Misdienaar St. Anna in Eindhoven

Direct nadat ik uit een tehuis in Eindhoven kwam (St. Anna – waarover later meer) werd ik in Utrecht klaargestoomd voor de eerste communie. Dit gebeurde natuurlijk op school door een kapelaan. Die had overigens wel duidelijk voorkeur voor bepaalde kinderen. Omdat hij vond dat ik wat achterliep op de rest ‘mocht’ ik langskomen op de pastorie.

Daar aangekomen liet hij mij de kerk en de ruimtes daarnaast zien, in de sacristie vroeg hij of ik na de communie misschien wel misdienaar wilde worden en hij liet een pij en een superplie zien. Ik moest ze maar even passen volgens hem en daarvoor moest natuurlijk wel mijn trui en mijn broekje uit. Hij deed de pij over mijn hoofd en gleed met zijn handen naar beneden. Ik voelde zijn handen op de rand van mijn onderbroekje en voor ik het wist kriebelde hij onder mijn balletjes. Half gevangen in de pij probeerde ik het te ontwijken maar toen omklemde hij mij plassertje en hoorde ik hem zwaar ademen.

Niet veel later liet hij me los en trok de pij verder over mijn hoofd. Ik stond daar met tranen in mijn ogen maar hij aaide over mijn bol en vertelde dat ik wel een lieve jongen was. Vervolgens kreeg ik een paar snoepjes en mocht ik mee lopen naar de toren. De klokken en het uitzicht deden mij de eerdere ervaring vergeten en na enige tijd moest ik mij weer omkleden en mocht ik naar huis.

Slachtoffers misbruik noemen internaat Eikenburg in Eindhoven

door Joep Dohmen uit NRC handelsblad

Het aantal mensen dat zegt ooit misbruikt te zijn in katholieke internaten groeit nog dagelijks. Veel nieuwe meldingen gaan over pensionaat Eikenburg in Eindhoven.

Mannen van vijftig en zestig die met een piepstemmetje en betraande ogen vertellen dat ze zijn misbruikt. Broeders van zeventig en tachtig die, eveneens huilend, opbiechten dat ze hebben misbruikt. Na veertig jaar komt de verzwegen geschiedenis van de Broeders van Liefde in pensionaat Eikenburg in Eindhoven aan het licht.

Anderhalve week geleden waren er de eerste getuigenissen van oud-leerlingen van de salesianen van Don Bosco in ’s-Heerenberg. Sindsdien hebben zich 350 slachtoffers van allerlei rooms-katholieke instituten gemeld bij het RK-klachtbureau Hulp en Recht.

Uit het onderzoek naar misbruik in internaten, seminaries en kostscholen, dat deze krant en de Wereldomroep samen doen, valt nu een tweede instelling op door omvang en ernst van de feiten.

Elf oud-leerlingen van het voormalige katholieke jongensinternaat Eikenburg in Eindhoven getuigen – onafhankelijk van elkaar – tot in detail hoe zij en anderen tussen 1956 en 1983 structureel zijn misbruikt en mishandeld.

De oud-leerlingen beschuldigen negen broeders en één lekenbroeder. In totaal werkten er zo’n vijftig broeders in deze periode. In de hoogtijdagen verbleven er 350 internen, vooral zonen van diplomaten, industriëlen, middenstanders en personeelsleden van Philips.

Het in 1849 geopende internaat ligt aan de zuidkant van de stad. „Verscholen in de weldadige rust van stoere eiken en uitgestrekte bossen”, meldt een wervingsfolder uit de jaren vijftig. In 1996 ging het internaat dicht, bij gebrek aan belangstelling. In Eikenburg wonen nu de laatste broeders.

Systematische terreur

De broeders hadden als doel „de leerlingen een echt godsdienstige opvoeding te geven, hen gewoon te maken aan orde en regelmaat, ijver en goede omgangsvormen.” Voor de Broeders van Liefde is naastenliefde „de centrale opdracht in hun leven”.

