Advertentie verlengde openstelling klachtenprocedure Seksueel misbruik binnen de RK kerk

 

Op vrijdag 31 oktober heeft het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de RK Kerk (Meldpunt Seksueel Misbruik RKK) via een advertentie in vier landelijke dagbladen bekendgemaakt, dat de termijn waarbinnen het mogelijk is om klachten in te dienen betreffende verjaarde zaken en tegen overleden personen is verlengd en wel tot en met 30 april 2015.

De advertentie werd geplaatst in De Telegraaf, De Volkskrant, het AD en dagblad Trouw.

De bekendmaking wordt gedaan met het oog op de uitvoering van het rechterlijk vonnis van 1 oktober 2014, gewezen tegen de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen in het kort geding dat diende op donderdag 18 september 2014. Dit kort geding was aangespannen door het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK www.vpkk.nl) tegen de RK Kerk in Nederland inzake de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over verjaarde gevallen van seksueel misbruik en tegen overleden personen. Op woensdag 1 oktober 2014 deed de rechter uitspraak in dit kort geding.

De uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland luidde dat de Katholieke Kerk het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk moet maken. Het moet tot 1 mei 2015 mogelijk zijn om klachten in te dienen tegen overledenen en inzake verjaard misbruik.

Lees hier de advertentie

De klachtenprocedure is per 30 oktober aangepast.

Op dit moment zijn we nog aan het kijken of de voorliggende regeling inhoudelijk afwijkt van de oorspronkelijke klachtenprocedure.

Hieronder de meest recente versies

Procedure Klachtencommissie

Procedure Compensatiecommissie

Internet melding van seksueel misbruik

Vragen?. Mail mij gerust ; raymond.lelkens@gmail.com

Survivors Voice: "You are not alone…"

Bijeenkomst op 31 oktober 2010 op St. Pietersplein in Rome. Je bent niet aleen…

Maak je vrij van de dader en kom met ons naar Rome.

Voor informatie: hervormingsdag2010@gmail.com

Gedicht

Op mijn weblog (http://daaromdus.blogspot.com/2010/10/geknakte-bloemen.html) heb ik een gedicht geplaatst, en dat wil ik hier graag doorgeven:

Geknakte bloemen

Beschadigd door mensen die hen slechts misbruikten
voor eigen gevoel van geen liefde maar lust,

verzwijgend de pijn die zij nauwelijks voelden,
de pijn die op latere leeftijd ontstond,

waar anderen leren wat liefde, wat samen,
wat delen en geven, geborgenheid heet,

gaan mensen die nooit hun volgroeiing bereikten
omdat vóór de vraag kwam, het antwoord hen spleet.

Hoeveel mooie bloemen zijn toen al gebroken
nog voordat de knop met te bloeien begon?

En zij die dit maakten, die pijn, deze wonden,
zij hebben elkaar nu, van harte en vaak,

in naam van hun Heere vergeving geschonken,
zij zeggen of denken “de mantel der liefd’

zal zo veel jaar later toch zeker bedekken
wat wij onbezonnen ooit hebben misdaan?”

Maar slachtoffers kunnen nooit, nóóit meer beleven
wat hen sinds hun kind zijn, hun jeugd, werd ontzegd.

Wie zal ooit de smart en de pijn dan verdragen
die zij hier als straf levenslang ondergaan?

En eens zullen allen, zo ouden als jongen,
gaan sterven en voor Christus’ rechterstoel staan.

Waar Hij hen de vraag stelt: wat hebt gij uit liefde
voor naasten, en meer nog, voor God willen doen?

En daarna vervolgt Hij: wat gij aan de minsten
van al deze mensen deed, deed ge Mij aan!

mannen en seksueel misbruik community

Een van de actiefste groepen van MSN:
sexueel misbruik bij mannen (49 leden)
Voor jongens/mannen die in hun jeugd sexueel zijn misbruikt. Je kunt je aanmelden als je zelf slachtoffer bent hiervan. Als je je aanmeldt geef dan even heel kort wat over je zelf weer in de aanmeldingsmail. Geen details over wat er gebeurd is maar …………………….
klik op bovenstaande link

—–

Stichting MSM

 Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik (MSM)

—–

www.seksueelgeweld.nl

Beste allemaal,

Op de Hulppagina Seksueel Geweld vind je allerlei wetenswaardigheden over dit onderwerp, zowel voor slachtoffers, als voor partners. Informatief ook voor therapeuten.

Sinds zondag staat er op genoemde site de informatie van mijn praktijk voor wat betreft de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld met behulp van hypnotherapie.
Wil je dit lezen? dubbelklik dan op http://www.seksueelgeweld.nl

Hartelijke groet,

Lucia Baricevic

—–

Boek 'Seksueel Misbruik' voor lezers vanaf 12 jaar

SEKSUEEL MISBRUIK
Dit is een boek voor zowel kinderen vanaf 12 jaar als volwassenen. Er zijn géén seksuele handelingen in beschreven. Wel de situatie rondom seksueel misbruik. Dit taboe heeft drie kanten:- het verhaal van de slachtoffers, het verhaal van de daders, en de mensen in de omgeving.
Elisabeth Nymus heeft naar informatie gezocht, zonder omschrijving van seksuele handelingen, die kinderen rustig kunnen lezen. Er wordt zelden vanuit gegaan dat jongens slachtoffer kunnen zijn van seksueel misbruik. Kinderen kunnen nauwelijks als getuige optreden,omdat zij te weinig daadkracht en hulp hebben om seksueel misbruik te doen stoppen voor hun bescherming is het nodig dat politie, justitie en wetgever ‘de rechten van het kind’ van de Verenigde Naties gaan toepassen. Deze verhalen gaan over gevoelens, taboes en geheimen, misschien over antwoorden, maar nog meer over vragen.

Jelle en Fons zijn twee vrienden.
Zij ervaren de gevolgen van sexueel misbruik en leren ermee omgaan.

Klik om dit boek online te lezen.

Boek over misbruik door pastor

Geachte heer Schouten,

Ik zie dat u op uw website www.seksueelmisbruik.info een link heeft staan naar de pagina van Leny Selles (www.welwater.nl) over haar misbruik door een dominee.

Graag wil ik u daarom ook attent maken op mijn eigen website, gemaakt bij gelegenheid van het verschijnen van mijn boek, vorige maand, over seksueel misbruik door een pastor. Het boek draagt de titel: ‘Tot ik weer vliegen kon …’.
Meer informatie kunt u vinden op de site. Het adres daarvan is:
www.freewebs.com/sigridzomer/<br />
of
www.sigridzomer.tk<br />

Veel succes met uw site. Ik wens u toe dat het u goed gaat.

Met vriendelijk groeten,
Sigrid Zomer

—–