Informatiebijeenkomst zondagmiddag 24 november Oosterleek (NH)

Seksueel misbruik en de effecten daarvan op het latere leven. Dat onderwerp staat centraal tijdens een informatiebijeenkomst die zondag 24 november gehouden wordt in het kerkje van Oosterleek.
Het is een onderwerp waar niet makkelijk over gesproken wordt. “De schaamte is vaak groot, zeker bij mannen”, aldus Rogier van Luijk, die samen met Jan Gunther de bijeenkomst verzorgt. Daarbij is er weinig goede kennis over de schade en de gevolgen van seksueel misbruik. “En zeer weinig over het verwerkingsproces. Wij willen hierover goede informatie verspreiden.”
Deze informatie is gebaseerd op het boek ‘Traumaseksualiteit’ van Peter John Schouten. Als hulpverlener werkte hij ruim dertig jaar met mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Hij ontwikkelde een methodiek om dit trauma op volwassen leeftijd alsnog te verwerken. De bijeenkomst is bedoeld voor (familie van) slachtoffers, getuigen of andere betrokkenen. Ook hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom. Gunther en van Luijk zijn beide ervaringsdeskundige en als traumaseksuoloog geschoold bij Schouten.

De bijeenkomst op zondag 24 november is van 13.30 uur tot 17.30 uur. Kosten 10 euro.
Aanmelden kan tot en met woensdag 20 november via: info@traumaseksuologie.info

In Alkmaar een informatiebijeenkomst zaterdag 2 november

In Alkmaar wordt op 2 november een informatiebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst wordt ondersteund door de stichting voor Traumaseksuologie. Deze bijeenkomst zal geleid worden door Paul van Dam en Rinke Oost.
Seksueel misbruik bij mannen is een onderwerp waar doorgaans niet makkelijk over gesproken wordt. En juist dat is voor de organisatoren de reden om er bijeenkomsten over te beleggen.
De schaamte is vaak groot. Zeker bij mannen!
Daar komt bij dat er weinig goede kennis over de schade en de gevolgen van seksueel misbruik is. Wij willen bijdragen aan het verspreiden van goede informatie hierover.
Deze informatie is gebaseerd op het boek ‘Traumaseksualiteit‘ van Peter John Schouten. Die werkte meer dan dertig jaar als hulpverlener met mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Schouten ontwikkelde een methodiek om dit trauma op volwassen leeftijd alsnog te verwerken.
De bijeenkomst is bedoeld voor (familie van) slachtoffers, getuigen en andere betrokkenen. Ook hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom.
Paul, Rinke, Rogier en Jan zijn allen ervaringsdeskundige en als traumaseksuoloog geschoold bij Peter John Schouten.
De bijeenkomst is van 13.00 tot 17.00 uur. Kosten 10 euro.
Aanmelding via info@traumaseksuologie.info ovv infomiddag.
Aanmelden voor de bijeenkomst in Alkmaar kan tot en met vrijdag 1 november.
De nadere gegevens waaronder de exacte locatie wordt u vervolgens per mail toegestuurd.

Brief aan mijn dader – meneer Olivier

                                                                                                                                                              1 oktober 2017

Beste meneer Olivier,

Je hebt misbruik van me gemaakt, misbruik met me gepleegd. Wat bezielde je om seksuele toenadering te zoeken tot een jongen van twaalf? Je hebt toen mijn vertrouwen en dat van mijn ouders rauw geschonden. Eerst heb je me gelokt door aandacht te hebben voor wie ik was. Je gaf ruimte en stimuleerde mijn jongensachtige nieuwsgierigheid, intelligentie en creativiteit. Je bood me een plek weg van de chaos thuis waar ik helemaal mezelf kon zijn, waar ik me niet hoefde aan te passen of verantwoordelijkheid hoefde te dragen. Daarmee gaf je me iets moois maar door je zonde tegen de integriteit van mij als persoon en de schending van mijn lichamelijke grenzen heb je me juist vreselijk kapot gemaakt. De onbalans en verwarring die er al was in mijn leven en denken heb je nog veel verder verduisterd en verergerd. Dit heeft diepe sporen van pijn, verdriet en onzekerheid getrokken in mijn ontwikkeling als man. Vanuit die schade heb ik op mijn beurt mensen om me heen ernstig verwond door de giftige dingen die ik gezegd en gedaan heb in wanhopige pogingen om de kwelling en de wanhoop te ontlopen. De ravage die ik daarmee heb aangericht in de levens van anderen vind ik zo moeilijk te verkroppen. Maar jij was de bron door jouw ongezonde interesse in mijn lichaam! Dat maakt me zo boos!! Het stopt hier!!!