Dolf was als elfjarig jongetje in goede handen bij de Broeders van Liefde, dachten zijn vader en moeder toen ze hem najaar 1956 in het buitenland op het vliegtuig naar Nederland zetten. Van Schiphol bracht een taxi hem naar Eikenburg in Eindhoven.

Aan de poort, op een tapijt van bruingele herfstbladeren, stond zijn groepsleider. Een broeder met zwarte, achterover gekamde haren, zwarte hoornen bril, zwarte toga. Een grote, grove man.

De „echt godsdienstige opvoeding” uit de wervingsfolder bleek systematische vernedering en terreur. Dolf (nu 63): „Ik plaste van de zenuwen in mijn bed. Daar werd je dan ook weer voor gestraft, en voor gek gezet.”

Als de broeder erg kwaad was, trok hij in de eetzaal aan de punten van het tafelkleed en moest iedereen de rotzooi opruimen. Elke ochtend zaten ze om zes uur in de mis. En op het menu stond vaak zure zult. Wie het niet kon binnenhouden, moest zijn braaksel opeten. Met veel slaag erbij.

Dolf: „Na een paar weken werd ik ’s nachts wakker gemaakt op de slaapzaal. De broeder nam mij mee. Ik moest op mijn knieën gaan zitten. Ik kreeg vijftien dekens over me heen. Zo zat ik daar driekwartier te transpireren. Vervolgens moest ik hem bevredigen. Dat heeft zich nagenoeg wekelijks, een jaar lang, herhaald. Op allerlei mogelijke manieren. Je wist als kind niet wat er gebeurde. Later probeerde hij me ook te verkrachten. Hij was zó sterk en groot. Zijn handen ging over mijn hele gezicht.”

Na anderhalf jaar was de broeder opeens verdwenen, maar Dolf was voorgoed getekend. Hij was niet meer te handhaven op scholen. „Ik ben later opgevangen door lieve mensen en ik heb psychologische begeleiding gehad. Nu ik gepensioneerd ben, komt het allemaal terug.”

Het allerergste, zegt Dolf, was de combinatie van eenzaamheid, onveiligheid en heimwee. „Mijn ouders waren ver weg. Ik kon geen kant op.” In een brief zijn nood klagen, kon ook niet. Alle post aan en van de leerlingen werd door de broeders gecontroleerd.

Vol verdriet zocht Dolf eind vorig jaar contact met de broeders van Liefde. „Mijn verhaal werd gebagatelliseerd. Die broeder was een beetje gek, zeiden ze. Maar verder viel het reuze mee.”

Tegen de krant zegt broeder Van Heugten (74), provinciaal overste van de Broeders van Liefde, dat hij het verhaal kent. „Die broeder is naar een psychiatrische inrichting gestuurd.” Enig onderzoek deed de orde destijds niet.

Dolf was weer terug bij zijn ouders toen Ton in 1959 op Eikenburg aankwam. Ton (nu 61) was een zoon van een succesvol aannemer uit Nijmegen. In twee jaar ging zijn leven „naar de knoppen”. Ook hij werd lastig gevallen door een man in toga. „Zijn hand onder de lakens van mijn bed, zijn piemel in mijn mond.”

Jaren later gaf de broeder het misbruik toe. De therapeut van Ton belde hem voor een confrontatie. In dat telefoontje heeft hij bekend, maar hij weigerde verder contact. Ton, huilend: „Ik was zó blij dat hij bekende.” De therapeut, José Klaassen uit Nijmegen, zegt dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van het verhaal. De naam van deze (en andere broeders) is bekend, maar wordt in dit artikel niet vermeld.

Het heeft Ton nooit losgelaten. Als een soort bedevaart gaat hij eens per jaar terug naar Eindhoven, naar zijn plekje bij de muur van het internaat waar hij als jongetje radeloos met zijn handen tegenaan sloeg.

