De Widdonck te Roggel

Ik weet uit uiterst betrouwbare bron, die er nu even hier niet toe doet, dat op De Widdonck te Roggel door groepsleiding/broeders jongens in bed genomen werden ’s nachts.
Ik wil dat hier graag gemeld zien staan.

221 antwoorden
 1. Ik
  Ik zegt:

  1 groepsleiding op de widdonck kwam ook bij de kinderen op de kamer met het naar bed brengen, en misbruikte hen dan.
  ik spreek helaas uit ervaring.
  dit was in 79/80
  de desbetreffende leiding is later betrapt, en ontslagen.
  ook vond het misbruik van minderjarigen bij hem thuis op de heythuyserweg in horn plaats
  helaas durfde ik toen mijn mond niet open te doen,
  wel heb ik veel later melding gemaakt van het voorval, dit omdat de man, door zijn sport (kempoleraar) ook met kinderen in aanraking komt.

  Beantwoorden
 2. cor postma
  cor postma zegt:

  ik heb zelf ook in deze instelling gezeten van 1960-1966 maar heb zelf nooit bovestaande aan den lijve meegmaakt en in mijn tijd ook niets van gehoord of gemerkt; blijkbaar zijn er toch “mensen” die lange tijd ongestoord hun gang kunnen gaan; er is maar 1 manier om dit tegen te gaan en dat is een goede screening vooraf en geregelde controle zowel van de leiding alsook de clienten want deze laatste groep is er meestal op zekere manier de dupe van geweest voordat ze opgenomen waren; dat weet ik namelijk uit ervaring.

  Beantwoorden
  • Ik
   Ik zegt:

   Hallo Cor.

   Ik ben het helemaal met je eens dat er goed gescreend moet worden.
   Van fouten uit het verleden kan men alleen maar leren.
   Daarom is een commissie samson misschien ook nuttig als er met de uitkomst wat gedaan gaat worden.
   Nu zullen er altijd dubieuze figuren proberen om zulk soort instellingen binnen te komen.
   En of je het helemaal kan voorkomen weet ik niet, maar inderdaad, blijven controleren, en opmerkzaam zijn in gedragsverandering bij de slachtoffers.

   groet

   Beantwoorden
   • t.k
    t.k zegt:

    Voorkomen zul je dit nooit helemaal,
    Maar blijven openstaan en allert zij op verhalen van kinderen.
    En zeker de verhalen en signalen van kinderen serieus nemen en bespreken met anderen.
    Zodat je nooit het gevoel krijgt, dit had ik nooit verwacht, dit heb ik nooit geweten.
    t.k

    Beantwoorden
    • cor postma
     cor postma zegt:

     nee hoor dat “koosnaampje” had ik van een tante van mij gekregen; maar later in het bedrijfsleven heb ik dat veranderd omdat ik cornelis heet en op de werkvloer was je meestal de klos omdat je ook daar gepest werd vanwege die naam.

     Beantwoorden
 3. mr.ik
  mr.ik zegt:

  Helaas weet ik ook dat de inspectie voor Volksgezondheid hier van op de hoogte is maar na een korte screening geen aanleiding heeft gezien om dieper in de zaak te duiken. Het is een schoolvoorbeeld van falend toezicht tot aan de hoogste instanties toe.

  Beantwoorden
 4. ouder van toekomstige bewoner
  ouder van toekomstige bewoner zegt:

  Oei, daar wordt ik niet zo vrolijk van. Onze zoon gaat straks ook naar De Widdonck in Heibloem. Is dat het zelfde? Weet iemand of het misbruik momenteel nog steeds plaats vindt?

  Beantwoorden
   • leo
    leo zegt:

    niet doen , je zoon in een tehuis plaatsen.
    als ie groot is houd hij een heel vreemd gevoel over het begrip “thuis”

    thuis is dan een gebouw , waar je niet meer welkom bent
    na je 18,de.

    thuis is dan een plek waar meneeren en jufrouwen gewisselt worden, allemaal pappa,s en mamma,s dus.
    het word een puzle!

