Hersenactiviteit seksverslaafde lijkt op drugsverslaafde

Het kijken van porno prikkelt dezelfde hersengebieden bij seksverslaafden, als drugs bij drugsverslaafden.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Cambridge in een artikel in Plos One. Wie seksverslaafd is, heeft regelmatig zo’n sterke drang naar seks dat die niet te onderdrukken is en je leven grondig beïnvloedt. Grofweg een op de 25 volwassenen heeft hier last van.

Om te kijken in hoeverre seksverslaafden op drugsverslaafden lijken, lieten de Britse onderzoekers negentien seksverslaafden en evenveel gezonde vrijwilligers pornofilmpjes kijken terwijl ze in een MRI-scanner lagen. Een meerderheid van de seksverslaafden kijkt extreem vaak naar porno.

Verslaafden
Uit dit experiment bleek dat drie hersengebieden duidelijk actiever waren bij de seksverslaafden dan bij de andere vrijwilligers: het motivatiecentrum, het ‘hunkeringscentrum’ en het emotiecentrum. Deze gebieden lichten ook op wanneer een drugsverslaafde zijn shot krijgt.
De deelnemers moesten ook aangeven hoeveel verlangen naar seks of masturbatie ze voelden en hoe leuk ze de filmpjes vonden. De seksverslaafden voelden wel meer verlangen, maar waardeerden de filmpjes niet meer dan de anderen.
Volgens de onderzoekers toont hun ontdekking niet aan dat de deelnemers daadwerkelijk fysiek verslaafd zijn aan porno, laat staan dat porno inherent verslavend is. Wel wordt duidelijk dat deze mensen inderdaad sterker reageren op de prikkels en het daarom logisch is dat ze er door aangetrokken worden.

Een kostenberekening.

Via een vriendin kreeg ik een gedichtenbundel van de hand van Dieke de Jong. Titel: Verlangen naar huis. [ISBN 978-90-484-2920-2]

In een eerdere bericht publiceerde ik al een gedicht van Dieke. Ik schreef daarbij dat ik veel herkenning ervaar. Ook mijn leven is “voorbijgegaan”, niet tot zijn bestemming gekomen. Dus niet de baan of het werk dat misschien wel voor mij zou zijn geweest. Veel onkosten en of derving van inkomsten door therapieën, ziektekosten e.d. Dieke beschrijft in haar boek in een brief aan de dader wat het haar allemaal heeft gekost [en nog kost]. Een kostenberekening dus…

Heb jij herkenning? Ik wel….

Hallo dader,

Alweer achtenveertig jaar geleden heb je mij verkracht met geweld en onder bedreiging. Misschien, ik hoop het, was ik de enige met wie je dat gedaan hebt. Heb je het ook met andere meisjes gedaan, dan schrijf ik je deze brief ook namens hen.

 Wat je waarschijnlijk niet weet, is welke impact die daad op mijn leven heeft gehad. Zelfs nu nog zijn de sporen daarvan merkbaar, en een deel gaat nooit over. Wat kapot is blijft beschadigd. Ik weet niet wie je bent, je was voor mij een onbekende jongen, en daarna heb ik je nooit meer gezien, ik weet niet of je open staat voor mijn verhaal. Vind je het gezeur en geklaag? Gedateerd? Een gesloten boek? Gezemel over gevoelens die opgeblazen worden om meer effect te krijgen? Ziekelijke zucht naar aandacht, of een manier om jou een schuldgevoel aan te praten? Ik weet dat het niet zo is. Onder mijn verhaal staat een stukje uit een krantenartikel dat genoeg zegt.

Misschien heb je echt spijt, en is je leven niet goed verlopen. Elke daad heeft hoe dan ook een gevolg heb ik gemerkt. Hoe je ook bent, wat er ook gebeurd is in je leven, het is tijd een rekening op te stellen. Omdat ik niets weet over jou, houd ik het zakelijk. Smartengeld laat ik er buiten, maar ik kijk naar de financiële gevolgen die zijn voortgevloeid uit jouw daad.

Je werpt me tegen dat het niet zo’n vaart had gelopen als ik niet zo was zoals ik ben, dat er heel veel kinderen rondlopen die er geen trauma’s aan over zouden hebben gehouden. Dit is een raar argument. Net zoiets als een kleuter verwijten dat ze haar been heeft gebroken bij een botsing, waarbij een stevige kerel slechts een paar blauwe plekken zou hebben opgelopen. Feit is dat je niemand moet aanrijden. Feit is dat je jegens mij een buitengewoon agressieve daad hebt gepleegd die zijn gevolgen heeft gehad.

