Man 38 jaar

Ik ben een man van 38 jaar….. en acht jaar geleden kwam het verleden terug….!!!

Ik heb sindsdien vele therapieen mogen doorlopen onder begeleiding van de ®deskundigen®.
Het resultaat is dat ik welliswaar weer maatschappelijk kan meedraaien,……maar het is niet goed….het klopt gewoon niet….
Ik heb alles verloren, vrienden, famillie, mijn twee zoons, relaties, ……what a life….

Nu ben ik alleen en vraag me af waarom…

Ik zou graag zonder wantrouwen, zonder angsten, zonder toneel te hoeven spelen willen verder leven….gewoon normaal dus…!

MAAR Het ontbreekt me aan de moed om nog een keer door die hel van hulpverlen(ing)ers te gaan…
Ik geloof dat het net zo traumatiserend was als het misbruik en het fijne gezin waar ik ben opgegroeid….

Ik wou dat ik de tijd kon terug draaien….

maar ja…..

Jullie site is geweldig en haalt taboes weg.
Dat vindt ik geweldig. Ik hoop dat mensen nu eens notie nemen van dit probleem en met name misbruik bij jongens (want de meiden hebben al een voorsprong).

DOORGAAN……!

In 2002 meer meldingen seksueel misbruik in kerk

ROTTERDAM, 30 MEI. Het aantal meldingen van seksueel misbruik door geestelijken in de roomskatholieke kerk van Nederland is dit jaar fors gestegen. In de eerste vier maanden van 2002 kwamen er 24 meldingen binnen, vijftien méér dan in het hele vorige jaar.

Dat staat in een overzicht dat ‘Hulp en Recht’, een meldpunt voor seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk, gisteren heeft bekendgemaakt.

Op verzoek van de zeven Nederlandse bisschoppen publiceerde ‘Hulp en Recht’, dat in 1996 door de bisschoppen is ingesteld, gisteren ook een verklaring waarin staat dat de rooms-katholieke kerk ,,een volstrekt heldere procedure” heeft voor de aanpak van seksueel misbruik. In de verklaring ontkent ‘Hulp en Recht’ dat de kerk ,,gevallen van misbruik wegmoffelt, vervolging van daders afkoopt en aangiften bij justitie achterwege laat”.

Volgens de verklaring heeft ‘Hulp en Recht’ één keer aangifte gedaan bij justitie. Tot nu toe zei ‘Hulp en Recht’ dat ,,nooit” te hebben gedaan en dat ook niet als haar taak te beschouwen. De woordvoerder van het aartsbisdom Utrecht zegt ,,geen enkele mededeling” te kunnen doen over de vraag waar en wanneer de zaak bij justitie zou zijn gemeld.

In de verklaring staat ook dat het meldpunt sinds 1996 geen 40, maar 24 klachten gegrond verklaarde. Eerder liet de instelling weten dat 5 procent van de 43 klachten ,,ongegrond” was.

‘Hulp en Recht’ schrijft verder dat de rooms-katholieke kerk één keer een bedrag heeft betaald aan een minderjarig kind, dat door een priester was misbruikt. ,,Het bedrag is betaald als genoegdoening voor letselschade van het kind. Dit bedrag is op verzoek van het betreffende bisdom via een civielrechtelijke procedure formeel vastgesteld door de kantonrechter (…) Hier was dus geen sprake van het ‘afkopen’ van vervolging.”

Onderzoek van deze krant leerde echter dat de kerk het slachtoffer in 1998 een bedrag 56.800 euro heeft betaald om een civiele procedure te voorkomen.

Bron NRC