Nieuwe website voor jubilerende paus

Volgend bericht ontvingen wij van www.isidorusweb.nl
Onder het bericht vind je onze reactie op deze mededeling. In het verleden heb ik goed kunnen samenwerken met isidorusweb, maar de laatste tijd ontpoppen zij zich steeds meer tot fundamentalistische katholieken en scheiden zich dus ook onze wegen…

Overgens: op onze website kan iedereen reageren zolang reacties niet kwetsend voor anderen zijn.
Iets wat bij isidorusweb.nl, net als veel andere katholieke websites niet mogelijk is. De communicatie is hierdoor (typisch voor de katholieke kerk) dus erg eenzijdig en kritiek of eigen mening is blijkbaar niet gewenst.

Ontvangen bericht

Bij gelegenheid van het 60-jarige priesterjubileum van paus Benedictus XVI opent Isidorusweb vandaag de website www.eucharistischeaanbidding.nl. Eucharistischeaanbidding.nl is een zogenaamde slow-site, bedoeld om langere tijd in rust en stilte te mediteren.

De stijlvolle site wil via beeldmeditatie de waarde van de eucharistische aanbidding bekender maken. Bezoekers kunnen het Tantum Ergo mediterend beluisteren, bidden en informatie vinden over de traditie van de aanbidding.

Eucharistische aanbidding.nl is een slowsite. Voor een optimale ervaring is het voor de bezoeker het beste in rust en ontvankelijkheid de website te openen. Optimaal is om meer dan enige minuten, liefst langer, de tijd te nemen een of meerdere pagina’s te openen. Snel doorklikken heeft weinig zin, omdat de site bestaat uit slechts enkele pagina’s.
Eucharistischeaanbidding.nl is een vorm van internetspiritualiteit. Het werkt aanvullend op het fysieke aanbiddingsuur dat in kerken en kloosters wordt gehouden. De site kent een groeiend overzicht van plaatsen van Aanbidding in Nederland. Bezoekers kunnen plaatsen doorgeven waar eucharistische aanbidding wordt gehouden.
Isidorusweb (www.isidorusweb.nl) is de grootste particuliere rooms-katholieke website in Nederland en België en bestaat dit jaar tien jaar. Met de lancering van de site feliciteert de jubilerende website Isidorusweb paus Benedictus XVI met zijn zestigjarig priesterjubileum.

Mijn antwoord

Beste Isidorusweb,

Ik wens dergelijke berichten niet meer te ontvangen.
Hoewel ik een website voor bezinning en meditatie een mooi initiatief vind, vind ik de aanleiding absoluut ongepast in deze tijd.

Joseph Ratzinger is persoonlijk verantwoordelijk voor de systematische doofpot over het wereldwijde seksueel misbruik van minderjarigen door rooms katholiek geestelijken. Tot op heden heeft hij niets ondernomen om het onrecht dat katholieke kinderen is aangedaan goed te maken. Waaruit wederom blijkt dat het verzwijgen en beschermen van de misdadigers geen ongeval was, maar een doelbewuste en met precisie uitgevoerd operatie. Hiervoor zal hij overal ter wereld verantwoording voor af moeten leggen voor wereldse rechtbanken.

Dan is het absoluut ongepast een website ter ere van zijn jubileum te openen en isidorusweb deelt hiermee een klap uit in het gezicht van de slachtoffers.

Ik zal uw uitnodiging en mijn antwoord daarop publiceren op onze website www.seksueelmisbruik.info zodat iedereen zijn eigen mening hierover kan vormen over dit initiatief.

Ton Leerschool
Stiching Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

OM liet misbruikzaken Kerk opzettelijk verjaren in een kastje

van de website van NRC-handelsblad door Joep Dohmen:

Het Openbaar Ministerie heeft misbruikzaken van katholieke priesters en geestelijken opzettelijk laten verjaren. De zaken werden opgeborgen in een kastje in het Paleis van Justitie in Den Bosch.

Dat blijkt uit een rapport over de afhandeling door het OM van kerkelijke misbruikzaken in het verleden. Het is geschreven door voormalig procureur-generaal Dato Steenhuis op verzoek van het College van procureurs-generaal. Het rapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het rapport wordt het bestaan van het speciale kastje gemeld door Hans Blok, oud-procureur-generaal in Den Bosch. Bij zijn aantreden in 1997, als opvolger van Rolph Gonsalves, trof hij het kastje aan. Daarin lagen zedenzaken tegen katholieke geestelijken opgeborgen. Het waren, schrijft Steenhuis in zijn rapport, zaken uit de jaren vijftig en zestig waarmee niets gedaan was door opeenvolgende procureurs-generaal. Voorgangers van Gonsalves waren J. Corsten (1978-1986) en A. van Overveldt (1965-1978).
‘Zes á zeven zaken in het kastje’

