Engeland: 'Mogelijk ruim 11 miljoen kinderen misbruikt'

‘LONDEN –

Meer dan 11 miljoen Britse kinderen zijn mogelijk slachtoffer geweest van misbruik. Dat heeft een van de leden van de speciale onderzoekscommissie gezegd, waarbij hij sprak van een nationale epidemie. Graham Wilmer zegt zich te baseren op overheidscijfers.

Graham Wilmer England

Foto:  Graham Wilmer

„Er zijn potentieel ongeveer 11,7 miljoen slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld en vele van hen zullen in groten getale naar voren komen”, zei Wilmer maandag tegen Sky News in een oproep voor meer steun aan de slachtoffers.

„We hebben te maken met een enorm, enorm probleem. Als we niet de juiste hulp geven aan de mensen die zich melden, kunnen er belangrijke gezondheidsproblemen ontstaan, zowel geestelijk als fysiek, die de maatschappij geld kosten. We beschouwen kindermisbruik nu als een nationale epidemie.”

Eén op de zes jongens en één op de vier meisjes onder de zestien zou slachtoffer zijn, verklaart Wilmer, die zelf ook is misbruikt en hulpverlener voor misbruikslachtoffers is.

De laatste tijd is van een aantal bekende Britten uitgekomen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De bekendste zaak is die van BBC-presentator Jimmy Savile, die in vijftig jaar tijd meer dan tweehonderd kinderen zou hebben misbruikt in televisiestudio’s, ziekenhuizen en scholen. De dader in misbruikzaken is meestal iemand uit de directe omgeving van het kind.

 

Bron: Telegraaf

"De Vriendenrepubliek": Chaos in Britse onderzoekscommissie seksueel misbruik

2579549

Voor de tweede keer binnen vier maanden zit de Britse commissie die onderzoek moet doen naar seksueel misbruik door hoogwaardigheidsbekleders en publieke figuren zonder leidinggevende. Terwijl het werk nog niet eens goed en wel van start is gegaan, stapte gisteren Fiona Woolf af.

Het hoofd van de onderzoekscommissie zwichtte voor de druk van slachtofferorganisaties, die vonden dat ze op een te goede voet stond met een verdachte politicus. De juriste besloot naar eigen zeggen ‘het veld te ruimen’ omdat ze het vertrouwen van de slachtoffers miste. Fiona Woolf is Lord Mayor van Londen, een soort burgemeester van de City.

De commissie kreeg in juli de opdracht na te gaan hoe overheidsinstellingen sinds de jaren zeventig zijn omgegaan met beschuldigingen van seksueel misbruik. De commissie moest de prangende vraag beantwoorden of wandaden van politici en andere invloedrijke personen zijn verdoezeld en of hun de hand boven het hoofd is gehouden.

Nauwe banden
Belangenorganisaties van slachtoffers verwijten Woolf dat ze te nauwe banden onderhield met Leon Brittan, die in de jaren tachtig minister van Binnenlandse Zaken was. Hij moet waarschijnlijk voor de commissie verschijnen om uit te leggen hoe hij indertijd omging met beschuldigingen van seksueel misbruik.

Advocate Alison Millar, die een aantal slachtoffers terzijde staat, toonde zich gisteren ingenomen met het vertrek van Woolf. ‘Nu gaat er een fatsoenlijk onderzoek van start, waarbij naar de overlevenden wordt geluisterd’, zei de raadsvrouw.

 

Bron: http://www.bbc.com/news/uk-29856114

Noot:

Dit is inmiddels de 2e voorzitter binnen deze onderzoekscommissie die het veld heeft moeten ruimen omdat in dit geval haar integriteit in twijfel werd getrokken. Ik denk dat men in algemene zin kan stellen dat daar waar belangenorganisaties niet in de besluitvorming rondom de samenstelling van een commissie  werden betrokken of de commissie geen draagvlak heeft binnen deze belangenorganisaties de kans op een vertrouwensbreuk heel groot is. Uiteindelijk gaat het om het herstel van vertrouwen.