 Hier volgt een globale lijst van kosten die ik gedurende mijn leven heb moeten maken om het hoofd boven water te kunnen houden. De oorzaak van de klachten zijn gerelateerd aan jouw daad van 48 jaar geleden.

 —————————-

Omdat ik zo jong was, zijn gevoelens als angst, woede in mijn lichaam opgeslagen. Ze verbaal uiten kon ik niet, want ik bezat toen niet de woordenschat om uit te spreken wat er was gebeurd. Onverklaarbare pijnen, lichamelijke spanningen, ziekten zonder oorzaak. In het gangbare circuit kom je daar niet ver mee. Dus de homeopaten en andere genezers zijn vaak bezocht. En alles hielp. Maar omdat de werkelijke oorzaak niet werd aangepakt, kwamen dezelfde ziektes en ongemakken telkens weer terug, en bleef behandeling noodzakelijk.

 Geschatte kosten: 

Per jaar € 500,00

Aantal jaren hulp gehad tot nu toe: 25

25 x 500 = € 12.500                                                     € 12.500

——————————– 

Als gevolg van ziektes, depressies en angsten, is het me nooit goed gelukt een carrière op te bouwen. Het omgaan met deze aandoeningen kost enorm veel tijd en energie. Bovendien was het de vraag wat ik eigenlijk wilde. Die vraag stuitte bij mij op een blokkade die het gevolg was van de verkrachting door jou. Het was slikken of stikken, doen wat jij wilde of doodgaan. Het uiten van een eigen wil was levensgevaarlijk, heb ik toen geleerd. Ik doe vaker wat anderen van mij willen, dan wat bij mij past of goed voor mij is.

Bij de schatting houd ik rekening met mijn mogelijkheden (ben redelijk slim, getalenteerd) en de carrières van mijn broers en zus die allemaal maatschappelijk geslaagd zijn en onder dezelfde omstandigheden als ik zijn opgegroeid.

 Geschatte gederfde inkomsten:

Per jaar: € 5000

(gemiste carrièrekansen, onvermogen mijn werk op (financiële ) waarde te schatten)

Aantal werkzame jaren: 20

(zorgjaren voor kinderen niet meegerekend)

20 x 5000= € 100.000                                       € 100.000

——————————-

Naast de lichamelijke klachten had ik ook veel psychische klachten. Ook hiervoor heb ik de ene therapie na de andere gevolgd. In het reguliere circuit, maar ook in het alternatieve. Van schreeuwtherapie ( om mijn woede te reguleren) tot therapie die leidt tot zachte ontspanning,  hypnotherapie, gestalttherapie, speiertherapie,  weekendgroepen, filosofische benadering, noem maar op. Alle beetjes hielpen. Zoals mijn broer zei: je komt er na elke therapie weer leuker uit. 

 Geschatte kosten:

€ 6000,00                                                         € 6000,00

——————————- 

Het is bekend dat vrouwen met een verleden waarin misbruik voorkomt vaak relaties aangaan met mannen die een garantie geven op verdriet en verlies. Ikzelf ben hier geen uitzondering op, en was niet in staan een gezonde, gelijkwaardige relatie aan te gaan. Kwam een goede man te dichtbij, dan werd ik bang en ging er als een haas vandoor. Behalve al het hartzeer kost een negatieve relatie ook veel geld,  want je krijgt geen problematische relatie met iemand die zijn leven goed op orde heeft.

 Geschatte kosten:

Verlies kapitaal:             € 5500,00

Verlies pensioenopbouw:          € ? er is niets opgebouwd

Overige kosten:€ 35.000

€ 5500 + € 35000=€ 40.500                  € 40.500

 ———————————

Ook gewone vriendschappen zijn problematisch. Ik heb wel twee vriendinnen, maar door mijn hyperactieve altijd bezig zijn, en pendelen tussen grote activiteit en totale uitputting, heb ik geen tijd of energie om die mogelijk waardevolle vriendschappen te onderhouden. Ik heb gelezen dat dit vaker voorkomt als gevolg van misbruik, dus ik opper het hier als kostenpost.

De kosten bestaan uit een te klein netwerk van vrienden en kennissen waardoor mijn gezondheid, welbevinden, op een onwenselijk laag pitje blijven. Hierdoor moet ik vaker betaalde hulp inschakelen.