Dezelfde broeders

Zoals Dolf en Ton zijn er meer slachtoffers, met en zonder achternaam. Met en zonder schaamte, want veel jongens van toen voelen zich nu nog schuldig. De rode draad in hun getuigenissen is fysiek geweld en seksueel misbruik, door broeders en leken die hun gang konden gaan. En als er al werd ingegrepen door de leiding , dan werd een broeder stilletjes verplaatst. Onderzoek naar de misstanden vond niet plaats, toezicht om het misbruik in te dammen ontbrak.

Meer dan eens klinken dezelfde namen van broeders. Zoals de ‘wasbroeder’, een klein, half kalende mannetje. Hij kwam altijd langs met een grote rubberen handschoen als de jongetjes zich in de hokjes aan het douchen waren. Hij waste en betastte.

Tien jaar na het vertrek van Dolf werden er nog jongens misbruikt. Zoals Eindhovenaar Frans Jansen (54). Hij kwam in 1965. De broeder die hem dwong tot seksuele handelingen, leeft nog. Hij is uitgetreden en getrouwd.

Jarenlang

Jansen kreeg drie jaar geleden een reactie van provinciaal overste Van Heugten. „In het Eindhovens Dagblad zei hij dat mijn verhaal niet kon kloppen. En onlangs liet hij – juridisch zorgvuldig geformuleerd – per brief weten: ‘We zouden het zeer betreuren indien er ooit een incident op ons internaat mocht zijn geweest’. De broeders zeiden open te staan voor een gesprek, maar echte openheid hebben ze nooit gegeven.”

Henri Looymans (53), wiens vader café De Zwarte Arend in Tilburg runde, was samen met Frans Jansen op Eikenburg. Negen jaar oud was hij toen hij door twee broeders van zijn groep werd misbruikt. „De ergste was de broeder die mij altijd op de slaapzaal kwam halen. Hij deed seksuele dingen met mij op zijn kamer, en dwong mij dingen met hem te doen.”

Na Dolf, Ton, Frans en Henri kwam Henk Overdevest in 1968. Hij was gestuurd door zijn vader, een bollenkweker uit de kop van Noord-Holland. Al in de eerste week was Henk (nu 53) getuige van een zware mishandeling van een leerling. Maanden later zag hij hoe dezelfde broeder een andere jongen misbruikte. Een paar weken later was hij aan de beurt. Hij werd aangerand door een surveillant van de slaapzaal, een leek. Henk: „Gelukkig waren veel broeders heel anders. Er waren ook echte Broeders van Liefde. Maar het is ongelooflijk dat de engerds jarenlang hun gang konden gaan.”

Zes jaar later, in 1974, zag Marc Amaral (47) uit Rotterdam als twaalfjarige brugklasser hoe Broeders van Liefde hun handen niet thuis hielden. „Een broeder was afwisselend handtastelijk en agressief. Een ander trok zich vaak op vrijdagavond met een jongetje terug op een slaapkamer.”

Ook meisjes

De laatste jaren dat het internaat open was, hadden de broeders zowel jongens en meisjes in paviljoens op het landgoed. De slaapzalen hadden plaats gemaakt voor meer luxe en een eigen kamer voor elke leerling. Broeders liepen niet meer in toog en de post werd niet meer gecensureerd. Het misbruik ging door, nu ook met meisjes.

Een van hen is een vrouw (42) in Noord-Brabant. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen, en gaat nog elke week twee keer naar een therapeut. Ze wil niet met naam in de krant. Op haar kamertje in Eikenburg is ze drie jaar – van 1980 tot 1983 – misbruikt door een jonge broeder. Het begon met troosten omdat ze zoveel heimwee had; het eindigde met jarenlange seks.

Haar vader, baggeraar in het buitenland, kwam er achter toen hij een liefdesbrief van de broeder vond. Hij gaf de toenmalig provinciaal overste de keuze: de broeder verdween of het werd politiewerk.

