Internationaal onderzoek naar slachtoffers kinderpornografie

Meer inzicht nodig in gevolgen en hulpbehoeften op lange termijn Nieuwsbericht | 28-01-2016 De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, het Canadian Centre for Child Protection en andere partners kondigen vandaag een nieuw internationaal onderzoek naar slachtoffers van kinderpornografie aan. Het onderzoek moet meer inzicht verschaffen in de hulpbehoeften van slachtoffers van deze […]

IJSBLOK

Het kind
Zo jong
Vier jaar misschien
Onbevangen
Open en Puur
Kwetsbaar ook
maar
Zonder schaamte
staat onder de douche

die ander
de tienerbroer
ondanks 9 jaar ouder
ook jong – maar belust
met camera – zonder besef
maakt foto

het MOMENT
van macht
vrieskoude kwam
Frozen
ijsblok
doods
levenloos

nooit meer

is het kind
zo jong
onbevangen
open en puur
want
kwetsbaar werd gekwetst
zonder schaamte werd schaamtevol

redding kwam
dissociatie
vlucht
angst
doodsgedachten
wens te verdwijnen
weg te willen zijn

de dader van het MOMENT
leeft in leugen en bedrog
in ontkenning van zijn daad

het kind
gaat voort
in de mens
52 jaar nadien
Een mens
Geknakt
Pijn
Vluchtend
Dissociërend

Waar
vandaan komt
hulp

Mijn hulp?

Laatste oproep om misbruik te melden

Mensen die als minderjarige het slachtoffer werden van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk kunnen daarvan nog melding maken tot 1 mei. Dinsdag deed de kerk nogmaals een oproep om dit misbruik te melden, voor het eerst samen met belangen­organisaties van slachtoffers.

Na 1 mei is het niet meer mogelijk om verjaarde zaken te melden of een klacht in te dienen tegen overleden personen. De slachtofferkoepel van Klokk, VPKK en MCU hoopt met deze oproep mensen die nog weifelen over de streep te trekken.

Woordvoerder Daphne van Roosen­daal van het bisdom Rotter­dam noemt het bijzonder dat de slachtoffergroepen en de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Neder­landse Religieuzen voor deze gelegenheid de handen ineensloegen. „Misschien is dat de vrucht van het maandelijkse overleg. De gesprekken zijn niet gemakkelijk, maar wel constructief.”

De afgelopen jaren nam het aantal meldingen volgens Van Roosen­daal gestaag af. Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK zou daarom op 1 juli vorig jaar gedeeltelijk sluiten. De rechter besloot echter dat het meldpunt tot 1 mei 2015 toegankelijk moest blijven voor mensen die verjaarde gevallen willen melden. Melding maken van actuele gevallen van misbruik blijft mogelijk.

Een melding doen gebeurt door middel van een e-mail of telefoontje. Vervolgens kan het slachtoffer besluiten een officiële klacht in te dienen, waarna een commissie bekijkt of deze gegrond kan worden verklaard. Hiervoor is „een lichte vorm van bewijslast” nodig. Wanneer een klacht gegrond is, kan het slachtoffer een verzoek om compensatie indienen.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is bijna 3,5 jaar open. De rechter achtte die termijn vorig jaar redelijk, aangezien die ook in het buitenland voor vergelijkbare regelingen geldt. Het afgelopen jaar zijn er nog enkele tientallen meldingen binnengekomen, aldus Van Roosendaal.

Bron: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/laatste_oproep_om_misbruik_te_melden_1_898472

Live kindermisbruik blijkt een Nederlandse specialiteit

Nederland is veruit Europees koploper in internetdiensten waar gebruikers kunnen kijken naar seksueel misbruik van kinderen. Niet op filmpjes – maar live. Via internet aanwijzingen geven hoe een kind moet worden misbruikt en dan live toekijken hoe het gebeurt – het is inmiddels een ‘wrede werkelijkheid’ geworden, meldt Europol.
Het succes van de strijd tegen kinderporno op internet lijkt een nieuwe, monsterlijke versie ervan te hebben geschapen. Daders willen niet meer gepakt worden met afbeeldingen van kinderporno op hun computer. Hetzelfde internet biedt verstokte gebruikers nieuwe mogelijkheden, die hen nog dichter bij het misbruik zelf brengen.

walgelijk
Hoe dat gebeurt, zoals in de rapporten van Europol en andere opsporingsdiensten valt te lezen, is al walgelijk genoeg. Maar in het Europolrapport valt nog iets op: Nederland is de absolute koploper in Europa in het aanbieden van dit soort ‘diensten’.
Zo identificeerde in 2013 Inhope, een van de organisaties die aan het rapport deelnamen, 5236 websites die verdacht werden van het tegen betaling aanbieden van materiaal met kindermisbruik. Wereldwijde koploper was Amerika, maar Nederland was nummer twee, met 942 sites. Duitsland, met bijna vijf keer zoveel inwoners als Nederland, had er 81, Frankrijk 27.

