Moord Arthur Ghurahoo opgelost

UTRECHT – De Politie Utrecht heeft het misdrijf uit 1986, waarbij Arthur Ghurahoo seksueel werd misbruikt en vermoord, opgelost. Het DNA-profiel dat verkregen was in de zaak Arthur is vergeleken met het DNA-profiel van een onlangs overleden man. Deze man werd verdacht van een zedenmisdrijf. De vergelijking leverde een match op. Hoewel voor de nabestaanden veel vragen onbeantwoord zullen blijven, komt hiermee een einde aan een langlopend onderzoek en 20 jaar onzekerheid.

Op zondag 4 mei 1986 wordt het dode lichaam van Arthur Ghurahoo ís avonds in een greppel aan de Marsdijk bij Fort Vechten aangetroffen. Hij blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gebracht en seksueel te zijn misbruikt. De politie start samen met de Marechaussee een onderzoek. In dat onderzoek worden nog vijf andere zedendelicten betrokken die in 1983 zijn gepleegd. Op basis van onder meer pleegplaats, signalement en werkwijze komt de politie tot de conclusie dat deze feiten waarschijnlijk door ÈÈn dader zijn gepleegd. EÈn van deze vijf zaken betreft de verkrachting van een 9 jarige jongen in IJsselstein. Na bijna twee jaar wordt het onderzoek stilgezet zonder dat de verdachte is aangehouden.

In mei 2000 wordt het onderzoek in de zaak Arthur als cold case opnieuw door de politie opgepakt. Dankzij ontwikkelingen in de techniek kan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dan alsnog uit een in 1986 veiliggesteld daderspoor dat bij Arthur is aangetroffen een DNA-profiel verkrijgen. Dit DNA-profiel komt overeen met het DNA-profiel dat ook in 2000 wordt verkregen uit het sporenmateriaal dat in 1983 is aangetroffen bij de verkrachtingszaak in IJsselstein. Hoewel het DNA-profiel van de verdachte bekend is, kon de persoon aan wie dit profiel toebehoort niet worden opgespoord. In mei 2004 dreigt de zaak te verjaren en start het OM een procedure om dit te voorkomen.

De recherche Utrecht is altijd alert gebleven op aanwijzingen die konden leiden tot het opsporen van de verdachte. Zo zijn verdachten in nieuwe zedenzaken en zelfdodingen in de regio vergeleken met het daderprofiel en zijn de altijd nog binnenkomende tips nagetrokken. In augustus van dit jaar wordt een link gelegd tussen de zaak Arthur en een zelfdoding in de regio.

Op donderdag 28 juli houdt de politie een 54-jarige inwoner van Maarssen aan. Hij wordt verdacht van een zedendelict. Op maandag 1 augustus wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris in Utrecht en wordt hij vervolgens geschorst uit de voorlopige hechtenis, hangende het onderzoek. Later die dag berooft de man zichzelf van het leven op het spoortraject Utrecht ñ Amsterdam.

Omdat de man op nagenoeg alle punten binnen het daderprofiel in de zaak Arthur past, wordt twaalf dagen na de zelfdoding het uitzonderlijke besluit genomen om daar waar de man is overleden sporen veilig te stellen. Het DNA-profiel dat hieruit is verkregen, wordt vergeleken met het DNA-profiel dat in 2000 is verkregen van de dader van de moord op Arthur. Deze beide profielen blijken volledig overeen te komen. Om vast te kunnen stellen of het veiliggestelde spoor ook daadwerkelijk toebehoort aan de man die daar twaalf dagen eerder overleed, is aan de nabestaanden van de man de moeilijke vraag gesteld of zij bereid waren hun medewerking te verlenen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Met de medewerking van de familie van de man is komen vast te staan dat het DNA-profiel met zekerheid toebehoort aan degene die zich daar op 1 augustus van dit jaar van het leven beroofde.

Met deze zekerheid kan het onderzoek in de zaak Arthur Ghurahoo worden afgesloten en komt er een einde aan de jarenlange onzekerheid voor de familie van Arthur. Deze uitkomst is voor alle partijen en alle nabestaanden zwaar. Wij doen een beroep op de media om de gevoelens van de nabestaanden te respecteren en hen de rust te gunnen om hun verdriet te verwerken.

