Eerste getuigeverhoor in misbruikzaak rk-kerk

Trouw – 7 december 2010
Martin de Witte, advocaat van het slachtoffer, dinsdag in de rechtbank in Middelburg in de eerste rechtszaak tegen een pater die seksueel misbruik heeft bekend. De advocaat wil de getuigenissen gebruiken in een civiele procedure voor schadevergoeding die zijn cliënt van het bisdom Breda wil krijgen, omdat hij door pater Jan N. is misbruikt.© ANP

Een 34-jarige man die is misbruikt door een inmiddels 88-jarige pater is dinsdag als getuige opgetreden in zijn eigen zaak. Hij is de eerste die in een voorlopig getuigenverhoor rond deze misbruikzaak binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) is gehoord.

Het is ook de eerste rechtszaak sinds in februari de stroom aan berichten op gang kwam over seksueel misbruik binnen rooms-katholieke instellingen. Pater Jan N., een in 1990 veroordeelde salesiaan, was ook opgeroepen als getuige. Hij kwam echter om gezondheidsredenen niet opdagen.

De zaak draait om Dave ter Hoor, die via een civiele procedure een schadevergoeding wil van het bisdom Breda. Die was werkgever van pater Jan N. In 1980 werd een zaak tegen hem in verband met misbruik geseponeerd, ondanks een bekentenis. Vier jaar later werd hij pastoor in Terneuzen, maar in 1990 kreeg hij oneervol ontslag na een veroordeling wegens ontucht met drie minderjarige jongens.

De Witte vertegenwoordigt 120 mensen die de kerk beschuldigen van misbruik. „Ons viel op dat meerdere mensen door pater Jan zijn misbruikt. De kerk moet daarvan geweten hebben en we verwijten haar dan ook nalatigheid. Met deze getuigenoproepen willen we onder ede horen wat het bisdom Breda exact wist van het misbruik.”

Kardinaal Ad Simonis, bisschop Hans van den Hende, oud-bisschop Huub Ernst en de overste van de salesianen, Herman Spronck, getuigen volgende maand in deze zaak. Volgens de advocaat van het slachtoffer zal de dader „ook zeker worden verhoord”.

Overzicht misbruikschandalen in diverse landen

Trouw – 2011 – het originele artikel
De rooms-katholieke kerk is de laatste jaren in opspraak gekomen door schandalen over misbruik van vooral minderjarigen door geestelijken in onder meer Ierland, België, Duitsland en Nederland. Eerder kwamen soortgelijke schandalen in de Verenigde Staten naar buiten.

Hieronder volgt een beknopt overzicht.

Verenigde Staten
Sinds het begin van deze eeuw kwamen vele schandalen naar buiten. Het begon in het noordoostelijke aartsbisdom Boston. Priesters en andere geestelijken bleken zich daar aan onder anderen misdienaars te hebben vergrepen. De aartsbisschop van Boston, kardinaal Bernard Law, nam onder druk van het Vaticaan ontslag, omdat hij wangedrag van geestelijken had toegedekt. Een aantal bisdommen moest zoveel schadevergoedingen betalen dat ze het faillissement hebben aangevraagd. Andere bisdommen, zoals Los Angeles, hebben fors moeten bezuinigen.

België
Sinds de toenmalige bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, dit jaar bekende dat hij zijn neef jaren had misbruikt, zijn er meer dan vijfhonderd klachten over seksueel misbruik door geestelijken binnengekomen. Een commissie presenteerde op 10 september een rapport over tientallen jaren van misbruik binnen de kerk. Er waren 475 klachten binnengekomen. Na de presentatie ontving de commissie nog zeker 52 klachten.

Duitsland
Begin dit jaar maakte de rector van het gerenommeerde Canisiusgymnasium in Berlijn bekend dat twee paters die als leraar aan de onderwijsinstelling waren verbonden, zich aan talrijke leerlingen hadden vergrepen. Daarna kwamen schandalen over misbruik op andere onderwijsinstellingen en in parochies los.