De broeder verdween. Hij verhuisde naar een andere school van de Broeders van Liefde, in Roermond. Nu is hij een van de vier landelijke bestuursleden van de broederorde.

Provinciaal overste Van Heugten wil eerst niet praten over de beschuldigingen. „Mijn adviseurs en mijn dokter hebben gezegd: geen publiciteit”, zegt hij voor hij ophangt. Een dag later belt hij terug. Hij klinkt hulpeloos. „We wisten niet dat het bestuurslid iets heeft gehad met dat dertienjarig meisje. Hij heeft hier net zitten huilen en heeft het opgebiecht. Vanmorgen had ik nog een uur lang een andere misbruikte oud-leerling aan de lijn. Ik weet het ook niet meer, meneer. Nu komt dit allemaal op mijn nek. Ik hoop alleen maar dat u geen namen van broeders noemt.”

Misbruik op St Louis in Oudenbosch

In de jaren 60 zat ik op het internaat St Louis in Oudenbosch. Hier waren paters of monniken maar broeders.

Zoals zoveel jongens in die tijd sloot ik me aan bij de verkenners. Geleid door broeder Ligorius.

Tijdens zomerkampen trokken we vaak naar Boslust inde buurt van Bergen op Zoom waar de congregatie een landgoed bezat. Tijdens deze kampen heeft Ligorius zich meerdere malen aan mij vergrepen. Dat ging als volgt. Meestal kampeerden we in een tentenkamp en op een van die kampen werd ik bij hem geroepen in de eerste hulp tent. Daar moest ik mij ontkleden en op een veldbeld gaan liggen. Daar wed ik dan over mijn hele lijf door hem betast, ook op de intiemste plaatsen.

Omdat ik na de eerste en ook tweede keer geen tekenen van opwinding vertoonde heeft hij me daarna met rust gelaten. (althans dat vermoed ik)

Als kleine wist ik niet wat me overkwam, maar ik was vreselijk bang. Na afloop prentte hij me heel duidelijk in hier nooit over te praten, zeker niet tegen mijn ouders want ik zou ze daar vreselijk verdriet mee doen. Nooit heb ik er met iemand over durven te praten, ik dacht dat ik de enige was en schaamde me zelf diep en voelde me vreselijk schuldig dat dit is gebeurd.

Inmiddels ben ik 56, heb 2 dochters en ben voor de 4e keer in mijn leven in therapie na een depressie. De angst die ik destijds voelde komt regelmatig en zeer heftig terug. Ik heb het gevoel mijn hele leven door deze gebeurtenissen te zijn getekend, voel me vaak  niet compleet.Nu het zo wijdverbreid blijkt zijn, krijg ook ik behoefte aan erkenning en wil ook mijn verhaal aan de verantwoordelijke instanties, de kerk, kwijt.

Ik ga er alles aan doen dat dit gebeurd en zoek lotgenoten om hier samen iets mee te gaan doen.

Herken je dit en zou je een keer met mij hier over willen praten laat dit dan op deze site weten en we zoeken contact.

Sexueel misbruik op Eymard Ville in Stevensbeek in 1960

Zeer geachte L.S.

Ik wil even ook iets kwijt zeker nu alle wonden weer worden opengereten door de berichten die er de laatste tijd in de kranten verschijnen, Ik heet Hans en ben 61 jaar jong , heb in 1960 op de DSS gezeten en woonde toen op het internaat intern. OOK ik ben een slachtoffer van sexueel misbruik en ik denk nog veel meer studenten.

Ik vind het erg moeilijk ook al heb ik veel therapie gehad omtrent het gebeurde. Het gebeurde al meteen de eerst avond tijdens het naar bed gaan in die chambrettes met oranje of rode gordijntjes, een broeder had zijn supervisie op ons , ik beschrijf hem als klein en een gezet persoon hij was geen pater maar een frater met weinig haar en hij reed een brommer. Ik denk dat ik heel duidelijk ben , hij had ook een kantoortje onder in de kelder tegenover het winkeltje.

