Straffen voor ontucht met kinderen te vaak onvoorspelbaar

kaft-ontucht-voor-de-rechter_tcm23-95679Rechters in ontuchtzaken maken onvoldoende duidelijk hoe ze tot hun straffen komen. De rechter noemt allerlei factoren in zijn strafmotivering, maar vermeldt er vaak niet bij hóe deze factoren leiden tot de op te leggen straf. ‘Als de rechter bijvoorbeeld ingaat op de jonge leeftijd van het slachtoffer, betekent dit dan voor de dader een langere straf? Dit wordt vaak niet duidelijk’, aldus Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer. Naast meer helderheid in de strafmotivering is ook meer uniformiteit in de strafoplegging nodig. Voor zowel daders als voor slachtoffers moet het begrijpelijk zijn waarom een straf wordt opgelegd. In haar onderzoek ‘Ontucht voor de rechter’ pleit Dettmeijer daarom voor een landelijk kader voor straftoemeting in ontuchtzaken.

De rechter veroordeelt jaarlijks ruim driehonderd daders voor het plegen van hands-on ontucht met een kind. Het gaat hierbij om zedendelicten waarbij sprake is van fysiek contact tussen dader en slachtoffer zonder dat daarbij geweld of dwang wordt uitgeoefend. Op het plegen van ontucht met een kind staan maximum gevangenisstraffen van zes tot twaalf jaar. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer blijkt dat deze strafmaxima in de praktijk bij lange na niet worden opgelegd. Zo krijgt bijna de helft (43%) van de volwassen daders geen gevangenisstraf, maar een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf of een taakstraf. Eén op de vijf volwassen daders krijgt een gevangenisstraf die een jaar of langer duurt.

Landelijk kader nodig
Er is geen patroon te ontdekken in de factoren die de rechter noemt in zijn strafmotivering. Ook is vaak onduidelijk hoe zwaar deze factoren wegen, en of bepaalde factoren voor een lichtere of juist zwaardere straf zorgen. Dettmeijer: ‘Waar de rechter in de ene zaak oordeelt dat de lange duur van het misbruik tot een hogere straf leidt, besteedt de rechter in andere zaken hier in het geheel geen aandacht aan.’ Dit biedt weinig houvast voor de dader, voor het slachtoffer en de maatschappij. Het is van belang dat de straffen transparant en begrijpelijk zijn, en daardoor beter voorspelbaar. ‘Daarom moet er een landelijk kader komen voor de straftoemeting in ontuchtzaken.’

Wanneer krijgt een ontuchtpleger een langere gevangenisstraf?
Het onderzoek laat ook zien dat vier factoren statistisch gezien van grote invloed zijn op de duur van de gevangenisstraf. De rechter legt een langere straf op als het OM een langere straf eist, als er minimaal één slachtoffer jonger dan twaalf jaar misbruikt is, als minimaal één van de slachtoffers een jongen is, en als er tijdens het misbruik sprake is van binnendringen met een geslachtsdeel.

Eerdere veroordeling speelt geen rol
Opmerkelijk is dat enkele factoren tegen de verwachting in géén rol spelen bij de hoogte van de straf. ‘Als de dader al eerder werd veroordeeld voor een zedendelict dan zou je verwachten dat dit een langere gevangenisstraf oplevert. Dit is nu niet het geval’, aldus de rapporteur. Ook andere factoren blijken niet van invloed te zijn op de strafhoogte. De wetgever heeft bepaald dat sommige omstandigheden extra zwaar bestraft kunnen worden, bijvoorbeeld als iemand een kind misbruikt dat aan zijn zorg is toevertrouwd. Denk aan een ouder of een leraar. ‘Toch zien we dat deze daders gemiddeld niet zwaarder worden gestraft.’

 

Nieuwsbericht | 14-9-2016 | 05:00
Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

Nieuw onderzoek naar vermeend seksueel misbruik door Cliff Richard

cliffDe beslissing om zanger Cliff Richard niet te vervolgen wegens seksueel misbruik wordt herzien. De Britse zanger was het onderwerp van een langlopend politieonderzoek wegens beschuldigingen van seksueel misbruik tussen 1958 en 1983. Vier destijds minderjarige mannen hadden Richard daarvan beschuldigd.

Het Britse parket liet midden juni weten dat er onvoldoende bewijs was voor de beschuldigingen, maar nu wordt het onderzoek dus heropend.

Agenten gefilmd
Agenten die de zaak onderzochten werden in 2014 gefilmd terwijl ze Richards appartement in Berkshire doorzochten. Dat zorgde ervoor dat Richard openlijk werd aangeduid als onderwerp van het onderzoek.

De 75-jarige sir Cliff Richard werd nooit gearresteerd of in staat van beschuldiging gesteld. Begin augustus diende een vermeend slachtoffer een verzoek in om het besluit van het parket om Cliff Richard niet te vervolgen te laten herzien. Dat kan een vermeend slachtoffer binnen drie maanden na het besluit doen.

“Onschuldig”
Toen in juni de zaak gesloten werd, verklaarde Cliff Richard opgelucht te zijn. “Ik heb mijn onschuld altijd staande gehouden, heb samengewerkt met het onderzoek en begrijp niet waarom het zo lang heeft geduurd om tot dit besluit te komen. Uiteraard ben ik blij dat de verachtelijke beschuldigingen en het daaropvolgende onderzoek eindelijk achter de rug zijn”.

De zanger, acteur en tv-ster heeft een carrière van 57 jaar. Hij is de grootste Britse solo hitmaker, hij scoorde hits met onder meer ‘The Young Ones’, ‘Living Doll’, ‘Summer Holiday’ en ‘We Don’t Talk Anymore’.