    Het allerbeste is om je kind bij je te houden . ALTIJD!
    ik heb nu een kleinzoon ik weet waar ik over praat.

    de enige die wat gevoel in z,n donder had en echt met de jongens optrok en eens meenam met de speedboot was Thieu Brabers.
    destijds maatschapppelijk werker. (jaren 60)
    L.

    Beantwoorden
    • -
     - zegt:

     @Leo

     je omschrijft het mooi, een gebouw als thuis.
     zo is het wel denk ik.

     wat Thieu Brabers betreft,in jou tijd misschien iemand die voor je opkwam, later (in 70/80) was hij iemand die aleen hoger op wilde over de ruggen van de kinderen en pleegmensen,en niet meer besliste van uit gevoel en wat goed was voor een kind, maar alleen uit financieel gewin, en wat goed was voor de instelling. dat daardoor veel kinderen niet de vervolg zorg kregen die ze nodig hadden heeft Brabers nog nooit wat uitgemaakt.

     Beantwoorden
  • wieland
   wieland zegt:

   ik heb er zelf plm 4 jr gewoondt maar heb er nooit iets over gehoord in de 70 jaren je weet van een mug maken ze een oliefant laat ze eerst eens met beweizen komen neem dan pas een besluit of je je kindt er heen stuurd. heb met veel plezier op de widonck gewoondt. gr

   Beantwoorden
 5. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Aan ouder van toekomstige bewoner:
  Ik kan niet helemaal scherp krijgen in hoeverre rooms katholiek geestelijken nog een rol spelen in de dagelijkse gang van zaken in De Heibloem.

  Een feit is dat, mochten er nog broeders/paters aan het internaat verbonden zijn, er geen enkele reden is waarom misbruik niet meer zou voorkomen. Aan de “adequate” aanpak van de Nederlandse kerkorganisatie om kindermisbruik te voorkomen rammelt het nog steeds…

  Dus is een natuurlijke argwaan, maar dat geldt naar mijn bescheiden mening ook voor andere begeleiders, op zijn plaats als het gaat om kwetsbare kinderen.Dat is dikwijls het geval bij cluster 4 scholen…

  Stel directe vragen naar beleid en protocollen.
  Een gewaarschuwd man of vrouw telt voor…

  Beantwoorden
 6. P.G.
  P.G. zegt:

  Het karakter van de Widdonck is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aanzienlijk veranderd door professionalisering en specialisatie (behandeling van adhd en stoornissen in het autistisch spectrum bijv.) Liefhebbers moeten maar eens naar http://www.decombinatie.nu/ gaan en “locatie de Widdonck” aanklikken. Er is echter minstens één eigenschap van de pupillen door de jaren heen gelijk gebleven: allen hebben “een (dreigende) ernstige beschadiging in hun ontwikkeling en/of een verstoorde relatie met ouders of omgeving”. Vroeger noemde men deze kinderen “(zeer) moeilijk opvoedbaar”. Er was dan ook een z.m.o.k.-school voor lager onderwijs aan de Widdonck verbonden. Tegenwoordig is er gelukkig meer aandacht voor het ziekmakende milieu waarin de kinderen moe(s)ten opgroeien! Ouders worden intensiever dan vroeger betrokken bij de behandeling van hun kind.