Maar het begon dus al op de slaapzaal meteen de eerste avond, hij kwam me een nachtkus geven want zo zei hij , hij was nu mijn verzorger en had de taak van mijn ouders overgenomen en dan hoorde dat erbij, ja hij had een scherpe neus voor jonge ventjes die erg onzeker en verlegen waren., dat kwam hem goed uit kon hij zijn lusten botvieren. Verschillende keren mocht ik op zijn kantoor komen dat was een privilege en dat moest ik koesteren. Ik moet bijna overgeven nu ik eraan denk maar ik ga verder, hij kuste me en streelde me, hij aaide en wreef zijn lid tegen me aan en zo kan ik nog wel meer kwijt, maar vind het na jaren nog erg genant dus stop ik maar , het roept teveel kwaadheid op , ik wil best erover praten maar hier niet meer. Schamen en verdriet is mijn diep geheim. Een huwelijk kapot , mijn tweede vrouw overleden, ben vader van 5 kinderen en een opa van bijna twee keinkinderen. Je wilt rust maar nu dit weer opgerakeld wordt voel ik de pijn weer opkomen en wil ik genoegdoening voor wat mij is aangedaan,

Gegroet en ook voor die velen anderen die dit meegemaakt hebben sterkte. Hans

Mijn verhaal

Hallo, ik zou het proberen om mijn verhaal te vertellen.

Ik ben als klein jongetje in een kindertehuis terecht gekomen.
Ik was nog maar drie jaar ze hebben mij uit huis gehaald samen met mij zus die net boven me was zij was vier jaar oud.
We hebben samen in de zelfde tehuis gezet het is de bedoeling dat je daar bescherming krijg nou daar is niks van terecht gekomen want we werden daar mishandeld zowel geestelijk als lichamelijk en we werden daar ook sexueel misbruikt het werd me vaak gezegd dat ik eigenlijk niet mocht bestaan.

Ik had in die tijd ook geen naam ik was maar een nummer mijn nummer was 59 mijn eerste ervaring met het misbruik was toen ik zeven jaar was.

Het gebeurde vaak ’s nachts ik weet het nog heel goed hoe het begon.
We lagen in een grote slaapzaal en ik sliep bijna toen ik de deur van de slaapzaal hoorde open gaan ik dacht het zou wel een van de groepleiders zijn om even tekijken of wij wel sliepen dus niks aan de hand maar de deur ging weer dicht en ik hoorde voetstappen in de zaal ik bleef heel stil liggen.

Maar toen ineens voelde ik een hand over mijn deken gaan daar schrok ik erg van, en hield me adem in ik deed net of ik sliep en dacht dat het wel voorbij zou gaan, maar dat was niet zo want mijn deken werd weg getrokken toen voelde ik dat zijn hand over mijn lichaam ging ik was zo bang dat ik niet meer durfde te bewegen ik kon ook niet meer praten toen deed hij mij pyama bloesje los.
Het zweet brak me van allen kanten uit hij pakte mij hand en bracht mijn hand naar zijn geslachtsdeel toe.

Ik wou mijn hand terug trekken maar hij hield mijn hand stevig vast en ik moest zijn geslachtsdeel vast houden. Ik voelde me misselijk worden maar hij ging steeds verder hij deed mijn broekje uit en pakte ook mijn geslachtsdeel in zijn hand en begon er aan te trekken later ging hij met zijn hoofd naar mijn geslachtsdeel toe en nam hem in zijn mond. Jezus, ik wist echt niet wat ik moest doen even later tilde hij me uit bed en begon me te neuken hij probeerde zijn geslacht deel bij mij na binnen te krijgen maar dat lukte niet toen moest ik zijn geslacht deel in mijn mond doen het was net of de grond onder mijn voeten weg viel ik kon niet meer op mijn benen staan.