Niet alleen in Engeland is het niet goed gegaan, ook in de ons omringende landen, België, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Italië heeft men voor deze werkwijze gekozen. Positieve uitzondering is Australië daar zijn overlevers van seksueel misbruik uitgebreid geconsulteerd voordat er überhaupt een commissie werd ingesteld of een onderzoeksopdracht geformuleerd.

Hier in Nederland hadden we de commissies Deetman en Samson en ook hier hadden we te maken met eenzijdig opgelegde regelingen en commissies die niet over voldoende draagvlak beschikten onder de belangenorganisaties. (Bandell, Lindenbergh, Contactgroep etc.). Zie het resultaat we zijn 4,5 jaar onderweg en het dossier kan nog steeds niet gesloten worden.

Onderzoek:

Het zou interessant en nuttig zijn om hier eens de “Vriendenrepubliek” in kaart te brengen. Hoe lopen de lijntjes van de Commissies( lees leden)  richting de aangeklaagde partijen in dit geval de Rk kerk en de overheid.

Wordt vervolgd !!

Hoe een slachtoffer van seksueel misbruik baas werd over zijn eigen levensverhaal

De Rotterdamse priester Remy Jacobs (1969) is in zijn jeugd vijf jaar misbruikt in de katholieke kerk. Samen met Marjolijn van Heemstra maakte hij er de theatervoorstelling Als ik de liefde niet heb over. Volgens hem een louterende ervaring: het tonen van je wonden kan helend werken.
Beluister hier het interview

 

Bron:decorrespondent.nl

Meldpunt misbruik Rooms-katholieke Kerk langer open

Bron : Trouw

De Rooms-Katholieke Kerk moet het meldpunt voor klachten over seksueel misbruik in de kerk minstens tot 1 mei volgend jaar open houden. De bisschoppen sloten het meldpunt per 1 juli, maar dat was volgens de rechter in Utrecht te snel. Ook in het buitenland is een termijn van 3,5 jaar voor vergelijkbare klachtenregelingen normaal, aldus de rechtbank vandaag.

De bisschoppenconferentie wilde per 1 juli geen klachten meer aannemen tegen inmiddels overleden personen of over al verjaarde zaken. Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik ( www.vpkk.nl ) stapte naar de rechter, omdat misbruikte mensen volgens hen meer tijd nodig hebben. Klachten over niet-verjaarde zaken of tegen nog niet overleden personen worden overigens nog gewoon in behandeling genomen.

De voorzieningenrechter is het met het Vrouwenplatform eens dat slachtoffers ‘een drempel moet overwinnen om een klacht in te dienen’. Dat hadden de bisschoppen moeten beseffen, vindt de rechter, zeker omdat het seksueel misbruik in de kerk lang is ontkend en toegedekt, waardoor het vertrouwen in de kerk ernstig is geschaad. De bisschoppenconferentie heeft de belangen van de betrokkenen onvoldoende betrokken bij het stellen van een einddatum.

Morele verantwoordelijkheid
De bisschoppen beraden zich op de uitspraak van de rechter, laat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland weten. De Tweede Kamer en minister Opstelten (Justitie) stemden in met de sluitingsdatum. Daarover was ook overleg met slachtofferorganisatie KLOKK.

Het Meldpunt Misbruik RKK bestond op 1 juli 2 jaar en 8 maanden. Volgens de kerk kwamen er de laatste tijd steeds minder klachten binnen over heel oude zaken. De kerk blijft morele verantwoordelijkheid nemen voor wat de slachtoffers van seksueel misbruik – en overigens ook van ander geweld – is aangedaan. Het seksueel misbruik vervult de bisschoppen met afschuw en verdriet, aldus hun raadsman.

Inmiddels is besloten dat de bisschoppen niet in beroep gaan  tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter vorige week. Lees hier het bericht in de Telegraaf

Seksueel misbruik kost miljarden

Het schilderij Klein Meisje uit het boek ”Nooit meer kwijt” van Esther Veerman, die schokkende ervaringen van misbruik omzette in schilderijen en gedichten.

Beschrijving
Het schilderij Klein Meisje uit het boek ”Nooit meer kwijt” van Esther Veerman, die schokkende ervaringen van misbruik omzette in schilderijen en gedichten.