Volgens Steenhuis lagen er toen Blok aantrad nog “zes á zeven zaken” in het kastje. Blok liet, schrijft Steenhuis, de dossiers opbergen omdat er zoveel jaar later “niets meer mee valt te doen”. Volgens Steenhuis zijn de dossiers daarna op grond van de Wet politiegegevens vernietigd. “Ik sluit niet uit dat de zaken in het kastje waren gelegd om ze te laten verjaren”, zegt Steenhuis in een toelichting op zijn rapport. Het bestaan van het kastje is tegenover Steenhuis bevestigd door Rein Peters, waarnemend procureur-generaal na het vertrek van Gonsalves.

In zijn rapport citeert Steenhuis ook uit de memoires van Gonsalves. Die deed verslag van zijn kennismakingsgesprek in 1986 met twee bisschoppen:

“Ik bezocht de bisschoppen op eigen initiatief. Van mijn voorganger begreep ik dat zich wel eens delicate zaken voordeden, waarin leden van de katholieke geestelijkheid waren betrokken. Men stond een discrete behandeling voor. Tegen de bisschoppen zei ik: ‘Ik wil ook op dat punt duidelijk zijn. Als u hoort dat een van uw priesters zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt’ – waarbij het kon gaan om zedendelicten – ‘dan raad ik u aan om daar meteen met mij contact over op te nemen. Ik ben dan bereid met u te overleggen hoe we de publicitaire schade kunnen beperken. Maar één ding zeg ik u wel: de zaken worden hoe dan ook aangepakt.’”

Nog een aanwijzing voor aparte behandeling geestelijken

Het rapport bevat nóg een aanwijzing dat er een aparte behandeling was voor geestelijken. Steenhuis beschrijft een kwestie bij het parket Maastricht. In 1981 zei toenmalig hoofdofficier E. Bauwens tegen officier van justitie J. Huurman, die een zedenzaak tegen een priester op haar bord had gekregen: “Geef maar hier, deze doet de Kerk zelf af.” Huurman is nu vice-president van het gerechtshof in Den Bosch.

De opdracht voor het rapport kwam in februari dit jaar van het College van procureurs-generaal. Die gaf daarmee gehoor aan een verzoek van de Tweede Kamer. De Kamer was gealarmeerd door berichten over twee zaken van pedofiele priesters die in de jaren tachtig ten onrechte waren geseponeerd. In andere gevallen kregen priesters lage straffen. Bovendien was het aantal zaken dat uiteindelijk voor de rechter kwam gering, ondanks de veelheid aan misbruik.

Voormalig bisschop Jo Gijsen van Roermond (1972-1993) bevestigde eerder over misbruikzaken contacten te hebben gehad bij de parketten in Maastricht en Roermond. Steenhuis sprak niet met Gijsen of andere kerkbestuurders: “Ik wilde mijn onderzoek simpel houden en er was haast bij. Ik moest voor het reces van de Kamer klaar zijn”.

Ondervraagden ontkennen betrokkenheid

Steenhuis sprak wel met 17 (oud) medewerkers van politie en justitie die in het verleden actief waren in de katholieke landsdelen. Zij ontkennen zelf katholieke geestelijken een ‘voorkeursbehandeling’ te hebben gegeven. Ook zeggen ze – anders dan een kennismakingsgesprek – nooit contacten te hebben gehad met kerkelijke autoriteiten en bevestigen niet dat de Kerk geprobeerd heeft eventuele aangiftes weg te frustreren of onderzoeken tegen te houden. Ook de suggestie dat er binnen het OM aparte regelingen voor priesters bestonden, wordt volgens Steenhuis “niet ondersteund”.

Steenhuis wil aan deze conclusie uit zijn rapport nog wel iets toevoegen: “Ik kan niet uitsluiten, dat met name vóór 1980 priesters en geestelijken wél op een aparte behandeling konden rekenen. Misschien had mijn conclusie iets genuanceerder gekund.”

Jeugdtrainer voetbalclub SVLV te Voorschoten

In de zomer van (ik vermoed) 1973 ben ik seksueel misbruikt door een toenmalige jeugdtrainer Hans van V. van voetbalclub SVLV te Voorschoten.

Het gebeurde ’s nachts op een voetbalkamp.

Hoewel ik mij heb weten te verzetten, voor zover ik mij dat herinner, ben ik er niet ongeschonden van afgekomen. Het was een traumatische ervaring. Ik mocht alleen gaan als ik hem beloofde het niemand te vertellen. Met name deze geheimhouding heeft mij nog vele jaren, onbewust, in de greep gehouden.

