2e Kamer: Minister Veiligheid en Justitie moet druk uitoefenen op de kerk inzake falen commissie Koeijers en de kwestie Broeder Cornelio

Dinsdag 24 maart 2015
EO Dit is de Dag Onderzoek heeft zojuist een persbericht uitgegeven

Kamer: ‘Curaçao moet slachtoffers misbruik kerk horen’

‘Pedofiele broeder moet naar Nederland worden gehaald’

De Tweede Kamer wil dat minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie bij de Curaçaose regering aandringt op het horen van de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk op de Antillen. Afgelopen zaterdag berichtte Dit is de Dag Onderzoek dat de misbruikcommissie op Curaçao erkent dat zij heeft gefaald.

Binnenkort komt een Curaçaose regeringsdelegatie naar Nederland. ‘Dan moet Van der Steur aandringen op het horen van de slachtoffers’, aldus Marith Rebel van de PvdA. Mede namens de woordvoerders van CDA, SP en D66 heeft Rebel dit verzoek bij minister Van der Steur neergelegd. Rebel zegt in het belang van de slachtoffers met alle partijen in de Tweede Kamer gezamenlijk op te trekken in dit dossier.

De commissie Koeijers werd in 2010 opgericht om onderzoek te doen naar misbruik door katholieke geestelijken op de Antillen. De voorzitter van commissie, advocaat Ronald Koeijers, zegt in Dit is de Dag Onderzoek dat hij ‘geen enkele klacht heeft ontvangen’. Drie slachtoffers van Nederlandse missionarissen op Curaçao zeggen dat ze zich wel degelijk bij de commissie hebben gemeld. “Dit had uitgezocht moeten worden. Als er inderdaad klachten zijn ingediend, dan moet ik toegeven dat er geen recht is gedaan”, aldus de voorzitter. Ook geeft hij toe dat de commissie Koeijers is mislukt.

Broeder Cornelio

Daarnaast wil de Kamer dat minister Van der Steur druk uitoefent op de kerk om broeder Cornelio terug te halen naar Nederland. Sinds 1988 woont broeder Cornelio in Brazilië waar hij een dagopvang voor kinderen heeft opgezet. De congregatie van Cornelio, de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, heeft erkend dat hij in de jaren ’70 in Nederland drie kinderen heeft misbruikt. In Dit is de Dag Onderzoek vertelde hij nog dagelijks te werken met kinderen.

Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) spreekt van een ‘onverteerbare situatie’ die extra ‘schokkend’ is omdat de katholieke kerk had toegezegd dat kinderen voortaan veilig zouden zijn. ‘Deze man moet onschadelijk worden gemaakt en naar Nederland worden teruggehaald’, aldus Van Toorenburg, die namens de Kamer de kersverse minister vraagt de kerk ter verantwoording te roepen. Weigert pater Cornelio medewerking, dan moet de kerk wat haar betreft aangifte doen.

Curacao: Bisdom vergadert over uitzending misbruik, neemt de politiek het stokje over ???

Naar aanleiding van de reportage van EO “Dit is de dag”van zaterdag jl.( http://www.eo.nl/ditisdedag/onderzoek/aflevering-detail/dit-is-de-dag-20150321t211500/ ) vergadert het bisdom Curaçao over de uitzending van Nanette Zonnenberg.

In de uitzending werd pijnlijk duidelijk dat slachtoffers van seksueel misbruik gewoon in de kou zijn blijven staan. Er is niets met hun klachten gedaan.

Bisschop Luis Secco-misbruik kerk-Bisdom Willemstad-Curacao-2

uit het Antilliaans Dagblad:

Willemstad – Het bisdom vergadert vandaag over de uitzending van de Evangelische Omroep (EO) van afgelopen zaterdag over seksueel misbruik van lokale jongeren door Nederlandse katholieke paters en fraters op het eiland.

Dat heeft broeder Curtis Meris desgevraagd tegenover deze krant verklaard. In de een aflevering van het programma Dit is de dag beschreven Pedro Casimiri en Johnny hoe zij in hun jonge jaren door katholieke geestelijken seksueel zijn misbruikt. Casimiri verklaarde in de uitzending ook dat de klacht die hij destijds bij de commissie Koeijers indiende, niet in behandeling is genomen, terwijl hij via e-mail wel contact had gehad met een commissielid. In de aflevering verklaarde Ronald Koeijers dat hij niet op de hoogte was van het geval van Casimiri.

