De onzin getallen van Deetman

Voortdurend worden door de media, politiek en publiek getallen herhaald welke door de commissie Deetman gepubliceerd zijn.
En dat begint mij behoorlijk te irriteren. Niet alleen omdat ik vind dat die cijfers absoluut niets zeggen over het onbeschrijfelijk leed dat veel slachtoffers, iedere dag die God geeft, moeten overwinnen, maar ook omdat er niks van klopt.
Nooit en te nimmer…en we moeten dus ophouden deze cijfers voor wijsheid aan te nemen.

Met spanning werd de ‘barometer’ vorig jaar gevolgd van 150, 300, 500 tot 800, toen de meldingen van Hulp en Recht erbij: 2000
2000 MELDINGEN…wie had dat gedacht…een mooi rond getal, daar kunnen we wat mee!
Nu hebben we vat op de situatie; de politiek kan rekenen hoeveel zetels er te halen zijn door voor deze groep mensen iets te doen, de pers kan op zoek naar 1000 daders, de man/vrouw aan de bar heeft weer stof tot discussie: “Valt wel mee” zegt de een, “wat een ravage heeft die kerk aangericht”, zegt een ander. Het is maar wat je ervan maakt…
En dan produceert Deetman een nieuw getal om mee te goochelen en iedereen houd de adem in: 1000 daders! Zo, dat is toch wel veel….of niet…ja, toch?!? Misschien is er echt iets mis met die kerk?!?

Uit een publicatie van de bisschoppenconferentie in de Verenigde Staten blijkt dat 95% van de 195 parochies en 60% van de 140 geestelijken orden, die meewerkten aan het z.g. John Jay Report in 2005, meldden minstens één beschuldiging van kindermisbruik door een van hun priesters meegemaakt te hebben in de periode 1950 – 2002. En dat zijn dan alleen de gevallen waar een aanklacht is ingediend, dus ook deze cijfers zijn verre van compleet. Neem deze niet voor een waarheid!
Hier is allang geen sprake meer van ‘incidenten’ maar een pandemie.
Nee, maar in Nederland was het natuurlijk allemaal veel beter, ik zou niet weten waarom, maar die cijfers kloppen niet voor ons land, toch?!?

Jammer mensen, ik moet die droom verstoren, want van die cijfers van de commissie Deetman klopt namelijk helemaal niks, die slaan nergens op. Die geven nog niet eens een indicatie van het aantal mensenlevens dat rooms-katholieke religieuzen vernietigd hebben (nee, ik heb het niet over de duizenden en nog eens duizenden die sinds de oprichting van dit christelijk instituut het hoofd hebben moeten buigen voor de vrome beul) of hoeveel daders daar voor tekenden.
Nee, ik bedoel dat die 2000 meldingen van misbruik en daardoor het aantal daders niet eens het topje van de spreekwoordelijke ijsberg zijn.

De commissie leidt uit de meldingen het aantal daders af. Zijn de meldingen niet kompleet, dan is het aantal daders niet correct.
En als je die cijfers omdraait dan klopt er al helemaal niks van!
Uit de internationale statistieken blijkt een pedofiel in zijn leven. als hij niet gestopt wordt, zo’n 100 slachtoffers te maken. (Het rapport spreekt van 117, maar dan lijkt het net of het een exact cijfer is…)
Dan zit de Nederlandse maatschappij dus nu, op basis van de gevonden 1000 daders, met zo’n 100,000 slachtoffers van de roomse religieuzen opgescheept.
Maar we hebben maar 2000 meldingen!!!
Ik ga hieronder proberen die verschillen uit te leggen en een beetje ratio in die cijfers te brengen, want dadelijk gaat iemand conclusies trekken op basis van de ‘droomcijfers’ van Deetman en als daar dan ook hulpverlening e.d. op afgestemd wordt dan zijn we nog steeds niets mee geholpen.

“Verloren” dossiers van Hulp en Recht
Ik kom maar niet uit die cijfers uit het tussenrapport van Deetman van 9 december 2010.
Volgens dat rapport:
Ontving H&R in de tijd van 1995 – 2009: 286 meldingen
Daar kwamen er in 2010 bij: 1799 meldingen
Dan kom ik tot totaal: 2371 meldingen op de achterkant van een bierviltje…
Hulp & Recht overhandigde aan de commissie Deetman 1225 meldingen.
Wat is er gebeurd met de ontbrekende meldingen: 860 meldingen
Die waren in het verleden al door H&R bekeken? Afgehandeld? Geweigerd?
Dhr Deetman kwam tot de conclusie dat er bij H&R niets van klopt, maar controleert die gevallen niet?!? In de prullenbak/doofpot ermee…860 mensenlevens meer of minder…860 daders meer of minder…

Meldingen na 1 december 2010
“Informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar zal niet meer als melding in het onderzoek worden geregistreerd.” Bron: website van de commissie Deetman: http://www.onderzoekrk.nl/misbruik-melden.html
Gaat niet verloren? Voor het onderzoek wel, maar op een of andere manier ook weer niet, of zo…en de daders die achter die meldingen zitten? Die gaan vast ook niet verloren, toch?!?

