Jeugdtrauma leidt tot ‘emotionele littekens’


Wie in zijn jeugd misbruikt of verwaarloosd is, heeft op volwassen leeftijd meer kans op een angststoornis of depressie.

Leiden

Jacqueline Hovens, psychiater in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) deed onderzoek onder bijna 3000 patiënten. Ze ontdekte dat mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt, fysiek mishandeld, emotioneel misbruikt en emotioneel verwaarloosd zijn ‘emotionele littekens’ hebben die op volwassen leeftijd vaker tot angst en depressie leiden. Vaker zelfs dan bijvoorbeeld bij mensen die in hun jeugd te maken hebben gehad met traumatische gebeurtenissen als een scheiding, het overlijden van een familielid of een uithuisplaatsing. Tenzij dat natuurlijk gepaard ging met misbruik of verwaarlozing. Hovens merkte verder dat de angststoornis en depressie chronischer is dan bij anderen. De groep emotioneel misbruikten en emotioneel verwaarloosden loopt het grootste risico, bleek uit het promotieonderzoek. Het gaat dan om kinderen die structureel gekleineerd of gechanteerd zijn of geen liefde of aandacht hebben gekregen. Hovens pleit voor meer bewustwording en preventie.

‘Naar schatting wordt ruim 10 procent van de kinderen emotioneel verwaarloosd. Probleem is dat het vaak niet zichtbaar is en patiënten, maar ook therapeuten, het lastig vinden om te bespreken.’

De Leidse psychiater hoopt dat er meer openheid over jeugdtrauma’s komt, zodat er beter behandeld kan worden. ‘Mensen met een jeugdtrauma hebben vaker moeite hun emoties goed te reguleren, wantrouwen hun omgeving meer en denken negatiever over zichzelf. Naast de depressie behandelen, moet je daar ook proberen iets aan doen.’
En ze hoopt op hulp aan de ouders. ‘Ouders verwaarlozen of mishandelen hun kind vaak uit onmacht of omdat ze zelf getraumatiseerd zijn. Bovendien moet de vicieuze cirkel doorbroken worden.’

Bron: Spohia Geuze – Nederlands Dablad dd 3 november 2015
Meer: http://www.medicalfacts.nl/2015/11/02/jeugdtrauma-leidt-tot-emotionele-littekens/

Wat gaat er mis in Nederland subsidieland?

Maandag 17 november 2014

Vandaag werd ik opgeschrikt door het onderliggende bericht uit de Gelderlander:

‘Subsidiestop nekt vraagbaak ‘hulp na seksueel misbruik’

zie artikel in de Gelderlander
Stichting VSK is een van de partijen die de laatste jaren heeft bewezen daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Met name in het dossier Seksueel misbruik binnen de RK kerk en Pleeggezinnen en Instellingen waren juist zij actief betrokken in het zoeken naar oplossingen het formuleren van een passend aanbod van hulpverlening  en het daadwerkelijk faciliteren van slachtoffers (slachtoffergroepen). Zij waren als “veldwerkers” actief betrokken bij de denktank “Netwerk herstel” / Hulplijn seksueel misbruik . Helaas is dat ondanks alle inspanningen een “feestje”van Slachtofferhulp Nederland, de Steunpunten Huiselijk Geweld, de Advies- en meldpunten kindermishandeling en de inspecties van Jeugdzorg en Volksgezondheid geworden. De “kleinere spelers” (slachtoffers, VSK en Blauwe Maan) werden bedankt voor hun diensten…….

Je kunt je terecht afvragen wat er mis is in subsidieland want centralisatie van het probleem is niet per definitie de oplossing.

Is het in de hulpverlening eigenlijk niet juist net als in de zorg; Schaalverkleining komt uiteindelijk ten goede aan het individuele slachtoffer?.  Stichtingen als VSK en Blauwe Maan kijken en behandelen niet zoals veel ggz instellingen uitsluitend de symptomen van seksueel misbruik maar kijken tevens naar de geschiedenis van dit type misbruik,de gevolgen daarvan en hoe daar vervolgens mee om te gaan.

SHN alleen al ontving in 2013 bijna 30 miljoen aan subsidies, de slachtoffergroepen SKIP en KLOKK tot 2017  respectievelijk 1,5 en 1,1 miljoen maar wat betekenen zij nu concreet voor het individu ?.

Ik hoop dan ook dat initiatieven als de VSK , Blauwe Maan maar ook die van onze gastheer www.seksueelmisbruik.info / Instituut voor Psychodrama bereikbaar blijven voor lotgenoten!.

Workshops voor mannen

Workshops voor mannen

HULPVERLENING | Peter John Schouten

Cursusdagen voor mannen die als jongen seksueel misbruikt zijn.

Heb je last van de seksuele ervaring(en) uit je jeugd?

Verwerken betekent werk. Je moet actie ondernemen om het achter je te krijgen.

We hoeven je niet meer te vertellen wat seksueel misbruik betekent in je leven, dat weet je zelf wel en heb je ook gelezen op deze website. Op deze dag zul je ontdekken dat er nog veel meer mee samenhangt dan je nu al beseft.

We kunnen we je helpen bij het verwerkingsproces. Je vindt antwoorden op verwarring en je lost tegenstellingen in jezelf op:

 • wat zit er in de weg om je verhaal te vertellen?
 • hoe schuldig voel je je aan wat er gebeurt is en is dat terecht?
 • ik wil mijn geheim niet verbreken, maar zonder erover te praten kom ik niet verder
 • ik schaam mij; hoe kom ik daarvan af?
 • ik zocht zelf de dader / pleger waarom deed ik dat?
 • wie is nu de baas in mijn leven? over macht en onmacht.
 • kan ik vrij worden in mijn seksualiteit en intimiteit?
 • hoe zit het met mijn eigenwaarde en persoonlijke grenzen?
 • hoe verbreek ik de relatie met de dader?
 • hoe herstel ik de relatie met mijn vader?
 • ben ik homo, hetero of bi?
 • en God?

Elke deelnemer kan het beamen: een dag samen “werken aan verwerken” met mannen met soortgelijke ervaringen is uniek. Het maakt je minder alleen, je herkent de ervaringen van anderen, je betekent met je verhaal iets voor andere mannen. Je gaat weg met hoop en concrete handvatten om verder te kunnen.

De cursus wordt gegeven in Cothen bij Utrecht, van 10.30 tot 17.00 uur en de kosten zijn € 95 euro voor een dag. Sommige verzekeringen vergoeden de cursus. De prijs is inclusief 21% BTW.

De eerstvolgende Workshopdagen zijn ZATERDAGEN: 2 februari, 23 februari, 16 maart, 6 april, 27 april, 25 mei en 15 juni 2013.

Aan deelname gaat een individueel (intake-)gesprek vooraf.

Er zijn minimaal drie en maximaal acht deelnemers. Geef je tijdig op.

Vul onderstaand formulier

info: bel 030-7113535