150 arrestaties bij grote actie tegen kinderporno

Sydney!
Sydney – Bij de grootste actie tegen kinderporno in de Australische geschiedenis zijn 150 mensen aangehouden, zo maakte de politie donderdag bekend. Bij de operatie zijn meer dan twee miljoen afbeeldingen in beslag genomen, waaronder foto’s van peuters . Onder de verdachten zijn leraren en een eigenaar van een kinderdagverblijf.
(AP)

Meldingen bij Hulp en Recht

Bij het kerkelijk meldpunt ‘Hulp en Recht’ in Utrecht zijn de afgelopen zes jaar 196 meldingen en klachten binnen van verkrachting, pedoseks en ander wat ‘Hulp en Recht’ noemt ,,grensoverschrijdend gedrag”. Veertig klachten zijn gegrond verklaard.

De rooms-katholieke kerk heeft deze (en andere niet bij ‘Hulp en Recht’ gemelde) gevallen van seksueel misbruik stelselmatig binnenskamers gehouden. De zeven bisdommen én ‘Hulp en Recht’ weigeren aangifte te doen van seksueel misbruik, hoewel er in Nederland een aangifteplicht is voor verkrachting.

uit NRC 2004

Onvrede bij justitie over regels pedofielen

Onvrede bij justitie over regels pedofielen

ROTTERDAM – Bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam bestaat onvrede over de regels rond de privacy van kindermisbruikers. Het parket zou in preventieve zin meer willen doen dan de wet nu toestaat. Officier van justitie Bart den Hartigh denkt aan een maatregel die voorkomt dat kindermisbruikers nog werk kunnen krijgen met kinderen.

De politieke leiders in de Rotterdamse gemeenteraad, van Leefbaar Rotterdam tot en met de PvdA, steunen zo’n initiatief.

Aanleiding is de verkrachting en poging tot doodslag op een 11-jarige jongen uit Heenvliet. De jongen werd 1 september gevonden in een zandafgraving in de buurt van Hellevoetsluis. Hij was zo zwaar toegetakeld dat hij pas eind november kon worden verhoord. Hij revalideert nog steeds in een tehuis.

Afgelopen week bekende een 42-jarige man uit Hellevoetsluis deze zaak en drie andere aanrandingen. De politie verdenkt hem van nog vier misdrijven.

De man zou volgens geruchten na een veroordeling wegens misbruik, eind jaren tachtig, via een Melkert-baan op een kinderboerderij zijn terechtgekomen. Daar zou het opnieuw zijn misgegaan. Ook zou de politie de afgelopen jaren meldingen van seksueel wangedrag en aangiftes tegen de man hebben genegeerd.

Volgens het OM is het beeld van laks politieoptreden onjuist. ‘Er liggen voorzover nu bekend geen aangiftes tegen de man’, zegt Den Hartigh. Hij vindt niet dat de politie binnen de regels assertiever had kunnen optreden. ‘Die staan nu eenmaal niet toe dat strafrechtelijke gegevens openbaar worden gemaakt. En overigens: het is de vraag of openbaarmaking hier verschil had gemaakt.’

Den Hartigh zegt dat bij het OM begrip bestaat voor de irritaties over die geheimhoudingsplicht. Zo wordt gespeeld met de gedachte om uitzonderingen toe te staan, als daders een baan krijgen waar met kinderen wordt gewerkt. ‘De leiding van een kinderboerderij zou wellicht over dergelijke informatie moeten kunnen beschikken. Of een schoolleiding bij het aanstellen van een docent lichamelijke opvoeding.’

‘Dat zouden wij omarmen’, zegt LR-voorman Ronald Snnsen. ‘Prima’, aldus Bert Cremers van de PvdA. ‘Je hoeft geen dossier op straat te gooien. Een aantekening dat iemand is uitgesloten van werk met kinderen, volstaat.’

Raadslid Michiel Smit van NieuwRechts heeft vragen gesteld aan burgemeester Opstelten.

—–

In VS bijna 4500 priesters beschuldigd van misbruik

NEW YORK – Kinderen hebben bijna 4500 priesters in de Verenigde Staten beschuldigd van seksueel misbruik. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat in opdracht van de Amerikaanse bisschoppenconferentie is verricht naar misbruik tussen 1950 en 2002. Het rapport komt eind van de maand uit; CNN heeft beslag gelegd op een ontwerp.

Het rapport is gebaseerd op globaal onderzoek in de archieven van rooms-katholieke kerken door heel de VS. Het is uitgevoerd door een universitair juridisch instituut in New York. De bisschoppen hadden om het onderzoek gevraagd om beter inzicht te krijgen in de omvang van het schandaal dat de Amerikaanse kerk al een paar jaar teistert. Het aantal van 4500 priesters is ongeveer 4 procent van het totaal dat in de afgelopen vijftig jaar de kerk in de VS diende.

