Nederlandse bisschop beschuldigd van misbruik

Volkskrant – Peter de Graaf − 01/03/11

DEN BOSCH – De 69-jarige Nederlandse missionaris Cor S., die tot 2009 bisschop was in Kenia, is beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Nadat de beschuldigingen bekend werden, is hij door het Vaticaan met vervroegd emeritaat gestuurd, officieel om gezondheidsredenen.
Dat bevestigt Fons Eppink, overste van de Nederlandse regio van de congregatie van Mill Hill in Oosterbeek. Cor S., lid van de congregatie, woont in het rusthuis van Mill Hill in Oosterbeek. Hij werd in januari 2003 tot bisschop van het diocees Ngong in Kenia gewijd.

Eppink heeft de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen de bisschop twee jaar geleden aanhangig gemaakt bij de kerkelijke autoriteiten in Nairobi. Hij was destijds regionaal overste van Mill Hill in Kenia. ‘Ik heb de beschuldigingen eerst aan de pauselijke nuntius gemeld en die heeft me doorverwezen naar de aartsbisschop in Kenia’, zegt Eppink. Hij wil niet zeggen om welke beschuldigingen het gaat.

Naar Rome
De regionaal overste zegt niet zelf onderzoek te hebben verricht. ‘Het is naar Rome gegaan.’ Eppink heeft, ook tot zijn eigen verbazing, verder niets meer vernomen van het kerkelijk onderzoek: ‘Ik had daar graag iets over gehoord.’

Wel ging bisschop Cor S. in 2009 vervroegd met emeritaat. ‘De officiële lezing was dat hij om gezondheidsredenen naar Nederland is gestuurd’, zegt Eppink. Hij betwijfelt of justitie in Kenia onderzoek heeft verricht naar de zaak. Cor S. was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Priester
Volgens het Keniaanse dagblad Daily Nation zou het misbruik hebben plaatsgevonden voordat Cor S. in 2003 tot bisschop werd gewijd. Hij was toen priester in Ngong. In de krant verklaart de generaal overste Thony Chantry dat de congregatie meewerkt aan een onderzoek: ‘In het belang van de bescherming van kinderen en kwetsbare volwassenen’.

Volgens het parket-generaal van het Openbaar Ministerie is het mogelijk dat justitie in Nederland tot vervolging overgaat, ook al heeft het misbruik in het buitenland plaatsgevonden. ‘Dan moeten we wel een melding of aangifte hebben om een oriënterend onderzoek te kunnen beginnen’, zegt woordvoerder Evert Boerstra.

Sri Lanka
Vorig jaar deed het bisdom Rotterdam aangifte bij het OM van misbruik door een geestelijke in Sri Lanka; die werd hangende het onderzoek door de rooms-katholieke kerk op non-actief gesteld als pastoor in Leidschendam en Voorburg.

Het bisdom Ngong in Kenya is ongeveer 40 duizend vierkante kilometer groot en heeft een bevolking van bijna 1 miljoen mensen. Er zijn zo’n 73 duizend katholieken. Veel van de inwoners behoren tot de Masai.

De congregatie van Mill Hill herbergt vooral missionarissen die in ontwikkelingslanden actief zijn.