Ik schrijf dit, mede, om uit deze greep te komen. Ik heb er meer dan genoeg van en ik wil er klaar mee zijn. Geen onnodige angst meer. Geen zinloze schuld- en schaamtegevoelens meer. Me niet meer verbergen. Ook  niet ten dele. Het is alsof ik nu eindelijk alsnog aan iedereen die het maar horen wil vertellen kan  wat ik toen niet durfde, namelijk: deze man deugde niet, ook al deed hij zich voor als de grote kindervriend.

Ik twijfel erg of ik mijn  volledige naam hieronder moet plaatsen. Zodra het er staat heb ik geen controle meer erover wat anderen met deze wetenschap zullen doen. Wat ze zullen vinden. En mijn lijf trilt nog steeds als ik dit schrijf. Ik weet ook niet of ik wil dat dit de rest van mijn leven naar voren komt als ik gegoogled wordt.

Aan de andere kant, ik wil in waarheid kunnen leven.

Mocht iemand in het verleden ook slachtoffer geweest zijn van deze man dan hoor ik het graag. Misschien twijfel je nog maar weet dan dat je niet enige was. Ook ben ik benieuwd hoe het met deze man is afgelopen. Ik weet dat er op een bepaald moment wel aangifte gedaan is tegen hem maar weet niet hoe dat is afgelopen.

Een laatste reden dat ik dit schrijf is dat ik hoop dat het anderen helpt inzien dat zelfs een eenmalige gebeurtenis al zoveel gevolgen kan hebben. En dat het de moeite waard is om dit volledig te helen. Zoals velen ben ik toch ook in staat geweest om een redelijk normaal (los van regelmatig de kop opstekende angsten, schaamte- ,schuld- en minderwaardigheidsgevoelens)  leven op te bouwen. En is de terugslag toch gekomen in mijn 40’er jaren. Het is alsof ik mijn hele leven bezig ben geweest om uit de greep van zijn macht te komen. Terwijl ik tot op de dag van vandaag het gevoel bleef houden dat ik er niet over zou mogen praten. En hij me dus toch nog in zijn macht had…

Zelf ben ik altijd blijven twijfelen aan het belang van die ene ervaring. Het was ook ver weggestopt. En als je dan wat boeken en andere info over het onderwerp leest dan krijg je altijd veel ergere gevallen te zien van jarenlang misbruik en/of misbruik binnen het gezin of de familie. Het is gemakkelijk om dit dan weer als bevestiging te zien dat wat jij hebt meegemaakt toch eigenlijk niet zo erg  is. En je wilt natuurlijk geen aansteller zijn. En ik heb me toch redelijk gered?

Maar mijn ervaring is het was wel degelijk erg, te erg voor een kind. En het hoeft niet erg meer te zijn als je de verwerking maar aanpakt, zoals bijv. beschreven op deze website. En het verwerken was a hell of a job. Maar ook de meest zinvolle job die ik heb uitgevoerd in mijn leven. Het heeft me veel gekost aan inspanning, tijd en geld maar ik kan wel zeggen dat ik me steeds vaker beter, krachtiger  en gelukkiger voel dan ooit tevoren.

Bart de L.

Sancti Alberti Gymnasium

Ik ben op zoek naar studiegenoten van het Sancti Alberti Gymnasium in Zenderen (ov) gedurende de jaren 1957-1961. Ik was daar toen intern en ben misbruikt door een broeder Ambrozius. Ook een medeleerling van de 5e klas, genaamd Jan de Boer heeft geprobeerd om mij te misbruiken. Graag reacties, bij voorbaat dank.

Alternatief voor advies Lindenbergh

Onderstaand alternatief voor het advies van de commissie Lindenbergh heb ik per email ontvangen.

De Commissie Lindenbergh heeft 20 juni advies aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen uitgebracht. Slachtoffers van sexueel misbruik hebben daar naar uitgezien.

De commissie beschrijft haar opdracht: te komen met een collectieve compensatieregeling. Ze heeft voor een beperking gekozen: de regeling geldt alleen voor buitengerechtelijke zaken, voor de erkende gevallen via de klachtprocedure van Hulp en Recht. De kern van het advies luidt: 1. stel een Compensatie Commissie samen bestaande uit onafhankelijke buitenstaanders los van de RK
Kerk die per geval besluit over de vaststelling van seksueel misbruik 2. neem onze vijf categorieën van ernst-van-misbruik en hun vaste compensatiebedragen
over 3. laat deze buitenstaanders dwingend aan bisschoppen en oversten het per geval te betalen
compensatiebedrag opleggen

Het grote voordeel van deze centrale regeling is eenvoud en snelheid: je scoort elke casus in een cate- gorie. Het categoriebedrag moet uitgekeerd worden. Noch slachtoffer noch instelling kunnen bezwaar maken tegen een onbillijke indeling of deze nuanceren.