Het onderzoek noemt verschillende oorzaken voor het feit dat het probleem zo lang kon doorzieken: onvermogen om de ernst ervan te doorzien, een drang om schandaalwerking te voorkomen, ongekwalificeerde hulpverlening, afgedwongen bereidheid om te vergeven en onvoldoende verantwoording van priesters aan de leiding van de kerk.

Meer dan elfduizend beschuldigingen tegen priesters zijn geÔnventariseerd. In de meeste gevallen gaat het om misbruik jegens ÈÈn kind. 133 Priesters, 3 procent van het totaal aantal beschuldigden, zouden tien of meer kinderen hebben misbruikt.

Volgens de directeur van een slachtofferorganisatie zijn de cijfers aan de conservatieve kant.

—–

Priesterseks

Ireen van Engelen, Amsterdam
PvdA-Kamerlid Frans Timmermans is als 13-jarige jongen seksueel misbruikt door een Amerikaanse priester (Z, 17 augustus). Het is fantastisch dat hij met zijn verhaal naar buiten gekomen is. Voor de politiek is de tijd namelijk meer dan rijp om over het onderwerp `seks met kinderen’ in debat te gaan met de samenleving. Veel mannen zijn als kind in aanraking geweest met volwassenen die seksuele handelingen met hen wilden. Hoe zij dat ervaren hebben is heel verschillend. Timmermans is erdoor in verwarring geraakt, heeft er uit schaamte nooit over gesproken en heeft altijd met een benauwd gevoel aan het voorval teruggedacht. Maar er zijn ook mannen die het als een verrijking hebben ervaren dat zij als kind seksueel contact hebben gehad met een volwassene. Zo’n man is wijlen Pim Fortuyn, die als vijfjarig jongetje seks had met een soldaat, en wellicht door de positieve ervaring die hij daarmee opgedaan dacht te hebben, de mening was toegedaan dat ,,pedoseks moet kunnen als het kind ermee instemt” (Elsevier, 1999). Dat hij hierover niet is ondervraagd, is eeuwig zonde en te beschouwen als een laffe nalatigheid van journalisten.
Ook nu worden kinderen – meisjes Èn jongetjes – seksueel misbruikt. Een aantal van hen zal later ook gaan misbruiken, deels omdat zij seks tussen volwassenen en kinderen als normaal zijn gaan beschouwen, deels omdat zij hunkeren naar de (fysieke) aandacht en liefde die zij in hun jeugd hebben moeten ontberen. Alleen door hier openlijk over te debatteren kan de samenleving er achter komen wat er aan de hand is met mannen die hun seksuele bevrediging zoeken bij kinderen. Het initiatief van Frans Timmermans kan een cruciale wending in het denken over seks met kinderen teweegbrengen.†

Copyright: NRC Handelsblad

—–

In 2002 meer meldingen seksueel misbruik in kerk

ROTTERDAM, 30 MEI. Het aantal meldingen van seksueel misbruik door geestelijken in de roomskatholieke kerk van Nederland is dit jaar fors gestegen. In de eerste vier maanden van 2002 kwamen er 24 meldingen binnen, vijftien méér dan in het hele vorige jaar.

Dat staat in een overzicht dat ‘Hulp en Recht’, een meldpunt voor seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk, gisteren heeft bekendgemaakt.

Op verzoek van de zeven Nederlandse bisschoppen publiceerde ‘Hulp en Recht’, dat in 1996 door de bisschoppen is ingesteld, gisteren ook een verklaring waarin staat dat de rooms-katholieke kerk ,,een volstrekt heldere procedure” heeft voor de aanpak van seksueel misbruik. In de verklaring ontkent ‘Hulp en Recht’ dat de kerk ,,gevallen van misbruik wegmoffelt, vervolging van daders afkoopt en aangiften bij justitie achterwege laat”.

Volgens de verklaring heeft ‘Hulp en Recht’ één keer aangifte gedaan bij justitie. Tot nu toe zei ‘Hulp en Recht’ dat ,,nooit” te hebben gedaan en dat ook niet als haar taak te beschouwen. De woordvoerder van het aartsbisdom Utrecht zegt ,,geen enkele mededeling” te kunnen doen over de vraag waar en wanneer de zaak bij justitie zou zijn gemeld.

In de verklaring staat ook dat het meldpunt sinds 1996 geen 40, maar 24 klachten gegrond verklaarde. Eerder liet de instelling weten dat 5 procent van de 43 klachten ,,ongegrond” was.

‘Hulp en Recht’ schrijft verder dat de rooms-katholieke kerk één keer een bedrag heeft betaald aan een minderjarig kind, dat door een priester was misbruikt. ,,Het bedrag is betaald als genoegdoening voor letselschade van het kind. Dit bedrag is op verzoek van het betreffende bisdom via een civielrechtelijke procedure formeel vastgesteld door de kantonrechter (…) Hier was dus geen sprake van het ‘afkopen’ van vervolging.”

Onderzoek van deze krant leerde echter dat de kerk het slachtoffer in 1998 een bedrag 56.800 euro heeft betaald om een civiele procedure te voorkomen.

Bron NRC