Geschatte kosten:

Kosten door eenzaamheid:        € 200

Aantal jaren: 30

30 x 200= 6000                                                € 6000

——————————-

Totale schatting tot nu toe:                                € 165.000

 Als verantwoording van bovenstaand kostenplaatje heb ik hieronder een artikel geplaatst.

Uit: BN de Stem, 27 maart 2010

 ‘DEN HAAG – De samenleving betaalt een hoge prijs voor ernstig seksueel misbruik. Jaarlijks kost dat de maatschappij tussen de twee en drie miljard euro.

Dat zeggen misbruikexperts Thomas Bolm, psychiater bij ggz-instelling Altrecht, en Martijne Rensen, directeur van het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (LCVT).

De kosten lopen zo hoog op, omdat slachtoffers vaak langdurig niet kunnen werken en veel hulp nodig hebben. Zij doen drie keer zo vaak een beroep op de zorg als niet-slachtoffers. Ernstig seksueel misbruik komt op brede schaal voor. In Nederland worden jaarlijks tussen de 140.000 en 160.000 kinderen mishandeld. Een deel van hen wordt seksueel misbruikt. Dertig tot veertig procent van deze slachtoffers wordt misbruikt door familieleden, de helft door iemand die ze goed kennen en vertrouwen. Slechts tien procent van de slachtoffers kende de dader niet.

Slachtoffers van misbruik lopen later vaak niet met hun verleden te koop maar houden er wel lichamelijke en geestelijke klachten aan over. De gevolgen van ernstig misbruik kunnen verwoestend zijn voor hun verdere leven.

Slachtoffers zijn vaak zwaar getraumatiseerd, hebben meer depressies en zelfmoordneigingen dan anderen, ontwikkelen soms een persoonlijkheidsstoornis, of raken verslaafd aan de drugs of alcohol.’

 

Ik wil ook smartegeld

Via een vriendin kreeg ik een gedichtenbundel van de hand van Dieke de Jong. Titel: Verlangen naar huis. [ISBN 978-90-484-2920-2]

Ik las het min of meer nonchalant als het “zoveelste boek” geschreven vanuit de belevingswereld van een slachtoffer van seksueel misbruik. Tot ik op pagina 37 getroffen werd door het gedicht “Ik wil ook smartegeld”. De tekst raakte mij diep, ik ervoer er zoveel herkenning in. Hoewel geschreven door een vrouw en dus vanuit haar belevingswereld, is de tekst ook zo universeel.

 

Ik wil ook smartegeld

 

Genoegdoening

Voor de jarenlange angst.

Voor de jarenlange buikpijn.

Voor de niet aflatende misselijkheid.

Voor de voortdurende alertheid op gevaar.

Voor de angst voor dichtslaande deuren.

Voor de schade opgelopen door verkeerde relaties.

Voor het onvermogen te kunnen ontspannen.

Voor de inprenting verliezer te zijn, want zwak.

Voor de haatverhouding met mijn lichaam.

Voor de angst voor conflicten.

Voor een leven met een slot op mijn vermogens.

Seksueel misbruik kost miljarden

Het schilderij Klein Meisje uit het boek ”Nooit meer kwijt” van Esther Veerman, die schokkende ervaringen van misbruik omzette in schilderijen en gedichten.

Beschrijving
Het schilderij Klein Meisje uit het boek ”Nooit meer kwijt” van Esther Veerman, die schokkende ervaringen van misbruik omzette in schilderijen en gedichten.

DEN HAAG – De samenleving betaalt een hoge prijs voor ernstig seksueel misbruik. Jaarlijks kost dat de maatschappij tussen de twee en drie miljard euro.  instelling Altrecht, en Martijne Rensen, directeur van het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (LCVT).

De kosten lopen zo hoog op, omdat slachtoffers vaak langdurig niet kunnen werken en veel hulp nodig hebben. Zij doen drie keer zo vaak een beroep op de zorg als niet-slachtoffers. Ernstig seksueel misbruik komt op brede schaal voor. In Nederland worden jaarlijks tussen de 140.000 en 160.000 kinderen mishandeld. Een deel van hen wordt seksueel misbruikt. Dertig tot veertig procent van deze slachtoffers wordt misbruikt door familieleden, de helft door iemand die ze goed kennen en vertrouwen. Slechts tien procent van de slachtoffers kende de dader niet.
Slachtoffers van misbruik lopen later vaak niet met hun verleden te koop maar houden er wel lichamelijke en geestelijke klachten aan over. De gevolgen van ernstig misbruik kunnen verwoestend zijn voor hun verdere leven.