Utrecht, 11 november 2005

—–

Dominee geschorst wegens incest

ASSEN – De kerkenraad van de vrijgemaakt gereformeerde kerk Assen-Marsdijk heeft de 52-jarige dominee H.G. geschorst in verband met incest. De Asser predikant heeft tegen de kerkenraad bekend gedurende tien jaar een van zijn zoons seksueel te hebben misbruikt. Woordvoerder J. Haaksema van de kerkenraad heeft dat maandag bevestigd.

De raad heeft G. voor drie maanden geschorst. In die periode wordt een officieel onderzoek verricht. Er is nog geen aangifte gedaan, voorzover bekend bij de kerkenraad en bij justitie in Assen.

De raad heeft de kerkgemeenschap donderdag op de hoogte gesteld van de bekentenis. Een pastoraal team begeleidt sindsdien de gelovigen. De vervangende predikant heeft zondag tijdens de dienst bovendien uitvoerig stil gestaan bij de feiten.

Volgens Haaksema zijn de gemeenteleden ‘geschokt’ en ‘verbijsterd’. Of G. zelf met het verhaal naar buiten is gekomen, wil de woordvoerder niet zeggen. G. is sinds april voorganger bij de vrijgemaakt gereformeerde kerk in de Asser wijk Marsdijk. Daarvoor werkte hij als predikant in Zuidhorn en eerder in Nijverdal en Goes.

—–

Taakstraf voor fanatieke kinderpornoverzamelaar

GRONINGEN – Een fanatieke verzamelaar van kinderporno uit Groningen heeft van de rechtbank in die plaats donderdag een taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen. De man had 345.149 erotische plaatjes en 3896 verboden films in zijn bezit. Dat is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een van de grootste collecties die ooit bij een particulier in Nederland werd aangetroffen.

Het OM had twintig maanden celstraf geÎist, maar de rechtbank oordeelde een lagere straf voldoende, omdat de 51-jarige verdachte zich niet bezig had gehouden met verspreiding van en handel in kinderporno. Bovendien had hij zich direct na zijn aanhouding onder behandeling laten stellen.

Justitie kwam de man op het spoor in een groot onderzoek naar kinderporno in de Verenigde Staten, waarbij de creditcardgegevens van de Groninger opdoken. Het OM gaat in hoger beroep.

—–

2,5 jaar cel geeist tegen docent voor ontucht

LELYSTAD – Voor de rechtbank in Lelystad is dinsdag een gevangenisstraf van 2,5 jaar geÎist tegen een 47-jarige leraar van een basisschool uit Almere. L.O. wordt verdacht van seksueel misbruik van negen leerlingen en het bezit van kinderporno. De Almeerder ontkent alle beschuldigingen.

De ontucht zou hebben plaatsgevonden op basisschool De Peperbus in Almere. Het gaat volgens de officier van justitie om tenminste negen leerlingen, jongens en meisjes uit groep 5 en 6. Het vermeende misbruik, betasten en strelen, zou zijn gebeurd tussen augustus 2002 en april van dit jaar.

De politie arresteerde de docent eind april, waarop het schoolbestuur hem direct schorste. Het bestuur heeft een speciaal team samengesteld om docenten, ouders en leerlingen te begeleiden. Ook zijn de ouders van de leerlingen destijds op de hoogte gebracht van het onderzoek door de zedenrecherche.

ÑIk ben onschuldigî, bleef O. dinsdag volhouden. Volgens de onderwijzer is er een hetze tegen hem gevoerd en zijn het allemaal geruchten. Zijn advocate vroeg om vrijspraak. Overigens heeft de leraar elk psychisch onderzoek geweigerd. Justitie vroeg daarom alleen om een onvoorwaardelijke celstraf van 2,5 jaar.

De Almeerder kon niet verklaren hoe er 1233 bestanden kinderporno op zijn computer terecht waren gekomen. Op zijn pc trof de politie ook normale porno aan. Dat betrof onder meer filmpjes waarin meerderjarige jongedames in schooluniform werden misbruikt en mishandeld.

