Canisius College Nijmegen

Deze pagina is een initiatief van: Slachtoffers Misbruik Canisius College Nijmegen

Nadat Mark Klabbers er voor gekozen had de openbaarheid te zoeken om seksueel misbruik op het Canisius College te Nijmegen aan de kaak te stellen bleek dat hij niet de enige was. Tal van (anonieme) slachtoffers ervoeren het optreden van Mark enerzijds als moedig, anderzijds als confronterend. Het Canisius College bleek namelijk bepaald geen uitzondering op het misbruikschandaal binnen de Kerk, Ordes en Congregaties. Tal van Jezuïeten blijken vele levens te hebben verwoest.
Enkele slachtoffers namen het initiatief een lotgenotengroep op te richten waar misbruikte jongeren zich met anonimiteitgarantie konden melden. Schoorvoetend (maar gestaag) druppelden en druppelen aanmeldingen nog immer binnen.

Geschokt ontdekte de groep dat meerdere Jezuïeten zich op meerdere Colleges in meerdere tijdsgewrichten hebben vergrepen aan een veel grótere groep jongens dan aanvankelijk werd vermoedt. Erger nog: plegers (onder de Jezuïeten) werden straffeloos overgeplaatst met alle gevolgen van dien.
Na deze vaststelling (en een matige medewerking van de Jezuïeten orde) bleek de noodzaak een meldpunt op te richten. Daarmee kan de omvang van het aangerichte leed in kaart worden gebracht, staan slachtoffers samen sterker en kan er met één mond worden gesproken om verhaal te halen.
Ondanks dat de slachtoffergroep inmiddels al heel ver is, wordt vrijwel dagelijks het vermoeden bevestigd dat er nog steeds jongens rond lopen met een geheim. Misbruik Canisius College kan dan een platform voor hen zijn. De groep werkt samen met andere internaten, scholen en colleges die opkomen voor erkenning van de slachtoffers en hun nabestaanden.
Deze gezamenlijke aanpak heeft als doel:
• (Al of niet gezamenlijk) verhalen / ervaringen te delen
• Samen met andere colleges gegevens te verzamelen over zowel Jezuïeten als andere ordes
• Aard en omvang van dit misbruik in kaart te brengen
• Misbruik formeel aan de kaak te stellen
• Middels ónafhankelijk onderzoek erkenning af te dwingen
• Het nastreven van een uniforme aanpak bij maken van officiële meldingen of klachten (bij Hulp en Recht, Commissie Deetman en politiek)
• Protocollen af te dwingen om seksueel misbruik wereldwijd door Kerk, Ordes en Congregaties te voorkomen en strafbaar te stellen.

De groepen zijn zich ten volle bewust van de (door schaamte) hoge drempel die slachtoffers moeten nemen om zich bij ons aan te sluiten. We doen er alles aan om je op weg te helpen bij het openbreken en blootleggen van het wijdverbreide kindermisbruik door de Kerk.

Voor je melding of overige vragen kun je mailen naar: misbruikcanisiuscollege@gmail.com
Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met je melding om en is anonimiteit gegarandeerd!