Niet gemeld – wantrouwen
Wij weten dat er veel mensen zijn die bewust niet bij Deetman gemeld hebben, omdat de commissie de indruk een verlengde arm van de katholieke kerk te zijn maar niet kwijt raakt, hoe zeer dhr. Deetman in zijn breedsprakige speeches ook probeert ons daar allemaal van te overtuigen.
Hoeveel dat er zijn? Durf ik niet te raden, dat zullen we pas weten als een echte onafhankelijke commissie zich eindelijk over deze historie buigt en mensen vertrouwen hebben dat er daadwerkelijk iets goeds gebeurt met hun melding.

Niet gemeld – overleden
Veel slachtoffers hebben de instelling van de commissie Deetman niet meer meegemaakt. Internationale statistieken tonen aan dat zo’n 50% van alle slachtoffers van seksueel misbruik herhaaldelijk overwegen zelfmoord te plegen. Cijfers over het aantal slachtoffers die dat daadwerkelijk doen zijn zeer onbetrouwbaar, tenslotte kunnen deze mensen niet meer gevraagd worden en dikwijls weet de sociale omgeving niets over het misbruik of het voornemen van het slachtoffer. Dus wordt de zelfdoding niet aan het misbruik toegerekend.
En natuurlijk zijn er een aantal slachtoffers die ‘gewoon’ overleden zijn, maar….de dader is mogelijk wel nog in leven en gaat vrolijk door anderen te misbruiken.
Daar gaan Deetman’s cijfers dus naar beide richtingen (meldingen en daders) in de fout; daar tegenover staat dat ook een aantal van de daders inmiddels overleden zal zijn.

Niet gemeld – dader geworden
Sommige studies tonen aan dat 40%, anderen tot 60%, van de slachtoffers zelf dadergedrag gaan vertonen. Ik ga nu even niet in op de achtergrond van dit gegeven, maar wel is aan te nemen dat een aantal van deze slachtoffers zich niet gemeld hebben bij de commissie.

Niet gemeld – nog van geen kwaad bewust
Er zijn nog steeds een groot aantal mensen die zich niet bewust zijn dat de reden van hun verslavingen, hun afgebroken relaties, hun agressie, hun grenzeloosheid terug te voeren zijn naar het ‘spelletje’ dat zij met die pater gedaan hebben in een hoekje op zolder.
Ik wil niemand iets aanpraten en als je er geen last van hebt…maar mogelijk komen die er in de toekomst achter dat er toch iets mis is en maken melding, dus mogelijk nog wat nieuwe daders.

Niet gemeld – vrede met het verleden
En dan zijn er nog een aantal mensen die helemaal geen last hebben van wat er gebeurt is. En ik hoop echt met heel mijn hart dat dat zo blijft. Ben wel jaloers…

Conclusie
Zoals de oplettende lezer opgemerkt zal hebben zitten er behoorlijke gaten in mijn cijfers hierboven, maar ik weet ook niet wat de juiste cijfers zijn. Ik weet alleen dat deze cijfers níet juist zijn en dat wij allemaal: publiek, politiek, media, etc. er ons van bewust moeten zijn dat er niks van klopt en niet voor waar aangenomen moeten worden.
Dat betekent ook dat een eindrapport van de commissie Deetman niet het einde is van dit drama.

Een aantal van de hierboven opgevoerde ontbrekende meldingen worden mogelijk opgelost als er een onafhankelijke commissie ingesteld wordt en een dringende oproep, vanuit die onafhankelijke commissie, in de media gelanceerd wordt, een aantal zal nooit worden opgelost en daar komen die misdadigers mooi mee weg.

Door: Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

6 antwoorden
 1. Student
  Student zegt:

  Geachte schrijver,

  Met veel belangstelling lees ik alle hier geplaatste berichten die in verband staan met de R-K kerk. Ik schrijf mijn afstudeerscriptie strafrecht namelijk over deze doofpotaffaire en hoop hier nog veel info boven te kunnen halen.