Wat er tussen ons gebeurd is heb ik lang weggestopt, klein gemaakt en weggeredeneerd door zelf de schuld voor onze ‘transactie’ op me te nemen. Daar kom ik als volwassene op terug. Het moment dat je voor het eerst op de rand van mijn bed kwam zitten was een zeer aangrijpende gebeurtenis in het verhaal van mijn bestaan. Het werd een geheim gehuld in schuld en schaamte maar ik zie nu dat het jouw geheim en jouw schuld en jouw schaamte waren. Ik heb erover verteld en geschreven, het is openbaar. In dat moment heeft de spanning me gegrepen en ben ik bevroren. Mijn wil werd weg gedrukt en ik trok me terug uit mezelf omdat ik in doodsangst niet wist wat ik moest doen. Mijn “ik wil dit niet” in gedachten had geen invloed, het gebeurde toch. De onmacht en shock uit dat moment kluwde samen in een bal van pijn, verwarring en angst die ik uit zelfbescherming alleen maar diep weg kon stoppen. Jij kwam als dader daarmee bij me binnen als machtige stoorzender in mijn persoonlijkheid, hoofd en hart raakten gescheiden, echt voelen kon ik niet meer. Delen van mij bleven kind en stopten met ontwikkelen, wachtend op een redder, een oplossing, een uitkomst die steeds maar niet kwam. Ik werd losgetrokken van mijn oorsprong, ontworteld uit mijn familie achter een ijzeren gordijn van het geheim. In mijn denken kwam ik steeds de door jou geplante dilemma’s tegen, wat me vertwijfelde en me eindeloos met mezelf in discussies bracht, steeds maar kringetjes draaiend ergens ver weg in het duister, ver van waar het echte leven zich afspeelde. Ik werd daardoor een toeschouwer, niet zichtbaar, vaag, een buitenstaander in mijn eigen leven. Mijn lichaam was niet langer mijn veilige thuis, ik nam er te pas en te onpas afstand van en vluchtte in mijn hoofd in stresssituaties, mijn agressie was gebroken en ik schoot bij conflicten snel in de misbruikstand, ik paste me aan. Tegelijk had ik een diepe onvervulde behoefte om gezien, erkend en gered te worden die ik uitte vanuit een afhankelijke slachtofferrol omdat ik te mank was om dit op een volwassen manier te doen. De zwarte gaten in mijn denken zogen alle energie uit me weg, de instabiliteit die de emotionele ballast veroorzaakte maakte me moedeloos. De zwaarmoedigheid als gevolg van het gevoel dat ik iets verloren was dat nooit meer terug zou komen was een zwarte sluier die ik overal met me meedroeg, die mijn leven ontnam van alle kleur en smaak, ik verlangde naar de dood. Zo strompelde ik het volwassen leven binnen als gewond kind die met allerlei maskers de schijn ophield. Ver weg van het bereiken van de mogelijkheden die mijn talenten me boden. Sportief geen winnaar, op het werk niet zichtbaar, in relaties onzeker en te vaak afwezig.