—–

Wereldwijde online pedofielendatabase

De acht grootste industrielanden willen een online database maken waarin de namen en foto’s van pedofielen worden opgeslagen. Ook foto’s van slachtoffers, op het web of computers gevonden, komen in de database.

Het bestand, alleen toegankelijk voor politie- en opsporingsdiensten uit alle landen, moet de opsporing van pedofielen en kinderhandelaren vergemakkelijken en sneller op te kunnen treden tegen kindermisbruik. De plannen voor een dergelijke wereldwijde database werden in 2003 al geopperd, de landen overlegden dit keer over de technische realisatie van het project.

Het systeem moet zo geavanceerd worden dat de achtergronden op foto’s, met bijvoorbeeld de inrichting van een huiskamer, met elkaar vergeleken worden om te zien of dezelfde plek op meerdere foto’s voorkomt. Ook gezichten worden zo vergeleken.

Naar verwachting gaat het project 2 miljoen dollar kosten en is het voor het eind van het jaar in de lucht.

—–

Pedofiel misbruikte duizenden kinderen

De Amerikaanse politie vermoedt dat een Amerikaanse man, die in Californie vastzit voor kindermisbruik, honderden, mogelijk duizenden kinderen heeft misbruikt. Hij was actief in verschillende Amerikaanse staten, en zou ook in andere landen slachtoffers hebben gemaakt.

De man, de 63-jarige Dean Arthur Schwartzmiller, zit sinds vorige maand vast. De ouders van een 12-jarige jongen dienden een aanklacht tegen hem in.

Administratie
Bij een doorzoeking van zijn huis trof de politie in de slaapkamer kinderporno en veel verontrustender, lijsten met daarop 36.000 namen van kinderen, vooral van jongetjes.

Achter de namen stonden codes, volgens de politie geven die aan hoe de 63-jarige pedofiel zijn slachtoffers heeft misbruikt. Het eerste logboek dateert van begin jaren zeventig.

Als maar een tiende van dit aantal klopt, heeft de man honderden kinderen misbruikt in meerdere staten, zegt de Amerikaanse politie volgens nieuwszender CNN.

Klusjesman
Schwartzmiller, die eind jaren zeventig al werd veroordeeld voor kindermisbruik, werkte vaak bij gezinnen thuis als een soort klusjesman, zodat hij het vertrouwen van de kinderen kon wekken.

In de jaren tachtig woonde hij in BraziliÎ, waar hij waarschijnlijk ook toesloeg. Hij zou ook actief zijn geweest in Mexico.

—–

Vrouw vrijgesproken van misbruik zoon

MIDDELBURG – De 45-jarige Middelburgse L.H., tegen wie een gevangenisstraf van vier jaar cel was geÎist wegens seksueel misbruik van haar zoon, is woensdag door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat er een gebrek aan bewijs is en laat het zwaar meewegen dat geen van de andere zes kinderen iets gemerkt of gehoord heeft.

Het misbruik zou zich hebben afgespeeld in de periode januari 1991 tot en met de uithuisplaatsing van de jongen, in december 1994. Het gezin, moeder en zeven kinderen, woonde destijds in Oosterbeek. Het misbruik zou zijn begonnen toen de jongen zes jaar was.

Volgens de zoon gebeurde het zo’n drie keer per week. Als zijn moeder op de muur bonsde, moest hij seksuele handelingen met haar verrichten en toelaten dat zijn moeder hem seksueel misbruikte. De omstandigheden waaronder de kinderen opgroeiden waren verre van ideaal. Zo was er onder meer sprake van veel geweld, diverse mislukte relaties, kinderen van verschillende vaders, kinderen die onder toezicht werden gesteld en seksueel misbruik door de vaders en de kinderen onderling.

De directe omgeving van H. omschreef haar als ‘iemand die moeite heeft haar seksuele driften in toom te houden’ en als een vrouw ‘met een zieke, seksuele moraal’.

Enkele jaren geleden moest de vrouw zich voor de rechtbank in Arnhem ook al verantwoorden voor seksueel misbruik van een van haar zoons. Ook toen werd zij vrijgesproken.