  Groet

 2. Henk Kamphuis
  Henk Kamphuis zegt:

  Hallo
  Ik weet niet wat U zo belangrijk aan cijfers vind?
  Ook al is het maar 1 persoon dan nog moet er iets aan gedaan worden en dat is wat de Heer Deetman probeerd te doen,ik maak me kwaad bij het lezen van U bericht over al die verkeerde cijfers waar U het constant over heeft praat liever over de gene die het is over komen en nu gelukkig er heel veel zijn die er over te durfen praten en gehoord worden wat voorheen beslist niet kon.
  De schade aan deze personen is erg groot en hebben het leven van deze mensen totaal veranderd.
  dus wat maakt het uit hoeveel het er zijn ?

  mvg.Henk

 3. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Beste Henk,
  hartelijk dank je voor je reactie!
  Wat ik belangrijk vind aan die cijfers is dat heel veel mensen (incl. media, politiek, publiek in de straat) die cijfers belangrijk vind en dat er niks van klopt.

  Dat daarmee de omvang van het misbruik wordt aangegeven en dat klopt niet en als de commissie Deetman straks klaar is denkt iedereen te weten wat er gebeurt is en ook dat klopt niet.

  En dat stoort mij omdat de kerk niet wil dat wij weten wat er precies gebeurt is en dat gun ik ze niet.

  En ik ben het volkomen met je eens: al was er maar één kind misbruikt dan nog moesten we er nog alles aan doen de waarheid boven tafel te krijgen en die persoon met alle middelen helpen. Maar dat is jammer genoeg niet het geval en voor duizenden gebeurt op dit moment nog helemaal niks in Nederland! Hoeveel het er zijn? Ik heb geen idee en durft het niet in te schatten.
  Ik wens je sterkte en inzicht toe.
  Ton Leerschool
  Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel Misbruik

 4. Benedict Schillemans
  Benedict Schillemans zegt:

  Beste Ton, een zeer verhelderend verhaal waar nog veel meer nadruk op moet worden gelegd. Ook ik blijf zeggen dat het topje van de ijsberg maar minimaal boven de oppervlakte uitsteekt en dat wat eronder zit…zo veel meer dan erboven…voor altijd onzichtbaar en bevroren zal blijven. Tenzij we het boven water durven halen en dat doe je goed. Helaas willen slechts weinigen dit horen omdat het zo afschrikwekkend is en dus houden we het maar bij het topje.

  mvg. Benedict

 5. Victor Deepma
  Victor Deepma zegt:

  In de film spotlight kun je een aardige indruk krijgen van hoeveel kinderen misbruikt zijn.
  in Boston was sprake van 90 priesters van de 1500. I n de loop van het onderzoek kwamen ruim 1000 namen van misbruikte kinderen boven water. De kerk stopte niet alleen alles in de doofpot, maar benoemde de priesters gewoon in een andere parochie.
  In Nederland zal het percentage priesters die in de fout zijn gegaan wel hetzelfe zijn.
  Uit eigen ervaring weet ik dat een priester die op mijn internaat in de fout ging, in Afrika benoemd is als hoofd van een weeshuis. Het toezicht daar zal nog wel slechter geweest zijn dan in Nderland of Boston. in Nederland zal het vermoedelijk om vele duizenden slachtoffertjes gaan.

  • Raymond
   Raymond zegt:

   Precies Victor,
   Wat mij opviel bij de film Spotlight is dat er eigenlijk uitsluitend sprake was van misbruik binnen de parochies. Dat percentage was al extreem hoog (zowel slachtoffertjes alsook het aantal priesters). Nu weer even het onderzoek van Deetman. Conclusie gebaseerd op zijn onderzoek: 10.000-20.000 slachtoffers en 75% van het misbruik gepleegd door leden van ordes en congregaties aangesloten bij de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). en de overige 25% voor rekening van leden die vielen onder de Bisschoppenconferentie.
   Het onderzoek van Deetman was ook in grote mate gebaseerd op meldingen van slachtoffers die elkaar gevonden hadden en als groep(internaat,kostschool,instelling etc) naar buiten zijn getreden. Voor de slachtoffers van misbruik binnen parochies is die stap om naar buiten te treden vele malen moeilijker lijkt mij juist omdat zij veel moeilijker lotgenoten konden vinden. Als je daarom de percentages slachtoffers en daders uit Spotlight overneemt dan mogen we denk ik wel stellen dat er in Nederland nog heel veel slachtoffers zich niet gemeld hebben en/of er veel zaken in de “bisdommen”-doofpot terecht zijn gekomen.

Reacties zijn gesloten.