Tegelijkertijd woekerde je seksuele imprint als onkruid in mijn eigen nog pas net ontluikende seksualiteit. Seksuele energie bij een volwassene is zo krachtig dat die van alles losmaakte bij mij als kind. Het was al te vroeg wakker geschud door een potloodventer maar jij droeg daar nog aan bij door het ook te introduceren in onze relatie en vervormde zo voor mij onbewust het beeld over hoe dat hoort te gaan tussen mensen. Je bracht daarmee tweestrijd in mijn seksualiteit, mijn eigen gezonde ontwikkeling tegen de indringer. Mijn eigen diepe authentiek verlangen naar heling en de onstuimige besmette seksuele dwang van jou als dader in mij culmineerden samen in herhalingsdrang op seksueel gebied. Aan een kant bedoeld om tegemoet te komen aan de tiran in mij, aan de andere kant met de hoop om mezelf terug te vinden in de seks, de plek waar ik mezelf was kwijtgeraakt. Het trauma toonde zich in eindeloos masturberen en partiële herhalingen als slachtoffer, dader of getuige. Mijn seksualiteit is door jou dus besmet met onmacht, angst en spanning. Ik ben daarin nooit helemaal man geworden maar altijd deels een ontredderd kind gebleven.

Vanuit een diep weggestopte herinnering hebben jouw daden alle aspecten van mijn leven dus aangetast en beschadigd, als brandnetels die overal opdoken in de tuin van mijn hart. Na het openbaar maken van de gebeurtenis en het vernietigen van het geheim is het nu ook tijd om af te rekenen met alle banden waarmee ik aan jou gebonden zit door de ervaring die we tegen mijn zin met elkaar deelden.

In het moment heb je mijn macht afgenomen, ik werd een slachtoffer in hulpeloze, ontredderde staat door de verlammende angst die me greep. Tijdens deze schokkende gebeurtenis brak mijn wil en dat is een patroon geworden in mijn leven. Maar nu ben ik als volwassene meester over mijn angst voor jou. Ik bescherm de jongen in mij die jij tot doodsangst hebt gebracht. Je kunt hem niet meer raken met je tentakels van angst en onmacht. Hij is veilig in mijn armen. Ik kan weer contact maken met mijn oorsprong, mijn ja en nee weer vrijelijk gebruiken en daardoor kunnen achtergebleven kindsdelen nu ook volwassen worden en mannelijkheid ontwikkelen. Ik heb daarvoor geen erkenning of aandacht van anderen nodig maar erken en vervul de sluimerende behoeftes uit mijn jeugd als volwassene zodat ik onbelast op zoek kan naar vervulling van mijn volwassen behoeftes in relatie met mijn vrouw, familie en vrienden. Ik doe daarmee afstand van de onmacht die jij in mij zaaide en ga in mijn eigen macht staan. Ik breek het door jou gebouwde bolwerk in mijn denken tot de grond toe af. De gevolgen van jouw misdaad hebben zo geen invloed meer op mijn heden. Daarmee is jouw macht als dader over mij onherroepelijk verbroken! Mijn wil en eigenheid zullen groeien en bloeien.

Ik neem ook afscheid van alle ziekmakende aspecten van onze seksuele relatie. Jouw seksuele imprint krijg je terug en ook de vreemde, vijandige elementen die jij in mijn seksualiteit implanteerde zal ik uitrukken en verbranden. Ik breek met jou en jouw rol in mijn seksuele identiteit en beleving. Ik breng mijn seksualiteit vervolgens in het stralend licht van de liefde van Jezus volgens zijn oorspronkelijke plan met mijn mannelijkheid. Zijn zegen neem ik aan als vruchtbare regen die dit terrein in mijn leven tot wasdom zal brengen.

Door jouw daden die samenvloeiden in mijn geheim dat gepaard ging met schuld en schaamte ben ik alleen komen te staan. Eenzaam te midden van vrienden en familie, een verlorene, een afgewezene, een onbegrepene. De verbinding gesaboteerd, vluchtend in mijn hoofd maar ook vals om me heen klauwend vanuit de pijn van een diep tekort aan koestering en bevestiging. Ik geef je de verantwoording terug over het geheim dat je me mij creëerde. Ik maak me bij deze vrij om te zeggen wat ik wil en waar ik wil over het seksueel misbruik dat jij met mij pleegde. Door wat jij met mij deed ben je tussen mij en mijn familie gekomen en tussen mij en mijn vader en moeder. Met het doorbreken van het geheim keer ik terug in mijn eigen familie.