DEN HAAG – De samenleving betaalt een hoge prijs voor ernstig seksueel misbruik. Jaarlijks kost dat de maatschappij tussen de twee en drie miljard euro.  instelling Altrecht, en Martijne Rensen, directeur van het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (LCVT).

De kosten lopen zo hoog op, omdat slachtoffers vaak langdurig niet kunnen werken en veel hulp nodig hebben. Zij doen drie keer zo vaak een beroep op de zorg als niet-slachtoffers. Ernstig seksueel misbruik komt op brede schaal voor. In Nederland worden jaarlijks tussen de 140.000 en 160.000 kinderen mishandeld. Een deel van hen wordt seksueel misbruikt. Dertig tot veertig procent van deze slachtoffers wordt misbruikt door familieleden, de helft door iemand die ze goed kennen en vertrouwen. Slechts tien procent van de slachtoffers kende de dader niet.
Slachtoffers van misbruik lopen later vaak niet met hun verleden te koop maar houden er wel lichamelijke en geestelijke klachten aan over. De gevolgen van ernstig misbruik kunnen verwoestend zijn voor hun verdere leven.

Slachtoffers zijn vaak zwaar getraumatiseerd, hebben meer depressies en zelfmoordneigingen dan anderen, ontwikkelen soms een persoonlijkheidsstoornis, of raken verslaafd aan de drugs of alcohol.

http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/seksueel-misbruik-kost-miljarden-1.555575#contentan

 

Wolters stapt op bij misbruikmeldpunt RK-Kerk

De Telegraaf – 1 februari 2012
Origineel bericht

UTRECHT – Wim Wolters legt per 1 maart zijn functie neer als voorzitter van het Platform Hulpverlening van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Hij verklaart dat hij zijn professionele verantwoordelijkheden niet kan waarmaken. Het bestuur van het platform betreurt het vertrek van de hoogleraar en psychotherapeut, liet het woensdag in een verklaring weten.

“De intensiteit en de eenzijdigheid van het maatschappelijk debat en de grote onrust die dat oproept, blokkeert de mogelijkheid van zorgvuldige hulpverlening”, schrijft Wolters.

Vorig jaar maakten 600 misbruikslachtoffers in de Rooms-Katholieke Kerk bekend niet te willen samen werken met Wolters en het niet-kerkelijke meldpunt dat hij leidt. De Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) (noot van de webmaster: en Stichting Mannenhulpverlening) verweet hem dat hij nauwelijks ruimte gaf aan de rol van lotgenotengroepen.

NCRV programma "De Confrontatie" zoekt verhalen

Beste lezer,

Voor het tweede seizoen van het Nederland-3 programma “De Confrontatie” (NCRV), zijn wij opzoek naar nieuwe cases. In het tv-programma vertellen slachtoffers van verschillende delicten of daden hun persoonlijke verhaal. In een interview vertelt het slachtoffer wat hem/haar is overkomen en wat de gevolgen van de daden zijn geweest.

Weinig mensen beseffen vaak wat de nasleur is en wat het allemaal met zich teweeg kan brengen. De kijker volgt de weg naar de ontmoeting door de ogen van het slachtoffer. Voor “De Confrontatie” moet een slachtoffer (begeleidt door ons) de dader/betrokkene weer gaan zien. Het kan zijn dat een slachtoffer veel vragen heeft, maar het kan ook zijn dat hij/zij alleen maar wat wil zeggen. Hoe zo’n ontmoeting eruit komt te zien bepaalt het slachtoffer zelf. Wij maken het programma in goed overleg samen met het slachtoffer.

Ben of ken jij iemand die seksueel misbruikt is en zou jij de confrontatie aan willen gaan? Mail dan, geheel vrijblijvend, naar frence@noordkaap.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Meer informatie over ons programma is te vinden op www.deconfrontatie.ncrv.nl

Frence Broere
Programmamaker De Confrontatie
Tel.  038 – 429 0309
frence@noordkaap.nl

Oproep slachtoffers: draag paars tijdens nachtmis

Hilversum (Van redactie RKK) 22 december 2011

De Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) heeft de priesters van de Katholieke Kerk opgeroepen om in de kerstnachtmis paars te dragen. Dit heeft de belangenvereniging vandaag bekend gemaakt.