Slachtoffers zijn vaak zwaar getraumatiseerd, hebben meer depressies en zelfmoordneigingen dan anderen, ontwikkelen soms een persoonlijkheidsstoornis, of raken verslaafd aan de drugs of alcohol.

http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/seksueel-misbruik-kost-miljarden-1.555575#contentan

 

Misbruikt? Loket gesloten

Misbruikt_Loket gesloten

Misbruikslachtoffers voelen zich voor de zoveelste keer geschoffeerd door de katholieke kerk. Nu omdat de klachtencommissie definitief stopt. ‘Dit is zó arrogant.’

 •  Van de in totaal 1600 meldingen moet het meldpunt er nog 500 afwikkelen

Het is 16 december 2011. De commissie-Deetman komt met haar eindrapport over seksueel misbruik van minderjarigen in katholieke instellingen tussen 1945 en 1981. Het rapport slaat in als een bom.
Deetman onderzocht 2100 meldingen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt volgens hem vele malen hoger: tien- tot twintigduizend in totaal. ‘Nieuwsuur’ wijdt een uitzending aan het rapport, vanuit Amsterdams debatcentrum Felix Meritis. Uitgenodigd zijn ook aartsbisschop Wim Eijk en Cees van Dam, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Bij hoge uitzondering verschijnen ze op tv. Eijk maakt excuses. Er is “inadequaat gehandeld”, zegt hij, een understatement. Maar ze gaan het vanaf nu helemaal anders doen. Van Dam: “Wij stellen ons open voor de slachtoffers.”

Tweeënhalf jaar later heeft de kerk 13,7 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoedingen. De media-aandacht is geluwd, veel meldingen komen er niet meer binnen. De kerk maakt zich op om het misbruikhoofdstuk te sluiten. Vorige week ging het Meldpunt Seksueel Misbruik dicht.

Alleen voor niet-verjaarde zaken en voor levende daders kunnen in de toekomst nog klachten worden ingediend. Maar de meeste meldingen betreffen verjaarde zaken, misbruik dat in de jaren vijftig of zestig plaatsvond. Van de in totaal 1600 meldingen moet het meldpunt er nog 500 afwikkelen, dus er zal nog wel een paar miljoen uit de katholieke schatkist naar de slachtoffers stromen. Maar dan is de kous ook af. Zo langzamerhand kunnen de bisschoppen het hoofdpijndossier ‘seksueel misbruik’ sluiten. Of toch niet?

Over je verleden praten
“Dit besluit komt te vroeg”, zegt Raymond Lelkens, woordvoerder van de lotgenotengroep Jezuïeten en in het verleden betrokken bij slachtofferorganisatie Klokk. Lelkens vindt het aanvaardbaar dat de kerk op enig moment een streep trekt. “Maar pas als ál het mogelijke is gedaan om bekend te maken waar slachtoffers terecht kunnen. Dat is niet gebeurd. Het vergt ontzettend veel tijd om de stap te kunnen zetten om over je verleden te praten. Dat wordt telkens weer onderschat.”

Annemie Knibbe van de stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik kan dat alleen maar beamen. Vrouwelijke slachtoffers wisten het meldpunt slecht te vinden: 276 vrouwen klopten aan, tegen 1309 mannen. Het misbruik van meisjes en vrouwen in katholieke internaten en in parochies is later aan het licht gekomen dan dat van jongens. En vrouwen kampen met zoveel schaamte dat ze er nog niet mee naar buiten durven treden, aldus Knibbe. “Je kunt niet programmeren wanneer iemand in staat is om zichzelf opnieuw te confronteren met dat verleden.”

In feite, vervolgt ze, wordt de klok weer teruggedraaid. “We zijn zelfs terug bij de situatie zoals die bestond voor 1995, toen Hulp & Recht werd opgericht.” Dat was het katholieke klachtenbureau dat door de kerk was ingesteld om klachten over seksueel misbruik af te handelen. Slachtoffers worden weer afhankelijk van het ‘goede geweten’ van de kerk, zegt Knibbe.

 • © ANP.
 • Traineren, frustreren en afremmen is aan de orde van de dag

In dat goede geweten heeft ze weinig fiducie. Het patroon dat Knibbe keer op keer ziet: de kerk wil zoveel mogelijk de schade voor het instituut beperken, erkenning van het veroorzaakte leed komt op de tweede plaats. “Het merendeel van de oversten van ordes en congregaties blijft een ontkennende houding aannemen, zeker de vrouwelijk oversten. De afgelopen vier jaar werd verwacht dat ze meewerkten als steunbewijs nodig was bij een klacht. Vaak gebeurde het tegendeel. ‘Die persoon werkte hier niet’, hoor je bijvoorbeeld vaak als er gezocht wordt naar een dader. Of: ‘Daar weten we niets van’.”