Sorry, mensen ik voelt het nu weer ik moet er even over stoppen, hoor. Ik komt er later nog wel op terug .
want nu ik het zo opschrijft draad alles weer om me heen ik hoopt dat jullie het me niet kwalijk dat ik nu even er mee stop.

Gegroet
Evert

Oproep: Sparrendaal

Wie heeft er op Sparrendaal (klein-seminarie te Vught) gezeten (periode: 1963 – 1969) en heeft daar ervaringen met sexueel misbruik of mishandelingen door diverse paters?
ik wil graag in contact komen met anderen.
Ik begin te vermoeden dat Sparrendaal een verzwegen taboe is binnen het taboe van ”ervaringen met misbruik van jongens op kostscholen”. Des te nieuwsgieriger word ik.
Ik wil iedereen die uberhaupt op Sparrendaal heeft gezeten en er info over wil geven, uitnodigen te reageren.kvbu

kinderechter kinderhuis, kinderbescherming kerk en hulpinstelling

Op mijn zesde jaar kwam ik na een paar nachten in een cel op het hoofdbureua van politie rotterdam ze wisten niet wat met mij te doen in de kindesluis rotterdam kralingseplaslaan 108 onder de hoede van mijnheer troost. deze man heeft mij nogal vroeg wijs gemaakt in het sexueel actief zijn.

mede werd dit huis gesteund door mr van opstall toenmalige kinderechter deze heeft mij en enkele kameraadjes die ik hiet uit privacy niet nemen zal, nogal liefgehad om maar te zeggen misbruikt tijdens zijn frekwente bezoeken aan de kindersluis dit geburde in de spreekkamers.

Huize st-joseph was een internaat vor opvoeding scholing en sport met katholieken verzorgers daar ik veel wegliep en niet daar wilde zijn waren de straafen van mishandeling en lijfstraffen op water en brood ook nogeens de nachtelijke bezoekjes van de broeder marcelinus die cachotten lees cellenbewaarder was en dus rustig zijn gang kon gaan in die tijd nadat ik het zat was en weggelopen bent in de winter van 1965.1966 en mijn blauwe plekken gezien werden door mensen in duitsland die mij als jong joch zagen zwerven in de sneeuw zonder jas en mij vragen werden gesteld werd ik teruggebracht en uiteindelijk diende ik verwijderd te worden en moest naar het toenmalige poortje in groningen.

uiteindelijk hebben deze jaren geleid tot opname in psychiatrische kliniken en erger gevangenis tbs en nu na jaren van vermoeid je leven in te richten ben ik eigenlijk nog steeds stuk.

mijn leven is bestempeld door deskundigen als leven op een beerput die maar dichtmoet blijven daar er zoveel zit dat dit er niet uit mag komen.

al met al heb ik getracht zaken aan de kaak te stellen alleen een sorry van de politie agente in 1994 en een briefje voor slachtofferhulp waar de betreffende ambtenaar opeens niet aanwezig bleek te zijn. nu zoveel jaren later en geloof mij mi misbruik en mishandeling verjaart niet bij een mens althans een weldenkend mens.

nu ben ik voornemens om een claim intedienen niet dat het wat veranderd maar het ontkennen en niet gehoord kunnen worden is de grootste boosdoener.

blijkbaar vinden hulpverleners het oude koek.

blijft dat je leven getekend blijf in maatschappelijk en sociaal opzicht.

dat er in psychiatrische klinieken ook dergelijke zaken zijn gebeurd waar je tenslotte voor de hulp was als slachtoffer puinhoop is helemaal bedenkelijk.

nog steeds kan ik niets zien over kindermisbruik mishandeling ik wordt er misselijk van en terapieen ach goed bedoeld maar helemaal vrij wordt je nooit meer.