“Wij willen weten wat er zich heeft afgespeeld. Het is ook belangrijk om vast te stellen onder welke autoriteit de betrokken geestelijke(n) valt/vallen”, aldus Meris tegenover deze krant. ,,Het moet vastgesteld worden of hetgeen als misbruik wordt beschouwd, onder de jurisdictie van het bisdom valt.” De pastoor benadrukte dat het voor hem op dit moment niet duidelijk is of de misbruikgevallen die in het programma naar voren kwamen, zich in een tijd afspeelden waarin er wel of geen bisdom op Curaçao was.

In het geval de zaak niet onder de jurisdictie van het bisdom valt, kan het bisdom de zaak wel voorleggen aan de verantwoor- delijke orde, zo legde Meris uit. De pastoor verklaarde ook dat “het slachtoffer beschermd moet worden, de zaak moet los van al- le emoties behandeld worden”.

In een eerste reactie op de aflevering van afgelopen zaterdag, verklaarde monseigneur Luis Secco dat de Evangelische Omroep zich schuldig had gemaakt aan manipulatie. Meris verklaarde aan deze krant dat de EO-ploeg niet correct handelde omdat men niet vermeldde dat het gesprek met Secco werd gefilmd. (De EO-ploeg had met een andere persoon bij het bisdom een afspraak, maar liep eenmaal binnen Secco tegen het lijf, waarna de journalist van de gelegenheid gebruikmaakte om enkele vragen aan de bisschop te stellen, red.)

De bisschop en de pastoor hadden tot gisteren nog niet de hele aflevering bekeken. ,,Wij zijn niet blij met de uitzending”, zei Secco. Op de vraag of het bisdom stappen onderneemt nu blijkt dat Casimiri’s klacht niet in behandeling werd genomen, verwees de bisschop de krant door naar Koeijers. “Wij van de kerk willen ons niet in het werk van de advocaat mengen”, aldus Secco. Koeijers verklaarde desgevraagd de uitzending nog niet te hebben gezien. Volgens hem was het op grond daarvan niet mogelijk in te gaan op de vraag of de commissieleden zich alsnog over zaak van Casimiri zullen buigen.

Bron: Met dank aan het Antilliaans Dagblad. Wij ontvingen dit bericht rechtstreeks van de redactie!

In de zaak tegen Broeder Cornelio:
De congregatie van de Broeders van OLV van Lourdes weigerden ieder commentaar en in tegenstelling tot wat door de overste van deze congregatie, in reactie op het advies van de klachtencommissie aan klager, werd toegezegd; tegen de broeder in kwestie zullen passende maatregelen worden genomen…. is er helemaal niets gedaan

Inmiddels hebben de kamerleden Rebel (PvDA) en van Toorenburg van het CDA vragen gesteld in de Vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Het is onbestaanbaar dat op dit moment wordt gesproken over sluiting van het meldpunt als tot op de dag van vandaag dit soort zaken iedere keer weer naar buiten komen.

‘Misbruikpater’ werkt nog steeds met kinderen

‘Misbruikpater’ werkt nog steeds met kinderen

HILVERSUM Een negentigjarige Nederlandse pater die in de jaren zeventig op Curaçao jonge jongens seksueel heeft misbruikt, werkt in Brazilië nog steeds dagelijks met kinderen. Pater Cornelio heeft tegenover het Meldpunt Misbruik van de Rooms-Katholieke Kerk schriftelijk erkend dat hij zich aan jongens heeft vergrepen. Dat meldt het tv-programma Dit is de Dag Onderzoek (EO) zaterdag 21 maart .

De congregatie waar de pater aan verbonden is, was al geruime tijd op de hoogte. Maar de beloofde ‘passende maatregelen’ bleven uit. “Ik heb van de congregatie voor misbruik ook nooit een bestraffing gekregen” aldus de pater. Ander beschuldigingen verwijst hij naar de prullenbak.