  Zelf spreek ik daarom liever van getraumatiseerde of beschadigde kinderen. En wie daar jaren tussen en mee geleefd heeft zoals o.g. tussen 1960-1966, weet dat je moet oppassen met wat zij beweren. Ook voor hen geldt: zijnswijze bepaalt zienswijze! De manier waarop kinderen gesocialiseerd zijn, en mogelijke cerebrale aandoeningen/tekorten hebben (ontwikkeld) zou men nooit uit het oog mogen verliezen! Een kind dat bijv. van jongsaf aan opgegroeid is in een arme, gewelddadige, criminele en of hoerenbuurt neemt de taal plus mores uit dat milieu ongewild automatisch over. En wie het jarenlang gewoon is om alles primair in seksuele termen te beschrijven en beoordelen, leert dat even moeilijk af als mensen uit mediterrane gebieden afleren om af te dingen op prijzen. Aanvankelijk was ik – een puber destijds afkomstig uit een middenstandsmilieu – er dan ook zeer verbaasd over hoe kinderen van acht, negen jaar uit mijn groep doorlopend gefocust konden zijn op de primaire geslachtskenmerken van de leiding en medepupillen, en aanhoudend hun woorden mengden met schuttingtaal. Ik kan natuurlijk niet overzien hoe hun latere ontwikkeling is verlopen, maar ik zou er toch voor willen pleiten om beschuldigingen van misbruik uit de mond van oud-Widdonckpupillen niet zomaar voor zoete koek aan te nemen, en inclusief naam en toenaam van de beschuldigden te publiceren. Sommige beschuldigingen die op deze site staan of gestaan hebben, maar via Google in cache nog zijn op te roepen, raken in mijn ogen kant nog wal, zijn buitengewoon grievend en gaan aantoonbaar gepaard met leugens op het niveau van de feiten. En als de feiten al niet kloppen, hoe zit het dan met de rest? De website beheerders zouden zich er dus van bewust moeten zijn dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben richting beschuldigden! In ons rechtsysteem geldt immers nog altijd de regel dat iemand onschuldig is tenzij zijn/haar schuld wettig en overtuigend bewezen is.
  (Noot van de webmaster: Deze website is ingericht om mensen een veilige plaats te geven waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Wij onthouden ons van oordelen of deze verhalen waar of niet waar zijn en accepteren dergelijke opmerkingen ook niet. Te dikwijls zijn slachtoffers niet gehoord of geloofd en zijn daardoor nogmaals beschadigd geraakt; daar doen wij hier niet aan mee. Als iemand hier zijn verhaal verteld gaan wij ervan uit dat dat verhaal klopt. Ik vraag de schrijver dan ook dergelijke opmerkingen de volgende keer achterwege te laten of de reactie wordt niet geplaatst – Ton Leerschool)

  Wellicht mag ik hier ook eens verwijzen naar het zeer verhelderende jubileumboek b.g.v. 150 jarig bestaan van de Widdonck: “Een veilige hoogte | Kroniek van opbouwen en opvoeden. De ontwikkeling van landbouwkolonie de Heibloem tot orthopedagogisch behandelingstehuis de Widdonck” geschreven door W. Mastenbroek en S. de Theije. Heibloem 2002. Achterin dit boek vindt men bovendien 2 bijlagen met namen en jaartallen.

  Tot slot zou ik willen opmerken dat “geregelde controle zowel van de leiding alsook de cliënten” zoals Cor Postma hierboven voorstelt, als ook de aanwezigheid van een anti kindermisbruik “beleid en protocollen”, zoals door Ton Leerschool wordt voorgesteld, geen enkele garantie biedt tegen misbruik van kinderen. Men heeft altijd te maken met “volwassenen” en verstoorde kinderen in ontwikkeling. Die kinderen worden al tot in den treuren geobserveerd en geanalyseerd. Het gaat hier echter niet om hen, maar om de begeleiders enz. Met vage begrippen als “geregelde controle, beleid en protocollen” krijgt men echter weinig zicht en grip op het gedrag van die volwassenen. Er zal onder deskundige leiding doorlopende (van dag tot dag), openlijke reflectie en verantwoording van het eigen denken en handelen plaats moeten vinden, door de begeleiders zelf. (Een soort leeranalyse à la Freud.) Supervisie en intervisie – al ruim een halve eeuw de normaalste zaak van de wereld onder maatschapppelijk werkers bijv., en ook op de Widdonck begin jaren zestig al gebruikelijk – komt daar het dichtst bij in de buurt. Ik kan me dan ook haast niet voorstellen dat men daar op genoemd instituut van teruggekomen is. Men moet als ouder van een toekomstige pupil dus vooral vragen naar de wijze waarop leiders/leidsters professioneel gescreend, begeleid en in de gaten worden gehouden m.n. voor wat betreft hun concrete gedrag en de eigen psychische/emotionele huishouding!

  Beantwoorden
  • M
   M zegt:

   Beste P.G.

   Jij schrijft:
   Zelf spreek ik daarom liever van getraumatiseerde of beschadigde kinderen. En wie daar jaren tussen en mee geleefd heeft zoals o.g. tussen 1960-1966, weet dat je moet oppassen met wat zij beweren.