Filipijnen
Het is niet iets waarover de overheid de schouders kan ophalen. Want het ‘nieuwe‘ kindermisbruik via internet gaat verder dan ‘plaatjes kijken’. Via internetdiensten die anonimiteit garanderen, zijn gebruikers actief betrokken bij het misbruik, door bepaalde handelingen te vragen. Ze kunnen dat doen omdat het misbruik vaak aan de andere kant van de wereld plaatsvindt, met de Filipijnen als veelgenoemd land. Juridisch bewijs is bijna niet te vinden, want na de sessie is alles van de computer verdwenen. Er worden ‘tijdens het misdrijf’ doelbewust geen video’s verstuurd en geen foto’s opgeslagen.
Wat het nóg schrijnender maakt, is dat het meedoen aan zo’n live-misbruiksessie zó goedkoop is, dat de deelnemers zich kunnen veroorloven dit regelmatig te doen. Het kind zelf is niets waard voor daders én toeschouwers.

bestrijding
Dit soort misbruik ontwikkelt zich sneller dan de wetgeving, ook in ons land. Is het opdracht geven aan een kindverkrachter in de Filipijnen hetzelfde als het kijken naar beelden van een eerder misbruik, of erger? En hoe kan het dat – ondanks de nieuwe maatregelen die minister Ivo Opstelten al enige tijd geleden heeft aangekondigd – Nederland zo’n abjecte koppositie inneemt?

De bestrijding is uiterst lastig, weten alle diensten en onderzoeksinstituten die zich hiermee bezighouden. Begin januari was in deze krant nog te lezen hoe verborgen Darknet-websites voor kindermisbruik het grootste deel van het internetverkeer opslokten in bijvoorbeeld het Tor-netwerk. Diensten die bedoeld waren om burgers te beschermen tegen dictatoriale overheden, blijken te worden ingezet om kinderen duizenden kilometers verderop te misbruiken. ‘Gebruikers van deze gesloten netwerken geven elkaar tips over zaken als “hoe de kindliefde te bedrijven’’, of een Informatieveiligheids- en anti-opsporingsgids, met gedetailleerde technische instructies’, schrijven de rapporteurs met afschuw.

kolossale schaal
De ‘kijkers’ chanteren in eigen land jongeren via sociale media, door hen eerst op doortrapte manieren te verleiden compromitterende foto’s van zichzelf te versturen en hen daarna te dwingen tot betalen of tot verdergaande seksuele verrichtingen. ‘De schaal van deze (…) seksuele afpersingsnetwerken is inmiddels kolossaal’, waarschuwt het rapport; ze zijn ook door georganiseerde misdaadgroepen overgenomen en er wordt ‘op industriële schaal vanuit op callcenters lijkende kantoren geopereerd’.
Er is vanwege al deze ontwikkelingen een nieuwe discussie nodig over de rol van dergelijke netwerken en de bevoegdheden van politie en andere opsporingsinstanties om deze misdaden op te sporen en aan te pakken.
En omdat Nederland in Europa zo eenzaam aan de top staat van ‘misbruikaanbieders’, horen die discussie en die aanpak hier te beginnen.

auteur: Jan van Benthem • buitenlandcommentator Nederlands Dagblad

Ritueel misbruik kinderen neemt onrustbarend toe

LONDEN –
Het ritueel misbruiken van kinderen neemt onrustbarend toe. De Londense politie luidt de noodklok over de opmars van duiveluitdrijvingen en hekserij bij kinderen.