Bewieroken
De liturgische kleur voor de mis in de kerstnacht is eigenlijk wit, maar KLOKK zegt dat “na alles wat bekend geworden is, vreugde misplaatst en enige ingetogenheid geboden is”. De liturgische kleur paars wordt gedragen in de veertigdagentijd en tijdens de advent, als teken van boetedoening. KLOKK vraagt de priesters ook af te zien van “het elkaar bewieroken”. KLOKK roept ook de kerkgangers op in het paars gekleed naar de nachtmis te komen.

Niet aftreden
Bij monde van voorzitter Guido Klabbers is er nog veel werk aan de winkel Na de publicatie van het rapport-Deetman hebben zich tientallen nieuwe slachtoffers gemeld. KLOKK dring niet aan op het aftreden van de bisschoppen, want dat “levert de slachtoffers niets op”. “Voor herstel, genoegdoening en compensatie zal hard gewerkt moeten worden”, aldus Klabbers.

Reactie bisschoppen
Gevraagd naar een reactie op het verzoek van KLOKK meldt de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie: “We hebben kennis genomen van deze oproep en gaan er verder niet op reageren”.

Van de webmaster:
Wat zou dat jammer zijn als de bisschoppenconferentie wéér een gelegenheid voorbij laat gaan een gebaar te maken! Dit is de tijd om te laten zien dat de spijt en het medeleven gemeend zijn…
Hopelijk hebben de kerkgangers wel de behoefte hun solidariteit met de duizenden slachtoffers te laten zien en dragen zij iets paars.
Ton Leerschool

Seksueel misbruik binnen rk kerk algemeen bekend

RTL Nieuws – 28 november 2011
De Rooms-katholieke kerk wist al midden jaren ’50 af van grootschalig kindermisbruik in de eigen internaten. De algemeen overste van de fraters van Tilburg stuurde een nieuwsbrief rond, waarin hij zijn collega’s waarschuwde met hun handen van kinderen af te blijven.

De kerk heeft altijd volgehouden niet op de hoogte te zijn geweest van de grote omvang van het misbruik. De brief is in bezit van RTL Nieuws. Lees hier de originele circulaire Fraters wisten het en lees hoe de cultuur in de kloosterorden in die tijd was…

Misbruik expliciet benoemd

Wat opvalt in de brief uit 1954 is dat het seksueel misbruik wordt benoemd in termen die voor die periode vrij expliciet zijn. Zo schrijft de overste Canisius: “De laatste jaren komt ontucht met kinderen frequenter voor dan vroeger”. En “Droevig is het te moeten constateren dat ook in de rangen van de katholieke leken, ja zelfs in die van de kloosterlingen, dergelijke mislukkingen voor komen”. Verderop valt te lezen: “Mannen wees toch voorzichtig in de omgang met kinderen en maak jezelf niet voor een heel leven ongelukkig. Houd je handen thuis.”

Alleen voor intern gebruik

In de aanhef van het document staat dat de brief moest worden voorgelezen door de leidinggevende van de internaten. Dat moest gebeuren in de kapel waar de fraters bijeenkwamen voor gebed. Na het voorlezen moest het document achter slot en grendel worden op geborgen bij de overste “…en dus niet ter lezing gelegd worden”.

Niet de eerste waarschuwing

In een reactie zegt de huidig algemeen overste van de Fraters van Tilburg Broer Huitema het document te kennen. Hij zegt ook dat er in de archieven nog minstens vijf van soortgelijke documenten zijn aangetroffen. Het oudste document zou uit 1900 stemmen. Huitema zegt dat de waarschuwing van de algemeen overste Canisius destijds uiteindelijk “niet voldoende is gebleken”.
‘Brief kan helpen bij bewijzen misbruik’

Nicole Bastiaans die misbruikslachtoffers bijstaat namens SAP-letselschade-advocaten is blij dat dit document is opgedoken. “Het kan helpen bij het bewijzen dat het misbruik heeft plaatsgevonden. Het is in ieder geval een steunbewijs.”