De voorgestelde regeling roept principiële vragen op. Zo wordt níet duidelijk waarom juist déze wordt voorgesteld en welke alternatieve regelingen waarom zijn afgewezen. De commissie leert slachtoffers en opdrachtgevers ook niet waarom déze categorieën en déze bedragen acceptabel zijn. Dat is natuur- lijk relevant voor hun acceptatie door slachtoffers. Er wordt wel geschreven: “de door de rechter in der- gelijke gevallen toegewezen smartegelden hebben ons geinspireerd”. Als dat zo is: waarom niet alle re- levante rechterlijke uitspraken en overwegingen in een bijlage openbaren en je inspiratie laten zien ? Waarom niet onderbouwen hoe categorie-indeling en compensatiebedragen tot stand kwamen ? Is er verschil gemaakt tussen gevallen van seksueel misbruik door een loslopende oom of buurjongen en personen in dienst van bijvoorbeeld een internaat dat door de ouders van de minderjarige betaald werd voor dag-en-nacht zorg voor hun kind vanuit katholieke normen en waarden waardoor de gevolgen ern- stiger kunnen zijn dan bij seksueel misbruik zonder die dimensie ?

Een slachtoffer zou recht moeten hebben op financiele compensatie voor alle directe schade. De com- pensatiebedragen die de commissie hanteert bestaan zegt ze uit een deel smartengeld en een deel the- rapie- en reiskosten. Hoe dat feitelijk per categorie wordt opgebouwd blijft wederom onduidelijk: wer- den bijvoorbeeld DBC’s genomen, werden psychotherapeuten gevraagd een gemiddeld aantal behande- lingen te duiden per categorie van seksueel misbruik ? Welk deel is smartengeld ?

Het zou van wijsheid getuigen de centrale regeling van Lindenbergh zorgvuldig af te wegen tegen een decentrale regeling. Een decentrale regeling kan bijvoorbeeld zijn: iedere instelling is en blijft verant- woordelijk voor de vanuit de instelling toegebrachte schade. De Overste ervan bepaalt bijvoorbeeld vanuit de erkenning door een dader, vanuit een uitspraak van Hulp en Recht daarover en/of door eigen oordeelsvorming, etcetera of, in welke mate en waarvoor men schadeplichtig is. De Overste ontwikkelt een voornemen tot een compensatiebedrag. Voor de bepaling van de hoogte van de schade vanwege seksueel misbuik door een religieus staat een handvat ter beschikking: de vijf categorieën en daarbij passende compensatiebedragen van Lindenbergh. Mocht de overste hulp behoeven bij de categorie-in- deling dan kan advies ingewonnen worden bij een compensatie adviescommissie. De overste is vrij hierbij ook te betrekken andere zaken die ook voor compensatie in aanmerking komen zoals sodomie door medeleerlingen, structurele slaag en pesten. De voorgenomen hoogte van de totale compensatie wordt vervolgens het slachtoffer toegelicht en desgewenst met hem/haar besproken. Het slachtoffer kan dus reageren en aanvullende informatie aandragen. Daarna wordt de compensatie definitief vastge- steld door de overste. Men zou verder kunnen denken aan een soort hoger beroep op landelijk niveau als een slachtoffer het er beargumenteerd niet mee eens is. Zo’n aanpak is niet zonder precedent in Nederland.

De voordelen van een decentrale insteek zijn legio. Religieuze orden behouden hun autonomie. Er komt geen buitenstaander boven hen die in hún financien ingrijpt. Situationele nuanceringen zijn mogelijk en doen recht aan reële verschillen tussen instellingen, orden en misbruikgevallen. Er worden minder stap- pen gezet. De afhandeling zal daarom sneller kunnen zijn dan bij de centrale regeling van Lindenbergh. Slachtoffers spreken de eindverantwoordelijke in zijn vertaling van hun unieke geval naar een financiele compensatie. En ervaren daarbij ook hoe daar is geland wat hen voor het leven vormde. Besluiten die de slachtoffers inhoudelijk uitlegbaar zijn worden bevorderd. Slachtoffers hebben een mee-zingevende rol en worden niet gedwongen te slikken wat buitenstaanders hebben bepaald zoals bij een centrale re- geling. Zij ervaren meer maatwerk. Omdat een religieuze orde zelf beslist over eigen middelen krijgt de compensatie zelf voor een slachtoffer meer betekenis. En tot slot: ook bij een gerechtelijke procedure
neemt de overste bij schikkingen e.d. zelf besluiten over de hoogte van compensatiebedragen. Een de- centrale regeling zal mijns inziens slachtoffers meer recht doen. En spreekt oversten individueel aan op hun onvervreemdbare verantwoordelijkheid. Toegegeven: als nadeel kun je opwerpen dat er marginale verschillen kunnen ontstaan tussen gelijke gevallen. Maar dat veronderstelt ten eerste veel gelijke gevallen: in hoeverre zijn die er in de praktijk, is niet ieder geval per definitie uniek ? En het veronderstelt ook dat alle instellingen elkaar verantwoor- ding schuldig zijn voor hun financiele schadewaardering, of strikt gelijk moeten optreden. Waarom zo’n nieuw idee invoeren? Is er iets mis met de huidige situatie dat iedere instelling geheel zelf verantwoor- delijk is voor de schade aan het door haar gemaakte slachtoffer?