Tien jaar geleden kwamen er in Londen slechts twee gevallen van ‘behekste’ kinderen aan het licht. Afgelopen jaar waren het er meer dan dertig, maakte de Londense politiecommissaris Terry Sharpe woensdag bekend. ‘Waarschijnlijk is het nog maar de top van een ijsberg’, tekende het Britse dagblad The Guardian uit zijn mond op.
De ‘piek in rapportages’ is voor een deel toe te schrijven aan een beter opsporingsbeleid. Maar, voegt Sharpe er meteen aan toe, ‘er is een duidelijk verband met migratie en globalisering. Mensen brengen nu eenmaal hun cultuur en geloof mee.’ In de afgelopen tien jaar zijn er bijna 150 misbruikzaken opgespoord. In de meeste gevallen gaat het om het uitdrijven van boze geesten en seksueel wangedrag. Veel lijntjes komen uit bij de Afrikaanse kerkgemeenschappen in Groot-Brittannië, hoewel ook bij andere religies ritueel kindermisbruik voorkomt. ‘Woensdagmorgen kwam er een klacht binnen uit de moslimgemeenschap’, zei Sharpe.
De politiechef riep op om alert te zijn op signalen van occulte praktijken bij kinderen. Vaak lijken die op andere vormen van misbruik, zoals ongewoon gewichtsverlies, zich terugtrekken of honger lijden. Het politieteam dat onderzoek deed, was echter ook op misbruik gestuit waarbij water een grote rol speelde. Zo bleek een ‘bezeten’ kind te zijn verdronken in een badkuip.

marteling
Vaak is bij ritueel misbruik ook sprake van marteling of verkrachting. Sharpe vertelde over een kind dat hard was rondgedraaid en op het hoofd gebonsd ‘om de boze geest uit te drijven’. Een ander was met een mes gestoken en kreeg chilipeper in haar ogen gewreven. Ook werden kinderen opgesloten in een kooi of met opzet uitgehongerd ‘zodat ze de boze geest niet konden overdragen aan andere kinderen’.
Op de bijeenkomst vertelde Kevani Kanda (25) dat haar Congolese familie haar af vanaf haar zesde als heks beschouwde. Ze werd misbruikt en geslagen. ‘Als slachtoffer dacht je niet aan misbruik. Je vond het normaal. Als je moeder elke dag tegen je zegt dat je lelijk bent, dan ben je lelijk. Ik geloofde dan ook dat ik echt een heks was.’ Volgens Kanda kan deze praktijk vooral gedijen door ‘schurkendominees die onzin preken’.

oproep
Bob Pull, woordvoerder van een kerkelijk adviesorgaan voor kinderbescherming (CCPAS), riep de Britse kerken op zich meer in te zetten voor kindslachtoffers. Volgens hem moeten kerkelijk leiders, onder wie de (anglicaanse) aartsbisschop van Canterbury, om de tafel gaan zitten om hun beleid tegen kindermisbruik aan te scherpen.

Bron: Nederlands Dagblad 10 oktober 2014 – auteur: Gerard Wilts

Verpleger België misbruikt tientallen jongens

BRUSSEL – Een 53-jarige Belg, een psychiatrisch verpleger, wordt verdacht van seksueel misbruik van tientallen jongens.

Op de computer van de man stonden tien miljoen bestanden kinderporno.

De man uit Asse, vlakbij Brussel, maakte slachtoffers in België, maar ook in Polen en Brazilië. De verpleger zit al sinds eind januari vast, maar Belgische media brachten de zaak woensdag aan het licht.

De Belgische politie kwam de man op het spoor na een tip van de Braziliaanse politie. Die had om de uitlevering van de verpleger gevraagd, omdat hij tijdens een vakantieverblijf kinderporno had gemaakt.

Acht Braziliaanse misbruikte jongens deden aangifte maar de Belg wist naar zijn eigen land te vluchten.

De politie vermoedt dat het misbruik van Belgische jongens vooral in de jaren ’80 en ’90 plaatsvond. De politie roept collega’s in het land op foto’s van kinderen en Belgische interieurs te bekijken in de hoop dat de kinderen worden herkend.

Een deel van de kinderporno die werd aangetroffen op de computer van de man, maakte de Belg zelf. Op sommige foto’s en video’s is de man ook te zien terwijl hij jongens misbruikt. De slachtoffers waren ten tijde van het misbruik tussen de 8 en 16 jaar oud, zo vermoedt de politie.

De man werkte bij het katholieke psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius van de Broeders van Liefde in Grimbergen.

EU-richtlijn kindermisbruik in de maak

DEN HAAG – De Europese Unie werkt momenteel aan een nieuwe richtlijn, waarmee landen worden verplicht strenger op te treden tegen kindermisbruikers. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk het Verdrag van Lanzarote uit 2007 wordt uitgevoerd. Dit verdrag gaat om de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Het is niet bekend wanneer de richtlijn in werking treedt.

Nederland heeft het verdrag inmiddels geratificeerd. Als gevolg daarvan is sinds 1 januari 2010 grooming verboden – het benaderen van minderjarigen op internet met als doel hen seksueel te misbruiken. Ook is het nu strafbaar kinderpornografie op internet op te zoeken en te bekijken. Juridisch gezien is er dan geen sprake van bezit van kinderporno-afbeeldingen, maar op deze manier kunnen mensen toch worden vervolgd.