Schaamte en schuld
Knibbe noemt als voorbeeld de Zusters van de Goede Herder, een orde die op enkele tientallen plaatsen in Nederland kindertehuizen had. Duizenden vrouwen hebben er een paar jaar doorgebracht. Slechts vijf hebben er tot nu toe melding gedaan van machtsmisbruik. “Schaamte en schuld vormen een enorme belemmering voor vrouwen om zich te melden.” Het is uiterst lastig om een beeld te krijgen van wat er op die internaten precies gebeurde, vertelt Knibbe. De orde houdt zich doof. “Nog steeds krijgen we geen toegang tot bijvoorbeeld de archieven.”

Tegenwerking ervaart ook Raymond Lelkens, van de lotgenotengroep Jezuïeten. “Traineren, frustreren en afremmen is aan de orde van de dag.” Neem het bisdom Roermond, dat transparantie had beloofd. Lelkens had goed contact met het bisdom, dacht hij. Tot een paar maanden geleden bleek dat de vorig jaar overleden bisschop Jo Gijsen twee jongens heeft misbruikt. “Ze hielden het gewoon onder de pet.”

Volgens hem probeert de kerk vooral het gezichtsverlies en de financiële schade te beperken. Nog steeds. “De kerk behandelt de hele zaak als een juridisch traject, waarbij na een bewezen klacht geld wordt uitgekeerd. Maar dan begrijp je het slachtoffer niet.”

Hoe het wel zou moeten ziet Lelkens bij de Jezuïeten. Deze orde wijkt van de lijn af, slachtoffers kunnen zich nog een paar jaar melden. Ook hebben de Jezuïeten een uitgebreid mediationtraject, waarbij daders (of als die niet meer in leven zijn andere vertegenwoordigers) en slachtoffers met elkaar in gesprek gaan. “Op deze manier kunnen mensen het een plek geven.”

 • De behoefte om het hoofdstuk te sluiten is groot. Op alle fronten zie ik vermoeidheid in het afwikkelen van deze zaak

Mediation ziet Guido Klabbers van slachtofferorganisatie Klokk ook als de beste weg voorwaarts. Toen Eijk een half jaar geleden de bel luidde voor ‘de laatste ronde’, verzette Klabbers zich tegen sluiting van het meldpunt. Maar de bisschoppen bleken onwrikbaar, zegt hij. Nu dringt Klabbers er bij hen op aan dan tenminste de mogelijkheid van mediation te bieden. “Dat zou een win-win situatie zijn. Want het gaat de meesten helemaal niet om een schadevergoeding, het gaat ze primair om erkenning van het aangerichte leed. Bij mediation is alleen instemming van beide partijen nodig, er komt verder geen juridische rompslomp bij kijken.”

Twee gesprekken
Toch hebben de bisschoppen Klabbers’ voorstel afgewezen. Daphne van Roosendaal, woordvoerster van de Bisschoppenconferentie, valt stil als haar gevraagd wordt naar het waarom. “Daar kan ik niets over zeggen. Het is niet overgenomen als idee.”

Bij het meldpunt was er overigens al een minimale vorm van mediation aanwezig, zegt ze. Een commissie zorgde voor bemiddeling tussen kerk en slachtoffers. Volgens Raymond Lelkens schoot die commissie tekort. “Mediation bij het meldpunt betekende twee keer een gesprek van een uur: het eerste ter inventarisatie en het tweede met de dader. Vervolgens werd daarvan een rapport gemaakt zodat de hoogte van de schadevergoeding kon worden bepaald.” Lelkens zucht: “Ook dit is weer helemaal gejuridiseerd.”

Volgens Van Roosendaal is het logisch dat het loket nu sluit. “Kijk, in 2010 kwam er een hausse aan berichten in de media over misbruik. We hebben toen een uitzonderlijke regeling getroffen om ook verjaarde zaken te behandelden. Dat is in andere sectoren van de samenleving niet gebruikelijk. Nu het aantal meldingen sterk afneemt, keert de kerk weer terug naar de normale gang van zaken en zoekt ze weer aansluiting bij de rest van de maatschappij. Een einddatum schept ook duidelijkheid. Je weet waar je aan toe bent. Nu kunnen slachtoffers er een punt achter zetten.”