Een decentrale regeling ligt mijns inziens gegeven de juridische verhoudingen tussen instellingen en tussen instellingen en slachtoffers behoorlijk voor de hand. Dat Lindenbergh die niet uitwerkt als vari- ant is opvallend. Misschien heeft het te maken met een belangrijke voorwaarde voor toepassing van een decentrale regeling: degene die bijvoorbeeld een Religieuze Orde naar het slachtoffer toe vertegen- woordigt dient schuldbewust en barmhartig te opereren én het slachtoffer moet het vertrouwen hebben dat de behandeling eerlijk is en helpt bij de verwerking.
Het vertrouwen in goed (plus katholiek) mens zijn van alle religieuzen werd door het misbruik ernstig geschaad. De RK Kerk kreeg toen de klachten over seksueel misbruik los kwamen wel een grote kans (en feitelijk een plicht) om aan slachtoffers die aantoonbaar ernstige levensschade opliepen te laten zien dat Gods inspiratie en barmhartigheid – zoals ze zelf zeggen – hen boven alles leidt. Veel slachtof- fers werden echter getrakteerd op een slachtoffer-onvriendelijke Hulp en Recht-procedure. Op een Commissie Deetman met een naar slachtoffers onduidelijke opdracht en selectieve acties op dit punt. Op structureel ontbrekende procesregie tussen advies- en klachtinstanties. Ze hoorden valselijk-ontken- nende, badinerende en niet eerbiedige uitspraken van bischoppen in de media aan. Kregen op hun klachten (zeer) defensieve reacties waaruit zij aflazen dat er bij de ontvangers ervan geen psychisch vermogen was om naast hen te gaan staan of oprecht schuld te belijden. Velen die de Kerk bij aanvang van deze periode nog een kans gaven zich te bewijzen hebben nu geen vertrouwen meer. Vanuit derge- lijke feiten is een roep om een centrale compensatie-instantie buiten de kerk te begrijpen.
Als Lindenbergh c.s. daarom tot een boven de hoogste verantwoordelijken van de RK Kerk te stellen commissie adviseert had zij dat moedig prominent in haar advies moeten zetten. Zij onderbouwt haar advies dan en vastgesteld is dat het handelen van de kerk (haar opdrachtgever) in de afgelopen jaren naar slachtoffers toe die slachtoffers gemiddeld geen vertrouwen heeft gegeven, integendeel zelfs.

Tot slot: zou er collectief in volledige vrijheid door alle bischoppen en alle oversten in principe gekozen worden voor een centrale aanpak, dan nog zou ik menen dat een slachtoffer dat vertrouwen heeft in een decentrale aanpak het recht daarop niet mag worden ontzegd (er moeten dus uitzonderingen mo- gelijk zijn als het slachtoffer dat wenst). Zo’n slachtoffer heeft bijvoorbeeld een overste getroffen met veel begrip en compassie, die zich goed in zijn unieke casus heeft ingewerkt. Hij/zij voelt zich begre- pen, eindelijk ten volle gehoord. Die overste kan op maat – met de heldere makkelijk te onderscheiden vijf compensatiecategorien van Lindenbergh als vertrekpunt – een compensatievoorstel in bespreking brengen. Een slachtoffer dat daar staat wil onder geen voorwaarde dat proces stoppen en inwisselen voor een gedwongen gang naar “buitenstaanders zonder links met de kerk”. Hij wil het voor zíjn ver- werking constructief verlopende proces kunnen voortzetten en afsluiten.

Rob van der Valk
slachtoffer

Oproep: Internaat Don Bosco in Rotterdam

OPROEP: WIE WEET MEER OVER MISBRUIK OP INTERNAAT DON BOSCO IN ROTTERDAM?