—–

Wraak voor pedofiel misbruik

Auto en verleden verlinken verdachte van dubbelmoord Heikruis

Na een uren durend verhoor bij heeft David (24) gisteren bekend dat hij zaterdagnacht Christian Malot (61) en zijn vrouw AndrÈe Vanden Bossche (64) in hun woning in Heikruis heeft doodgestoken alvorens hun huis in brand te steken. ,,Christian heeft mij meer dan tien jaar geleden herhaaldelijk misbruikt toen ik bij hem logeerde”, gaf de jongeman als reden voor de dubbelmoord aan.

Bij een onderzoek werd vastgesteld dat het echtpaar met messteken was omgebracht. Een doordringende benzinegeur net onder de verkoolde lichamen van de slachtoffers bevestigde het vermoeden dat de brand was aangestoken om de moord te maskeren.

Ook een getuigenis was voor het onderzoek van doorslaggevend belang. Een buurtbewoner merkte korte tijd vooraleer de brand zou uitslaan een auto op die wegreed en maakte er de onderzoekers attent op. Deze laatsten gingen op zoek naar de eigenaars van dit type auto en hielden daarbij rekening met het gegeven dat de met messteken omgebrachte paar vroeger een opvanggezin was voor door de jeugdrechter geplaatste minderjarigen. Tegen de man waren in die periode enkele klachten binnengelopen voor misbruik van hem toevertrouwde kinderen. Onder die klachten bevond zich die van David, die af en toe bij het koppel Malot-Vanden Bossche als kinderoppas logeerde. Hij heeft het klaarblijkelijk nooit kunnen slikken dat het gerecht in 1998 het bundel wegens verjaring van de feiten zonder gevolg geklasseerd heeft.

Dat het koppel Malot-Vanden Bossche beducht was voor wraak van wat zich binnensmuurs had afgespeeld, bleek al tien jaar geleden. In 1994 stond een jongeman met getrokken mes voor de toenmalige woning van Christian Malot en AndrÈe Vanden Bossche in Sint-Pieters-Leeuw. Hij zwoer luidkeels dat hij wraak wou nemen voor wat hij had ondergaan en spoot met een verfbus de veelbetekenende boodschap ,,Wraak” boven de deurbel van het koppel. Dat besloot uit angst voor represailles naar Heikruis uit te wijken en hoopte dat de op wraak beluste slachtoffers hun spoor bijster zouden raken. Daar zijn ze niet in geslaagd.

door Yves BARBIEUX16/12/2004

,,Ik wilde het beste voor die jongens''

Jeugdauteur en VRT-medewerker Gie Laenen ontkent pedofiele feiten
,,Ik wilde het beste voor die jongens”

,,Als er ook maar een tiende waar zou zijn van wat hier beweerd wordt, dan zou ik door de grond zakken van schaamte.” Jeugdschrijver en regisseur Gie Laenen (60) heeft vrijdag al zijn overtuigingskracht in de strijd gegooid om de rechtbank ervan te overtuigen dat hij alleen maar goeie bedoelingen had met de tientallen jongeren die hij thuis tijdens zogenaamde literaire sessies naakt knuffelde en masseerde.

Gie Laenen is als succesvolle schrijver en VRT-regisseur een jeugdheld geweest voor duizenden jongeren, maar voor 25 tieners van 12 tot 15 jaar is hij al jaren een nachtmerrie. In de nasleep van Dutroux stapten ze naar de rechtbank met het verhaal van een vieze ouwe man die hen in de jongensliefde wilde inwijden en hen tot goeie minnaars wilde opleiden. Laenen werd onmiddellijk aangehouden, zat een paar maanden in voorhechtenis en vocht vrijdag voor de Mechelse rechtbank tegen de zware straf – zeven jaar cel – die de aanklager gevorderd heeft.

