met de pantoffel had gehad. Later besefte ik dat juist deze manier van straffen weinig impact had op de zaal als jongens moesten wij altijd om half zeven op hadden een zwaar dagprogramma en een druk vrijetijdsprogramma dus ’s avonds erg moe en iedereen sliep gauw.

ik ben het eerst jaar waarschijnlijk ruim 20 keer “gestraft”door deze broeder. Pas in de zesde klas was het voorbij .

Let niet op mijn interpunctie die vind ik in deze niet van belang

wat nu vraag ik me af, ik heb geen melding gedaan , ik weet niet of ik dat moet doen en waarom zou ik het doen , ik heb nu eindelijk erkend dat het niet normaal was wat er met mij gebeurde , ik weet niet of dat genoeg voor me is .

graag hoor ik advies van lotgenoeten.

Arthur

Crowdfunding film "Woensdagen"

Wij zijn bezig met een film over seksueel misbruik bij kinderen. Er is de laatste tijd veel media-aandacht rondom dit thema, maar het gaat vrijwel altijd om de dader in plaats van het slachtoffer. Met de korte film ‘Woensdagen’ bekijken we het uit het perspectief van het kind.

De financiering van dit project gebeurd d.m.v. crowdfunding, en wellicht heeft u al wat kunnen lezen over dit net opgerichte initiatief in de media (o.a. het Parool en de filmkrant) . Herman van Veen steunt dit project ook, zoals u kunt zien in de projectpresentatie. Op deze website vindt u meer informatie over de makers en de film.

Graag willen we uw instelling of stichting vragen om hier aandacht aan te geven d.m.v. een vermelding in een nieuwsbrief of, liever nog, de film op uw site te zetten. We moeten, om het geld bij elkaar zien te krijgen, zoveel mogelijk mensen benaderen en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.

Het ‘crowdfunden’ gebeurt via de site www.cinecrowd.nl en het project heet woensdagen.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met mij of cinecrowd.

Met vriendelijke groet,

Aaron Rookus (regie)
Maarten van der Ven (productie)

PERSBERICHT
Herman van Veen steunt derde project Cinecrowd.nl

Online te financieren film handelt over seksueel misbruik bij kinderen

Herman van Veen is de eerste sponsor van het derde project op Cinecrowd, genaamd ‘Woensdagen’. De kleinkunstenaar spreekt op de site de kijker toe dit project van ‘een heel bijzondere jonge maker’ te steunen. Over het onderwerp van de film, seksueel misbruik bij kinderen, zegt hij: ‘Het gaat om het recht dat een kind heeft, veilig te zijn in welke omgeving dan ook.’

Het korte filmproject van regisseur Aaron Rookus hoopt binnen 70 dagen voldoende steun te krijgen voor realisatie.

‘Woensdagen’ gaat over de beleving van de 8-jarige Kris, met de 35-jarige Willem naar het zwembad gaat. Het jongetje geniet op een onbevangen manier, totdat hij wordt geconfronteerd met een vreemde verzoek in het badhokje… Regisseur Aaron Rookus: ‘Via mijn korte film wil ik het kind een stem geven over een onderwerp waar het afgelopen jaar weer veel over te doen is geweest. Puur door de kijker te laten voelen hoe kwetsbaar je als kind bent.’ Producent Maarten van der Ven: ‘Wij zijn zeer blij met de komst van Cinecrowd. Het geeft ons de mogelijkheid een film te maken die via de traditionele kanalen onmogelijk zou zijn te financieren. Maar het is wel een film die, vanwege het onderwerp en het talent van de regisseur, gemaakt moet worden.’

Over Cinecrowd
Stichting CineCrowd is een non-profit website opgezet door een groep jonge filmmakers en ondernemers die zochten naar een nieuwe vorm van financiering. Cinecrowd is een vorm van het zogeheten crowdfunding, dat grote groepen mensen bij elkaar brengt om een idee te financieren. Dergelijke platforms bestaan al langer voor onder meer de uitgave van boeken, kunstprojecten en bands.