Bij het Meldpunt Misbruik RKK zijn tot nu toe 23 meldingen binnengekomen van (buitenlandse) slachtoffers. De afgelopen twee jaar heeft het meldpunt drie zaken tegen hem gegrond verklaard.

Het dossier behorend bij dit onderzoek van Dit is de Dag is te vinden op:

http://visuals.eo.nl/?page_id=890

Stichting Open Mind zoekt mannen

Stichting Open Mind zoekt voor hun nieuwe project tegen seksueel misbruik naast vrouwen ook mannen die hun verhaal willen delen.

Stichting Open Mind

In 2002 is de stichting Open Mind opgericht om het project ’50 ontmoetingen’ te kunnen realiseren. Open Mind brengt op creatieve wijze maatschappelijk moeilijke onderwerpen over het voetlicht bij het grote publiek door het verwezenlijken van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte.

Het project ’50 ontmoetingen’ waarbij 50 fotografen en 50 bekende Nederlanders een ontmoeting hadden met 50 asielzoekers was een groot succes. Ons laatste project was ’10 jaar later’, een vervolg hierop, in de vorm van een boek, een reizende tentoonstelling en een documentaire waarmee bijna 16 miljoen mensen zijn bereikt. Het resultaat was dat er meer begrip is gekweekt voor asielzoekers in Nederland.

Nieuw project: ‘Seksueel misbruik’

We hebben ervoor gekozen om het onderwerp ‘seksueel misbruik’ ons nieuwe project te maken. Doel is om seksueel misbruik in Nederland beter bespreekbaar te maken en slachtoffers te ondersteunen in het naar buiten brengen van hun verhaal. Daarvoor start Open Mind een landelijk project waarmee zij Nederlanders motiveren zich massaal uit te spreken tegen seksueel misbruik.

Kunst tegen seksueel misbruik

Open Mind start in september 2015 een reeks aan cross-mediale activiteiten waarmee we het publiek de mogelijkheid bieden zich uit te spreken tegen seksueel misbruik en voor steun aan slachtoffers. De aftrap is een persoonlijke brief aan de minister president, die tegelijk een oproep is tot een wetswijziging.

Steunbetuigingen tegen verjaring seksueel misbruik

De verjaring van seksueel misbruik is vele slachtoffers een doorn in het oog. Gemiddeld doet een slachtoffer er 12 jaar over om met zijn of haar verhaal naar buiten te komen. Daarbij maakt het geen verschil of de dader meerderjarig was of niet, en ook voor de wet zou dit geen verschil moeten maken.

Wetswijziging gevraagd!

Bij tenminste 40.000 steunbetuigingen, wordt dit onderwerp in de tweede kamer behandeld en kan de wet alsnog zodanig gewijzigd dat elk seksueel misdrijf strafbaar is, wanneer ook gepleegd. Ofschoon het niet eenvoudig zal zijn om deze wet gewijzigd te krijgen, is dit een goede manier om aandacht te genereren, betrokkenheid te realiseren en het onderwerp bespreekbaar te maken.

De brief is slechts het begin!

Met deze brief wil Open Mind een start maken in het doorbreken van het taboe en onze missie in het terugdringen van seksueel misbruik. De actie wordt ondersteund door portretten, gemaakt door een vooraanstaand fotograaf/filmmaker. De steunbetuigingen en de verhalen zullen op talloze manieren de ronde gaan doen, waaronder een door Nederland reizende installatie, waarin de middels een printer iedereen real-time alle steunbetuiging ziet vallen en die onze zichtbaarheid zal vergroten bij een groot en breed publiek. Na deze tour geven we al het materiaal aan een bekend beeldend kunstenaar die op basis daarvan een blijvend kunstwerk zal maken voor in de openbare ruimte.

Een nieuw sociaal kunstproject van Open Mind

Kortom, een nieuw sociaal kunstproject waar Open Mind wederom een groot publiek mee denkt te bereiken. En een niet direct zichtbaar groot probleem in onze samenleving zichtbaar en bespreekbaar wil maken met de doelstelling het uiteindelijk terug te dringen.

Oproep!