Laenen geeft zijn pedofiele geaardheid toe, maar hij beweert dat hij die drang onder controle heeft en nooit seksuele handelingen stelde met de vele jongeren die bij hem thuis aan litteraire en theaterprojecten deelnamen. Zijn beste advocaat was vrijdag zijn echtgenote, die samen met Laenen terechtstaat omdat ze op de hoogte was van de feiten en hem zomaar liet begaan.
Vrouw als beste advocaat

De vrouw weet dat Laenen een pedofiel is, want het is niet de eerste keer dat hij voor de rechtbank staat. In 1972 werd hij al eens veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij zich als leraar Nederlands in het Klein Seminarie in Hoogstraten aan minstens 14 jongens vergrepen had. Dat strafblad belette hem niet om later voor de jeugdafdeling van het Mechels Miniatuur Theater te werken en producer te worden bij de VRT, onder meer voor het radioprogramma Het Koekoeksnest .

,,Iedereen heeft me na die veroordeling de raad gegeven hem te verlaten, maar dat kon ik niet. Ik vind kindermisbruik afschuwelijk, maar Gie is geen kinderverkrachter. Het is een warme man, die er alles voor over had om die jongeren te helpen in hun ontplooiing. Het was niet vanzelfsprekend, maar we hebben een manier gezocht en gevonden om die krachten positief aan te wenden zonder anderen schade toe te brengen.”

,,Daarom sta ik nog altijd 100 procent achter Gie. Hij wist waar we de grens getrokken hadden en hij heeft die nooit overschreden. Als hij na zijn veroordeling ook maar ÈÈn keer een stap te ver gezet zou hebben, dan zou ik hier vandaag niet naast hem staan. Dan was het uit tussen ons. Dat wist hij maar al te goed. Ik herken Gie niet in het beeld dat hier is opgehangen is. Ik ben niet beschaamd en ik laat hem niet in de steek, niet in goede en niet in kwade dagen”, zei zijn echtgenote door haar tranen heen.

Volgens de slachtoffers heeft Laenens’ echtgenote echter niet alles gezien en bleef ze blind voor de creatieve druk die hij op hen uitoefende. ,,We zaten in een situatie waarin je ons alles mocht vragen omdat we deel wilden zijn van zijn project. Ik voelde dat er iets niet klopte, maar ik wilde niet uit de toon vallen. Gie was zeer lijfelijk. We gingen met hem onder de douche, we sliepen samen en knuffelden en masseerden elkaar. Ik voelde mij onbehaaglijk en ongelukkig, maar ik wilde er nu eenmaal bijhoren”, vertelde een van de slachtoffers.

Gie Laenen voert zich door die beschuldigingen in de rug gestoken: ,,Die jongens waren mijn vrienden. Ik heb hen nooit tot iets verplicht. Alles gebeurde vrijwillig en in een creatieve, liefdevolle en respectvolle sfeer. Ik zei hen zelfs dat ze thuis alles mochten vertellen. Ik ken de die jongens door en door. Wat is er dan verkeerd aan om samen een douche te nemen, als je een namiddag hard gewerkt hebt? Ik deed dat ook, met mijn gezin. Er heerste altijd al een vrije en open sfeer bij ons”, zei Laenen.

Heel wat jongeren bevestigen dat, maar anderen worden nog altijd misselijk als ze aan die repetities terugdenken. Want het zou het niet bij knuffels en massages gebleven zijn, maar Laenen zou hen ook verleid hebben tot masturbatie en seksuele contacten. ,,Hij beloofde ons een rol in een film, een toneelstuk of een radioprogramma als we hem ter wille waren”, zegt een slachtoffer. Laenen ontkent dat furieus. ,,Ik voelde affectie voor die jongeren, maar ik heb nooit de grens met seks of erotiek overschreden”

De advocaat van Laenen vroeg een vrijspraak over de hele lijn. ,,Niemand van die jongeren heeft dat toen als misbruik ervaren en ze zijn allemaal over de vloer blijven komen. Velen zijn nog altijd goeie vrienden. Gie Laenen is geen seksuele pervert die alleen maar gericht is op de bevrediging van zijn behoeften. Was hij dat wel geweest, dan zouden die jongens nooit gezwegen hebben, want het waren geen doetjes. Het waren talentvolle, sterke karakters die zich niet lieten manipuleren”, zei advocaat Ludo Cools.

De slachtoffers en hun familie waren niet onder de indruk van Laenens’ verdediging. ,,Hij heeft nog altijd niet door welke nachtmerrie mijn zoon nog altijd doormaakt. Toen hij in een crisissituatie terechtkwam, dachten we dat het met onze echtelijke problemen te maken had. Ik heb mezelf jarenlang de schuld gegeven van wat hij doormaakte, maar de echte schuldige is Gie Laenen”, zei een moeder.