Ik ben als kind door een broeder misbruikt in het internaat Don Bosco op de Statenlaan in Rotterdam.
Ik ben op zoek naar mensen die ook iets weten over misbruik bij Don Bosco in Rotterdam in de periode 1952-1957.

Misbruik jeugdzorg schokt commissie Samson

NOS Nieuws – woensdag 22 juni 2011

De commissie-Samson heeft geschokt gereageerd op de aard, duur en frequentie van gevallen van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg. De ruim 500 meldingen die tot nu toe bij de commissie zijn binnengekomen, zijn geanalyseerd.

Voorzitter Rieke Samson sprak op een persconferentie van “zeer ernstige gevallen van seksueel misbruik die vaak jarenlang aanhielden”.

Langdurig misbruik
De meldingen betreffen bijna geen eenmalig misbruik of misbruik dat een paar weken duurde. In ruim 65 procent van de gevallen ging het seksueel misbruik minimaal één jaar door. In circa eenderde van de gevallen betrof het kinderen tussen drie en tien jaar oud.

Ruim een op de zeven kinderen werd dagelijks misbruikt, 44 procent overkwam dat wekelijks of een aantal keren per week. Bij ruim 40 procent van de kinderen was sprake van ‘penetratie met een penis’, 36 procent had te maken met ‘ander genitaal contact’, zoals aftrekken of orale seks en 13 procent werd ‘alleen’ betast.

De daders
De daders zijn in bijna alle gevallen mannen, niet alleen leidinggevenden en pleegouders, maar in veel gevallen ook minderjarigen die andere kinderen misbruikten. De commissie ziet het misbruik verschuiven; vroeger werden vooral jongens misbruikt in instellingen, nu zijn het vooral meisjes in pleeggezinnen.

Aangifte
De commissie concludeert verder dat in tweederde van de gevallen waarin kinderen het misbruik hebben gemeld, daar niets mee is gedaan.

Alle slachtoffers met wie de commissie heeft gesproken, zijn doorverwezen naar Slachtofferhulp Nederland. Dat heeft een speciaal team dat deze mensen opvangt.

Van de webmaster
Link naar radio interview met voorzitter Rieke Samson: “de levens van slachtoffers zijn verwoest”
Mevrouw Samson is ‘geraakt’ door het directe contact met de slachtoffers.
Een voorbeeld voor de katholieke kerk.
Een niet te missen interview!

De commissie-Samson doet in opdracht van de regering onderzoek naar seksueel misbruik in (rijks)instellingen en pleeggezinnen, vanaf 1945 tot nu. In juli 2012 komt de commissie met haar eindrapport. Vandaag werd de vierde tussenrapportage gepresenteerd.

Reactie advies commissie Lindenbergh

Loesje - Zou God nog in ons gelovenIk ga er van uit dat iedereen inmiddels de originele tekst van het advies gelezen heeft.
Zo niet, dan is dat hier, inclusief de toelichting, te downloaden: advies Lindenbergh
Want daar heeft dhr. Lindenbergh zich aan gehouden: het rapport is onmiddellijk in de openbaarheid gebracht en voor iedereen toegankelijk.

Over het proces kan ik overigens alleen maar lof hebben, want Lindenbergh heeft de slachtoffergroepen direct betrokken bij de totstandkoming van het advies. Tenminste….

Wij hebben allemaal onze mening mogen geven hoe te komen tot genoegdoening met de slachtoffers. Dat wij van de, met hem persoonlijk besproken en toegezonden voorstellen, weinig terugzien in het uiteindelijke advies stemt mij natuurlijk wel wat somber.
Heeft Lindenbergh misschien de tip gekregen van collega Deetman dat je de slachtoffergroepen beter niet kunt negeren, omdat je dat later keihard terugkrijgt?
Wordt het deelnemen aan dergelijke gesprekken daarmee een ‘verplicht nummer’ voor de vertegenwoordigers van die groepen?
En heeft dhr Lindenbergh de bijeenkomst geduldig aan zich voorbij laten gaan, om daarna gewoon verder te gaan waar hij mee bezig was?
Zeker is dat het advies heel veel vragen opwerpt waarvan ik de meest prangende (wat mij betreft) hieronder met jullie wil delen.

Totstandkoming van de commisie Lindenbergh
In het advies uitgelegd onder het kopje “Oorspronkelijke opdracht, commissie Deetman, aangepaste opdracht.”
Wederom hulde voor de commissie dat zij dit paragraafje in het rapport hebben laten staan; of is het om Lindenbergh’s integriteit te kunnen verdedigen als dit advies later ook door de minder ingelichte toeschouwer als ‘slachtoffer bedrog’ en het ontwijken van verantwoordelijkheid ontmaskerd wordt? “Opeens veranderde ze de opdracht en ik moest wel meewerken…”
Zijn twee sparing-partner-juristen in de commissie hebben niets te verbergen, want daarvan is algemeen bekend dat zij regelmatig diensten verrichten voor katholieke kerk Nederland. Dus wie zij dienen is voor iedereen duidelijk…
Maar dhr Lindenbergh is het eraan gelegen de schijn van integriteit te wekken; tenslotte moet hij straks nog voor de klas kunnen staan…zonder blaam!