Trial and Error

Trial and Error was een ramp. Zelf heb ik er ook een aantal jaren mogen doorbrengen. Meneer K. met zijn boot, jongens die hij meenam en niet vanaf kon blijven, zijn foto’s en waag het niet niet mee te werken want de man had macht. En dan mevrouw Baas, een leidster. Ik was 16 en moest haar in het bos tijdens een nachtwandeling vingeren. Je kwam aan alle kanten klem te zitten, het was wel de leiding. Trial and Error heeft een heel belangrijke invloed op mijn leven gehad, ik ben nu 57 en zoek nog steeds naar het verleden van dit internaat, dat zegt voldoende. Mensen als H.K, een pedofiel, hebben geen benul wat voor schade zij feitelijk aanrichten en dat louter voor hun eigen genot. K. heeft er voor gezorgd dat je niet meer onbekommerd door het leven gaat, voor een flink stuk eenzaamheid. Jan Naezer

St Jan in Soesterberg

helaas is John niet alleen

De tegenhanger van St Willibrod in Deurne was St Jan in Soeterberg waar ik in ’58 was en daar waren sommige patertjes al even rusteloos.  13 jaar oud werd ik uitgenodigd te komen kijken bij de zender van pater Lambrechts. Dat was spannend.

De zender stond boven aan de geheel oosterlijke zijde in een slaapzaal van wat nu het “Kontakt der Kontinenten” heet. toen kwam daar geen hond. Langzaam probeerde L vertrouwen te winnen en als dat niet lukte ging die zenden. Toevallig en ongelukkig raakte hij dan eens zo vaak mijn kruis als ik gespannen over zijn schouder keek welke wereldwonderen hij bereiken met zijn zendsleutel.

Steeds vaker troffen wij elkaar waar ik hem nooit eerder zag. Hij was student natuurkunde in Utrecht en zijn doel was 1e graads docent te worden in of Soesterberg of Deurne.

Voorjaar ’59 troffen wij elkaar dagelijks. Iedere ‘recreatie’ was ik bij L en zijn zender. Toevallig had hij een zwembroek gekocht en bleek voor heb te klein. ‘Of ik die niet eens zo kunnen passen’. Dus in een chambrete en zwembroek aangedaan. Nou dat duurde niet lang en die was van mijn lijf getrokken. Ik was sneller dan Lambrechts en zat in geen tijd in de kast van de chambrete waar mijn kleren lagen. Maar helaas de slaapzaal had één uitgang en daar stond naakt L. Die had mij snel uit de kleren. Links en recht scheurde een naat en mijn zorg was: ik wil er straks niet bloot bij lopen. Een bed was op die slaapzaal ook niet zo moeilijk te vinden. Ik werd bloot op mijn buik gelegd. Nu realiser ik mij dat hij zijn penis in mijn bilspleet heeft gelegd. Daar wat vlotte stoten maakte en ejaculeerde. Daarna trok hij na te zijn uitgeheigd zijn toga over zijn naakte lijf aan en ging met zijn zender bezig.

Enig woord hebben we niet meer gewisseld. Ik heb me aangekleed en ben naar mijn les gegaan.  Met en natte kont kreeg ik op mijn donder te laat te zijn.

Na 1 jaar SVD had ik genoeg met hun. SVD staat voor de orde: societas verbum dei= het gezetschap van het Goddelijk Woord. Zij hadden 2 internaten zoals eerder aangegeven

Theo

Zeven jarig jongetje opnieuw verdacht van misbruik

ZWOLLE (ANP) – Een instelling voor openbaar onderwijs in Zwolle onderzoekt of een zevenjarig jongetje opnieuw meisjes heeft lastiggevallen. Eerder deze week werd bekend dat hij twee klasgenootjes heeft bedreigd en seksueel misbruikt. Dat zou zeker een half jaar hebben geduurd.
Volgens RTV Oost heeft het jongetje opnieuw meisjes betast, in de kleedkamer op school. Die melding komt van ouders. Het jongetje zit overigens niet meer in de klas bij de twee meisjes die hij heeft misbruikt, maar nog wel op dezelfde school.