Ierland
Een commissie die in opdracht van het ministerie van Justitie onderzoek deed, concludeerde eind vorig jaar dat de leiding van het aartsbisdom Dublin seksueel misbruik en ander wangedrag jegens minderjarigen door geestelijken jarenlang had toegedekt om de reputatie van de kerk niet te beschadigen en schadevergoedingen te voorkomen. De paus heeft vier zogeheten apostolische visitatoren benoemd die in vier bisdommen zullen nagaan, hoe daar op het seksueel misbruik is gereageerd.

Nederland
De commissie-Deetman die seksueel misbruik in de Nederlandse kerk onderzoekt, kreeg tot midden oktober ongeveer duizend meldingen binnen. Met de meldingen van mensen die eerder bij de kerkelijke organisatie Hulp&Recht en de media aanklopten, gaat het aantal tot ongeveer tweeduizend. Hulp&Recht meldde deze maand dat bij haar tweehonderd mensen een klacht hebben ingediend.

'Kerk verdoezelde seksueel misbruik'

Trouw – 3 december 2010
MÜNCHEN (ANP) – Het aartsbisdom München heeft seksueel misbruik door katholieke geestelijken decennialang systematisch in de doofpot gestopt. Dit concludeert een onafhankelijke deskundige in een vrijdag gepubliceerd rapport over het misbruikschandaal.

De juriste Marion Westphal kreeg van de Duitse kerk inzage in meer dan 13.200 dossiers over de periode 1945 tot 2009. Daarin staan aanwijzingen voor wangedrag van 159 priesters en 96 godsdienstleraren. Tot strafrechtelijke veroordelingen kwam het zelden, mede door de doofpotstrategie van de kerk. Delen van dossiers werden kennelijk doelbewust vernietigd om rechtszaken te voorkomen.

Westphal benadrukte dat zij haar onderzoek in de resterende dossiers onafhankelijk heeft kunnen verrichten.

Duitse tv-spotjes over seksueel misbruik

Trouw – 21 september 2010
BERLIJN (ANP) – Slachtoffers van seksueel misbruik in Duitsland worden via tv-spotjes opgeroepen om hun stilzwijgen te doorbreken. Oud-minister Christine Bergmann die door de Duitse regering speciaal is aangesteld voor misbruikzaken, lanceerde dinsdag de campagne ‘Spreken helpt’.

,,Als we kinderen beter willen beschermen, dan moeten we ervoor zorgen dat daders niet worden beschermd”, zei Bergmann. Zij is in april aangesteld voor de misbruikzaken. Sindsdien heeft ze achthonderd brieven en 1700 telefoontjes gekregen. De meesten spraken voor het eerst over de incidenten. De oudste beller was 80 jaar, de jongste tien.

Duitsland treft voorbereidingen voor schadevergoedingen. Bergmann werkt daarvoor aan een fonds. Ze prees de Jezuïtenorde, die ook bijdragen aan het fonds toezegde.

RKK maakt kans op Gouden Bikini


DI 21 dec 2010 | 11.49
De Rooms-Katholieke Kerk maakt kans op de Gouden Bikini-award van de satirisch-christelijke website Goedgelovig.nl. De Kerk heeft dit te danken aan haar afhandeling van de meldingen van seksueel misbruik door priesters.

De Gouden Bikini wordt jaarlijks uitgereikt aan de christen of christelijke organisatie die in het afgelopen jaar op de “meest wereldvreemde manier” in het nieuws is gekomen. De naam van de prijs verwijst naar de Hünkemöller-bikini (foto) waar het Utrechtse ChristenUnie-raadslid Mirjam Bikker in 2007 bezwaar tegen maakte.

De abortus-brief van Mariska Orbán-de Haas lift mee op de nominatie van de Rooms-Katholieke Kerk. De abortus-brief van de hoofdredactrice van het Katholiek Nieuwsblad aan politica Jeanine Hennis-Plasschaert zorgde voor veel discussie.

Verder zijn genomineerd: de Evangelische Partij Nederland van Yvette Laclé, Cees Vork (oprichter gebedsorganisatie Op de Bres), Rien Kemmpeneers (christelijke gereformeerde dominee die het WK-voetbal veroordeelde), Nederland Pro Deo (die het einde van Nederland voorspelde), internetprovider Solcon, het Nederlands Dagblad en ds. Moens (die de Herziene Statenvertaling het werk van de Duivel noemde) (meer informatie over de genomineerden).