   Door dat je dit schrijft, “klink” je, als iemand die er gewerkt heeft of nog werkt.
   (en bang is om in een kwaad daglicht gesteld te worden).
   Waarom zou je anders iemands bewering over wat hij heeft meegemaakt in twijfel trekken?
   Het probleem ligt precies in de woorden wat jij schrijft,… “moet oppassen met wat zij beweren”.
   Dit is wel heel erg kort door de bocht.
   Had men vroeger anders gedacht, en de beweringen serieus genomen, dan was het misbruik al daar door de jaren heen, veel eerder aan het licht gekomen.

   M.v.g.
   Ook een oud bewoner.

   Beantwoorden
   • Henri ette
    Henri ette zegt:

    ik vind het gemeen om te beweren dat wij zulke smerige praktijken verzinnen zouden, Dat noem ik schoonwas praktijken van de daders en hun vrienden, ongeloofwaardig maken van ons verhaal, nou…. mijn verhaal is er een die jaren duurde en ik vervloek die lui nog steeds. Ik ben nog steeds kapot geestelijk bah.

    Beantwoorden
   • #rosearmy
    #rosearmy zegt:

    Beste M,

    Scherpe observatie.
    Ik ben het met je eens dat P.G. ‘s tekst alleen maar meer wantrouwen oproept bij het ‘karakter’ van Widdonck.

    Ook aan hoe P.G. /haar eerste alinea afsluit met : ‘tegenwoordig is er gelukkig meer aandacht ‘…. lijkt geschreven te zijn met het doel om legitieme wantrouwen (door traumatische ervaringen van dappere ex-pupillen die deze durven te trotseren en uit te spreken) over de instelling te verdoezelen.

    Ik lees P.G.’s bericht met grote ogen, hoe kan iemand betogen, in een discussie over seksueel misbruik, dat juist omdat kinderen ‘verstoord’ of in zijn/haar woorden: ‘beschadigd’ zijn, daarom hun belevingswereld en of woorden als ongeloofwaardiger moeten worden aangehoord.
    dit is juist het ideale klimaat voor misbruik: de dader kan zich namelijk achteraf verschuilen achter dit beeld van het slachtoffer, en door dit soort dingen te beweren kan de dader eigenlijk gewoon doorgaan met zijn patronen.

    De ongelijkwaardigheid die uit dit perspectief naar voren komt tussen (al beschadigd) pupil en ‘leiding’ klinkt als een gevaarlijke omgeving voor de pupil. Niet zonder reden worden kwetsbare mensen (jong) die zich nog minder goed verbaal of non verbaal kunnen weren tegen ongewenste intimiteiten gekozen door daders, omdat zijn woord in de omgeving sterker afweegt tegen het weerwoord van zijn slachtoffers.

    Ik ben het dus ook eens met Henriette hieronder dat dit op een ‘schoonwas praktijk’ lijkt .

    Beantwoorden
  • Mr. W
   Mr. W zegt:

   Ik heb er ook 4 jaar gezeten rond 1960 en heb nu achteraf terug kijken genoeg gezien en meegemaakt. Niet alleen de broeders konden hun handen niet thuis laten maar ook sommige jongens deden rare spelletjes in de bosjes.
   één naam kan ik mij nog heel goed herinneren A.B. verder zal ik maar geen namen noemen.
   Dit is niet verzonnen meneer P.G.

   Beantwoorden
   • Randolph Bakker
    Randolph Bakker zegt:

