Canisius College Nijmegen

Deze pagina is een initiatief van: Slachtoffers Misbruik Canisius College Nijmegen

Nadat Mark Klabbers er voor gekozen had de openbaarheid te zoeken om seksueel misbruik op het Canisius College te Nijmegen aan de kaak te stellen bleek dat hij niet de enige was. Tal van (anonieme) slachtoffers ervoeren het optreden van Mark enerzijds als moedig, anderzijds als confronterend. Het Canisius College bleek namelijk bepaald geen uitzondering op het misbruikschandaal binnen de Kerk, Ordes en Congregaties. Tal van Jezuïeten blijken vele levens te hebben verwoest.
Enkele slachtoffers namen het initiatief een lotgenotengroep op te richten waar misbruikte jongeren zich met anonimiteitgarantie konden melden. Schoorvoetend (maar gestaag) druppelden en druppelen aanmeldingen nog immer binnen.

Geschokt ontdekte de groep dat meerdere Jezuïeten zich op meerdere Colleges in meerdere tijdsgewrichten hebben vergrepen aan een veel grótere groep jongens dan aanvankelijk werd vermoedt. Erger nog: plegers (onder de Jezuïeten) werden straffeloos overgeplaatst met alle gevolgen van dien.
Na deze vaststelling (en een matige medewerking van de Jezuïeten orde) bleek de noodzaak een meldpunt op te richten. Daarmee kan de omvang van het aangerichte leed in kaart worden gebracht, staan slachtoffers samen sterker en kan er met één mond worden gesproken om verhaal te halen.
Ondanks dat de slachtoffergroep inmiddels al heel ver is, wordt vrijwel dagelijks het vermoeden bevestigd dat er nog steeds jongens rond lopen met een geheim. Misbruik Canisius College kan dan een platform voor hen zijn. De groep werkt samen met andere internaten, scholen en colleges die opkomen voor erkenning van de slachtoffers en hun nabestaanden.
Deze gezamenlijke aanpak heeft als doel:
• (Al of niet gezamenlijk) verhalen / ervaringen te delen
• Samen met andere colleges gegevens te verzamelen over zowel Jezuïeten als andere ordes
• Aard en omvang van dit misbruik in kaart te brengen
• Misbruik formeel aan de kaak te stellen
• Middels ónafhankelijk onderzoek erkenning af te dwingen
• Het nastreven van een uniforme aanpak bij maken van officiële meldingen of klachten (bij Hulp en Recht, Commissie Deetman en politiek)
• Protocollen af te dwingen om seksueel misbruik wereldwijd door Kerk, Ordes en Congregaties te voorkomen en strafbaar te stellen.

De groepen zijn zich ten volle bewust van de (door schaamte) hoge drempel die slachtoffers moeten nemen om zich bij ons aan te sluiten. We doen er alles aan om je op weg te helpen bij het openbreken en blootleggen van het wijdverbreide kindermisbruik door de Kerk.

Voor je melding of overige vragen kun je mailen naar: misbruikcanisiuscollege@gmail.com
Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met je melding om en is anonimiteit gegarandeerd!

Groep Maastricht

Slachtoffers van misbruik door de Broeders van Maastricht

Andere namen voor deze broeders zijn:
Broeders FIC
Fraters FIC
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Brothers FIC
Deze congregatie had op vele plekken in den lande lagere scholen en internaten, zoals in Maastricht, Weert, Amsterdam, nabij Nijmegen en in Amersfoort.

De Groep Maastricht werd opgericht in 2011, streeft naar direct contact met de congregatie, en wil langs die weg komen tot erkenning en genoegdoening door de Broeders FIC..Bij de Groep Maastricht meldden zich in 2011 36 slachtoffers (zie noot hieronder).

De Groep Maastricht is tevens aangesloten bij KLOKK, de landelijke koepel kindermisbruik door religieuzen, Alle leden kregen het advies zich eveneens aan te melden bij de Commissie Deetman (www.onderzoekrk.nl ) en een klacht in te dienen c.q. aan te geven dat zij een klacht zullen gaan indienen bij Hulp en Recht ( www.hulpenrecht.nl)..

De Groep Maastricht had 2 lotgenotenbijeenkomsten. Er is een Kerngroep Maastricht (6 personen) gevormd welke in dialoog wilde met de Broeders FIC onder voorwaarde dat ‘zij en samen met ons uit wilden komen’. Dit oriënterend gesprek vond op 20 mei 2011 plaats en werd positief afgesloten. De afspraak werd met handdruk bevestigd.

Op 1 juli werden alle eisen tot Erkenning en Genoegdoening van leden van de Groep Maastricht aan de landelijk overste van de Broeders FIC aangeboden.
De gesprekken zijn in gang gezet.

***

NOOT.
In 1994 was er ook een actie mbt misbruik door de Broeders van Maastricht. Deze werd schriftelijk afgebroken door de generaal-overste van destijds, Broeder Muijtjens. Dit omdat hij (terecht !) niet verplicht was te corresponderen met een anoniem persoon. De initiator van de actie in 1994 deed zulks om zijn toen nog levende moeder leed te besparen, echter, de generaal-overste bleef vervolgens ernstig in gebreke naar de andere 58 slachtoffers welke zich bij die actie hadden gemeld. Bij de huidige Groep Maastricht zijn nog slechts 3 personen uit de groep van 1994.

Email Groep Maastricht
groepmaastricht@gmail.com
www.deonderstesteenmoetboven.nl
Tel 073-5217640…u wordt teruggebeld.

Survivors Voice Europe

Als ik in april 2010 hoor van het initiatief van Survivors Voice om op 31 oktober een bijeenkomst van lotgenoten in Rome te organiseren, sluit ik me bij hen aan en bekommer om de organisatie aan deze kant van de oceaan. Achteraf beschrijven wij deze bijeenkomst voor onszelf als:
“4 mannen – 3 maanden – geen budget – een goede zaak – onbeschrijfelijke ervaring”

Bij de bijeenkomst in Rome leer ik Sue Cox kennen en wij besluiten daar ter plekke, samen met mijn vrouw Paola, in de loop van 2011 de Europese organisatie opbouwen.

Sue is oprichter, directeur en senior-tutor van Smart UK. Zij is zelf jarenlang misbruikt door een katholiek priester en dat heeft haar leven getekend, maar zij heeft nooit de hoop opgegeven iets positiefs te maken uit die ervaring.

Sue was één van de organisatoren van de demonstratie in Londen ter gelegenheid van het bezoek van de paus in 2010.
De behandeling van verslaving is Sue’s passie. Ze heeft gewerkt ruim 30 jaar gewerkt met drugsverslaafden en is een gekwalificeerde verslaving counselor. Sinds haar afstuderen aan de Hogeschool van traditionele acupunctuur heeft ze een post-graduate opleiding aan het College van Integrated Chinese Geneeskunde afgerond in de VS en Berlijn. Ze is een lid van de Britse Acupunctuur Raad en is momenteel het voltooien van een graad in de Natuurwetenschappen. Sue leidt een zeer drukke algemene praktijk in Leamington Spa. Haar passie is afkomstig van haar eigen persoonlijk herstel, nu drieëndertig jaar geleden. Die passie heeft van SMART UK gemaakt tot een van de meest gerenommeerde, ethische en professionele organisatie, met een absolute focus op de groep patiënten.

Doel van onze samenwerking:
– overlevers van seksueel misbruik, internationaal, een stem geven.
– de acties van Survivors Voice in Europa ondersteunen.

Voor meer informatie, zie:
www.survivorsvoice-europe.org
www.smart-uk.com

Ton Leerschool