Mensen kunnen op de website van Goedgelovig tot en met 26 december hun drie nominaties bekend maken. Daarna kunnen de bezoekers van de site tot 1 januari stemmen op de twee finalisten.

In 2007 wonnen de Gereformeerde Gemeenten de Bikini. In 2008 was dat de pinksterorganisatie TRIN. Vorig jaar won dominee Goldschmeding de prijs. Hij kwam in het nieuws vanwege zijn pleidooi voor een opvoedkundige tik.

Bron: IKON

Paus pleit voor zelfonderzoek christenen

Door: Ward Wijndelts – NRC – 20 december 2010
Paus Benedictus vindt dat leden van de katholieke kerk moeten gaan bedenken wat er schort aan de boodschap van de kerk en aan het christelijke leven in het algemeen. Dit naar aanleiding van het wijdverspreide seksuele misbruik van kinderen door priesters.
Benedictus zei dit vanmorgen in een toespraak tot de kardinalen en bisschoppen.
De paus benadrukte dat veel priesters hun werk goed doen, maar dat de onthullingen over het misbruik in 2010 een “onvoorstelbare dimensie” bereikten. Een en ander moeten worden geïnterpreteerd als een oproep tot vernieuwing van de kerk, aldus de paus.

Commentaar van webmaster:
Wat er schort aan het christelijk leven is nogal eenvoudig, die moet hij toch ook zelf hebben kunnen bedenken. Als hoe je leeft en hoe je je gedraagt zover afwijkt van wat je predikt, dan gelooft er niemand meer in…zelfs jij zelf niet.
Eindelijk lijkt hij de druk te beginnen voelen. Nu niet zwak worden…maar met z’n allen de druk verder opvoeren.

En…: reken maar vast op rare sprongen!
Heel veel mannetjes en vrouwtjes hebben een zalig makkelijk leventje in het Vaticaan. Altijd lekker warm en goed te eten en bovendien beschermd door absolute immuniteit als ze een keer rotzooi uithalen of uitgehaald hebben.
Dat gaan ze niet zonder slag of stoot opgeven! In de boze buitenwereld gelden heel andere criteria om de classificatie “goed mens” te verwerven.

EU-richtlijn kindermisbruik in de maak

DEN HAAG – De Europese Unie werkt momenteel aan een nieuwe richtlijn, waarmee landen worden verplicht strenger op te treden tegen kindermisbruikers. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk het Verdrag van Lanzarote uit 2007 wordt uitgevoerd. Dit verdrag gaat om de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Het is niet bekend wanneer de richtlijn in werking treedt.

Nederland heeft het verdrag inmiddels geratificeerd. Als gevolg daarvan is sinds 1 januari 2010 grooming verboden – het benaderen van minderjarigen op internet met als doel hen seksueel te misbruiken. Ook is het nu strafbaar kinderpornografie op internet op te zoeken en te bekijken. Juridisch gezien is er dan geen sprake van bezit van kinderporno-afbeeldingen, maar op deze manier kunnen mensen toch worden vervolgd.

Volgens Nationaal Rapporteur Kinderporno Corinne Dettmeijer zou de Europese samenwerking nog gemakkelijker kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van de uitwisseling van informatie. Dettmeijer moet nog aanbevelingen doen aan de regering om het beleid voor de bestrijding van kinderpornografie te verbeteren. De focus van het beleid moet volgens haar liggen op de bescherming van kinderen tegen misbruik en niet zozeer op technische dingen als filteren en blokkeren op internet.

Europese politie- en justitiediensten werken onder meer samen in Europol en Eurojust. Bij Eurojust is een contactpersoon aangesteld voor onderwerpen die met de bescherming van kinderen te maken hebben, de Zweed Ola Laurell. Hij onderhoudt onder meer contacten met Europol, Interpol en non-gouvernementele organisaties als Missing Children Europe. Laurell houdt verder de ontwikkelingen bij in opsporingsmethodes en heeft een overzicht van alle kindermisbruikzaken die bij Eurojust zijn aangemeld.

Oostenrijkse politie rolt kinderporno bende op

WENEN – De Oostenrijkse politie heeft in een onderzoek naar kinderporno bij 107 personen huiszoekingen gedaan. Een grote hoeveelheid kinderporno is in beslag genomen.