Dat laatste klinkt heel sympathiek, vindt Klabbers, maar het lijkt er volgens hem vooral op dat de kerk er zélf een punt achter wil zetten. “De behoefte om het hoofdstuk te sluiten is groot. Op alle fronten zie ik vermoeidheid in het afwikkelen van deze zaak. Men is nog steeds heel erg bezig met de eigen organisatie. Ik merk nog regelmatig dat het voor de katholieke kerk moeilijk is om te begrijpen wat er is aangericht bij deze mensen.”

‘Geen gesloten hoofdstuk’
Tekenend vindt Annemie Knibbe dat Eijk dacht zelf wel even te kunnen bepalen dat de tijd om was voor slachtoffers om zich te melden. “Het lijkt wel alsof hij niet beseft wat er écht is gebeurd. Het is zo arrogant, zo autoritair. Het ís helemaal niet aan de kerk om te bepalen wanneer het misbruikschandaal kan worden afgesloten.”

Volgens Van Roosendaal betekent het einde van het meldpunt allerminst dat de kerk het hele misbruikhoofdstuk sluit. “De pijler Hulpverlening binnen het meldpunt wordt gecontinueerd. Dit contactpunt kan mensen die als minderjarige slachtoffer zijn geweest van misbruik doorverwijzen naar goede hulp.” Daarbij kan ook, zegt ze, ‘een stukje erkenning’ van de kerk zitten. Hoe die erkenning vorm en inhoud moet krijgen, kan ze niet zeggen.

 

Presentator nog erger seksueel roofdier dan al bekend was

De in 2011 overleden BBC-presentator Jimmy Savile verkrachtte niet alleen honderden kinderen, hij zou ook seks hebben gehad met lijken in een mortuarium. Ook misbruikte hij ouderen in ziekenhuizen. Dat blijkt uit een groot onderzoek.
De beschuldigingen van necrofilie (seks met een lijk) zijn niet te verifiëren, staat in het onderzoeksrapport, al werd wel slecht gecontroleerd op wie toegang had tot het mortuarium van het ziekenhuis. Dat schrijft de BBC.

Misbruik in 28 ziekenhuizen
De befaamde en inmiddels vooral beruchte presentator van onder meer Top Of The Pops misbruikte zijn slachtoffers in hun ziekenhuisbed, in gangen en op kantoortjes. Het onderzoek omvatte 28 ziekenhuizen. Savile vergreep zich aan patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers, kortom aan vrijwel alles en iedereen, al dan niet met een hartslag.

Zeker 500 slachtoffers
In totaal heeft de politie nu weet van 500 gevallen van seksueel misbruik, waarbij het vooral gaat om vrouwen en minderjarigen. Er zijn echter ook mannelijke en veel oudere slachtoffers bekend. De kans dat Savile nog meer slachtoffers heeft gemaakt, wordt groot geacht. Waarschijnlijk begon Savile al met het misbruik in 1955 en zou er mee doorgegaan zijn tot vlak voor zijn dood.

Savile stierf in 2011 op 84-jarige leeftijd, een jaar voordat de beschuldigingen aan zijn adres openbaar werden.

Ingezonden brief Trouw 5 juni 2014

Na het zoveelste onderzoek over seksueel misbruik is voor therapeut Peter John Schouten de maat vol. ‘Er is veel onvermogen en onwetendheid rond dit onderwerp.’

trouw 5 juni 2014 kopieDe Nationaal Rapporteur Mensen- handel Corinne Dettmeijer publiceerde een vuistdik rapport over seksueel misbruik (Trouw, 28 mei). Weer een onderzoek naar het vóórkomen van seksueel misbruik, denk ik dan. Wat is het omvangrijk (352 pagina’s) en heel erg allemaal. Maar dat weten we al sinds het onderzoek van Nel Draijer in de jaren tachtig.
Mijn oproep is vanaf nu geen geld meer uit te geven aan kwantitatief onderzoek maar diepgaand onderzoek te doen naar de schade die sek- sueel misbruik aanricht bij een kind en hoe we met elkaar die schade kunnen herstellen.
Ik zou wensen dat in ons collectieve weten een besef ontstaat dat je door seksueel misbruik een psychische dwarslaesie oploopt en traumaseksueel wordt en dat iedereen weet wat dat inhoudt.
“Seksueel geweld is heel ernstig” roept minister Opstelten (Justitie). Maar wat is dan zo ernstig en wat is de schade? En wat zijn de gevolgen van die schade dan? Vraag het rond en zelfs hulpverleners zeggen maar wat en strooien met DSM-diagnoses.