Om dit te realiseren zijn we momenteel op zoek naar mensen die met hun verhaal naar buiten willen treden. Verhalen die helpen in het onderbouwen van onze actie Nederland zich uit te laten spreken tegen seksueel misbruik en mogelijk tot een wetswijziging in het kader van de verjaring. We zoeken mensen die bereid zijn om hun verhaal te delen. Mocht u hieraan bij willen dragen dan hoor ik graag van u.

Mirjam Bekker-Stoop:   mir@stichtingopenmind.nl

Laatste oproep om misbruik te melden

Mensen die als minderjarige het slachtoffer werden van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk kunnen daarvan nog melding maken tot 1 mei. Dinsdag deed de kerk nogmaals een oproep om dit misbruik te melden, voor het eerst samen met belangen­organisaties van slachtoffers.

Na 1 mei is het niet meer mogelijk om verjaarde zaken te melden of een klacht in te dienen tegen overleden personen. De slachtofferkoepel van Klokk, VPKK en MCU hoopt met deze oproep mensen die nog weifelen over de streep te trekken.

Woordvoerder Daphne van Roosen­daal van het bisdom Rotter­dam noemt het bijzonder dat de slachtoffergroepen en de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Neder­landse Religieuzen voor deze gelegenheid de handen ineensloegen. „Misschien is dat de vrucht van het maandelijkse overleg. De gesprekken zijn niet gemakkelijk, maar wel constructief.”

De afgelopen jaren nam het aantal meldingen volgens Van Roosen­daal gestaag af. Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK zou daarom op 1 juli vorig jaar gedeeltelijk sluiten. De rechter besloot echter dat het meldpunt tot 1 mei 2015 toegankelijk moest blijven voor mensen die verjaarde gevallen willen melden. Melding maken van actuele gevallen van misbruik blijft mogelijk.

Een melding doen gebeurt door middel van een e-mail of telefoontje. Vervolgens kan het slachtoffer besluiten een officiële klacht in te dienen, waarna een commissie bekijkt of deze gegrond kan worden verklaard. Hiervoor is „een lichte vorm van bewijslast” nodig. Wanneer een klacht gegrond is, kan het slachtoffer een verzoek om compensatie indienen.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is bijna 3,5 jaar open. De rechter achtte die termijn vorig jaar redelijk, aangezien die ook in het buitenland voor vergelijkbare regelingen geldt. Het afgelopen jaar zijn er nog enkele tientallen meldingen binnengekomen, aldus Van Roosendaal.

Bron: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/laatste_oproep_om_misbruik_te_melden_1_898472

Ray Donovan – film serie

Hoi mannen,
Voor de downloaders onder ons, ik heb onlangs een tv serie gekeken, genaamd ‘Ray Donovan’, waarin twee broers voorkomen die misbruikt zijn .
Amerikaans, ’t is een drama/misdaad- serie , het thema komt door de serie heen wel aan bod. De broers hebben allebei issues waar ze op hun eigen manier mee om gaan.
Ik heb er met plezier naar gekeken.
Met o.a. Liev Schreiber, Elliott Gould, Jon Voight. Zie link voor details.

http://www.imdb.com/title/tt2249007/

Bovenstaande kreeg ik doorgestuurd en wil ik graag hier plaatsen.

Cameron spreekt van een nieuwe dreiging: seksueel misbruik

Hoofdredactioneel commentaar in het Reformatorisch Dagblad 4 maart 2015

Commentaar: Cameron spreekt van een nieuwe dreiging: seksueel misbruik
Jimmy Savile is in Groot-Brittannië het symbool geworden van grootschalig kindermisbruik. Maar hij is niet de enige die vele slachtoffers heeft gemaakt. Groot-Brittannië heeft sinds dinsdag een nieuwe dreiging. Het is geen terrorisme, werkloosheid of gevaar in het verkeer. Het gaat om seksueel misbruik van kinderen.

Geen verkiezingsprogramma of beleidsprogramma heeft dit ooit zo genoemd, maar premier Cameron had dinsdag het gevoel dat hij niet meer anders kon. De seksschandalen waar kinderen bij betrokken zijn, hopen zich op.
Dinsdag kwam daar een nieuw rapport bij, over het misbruik van ruim 370 kinderen uit de omgeving van Oxford door een bende. Dit vond niet plaats in het hippietijdperk waarin pedofilie nog kon, maar na het jaar 2000. Op „industriële schaal”, aldus Cameron.
Terecht toonde premier Cameron zich dinsdag geïrriteerd over het gemak waarmee burgers aan signalen „voorbijwandelden.” Vijftig jaar geleden was het misschien nog mogelijk om te zeggen: Het zal wel niet waar zijn. Maar deze cultuur van ontkennen past niet meer in een tijd waarin iedereen weet dat het gevaar om de hoek ligt. Wegkijken kan niet meer.