International Clergy Sexual Abuse News Monitor

Sinds 1 november staat de International Clergy Sexual Abuse News Monitor online. Samengesteld door Vlaams vrij journalist en schrijver Roel Verschueren.

De website is een verzamelplaats voor nogal wat bronnen die verwijzen naar nieuws over seksueel misbruik binnen de kerk. Zeer overzichtelijk en per land gesorteerd, verschijnen op een eenvoudige klik van de muis de jongste newsfeeds via een geïntegreerd RSS systeem. Bedoeling, aldus Verschueren, is om het leven makkelijker te maken van iedereen die op de hoogte wilt blijven over de evolutie van deze problematiek. We zitten allemaal dag en nacht voor ons computerscherm, en doen eigenlijk ook allemaal hetzelfde. Raymond Lelkens, Rik Devillé, Linda Opdebeeck, Bert Smeets, Lieve Halsberghe, Ton Leerschool, Joep Dohmen, Kathy Shaw, Peter John Schouten, Barbara Blaine, Tom Doyle, en alle andere niet vernoemde nachtraven die het web afschuimen naar de laatste informatie over seksueel misbruik binnen de kerk.

Duidelijk een nood aan het initiatief

“En dit is nog maar een begin. Ik onderhandel met nog minstens veertien andere internationale media en organisaties, die nu eerst hun eigen RSS opbouwen voor dit specifiek onderwerp en het dan ter beschikking zullen stellen. Het project groeit met de dag.”
Dat er nood was aan dit verzamelpunt blijkt uit het aantal bezoekers tijdens de eerste dagen van de lancering. “Meer dan vierduizend binnen de eerste 48 uur, dat legde kort mijn kleine server plat, maar dat probleem is ondertussen ook opgelost.”
Der Spiegel, The New York Times, NOS, Abusetracker, Bischopsaccountability, maar ook slachtofferorganisaties zoals het Nederlandse KLOKK en Mea Culpa, Stichting Mannenhulpverlening, Survivals Voice, SNAP, het Duitse NetzwerkB en het Oostenrijkse Betroffen.at komen aan bod. Maar ook Voice from the Desert en het befaamde advocatenkantoor van Jeff Anderson uit de US betuigen hun steun aan het initiatief.
“Daar waar de literatuurlijst die ik samenstel op mijn website dagelijks wordt aangevuld met pure feiten, zonder pretentie om volledig te zijn maar wel relevant, krijgen we op de sexual abuse news monitor ook meningen en standpunten rondom de feiten. Minstens even belangrijk, vooral als het over dit onderwerp gaat heeft duiding door derden een uitzonderlijke meerwaarde. En naar de bron die de feiten of de opinie levert wordt een rechtstreekse hyperlink gelegd, zodat de geïnteresseerde lezer rechtstreeks naar de website wordt gebracht waarop de voor hem relevante informatie beschikbaar is.

Anderen het werk verlichten

“Als dit het werk van al die naarstige strijders tegen seksueel misbruik binnen de kerk wat kan verlichten, is dat mooi meegenomen,” zegt Verschueren. Het gaat over hoopvol nieuws, als ergens in de wereld vooruitgang wordt geboekt ter bescherming van kinderen, het gaat ook vaak over minder hoopvol nieuws, als de traagheid wordt beschreven waarmee commissies en de kerk met het onderwerp omgaan. Maar het gaat om nieuws, en dat is blijkbaar waarnaar slachtoffers op zoek zijn, om zich te herkennen in situaties van anderen, troost te vinden bij iemand die het gelukt is wat vooruitgang te boeken. Ergernis en troost liggen naast een smalle lijn.