Onwetendheid
Er is veel onvermogen en onwetendheid rond dit onderwerp en er is een collectieve beweging om er vanaf te gaan, er omheen te praten en naar een ander onderwerp over te gaan. De huisarts die tegen je zegt “Stop je misbruikervaring in een imaginaire doos, doe er een deksel op en ga je richten op de leuke dingen van het leven’. Of de GGZ, die werkt met mindfulness om de ‘ervaringen in het hieren-nu’ te bezweren. De kortdurende EMDR-therapie is het standaard antwoord geworden op klachten rondom seksueel misbruik. Maar vraag het maar eens rond aan de mensen die het meegemaakt hebben: het helpt maar een beetje of helemaal niet en de directe of indirecte ontkenning maakt het nog erger.
Wat weinigen zich realiseren is dat een te woege seksuele ervaring – ook al wordt je niet aangeraakÍ – een inbreuk is in je jonge persoonlijkheid die je ten diepste eigendom maakt van degene die je vanuit een machtspositie confronteert met zijn/haar seksualiteit.
Diegene dringt als een splitsende parasiet bij je naar binnen en gaat bepalen hoe je leven en je seksualiteit er uit gaan zien.
Doordat je tijdens seksueel misbruik in een shocktoestand raakt ontstaat een enorme behoefte aan een getuige. Iemand die het zag toen je hulpeloos werd en je ging doen wat er gezegd werd om te overleven. Maar ook dat de shock aantrekkelijk werd om naar terug te keren omdat er een seksueel gevoel in zat. Daarom is het zo ingewikkeld om eruit te komen. Een seksueel trauma is daarmee een aantrekkelijk trauma, vol met innerlijke paradoxen.

lnbreker
Onze minister zal de politie verder goed moeten instrueren om de aangiftes allemaal correct te behandelen. Maar net zoals er in je huis wordt ingebroken, komt de politie pas als de inbreker al weg is. Maar voor je gevoel is hij nog niet weg. Er begint een verwerkingsproces om je huis weervan jezelf te maken. Waar heeft die inbreker allemaal aangezeten in mijn privédomein? Aangifte doen helpt, maar is een klein onderdeel van de heling.
Na seksueel misbruik is aangifte doen bij een instantie een groot goed. Vooral het serieus nemen van de ervaring is dan van groot belang. Maar dan moet je geholpen worden om de verlamming op te heffen en de dader uit je te krijgen en die uit te bannen uit je privédomein.
Dat is wat er moet gebeuren: de dader moet uit jou en de gehele gemeenschap moet zich er niet aflatend mee bemoeien. De ervaring moet in het volle licht gezet worden.

Onderzoek Dettmeijer

imagesIn dit nieuwe rapport keek de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen naar fysieke vormen van seksueel geweld zoals aanranding en verkrachting, maar ook naar vormen waarbij er geen fysiek contact plaatsvindt zoals misbruik via de webcam of het bezit van kinderporno.

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks 62.000 kinderen voor de eerste keer slachtoffer van seksueel geweld. Bij meisjes komt het vaker voor: 41 procent van de meisjes krijgt ermee te maken tegenover 23 procent van de jongens. Dat staat in een nieuw rapport van Corinne Detmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Zij bracht in kaart hoe vaak seksueel geweld tegen kinderen in Nederland voorkomt, en in welke vormen. Daarbij keek zij naar fysieke vormen van seksueel geweld zoals aanranding en verkrachting, maar ook naar vormen waarbij er geen fysiek contact plaatsvindt zoals misbruik via de webcam of het bezit van kinderporno.

Eén op twintig meisjes verkracht

Uit dit rapport blijkt verder dat één op de tien meisjes ongewild wordt betast, één op de twintig maakt ongewild orale of genitale seks mee. Niet ieder slachtoffer ziet zichzelf ook als slachtoffer volgens Detmeijer, jongens relatief minder vaak dan meisjes. Oudere kinderen (16-17 jaar) lopen meer risico dan jonge kinderen.