Jij was mijn voorbeeld hoe je een man kon zijn. Ik heb gekeken hoe je deed en heb je nagedaan. Door jouw seksuele imprint heb je mij in de war gebracht. Je hebt daardoor je voorbeeldrol verziekt en bij deze ook verloren. Al het waardevolle dat ik aangenomen heb is nu van mij en niet meer van jou. Wat ik afwijs, plakt aan jou. Mijn identiteit en daarmee mannelijkheid en seksualiteit bestaat in Christus en mag vrucht dragen onder zijn zegen. Gelouterd! Dat wat leeft zal nooit sterven maar dat wat dood is zal volledig weggebrand worden.

Je droeg een groot probleem in je. Dat maakte dat je seksuele toenadering zocht tot een kind. Dat kind was ik. Je hebt mijn onschuld tot je genomen en mij belast met je eigen geschonden zijn. Ik heb dat heel lang in mij gedragen en dat heeft mijn leven vergiftigd. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen probleem en zorg dat dat geheeld wordt. Jouw probleem geef ik aan je terug, ik wil er niets meer mee te maken hebben! Ik wens je het beste ermee, zoek hulp ofzo.

Ik heb van je gehouden en voelde me verbonden met je. Jouw seksualiteit heeft mij van je verwijderd en de voor mij belangrijke band die we hadden sterk vertroebeld. Ik wil me niet meer bezighouden met de verwarring die jouw dubbelrol mij heeft gegeven. Ik ontvang de goede uitingen van liefde die jij me hebt gegeven en sluit die in mijn hart. Maar ik neem afscheid van onze relatie. Vaarwel!

Daarmee is alles benoemd en heb ik alles begrepen. Ik verwacht niets meer van je en laat je los. Daar hoort ook bij dat ik je met heel mijn hart en heel mijn verstand vergeef voor wat je mij hebt aangedaan. Wat begon als wilsbesluit is nu doorvoeld en doorleeft, ik vergeef je voor wat je in mijn leven hebt aangericht. Ik heb je de deur gewezen, jouw invloed op mijn leven stopt nu.

In vrijheid ga ik door naar een nieuw volgend hoofdstuk in mijn bestaan. Vol goede moed en in vrede. Ik accepteer dat misbruik is voorgevallen in mijn jeugd en dat dat grote gevolgen heeft gehad in mijn leven en dat van degenen die dicht bij me stonden. Nu is het tijd om de geleerde lessen te gebruiken om herstel en levenskracht te brengen in mijn eigen doen en denken en dat van zoveel mogelijk anderen door op een evenwichtige en volwassen manier om te gaan met de tekorten en verwondingen die ik tegenkom in mijn hart of dat van mensen om me heen. Om zo een kanaal van Gods liefde te kunnen zijn.

Met levendige groet,

Bas

Gepast afscheid van pater Piet Wouters – 29 september in Kerkrade

Op 29 september neemt de parochie in Kerkrade feestelijk afscheid voor Piet Wouters. Hij wordt daar in het zonnetje gezet omdat hij zo’n geweldige vent is die zoveel goeds gedaan heeft en zoveel mensen geïnspireerd heeft daar.

Ik ga naar dat afscheid. Niet om me bij de parochie aan te sluiten, maar om hem publiekelijk te vertellen wat voor ongelofelijke invloed mijn kennismaking met hem op Eymard Ville in Stevensbeek op heel mijn leven gehad heeft. En op dat van mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen en iedereen die ik liefheb.

Toen ik hem vorige week heb opgezocht in klooster Brakkenstein in Nijmegen heb ik hem beloofd dit te komen doen. Tegelijkertijd heb ik hem aangeraden daar zelf niet te verschijnen want mijn vrouw Paola, die vorige week niet mee geweest is naar Nijmegen, heeft hem ook nog een en ander te vertellen en zij is meestal nog duidelijker dan ik ben.

Ga je mee naar Kerkrade? Een aantal mensen hebben al aangegeven mee te gaan, maar misschien heb jij ook nog een appeltje met hem te schillen. Zo gauw plaats en tijd van de viering bekend zijn zal ik die hier vermelden.