,,Pas toen anderen met hun verhaal naar buiten kwamen, is ook mijn zoon beginnen praten. Moeizaam, met stukjes en beetjes. Het heeft hem ontzettend veel tijd en moeite gekost om een verklaring af te leggen. Mijn maag keert om als ik Gie Laenen nu hoor vertellen dat hij de beste bedoelingen had met mijn zoon. Al die jaren heeft hij heeft alleen maar enkel aan zichzelf gedacht. Hij heeft mijn zoon misbruikt voor de bevrediging van zijn eigen smerige behoeften.”

Evenwichtsoefening

De rechtbank heeft zichzelf nu de tijd gegeven tot 25 februari om een oordeel te vellen over Gie Laenen: het wordt een evenwichtsoefening tussen wat de slachtoffers ervoeren, wat de dader bedoelde en wat de maatschappij toelaatbaar acht. ,,Het is nochtans simpel: wat telt is niet wat de slachtoffers of Gie Laenen denken, maar wat de maatschappij denkt. Het is niet omdat sommigen die handelingen niet als misbruik ervoeren, dat er geen misbruik geweest is”, zei een advocaat van de slachtoffers.

door Willy DE BUCK29/01/2005

Jeugdauteur staat weer terecht voor aanranding minderjarigen

Gie Laenen riskeert zeven jaar cel
Jeugdauteur staat weer terecht voor aanranding minderjarigen

nb2901laenen.jpg

MECHELEN – Jeugdauteur en radiomaker Gie Laenen (60) uit Mechelen, die in de jaren zeventig in Turnhout al drie jaar cel kreeg voor aanranding van minderjarige jongens, stond vrijdag voor gelijkaardige feiten voor de correctionele rechtbank in Mechelen. Hij wordt beticht van misbruik van vijfentwintig tieners in de jaren 1978 tot 2002, en van het bezit van kinderporno. Hij riskeert zeven jaar cel. Zijn echtgenote is mee gedagvaard omdat ze de feiten oogluikend zou hebben toegelaten.

De slachtoffers zijn jongens die deelnamen aan jeugdtheater en andere creatieve activiteiten waar de auteur destijds bij betrokken was. In die jaren was hij een gevierd jeugdschrijver en radioproducer bij de VRT en werkte hij ook mee aan een soort jeugdatelier van het toenmalig Mechels Miniatuurtheater.

Hij nodigde geregeld jongeren bij hem thuis uit voor oefensessies en repetities en beloofde hen rollen in een van zijn creaties. Om een ontspannen sfeer te creÎren ging Laenen volgens het parket soms met de jongeren op bed liggen en werd er geknuffeld en gestreeld. Af en toe mondde dat ook uit in seksuele bevrediging.

Een van de intussen volwassen jongeren legde daarover op de rechtbank een schrijnende getuigenis af. Hij werd van antwoord gediend door een haast woedende Laenen, die uitriep dat hij niet de baarlijke duivel is waarvoor men hem wil verslijten. Voor die uithaal werd Laenen tot de orde geroepen. Het voorval illustreert wat het psychiatrisch verslag zegt over de betichte: hij gaat gemakkelijk over de feiten heen en is er nog steeds niet van overtuigd dat hij met die jongens onaanvaardbare dingen heeft gedaan.

Laenen werd eind 2002 gearresteerd en zat een aantal weken in voorarrest.

Leraar Nederlands

Om de ernst van de huidige betichtingen te onderstrepen verwees het Mechelse parket nog eens naar de gelijkaardige feiten van dertig jaar geleden. Als leraar Nederlands in het Klein Seminarie van Hoogstraten heeft Laenen toen veertien jongens misbruikt. Daarvoor kreeg hij drie jaar cel, waarvan twee met uitstel.

De verdediging van Laenen komt op 28 januari aan de beurt. Zij stelt dat zeventien van de vijfentwintig betichtingen intussen verjaard zijn.

Jules CANNAERTS 15/01/2005