Overige risicogroepen zijn kinderen met een beperking, kinderen uit gezinnen waarin verslaving of criminaliteit voorkomen, of uit samengestelde gezinnen of eenoudergezinnen. De ervaringen van de slachtoffers lopen uiteen: sommigen ervaren nagenoeg geen problemen, bij velen heersen gevoelens van schaamte, en anderen ervaren nachtmerries, en/of langdurige psychische, medische of seksuele gevolgen. Iedereen kan slachtoffer worden, zo schrijft de rapporteur.
‘Slachtoffers moeten zichtbaarder worden’

Dettmeijer heeft het rapport overhandigd aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. De Rapporteur Mensenhandel pleit ervoor om het voor kinderen en instanties makkelijker te maken om aangifte te doen van seksueel misbruik, om zo te zorgen dat de slachtoffers zichtbaarder worden. Ook stelt Dettmeijer dat gevallen van seksueel geweld consistent, gedetailleerd en uniform moeten worden vastgelegd. Op die manier worden de aard en omvang van het probleem duidelijker.
Opstelten: één op de drie, dat is schokkend’

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) is geschrokken van het rapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen Corinne Dettmeijer. Dat zei de bewindsman vanmiddag nadat hij het onderzoek in ontvangst had genomen: “Een op de drie. Dat is schokkend.” Opstelten wil dat het makkelijker wordt voor slachtoffers om aangifte te doen. Opstelten tegenover persbureau Novum:

“Ja, daar schrik ik altijd van”, reageerde Opstelten op het rapport. Seksueel misbruik van kinderen is ongelooflijk ernstig.”

De minister wil ‘met alles wat we in huis hebben’ het probleem aanpakken. Een van de problemen die Dettmeijer signaleert is dat een melding bij de politie in slechts drie op de tien zaken tot een aangifte leidt. Zij vindt dat de drempel om aangifte te doen omlaag moet.

Opstelten is het met haar eens. “Dat ga ik natuurlijk met de politie bespreken.” Ook vindt de minister met Dettmeijer dat de politie vaker zelfstandig onderzoek moet doen wanneer geen aangifte is gedaan, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer dat niet durft. De bewindsman gaat verder serieus aan de slag met de andere aanbevelingen van de rapporteur, beloofde hij.
Uit: NRC 27 mei 2014

bijeenkomsten voor partners

Iedere laatste vrijdag van de maand: partnerbijeenkomst.

Op elke laatste vrijdag van de maand in 2014 is er een weer bijeenkomst voor partners V/M van mannen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt. Eindelijk een eigen workshop voor partners!

We geven informatie over seksueelmisbruik in de jeugd en welke gevolgen het kan hebben voor de relatie. We bieden gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en we werken actief aan het vinden van oplossingen.

Vaak gestelde vragen door partners:

 • Hoe ga ik met mijn man / vriend om, hoe kan ik hem helpen?
 • Wat moet ik doen en wat juist niet?
 • Hij drinkt en zegt dat niemand hem kan helpen. Hoe krijg ik hem naar een hulpverlener?
 • Is hij ook een potentiele dader?
 • Er is iets dat onze seksualiteit verstoort, hoe verander ik dat?
 • Welk gedrag heeft met het misbruik te maken en tot hoe ver ga je met accepteren van dat gedrag?
 • Hij wil het niet vertellen in de familie, maar elke verjaardag kan ik het wel uitroepen wat hem is overkomen!
 • Vertellen we het de kinderen? En zo ja, hoe?
 • Hoe ga ik om met zijn depressies en driftbuien?
 • Mijn man volgt therapie en is bezig met verwerken. Gevoelens komen los en daardoor veranderen de verhoudingen in de relatie. Dat geeft soms spanningen, hoe ga ik om met de veranderingen?
 • Wat als alles achter de rug is? Ik ben bang dat ik dan niet meer nodig ben.

Deze workshop is alleen voor partners.
De dag kost 85 euro p.p.
De workshops zijn van 10 tot 16 uur
maximaal 8 deelnemers

plaats: Zeist
Trainers: Patricia Resende en Brigitte Titulaer

hun website: www.seksueeltrauma.info

Informatie en aanmelden via 06-41664997
of via info@presende.nl

Een opgewonden juf is de natte droom van elke puberjongen. Toch?

Het is vanzelfsprekend dat een meisje zich geïntimideerd voelt als een volwassen man haar seksueel getinte berichten stuurt. Waarom is het moeilijker voor te stellen dat een puberjongen zich ongemakkelijk voelt als zijn docente avances maakt?

In De Correspondent schreef Vera Mulder op 20 januari 2014 hierover dit artikel. Op verzoek van de auteur is het artikel via deze link te lezen.

https://decorrespondent.nl/636/een-opgewonden-juf-is-de-natte-droom-van-elke-puberjongen-toch/17930748-37ceade3