Waarom ik dit doe?
Omdat er, ook na zoveel jaren, toch nog een soort gerechtigheid moet komen. Bovendien is het heel helend als je de dader rechtstreeks aanspreekt op wat hij jou aangedaan heeft. Doe dat zolang hij nog in leven is, hij wordt ook steeds ouder.

Een van de vele slachtoffers van pater Piet Wouters,Ton Leerschool

Anoniem intiem II

Naar aanleiding van de documentaire Anoniem Intiem van Maarten Dallinga die voorgedragen is voor een prijs heb ik hem gesproken. De documentaire gaat over mannen die anonieme seks zoeken op cruising-lokaties. Ik vroeg hem waarom er in die documentaire niks gezegd wordt over seksueel misbruik van jongens en traumaseksualiteit, iets wat volgens mij voor een groot deel van de bezoekers van die plekken een belangrijk gegeven is. Hij antwoordde dat hij daar niks over had gehoord en dat een deskundige van Movisie hem had bevestigd dat er geen connectie is tussen die anonieme seks en seksueel misbruik van jongens. Ik denk daar anders over, onder andere vanuit mijn eigen ervaring. Hoe denken jullie hier over en wat vinden jullie van deze deskundige van Movisie?

Informatiebijeenkomst op Urk

Seksueel misbruik en de effecten daarvan op het latere leven. Dat onderwerp staat centraal tijdens een informatiebijeenkomst die 28 februari gehouden wordt op Urk.

Het is een onderwerp waar doorgaans niet makkelijk over gesproken wordt. En juist dat is voor de stichting voor traumaseksuologie reden om er bijeenkomsten over te beleggen. ,,De schaamte is vaak groot”, weet bestuurslid Paul van Dam. ,,Zeker bij mannen.Daarbij is er weinig goede kennis over de schade en de gevolgen van seksueel misbruik. ,,En zeer weinig over het verwerkingsproces. Met deze bijeenkomsten, waarmee we nu voor het eerst de provincie intrekken, willen wij bijdragen aan het verspreiden van goede informatie hierover.”
Deze informatie is gebaseerd op het boek ’Traumaseksualiteit’ van Peter John Schouten. Hij werkte meer dan dertig jaar als hulpverlener met mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Schouten ontwikkelde een methodiek om dit trauma op volwassen leeftijd alsnog te verwerken. De bijeenkomst is bedoeld voor (familie van) slachtoffers, getuigen en andere betrokkenen.
Ook hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom. De presentatie wordt gegeven door bestuursleden van de stichting. Zij zijn allen ervaringsdeskundige en als traumaseksuoloog geschoold bij Peter John Schouten.

De bijeenkomst op 28 februari is van 19.30 tot 22.00, Kosten 10 euro.
Aanmelding via info@traumaseksuologie.info
Locatie: kerkelijk centrum de Ark. Vlechttuinen 4 8322 BA Urk Aanmelden kan t/m dinsdag 26 februari.

Anoniem Intiem

Ik denk dat het goed is als het meer bekend wordt wat traumaseksualiteit is.

Gister was ik bij een interview met de maker van de podcastserie Anoniem intiem van Omroep Gelderland. Hij had veel research gedaan naar wie en wat er gebeurt op van die half verborgen plekken waar voornamelijk mannen anonieme seks zoeken en vinden. En hij was nergens en door niemand er op gewezen hoe vaak in een trauma door seksueel misbruik van een kind het begin ligt van dit wanhopig zoeken van (anonieme) seks en de ellende die er aan vast zit. Hij had zelfs erover gepraat met iemand van MOVISIE! Die moet echt beter weten. Ik heb hem daar op gewezen en gevraagd of hij ook research wil doen naar de langdurige gevolgen van seksueel misbruik. Niet het werk van Peter John Schouten cs overdoen maar als journalist zicht bieden op die gevolgen..bijvoorbeeld op zulke plekken van anoniem en ongelukkig makende seks. Hij was serieus geïnteresseerd.

Anoniem Intiem, een verhalende podcastserie over seksplekken.