De literatuurlijst seksueel misbruik, die hij ongeveer twee jaar geleden al opstartte bevat ondertussen meer dan 500 titels van boeken over het onderwerp, zo’n honderddertig uur film en documentaires, minstens evenveel audiovisuele nieuwsitems, honderden artikels chronologisch opgebouwd, columns en opiniestukken, officiële rapporten om te downloaden en een van de langste lijsten van internationale hulporganisaties en belangengroepen die men kan vinden. Tenslotte referenties naar de literatuurlijst van Tom Doyle en naar de meest relevante lemma’s op Wikipedia. Verschueren draagt trouwens bij tot het aanvullen van de informatie over België en ook zijn literatuurlijst en clergy sexuall abuse news monitor wordt op Wikipedia vermeld.
“Neem nu de situatie in België en Nederland. Wie de literatuurlijst gevolgd heeft, weet gewoon dat in België gewacht werd op een beslissing vanuit Nederland. Enkele uren nadat de commissie Deetman een verklaring aflegt, komt een bericht vanuit België dat ze ook dicht bij een beslissing staan. Het is toch verdomd belangrijk deze mechanismen te begrijpen, te weten dat de kerk buiten onze grenzen denkt, en zich rijkelijk de tijd gunt om dan maar eens te beslissen hoe ze dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld kunnen helpen. Inzicht in de mechanismen verkrijgt men pas als men terdege geïnformeerd is.”

Mechanismen van de kerk doorgronden

Verschueren verwijst ook naar een ander mechanisme dat hij ondertussen heeft blootgelegd. “In mijn veelvuldige contacten met slachtofferorganisaties in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk ben ik tot de vaststelling gekomen dat vanuit de congregaties (en zelfs vanuit sommige bisdommen) tot op vandaag eenzelfde systeem wordt gebruikt in de onderhandelingen over financiële compensatie met slachtoffers. En het principe is eenvoudig:
1. Zoek de zwakken en geef hen een aalmoes (< 2500 euro). Ze praten met de financieel en sociaal zwakste slachtoffers, zwaaien met een paar honderd euro biljetten voor hun neus, een bedrag dat deze zwaarst getroffen groep nog nooit cash bijeen gezien heeft, en verkleinen zo in eerste instantie de massa die een schadevergoeding claimt. 2. Stel de middenmoot tevreden. Nadat de grootste sukkelaars het armtierig aanbod van de congregatie of het bisdom hebben aanvaard, proberen ze de groep nog te verkleinen door iets hogere bedragen ( 5000 tot 10.000 euro) uit te betalen aan slachtoffers die mondiger zijn en zich goed hebben voorbereid, dossier bij de hand. 3. Isoleer de hardliners: zorg ervoor dat deze groep het gevoel krijgt dat hun eisen onaanvaardbaar zijn, hou ze zo lang mogelijk aan het lijntje, en verbreek desnoods alle contact. Maak uit hen parasieten, mensen die nooit tevreden zullen zijn, en maak uit hen paria’s, hopeloze gevallen die nooit in aanmerking zullen komen voor schadevergoeding, tenzij ze zich onderschikken en aanvaarden wat de kerk vindt wat hun leed waard is.” Een meer uitgebreide reportage met getuigen is in de maak. Iedereen moet het weten

“Wat voor mij belangrijk is, is dat iedereen die zich bij de zaak betrokken voelt zo veel mogelijk deze bronnen (links) doorstuurt naar vrienden en kennissen, naar andere slachtoffers, naar media en onderzoekers, naar commissies en commissieleden, bisschoppen en oversten van congregaties, advocaten zowel van de slachtoffers, de verdediging als van het openbaar ministerie, politiediensten die zich met overlevers bezig houden, hulpverleners en therapeuten. Omdat ze nergens anders beter op de hoogte kunnen worden gebracht dan via deze twee initiatieven, die ik eigenlijk samen met honderden andere lotgenoten verder uitbouw.”

Zijn taak, zo Verschueren, zal er pas opzitten als ervoor gezorgd wordt dat niemand ooit vergeet wat precies is gebeurd, als elk slachtoffer de moed gevonden heeft om zich te melden en geholpen wordt op de manier die voor hem of haar gepast is, en als nooit nog een kind door een geestelijke wordt misbruikt.

Een link naar deze wereldwijde informatiebron is bij ons te vinden in het menu onder Thema – RK kerk.

Meer informatie
Literatuurlijst seksueel misbruik (literatuur, nieuws, columns, opinies, audiovisuele reportages, films en documentaires, hulporganisaties en externe links)

International clergy sexual abuse news monitor (geconsolideerde berichtgeving over seksueel misbruik binnen de kerk met één muisklik)