Volgens Nationaal Rapporteur Kinderporno Corinne Dettmeijer zou de Europese samenwerking nog gemakkelijker kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van de uitwisseling van informatie. Dettmeijer moet nog aanbevelingen doen aan de regering om het beleid voor de bestrijding van kinderpornografie te verbeteren. De focus van het beleid moet volgens haar liggen op de bescherming van kinderen tegen misbruik en niet zozeer op technische dingen als filteren en blokkeren op internet.

Europese politie- en justitiediensten werken onder meer samen in Europol en Eurojust. Bij Eurojust is een contactpersoon aangesteld voor onderwerpen die met de bescherming van kinderen te maken hebben, de Zweed Ola Laurell. Hij onderhoudt onder meer contacten met Europol, Interpol en non-gouvernementele organisaties als Missing Children Europe. Laurell houdt verder de ontwikkelingen bij in opsporingsmethodes en heeft een overzicht van alle kindermisbruikzaken die bij Eurojust zijn aangemeld.

Oostenrijkse politie rolt kinderporno bende op

WENEN – De Oostenrijkse politie heeft in een onderzoek naar kinderporno bij 107 personen huiszoekingen gedaan. Een grote hoeveelheid kinderporno is in beslag genomen.

Dat heeft de politie zondag laten weten, meldde het Oostenrijkse persbureau APA. Het is niet bekend hoeveel personen zijn aangehouden. Een van de verdachten had circa 20.000 foto’s en driehonderd videobanden met kinderporno in zijn bezit.

De bij het netwerk betrokken personen gebruikten voor het downloaden van materiaal een server in Luxemburg. De 107 verdachten zijn tussen de 18 en 70 jaar oud. Vier van hen zijn leraar. Een andere verdachte werkt op een kleuterschool.

Directeur ‘t Hofnarretje misbruikte kinderen

Albert Drent, de directeur van kinderdagverblijf het Hofnarretje, zou begin jaren negentig ontslagen zijn omdat hij beschuldigd werd van kindermisbruik.

Dat hebben meerdere bronnen aan AT5 bevestigd. Het zou zijn gebeurd op een kinderdagverblijf van de Amsterdamse stichting AKROS. De stichting zou Drent direct na de aanklacht hebben ontslagen.

De zaak kwam aan het rollen door een anoniem telefoontje dat bij AT5 binnen kwam. Deze persoon vertelde: “Toen ik hoorde dat Albert Drent directeur was van een kinderdagverblijf kon ik mijn oren niet geloven. Die man is namelijk begin jaren ’90 ontslagen door Stichting AKROS omdat hij op een kinderdagverblijf van AKROS twee kinderen heeft misbruikt. Die stichting heeft hem toen meteen ontslagen. Drent is een onberekenbare man.”

Na dit voorval is Drent voor zichzelf begonnen en heeft hij onder andere de kinderdagverblijven het Hofnarretje en Ayla opgericht. Justitie ziet Drent niet als verdachte in de grote zedenzaak, maar hij raakte afgelopen week wel in opspraak. Hij zou thuis namelijk slaapfeestjes voor kinderen hebben georganiseerd. Het blijkt het einde van Drents directeursschap. Na een indringend gesprek met burgemeester Van der Laan legde hij dinsdagavond zijn taken neer.

Uiteraard heeft AT5 geprobeerd contact te krijgen met Albert Drent, hij was niet bereikbaar voor commentaar.
Ook de Stichting AKROS was niet bereikbaar voor commentaar.

‘Levenslang voor hoofdverdachte Robert M.’

Een meerderheid van de Nederlanders (72 procent) vindt dat de hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak, de 27-jarige Robert M., een levenslange gevangenisstraf zou moeten krijgen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond.

Voorstanders van levenslang zijn vooral te vinden onder PVV-stemmers (83 procent), gevolgd door VVD- en SP-stemmers (beide 82 procent) en PvdA-stemmers (70 procent). Bij stemmers op CDA en GroenLinks is het percentage respectievelijk 67 en 49 procent. Uit de peiling blijkt verder dat het overgrote deel van de Nederlanders (80 procent) niet vindt dat nu geen mannen meer op kinderdagverblijven mogen werken. Bij ouders met kinderen op een kinderdagverblijf is het percentage dat zich keert tegen mannelijke medewerkers 19 procent, 74 procent vindt dat mannen er wel mogen werken en 7 procent heeft er geen mening over.

Bron: ANP