Zoals in het rapport te lezen valt was de commissie heel stilletjes en achter het decor begonnen voor de rk kerk uit te zoeken wat de juridische gevolgen zouden kunnen zijn van al de misbruikschandalen die sinds begin vorig jaar op blijven duiken.
Ik heb me toentertijd al verbaasd dat er opeens een commissie Lindenbergh was, zonder persconferentie van de bisschoppen en religieuzen. Normaal gesproken zouden ze de gelegenheid weer gebruikt hebben voor hun ‘wij zijn echt wel oké, hoor! Kijk maar eens wat wij doen voor de slachtoffers’ propaganda.
Omdat er niets over te horen was van die kant maakte ik me alweer zorgen dat ze wat aan het bekokstoven waren.

Et voilà..Deetman geeft in zijn tusenrapport aan dat er over een collectieve schadeloosstelling nagedacht zou moeten worden en de drie wijze hoofden draaien terstond (maar wel door de bisschoppen en religieuzen gestuurd) de andere kant op. Was eerst de schadebeperking voor de kerk het doel, werden zij opeens tot de empathische en naar genoegdoening strevende engelen van hoop voor de slachtoffers. List en bedrog, niets wat we nog niet eerder meegemaakt hebben!
Vanuit bovenstaande context moet dan ook het hele advies gelezen worden, laat je niets wijs maken en laat je vooral niet weer misbruiken!

Advies van jurist
Het advies leest zich als een spannend jongensboek…voor juristen. Want het is door een jurist geschreven en dat is geen toeval. Zie hierboven. Maar hadden de bischoppen en religieuzen echt de genoegdoening voor ogen gehad dan hadden ook andere experts in dit panel een plaats gekregen: psychologen, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, etc.
Dan was het advies ook heel anders uitgevallen en had het mogelijk wél de genoegdoening gediend! Want dat doet de voorgestelde regeling niet; wordt dit advies opgevolgd (en dat zal wel, want ik ben ervan overtuigd dat de bisschoppen en religieuzen het lang vóór ons al gelezen en goedgekeurd hebben), dan gaan mensen hierdoor beschadigd raken; het misbruik herhaald zich…

Had de commissie Lindenbergh écht genoegdoening voor ogen gehad, dan had de rk kerk vanachter de beschermende muren of van hun podium af moeten komen en zich echt met de slachtoffers moeten gaan bezig houden. Dat willen ze niet en hebben ze nog niet gedaan en ik verwacht het eerlijk gezegd ook niet meer.

Het kan ook alleen een jurist ingevallen zijn de rk kerk te raden zich te richten op het gebruikelijk Nederlands recht m.b.t. schadevergoeding en compensatie. De rk kerk heeft zich nog nooit aan de Nederlandse wet gehouden en nu wordt dat de richtlijn??!!??
Waarom dan? Ja, zeker: dat is goedkoper! In plaats van zich af te vragen wat ieder individueel slachtoffer nodig heeft om zijn leven weer op de rit te krijgen, houd je je aan de beperkingen die de plaatselijke wetgeving je kado doet. En dan lijkt het ook nog alsof je iets goeds doet!
Dat moet ik ze nageven, hoor, die rk kerk: ze weten de wereld heel goed naar hun hand te zetten…

Zoals ook weer blijkt uit dit advies zullen we genoegdoening zonder een actieve bijdrage van de kant van de kerk moeten vinden. En zouden ze in de toekomst (hen gunstig gezinde) juristen nog weleens heel hard nodig kunnen hebben.
Overal ter wereld werken, zich zelf wél respecterende, juristen eraan om het het Vaticaan voor de wereldrechtbanken lastig te maken. En de slachtoffers dragen voortdurend nieuw materiaal aan; geholpen door de moderne technologie verbinden zich steeds meer mensen en organisaties. De druk neemt toe…en de vertegenwoordigers van de kerk beginnen barsten in de facade te vertonen…

Het Advies
Het uiteindelijke advies bestaat uit een menukaart op basis van wat jou overkomen is: de daad of (dikwijls) de daden; de fysieke gebeurtenis en de frequentie daarvan.
Waar het deze juristen volledig aan ontbreekt is enig invoelend vermogen (mogelijke een selectiecriterium geweest voor keuze door de kerk) wat het ondergaan van deze daad/daden voor een catastrofale gevolgen heeft gehad in de levens van deze kinderen.
Daarover is namelijk niets terug te vinden in het advies…