Dat heeft de politie zondag laten weten, meldde het Oostenrijkse persbureau APA. Het is niet bekend hoeveel personen zijn aangehouden. Een van de verdachten had circa 20.000 foto’s en driehonderd videobanden met kinderporno in zijn bezit.

De bij het netwerk betrokken personen gebruikten voor het downloaden van materiaal een server in Luxemburg. De 107 verdachten zijn tussen de 18 en 70 jaar oud. Vier van hen zijn leraar. Een andere verdachte werkt op een kleuterschool.

Oud-bisschop Bluyssen met Deetman om tafel

DEN BOSCH – Emeritus-bisschop Jan Bluyssen gaat „op korte termijn“ met oud-minister Wim Deetman om de tafel zitten. De oud-bisschop heeft verklaard dat hij volledig zal meewerken aan het onderzoek van de commissie-Deetman en dat hij alle informatie die hij heeft aan de onderzoekers beschikbaar zal stellen.

Dat heeft het bisdom Den Bosch zaterdag laten weten. Het bisdom heeft al eerder contact gehad met medewerkers van de onderzoekscommissie over de vernietiging van een aantal dossiers.

Zaterdag werd bekend dat oud-bisschop Bluyssen in de jaren zeventig een aantal spraakmakende dossiers heeft vernietigd waarin bruikbare informatie over seksueel misbruik staat. Ook een archief uit de jaren negentig met belastende informatie is verdwenen. Dat was onder gezag van oud-bisschop Jan ter Schure.

Om hoeveel dossiers het gaat, is onduidelijk. Het bisdom was zaterdag verder niet bereikbaar voor commentaar. Ook is het niet duidelijk of het bisdom überhaupt nog beschikt over archieven met eventueel belastend materiaal.

Voormalig bisschoppelijk archivaris Jan Peijnenburg heeft zaterdag in NRC Handelsblad gezegd dat de commissie-Deetman „mag komen, maar hij krijgt niets. En in het archief vindt hij niks meer”.

Oud-bisschop Bluyssen zegt in het dagblad dat hij de archieven heeft weggegooid omdat „er weinig interessants” bij zat. „Het was voorbij, de zaken waren afgewerkt. Dat er nog een vraag over zou komen, daar heb ik toen niet bij stil gestaan.” In NRC zei hij ook dat hij niet bereid was om met Deetman over de zaak te spreken. „Ik zal niet op zo’n verzoek ingaan. Ik weet er verder ook weinig meer van.”

Directeur ‘t Hofnarretje misbruikte kinderen

Albert Drent, de directeur van kinderdagverblijf het Hofnarretje, zou begin jaren negentig ontslagen zijn omdat hij beschuldigd werd van kindermisbruik.

Dat hebben meerdere bronnen aan AT5 bevestigd. Het zou zijn gebeurd op een kinderdagverblijf van de Amsterdamse stichting AKROS. De stichting zou Drent direct na de aanklacht hebben ontslagen.

De zaak kwam aan het rollen door een anoniem telefoontje dat bij AT5 binnen kwam. Deze persoon vertelde: “Toen ik hoorde dat Albert Drent directeur was van een kinderdagverblijf kon ik mijn oren niet geloven. Die man is namelijk begin jaren ’90 ontslagen door Stichting AKROS omdat hij op een kinderdagverblijf van AKROS twee kinderen heeft misbruikt. Die stichting heeft hem toen meteen ontslagen. Drent is een onberekenbare man.”

Na dit voorval is Drent voor zichzelf begonnen en heeft hij onder andere de kinderdagverblijven het Hofnarretje en Ayla opgericht. Justitie ziet Drent niet als verdachte in de grote zedenzaak, maar hij raakte afgelopen week wel in opspraak. Hij zou thuis namelijk slaapfeestjes voor kinderen hebben georganiseerd. Het blijkt het einde van Drents directeursschap. Na een indringend gesprek met burgemeester Van der Laan legde hij dinsdagavond zijn taken neer.

Uiteraard heeft AT5 geprobeerd contact te krijgen met Albert Drent, hij was niet bereikbaar voor commentaar.
Ook de Stichting AKROS was niet bereikbaar voor commentaar.