Het symbool bij uitstek van het Britse wegkijken is het in 2011 overleden BBC-kijkcijferkanon Jimmy Savile. Vorige week nog werden er nieuwe feiten bekend over het spoor van seksuele verwoesting dat hij trok. Het aantal van zijn slachtoffers moet in de duizenden lopen (ervan uitgaande dat de onderzoeksrapporten kloppen).

Savile zou je een ”goedmens” kunnen noemen. Hij zette zich met de BBC-camera in voor fondswerving voor de bestrijding van ernstige ziekten. Hij begon daarmee kort na het aantreden van de regering-Thatcher. In elk ziekenhuis kon hij elke kamer binnenlopen, want deze manier van fondswerving paste bij het terugdringen van de overheidsuitgaven.
Zodra er bij een project bureaucratie of toezicht hoorde, vond Savile het niet interessant meer. Het gevolg was dat hij allerlei voorrechten kreeg. Het resultaat kennen we: de schaal waarop hij misbruik van het vertrouwen heeft gemaakt, grenst aan het ongelooflijke.
Niet dat er nooit twijfel is geuit. De oudste klacht tegen hem stamt al uit 1964, zo heeft de politie toegegeven. Maar ja, wie geloofde dat nu? De oprechtheid van een ”goedmens” trek je niet in twijfel. Bovendien bracht hij geld op. Hij stond boven elke verdenking.

In Groot-Brittannië lopen intussen nog enkele andere onderzoeken, onder meer naar een netwerk van pedofielen in Londen waarbij ook politici betrokken zouden zijn geweest. Misbruik van kinderen is een laakbare overschrijding van een grens. Kinderen leven niet met seksualiteit zoals volwassenen dat doen. Zij verkeren nog in de „onschuld”, zoals dat wordt gezegd. En zij hebben recht op die onschuld. Zo heeft de Schepper de menselijke ontwikkelijk bedoeld. Als het woord ”respect” ergens op van toepassing is, is het wel op het kind-zijn.
Het is goed dat de Britse premier deze bedreiging aan de orde stelt. Maar laat het hier niet bij blijven. Onze verseksualiseerde cultuur kent vele bedreigingen van de zedelijkheid en de kinderlijke ”onschuld”. Een (inter)nationaal debat daarover is geen verlies.

Bron: Reformatorisch Dagblad.

Een op de zeven sm-beoefenaars bezoekt dokter vanwege letsel

Een op de zeven mensen die seksuele spelletjes spelen met bijvoorbeeld touw of zweep, heeft na afloop wel eens de dokter bezocht vanwege opgelopen letsel.
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) liet onderzoek doen onder mensen die een profiel hadden aangemaakt op sites voor sm en bondage en schrijft daarover een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland kent een harde kern van naar schatting 5.000 tot 10.000 actieve beoefenaren, blijkt uit het onderzoek.

Van de bijna zeshonderd respondenten gaf bijna een kwart aan met misstanden te maken te hebben gehad. Vaak gaat het om het overtreden van gemaakte “spelregels”.

De kans dat iemand in deze setting misbruik ervaart, is het grootst voor vrouwen en minderjarige debutanten. Misbruik wordt meestal besproken met gelijkgestemden en afgedaan als een vervelende ervaring.