Gemakshalve worden de gevolgen voor slachtoffer, ouders, familie, partners, kinderen, etc. etc. eenvoudigweg vergeten. Jaja, ik weet het…als erfgenaam heb je toch recht op 50% van het uit te keren bedrag als jouw vader of moeder echt niet meer tegen het leven kon en eruit gestapt is…

Slachtoffers worden in dit advies teruggebracht tot een categorie misbruik…en daar moet je ook nog dankbaar voor zijn?!?

Slachtoffers zullen verdeeld raken over de ‘behaalde’ categorie. (“Wat ben jij voor categorie?” “Hoezo ben jij een categorie 3? Ik ben maar een 2 en hij heeft mij veel erger te pakken gehad”) Dit weet ik uit ervaring van slachtoffers uit Boston over een dergelijk proces van categorisering. Bovendien weet ik van hen hoe pijnlijk het hele proces van bewijsvoering gaat zijn om te bewijzen hoe ingrijpend het misbruik is geweest in jouw leven. Hoe rijmt zich straks een categorie met een mensenleven dat van kinds-af-aan naar de klote geholpen is?
Meerdere huwelijken, verslavingen, carrièrebreuk, gezondheidsklachten, incapaciteit voor intimiteit met partner en kinderen, etc. etc.
En nu noem ik voor het gemak alleen maar even de problemen die ik persoonlijk aan den lijve ondervonden heb. En deze regeling zou ‘genoegdoening’ moeten brengen…

Geloof me: er zijn weinig mensen die plezier gaan beleven aan het geld, als er al iets betaald word, want dat is nog helemaal niet zeker gezien de eisen aan bewijsvoering e.d. En er zijn nog veel minder mensen die zich beter gaan voelen of die het leven beter aankunnen als ze iets van de kerk gekregen hebben. Dit is besmet geld, bloedgeld, en ze hebben er dubbel en dwars voor betaald en betalen er nog iedere dag en iedere nacht voor.

En als iemand straks jaloers op je is omdat je zo’n reuze bedrag ‘ge-cashed’ hebt?
Vraag ze of ze hun zoon of dochter van tussen 10 en 14 jaar een tijdje willen uitlenen aan zo’n viespeuk. Maar dan moet hij wel lekker z’n gang kunnen gaan.
Niet te flauw, hè! Je wordt er goed voor betaald…

De kerk buiten schot
De rooms katholieke kerk Nederland blijft buiten schot. Hoeven zich niet echt in de slachtoffers te verdiepen, want dat zou best weleens een pijnlijke ervaring kunnen worden…als je ze in hun ogen moet kijken en mee moet beleven wat zij beleefd hebben.
Daar wordt je op het seminarie niet voor opgeleid, in tegendeel!
Ze moeten alleen de rekening betalen, maar dat past volledig in de traditie van de kerk.
Zonde gedaan? Betalen! Dan kom je toch nog in de hemel…

Ik wens jullie allemaal sterkte!
Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

Voor wie het interesseert is elders op de website ons eerder advies aan Lindenbergh nog eens na te lezen:
advies commissie Lindenbergh
Bovendien de uitzending van Knevel & Van den Brink waar ik mijn inzichten heb mogen toelichten:
Knevel en van den Brink 20-06-2011

Respect en bewondering

Ton,
Graag wil ik langs deze weg mijn bewondering uitspreken voor de wijze waarop jij bezig bent met de erkenning voor mensen die door de RK Kerk zijn misbruikt.
Gisteravond heb ik de uitzending van Knevel & van de Brink gezien en heb groot respect voor de manier waarop jij deze kwestie aanpakt en onder woorden kan brengen in de publiciteit.
Zelf ben ik ook slachtoffer van sexueel misbruik in de RK Kerk en heb vorig jaar 2010, na meer dan 50 jaar, openheid van zaken gebracht naar mijn familie en vrienden.
Net als jij had ik alles zo ver weggestopt, maar uiteindelijk moest het eruit.
Op de website van jullie stichting heb ik een oproep geplaatst en hoop zodoende in contact te komen met mede lotgenoten.
Zag trouwens dat jij ook on line was.
Diep respect en warme groeten vanuit Bonaire,

Sancti Alberti Gymnasium/Seminarie Zenderen (Ov)

Graag kom ik in contact met studenten van dit college uit de periode 1958 – 1962. Ik was daar toen intern in opleiding voor priester en ben sexueel misbruikt.