ANP

Live kindermisbruik blijkt een Nederlandse specialiteit

Nederland is veruit Europees koploper in internetdiensten waar gebruikers kunnen kijken naar seksueel misbruik van kinderen. Niet op filmpjes – maar live. Via internet aanwijzingen geven hoe een kind moet worden misbruikt en dan live toekijken hoe het gebeurt – het is inmiddels een ‘wrede werkelijkheid’ geworden, meldt Europol.
Het succes van de strijd tegen kinderporno op internet lijkt een nieuwe, monsterlijke versie ervan te hebben geschapen. Daders willen niet meer gepakt worden met afbeeldingen van kinderporno op hun computer. Hetzelfde internet biedt verstokte gebruikers nieuwe mogelijkheden, die hen nog dichter bij het misbruik zelf brengen.

walgelijk
Hoe dat gebeurt, zoals in de rapporten van Europol en andere opsporingsdiensten valt te lezen, is al walgelijk genoeg. Maar in het Europolrapport valt nog iets op: Nederland is de absolute koploper in Europa in het aanbieden van dit soort ‘diensten’.
Zo identificeerde in 2013 Inhope, een van de organisaties die aan het rapport deelnamen, 5236 websites die verdacht werden van het tegen betaling aanbieden van materiaal met kindermisbruik. Wereldwijde koploper was Amerika, maar Nederland was nummer twee, met 942 sites. Duitsland, met bijna vijf keer zoveel inwoners als Nederland, had er 81, Frankrijk 27.

Filipijnen
Het is niet iets waarover de overheid de schouders kan ophalen. Want het ‘nieuwe‘ kindermisbruik via internet gaat verder dan ‘plaatjes kijken’. Via internetdiensten die anonimiteit garanderen, zijn gebruikers actief betrokken bij het misbruik, door bepaalde handelingen te vragen. Ze kunnen dat doen omdat het misbruik vaak aan de andere kant van de wereld plaatsvindt, met de Filipijnen als veelgenoemd land. Juridisch bewijs is bijna niet te vinden, want na de sessie is alles van de computer verdwenen. Er worden ‘tijdens het misdrijf’ doelbewust geen video’s verstuurd en geen foto’s opgeslagen.
Wat het nóg schrijnender maakt, is dat het meedoen aan zo’n live-misbruiksessie zó goedkoop is, dat de deelnemers zich kunnen veroorloven dit regelmatig te doen. Het kind zelf is niets waard voor daders én toeschouwers.

bestrijding
Dit soort misbruik ontwikkelt zich sneller dan de wetgeving, ook in ons land. Is het opdracht geven aan een kindverkrachter in de Filipijnen hetzelfde als het kijken naar beelden van een eerder misbruik, of erger? En hoe kan het dat – ondanks de nieuwe maatregelen die minister Ivo Opstelten al enige tijd geleden heeft aangekondigd – Nederland zo’n abjecte koppositie inneemt?

De bestrijding is uiterst lastig, weten alle diensten en onderzoeksinstituten die zich hiermee bezighouden. Begin januari was in deze krant nog te lezen hoe verborgen Darknet-websites voor kindermisbruik het grootste deel van het internetverkeer opslokten in bijvoorbeeld het Tor-netwerk. Diensten die bedoeld waren om burgers te beschermen tegen dictatoriale overheden, blijken te worden ingezet om kinderen duizenden kilometers verderop te misbruiken. ‘Gebruikers van deze gesloten netwerken geven elkaar tips over zaken als “hoe de kindliefde te bedrijven’’, of een Informatieveiligheids- en anti-opsporingsgids, met gedetailleerde technische instructies’, schrijven de rapporteurs met afschuw.

kolossale schaal
De ‘kijkers’ chanteren in eigen land jongeren via sociale media, door hen eerst op doortrapte manieren te verleiden compromitterende foto’s van zichzelf te versturen en hen daarna te dwingen tot betalen of tot verdergaande seksuele verrichtingen. ‘De schaal van deze (…) seksuele afpersingsnetwerken is inmiddels kolossaal’, waarschuwt het rapport; ze zijn ook door georganiseerde misdaadgroepen overgenomen en er wordt ‘op industriële schaal vanuit op callcenters lijkende kantoren geopereerd’.
Er is vanwege al deze ontwikkelingen een nieuwe discussie nodig over de rol van dergelijke netwerken en de bevoegdheden van politie en andere opsporingsinstanties om deze misdaden op te sporen en aan te pakken.
En omdat Nederland in Europa zo eenzaam aan de top staat van ‘misbruikaanbieders’, horen die discussie en die aanpak hier te beginnen.

auteur: Jan van Benthem • buitenlandcommentator Nederlands Dagblad