    Is het niet noodzaak dat er namen genoemd worden? Kijk dat jongens onder elkaar van alles uit proberen kan ik nog begrijpen … ze ontdekken dat ze er meer mee kunnen dan alleen maar plassen.
    Maar dat volwassenen kinderen misbruiken dat gaat bij te ver. Vroeger was de naam jongensdorp maar tegenwoordig is het ook gemengd dat maakt het nog erger vind ik.Zoals ik eerder gezegd heb, heb ik er niks van gemerkt.Maar ik ging wel heel veel om met Han Nieuwenhuis wat een volwassen man was en wat ook op de Widdonck gezeten heeft en die verwende mij nogal veel. In die zin dat hij mij nog wel eens kadootjes kocht en mee nam naar een pretpark zo nu en dan.En hij vroeg altijd ‘wanneer ga je met me naar bed?’ ik bestede daar nooit aandacht aan ….de laatste week voor dat ik voorgoed naar huis ging heeft de leiding mij over hem ondervraagd maar aangezien er niks gebeurd was kon ik dus niks vertellen….maar na de hand ben ik pas geschrokken omdat ik begreep dat hij mij in feite verwende zodat ik met hem naar bed ging….ik ben ook ontzettend geschrokken over de verhalen wat ik hier lees.Op eens heb ik een heel ander beeld van de Widdonck. De omgeving waar ik mij altijd zo veilig voelde was niet zo geweldig als ik dacht….het houd me ontzettend bezig de laatste dagen….het lijkt me wel belangrijk dat er iets aan gedaan word en dat ook de oud medewerkers die zich aan kinderen vergrepen hebben alsnog bestraft worden aan letters alleen hebben we niet veel als we namen hebben dan kunnen we veel meer…..

    Beantwoorden
    • henriette
     henriette zegt:

     Sommige grotere jongens dwongen andere zwakkere jongens ook om seksuele handelingen te verrichten dus zo goed was dat niet dat “jongens onder elkaar dat uitprobeerden”, ook dat vond ik slecht en niet kunnen randolph……

     Beantwoorden
 7. Oud bewoner
  Oud bewoner zegt:

  1996 was de tijd dat k er woonde, en toen was er nog spraake van misbruik!!!! Ja ben een van de misbruikte personen! Maar nogmaals men weet niet welke soort leiding ze binnen halen!

  Beantwoorden
  • Door
   Door zegt:

   Hoi oud bewoner,
   Heb je er wat mee gedaan, bijv. naar politie?
   Verschrikkelijk dat dit je overkomen is.Medewerkers en/of oud-medewerkers die een
   vijandige, fel verdedigende opstelling hebben als oud-bewoners hier vermelden wat ze is overkomen…geeft te denken..als iemand niks op z,n geweten heeft reageert hij/zij niet zo fel en waar is de emphatie voor de kinderen bij wie dat gebeurd is?
   Verbazend wel eigenlijk.

   Beantwoorden
 8. p.s
  p.s zegt:

  Beste P.G
  Met alle respect maar als ik jouw stukje lees en ik citeer :

  En wie daar jaren tussen en mee geleefd heeft zoals O.G.. tussen 1960-1966, weet dat je moet oppassen met wat zij beweren.

  Moet ik jouw inzending ook in deze categorie plaatsen ?
  O.G. betekend toch ondergetekende ?.

  Heb jij de stiefzoon van eymard gekend ?

  sterkte.

  Beantwoorden
 9. P.G.
  P.G. zegt:

  Natuurlijk p.s. Het verschil is alleen dat mijn geest niet overvol is van angst, agressie en seks of geslachtsdelen, uitwerpselen en of monsters. Bij vele van mijn oud-groepsgenoten was dat echter wel het geval. En waar het hoofd vol van is, daar loopt de mond snel van over. Wie éénmaal is misbruikt als kind, en daar een trauma aan overhield, ziet ook gemakkelijk overal weer het gevaar opdoemen, zo zitten onze hersenen nu eenmaal in elkaar: om aan eventueel gevaar te ontkomen maakt het van een mug graag én snel een olifant. Dat deel van onze heresenen dat vraagtekens plaatst bij wat we meenden waar te nemen, denken enz. komt veel later in het geweer. Dat is mensen niet extra kwalijk te nemen als hij/zij getraumatiseerd is. Derden moeten er echter wel op verdacht blijven dát ons brein zo werkt [niet alleen, maar zeker ook bij beschadigde mensen!] en niet alles dat getraumatiseerden zich menen te herinneren zonder degelijk onderzoek aan de publiciteit prijsgeven. Justitie houdt daar zelf ook rekening mee. Een volkstribunaal als dit zou die gerechtvaardigde voorzichtigheid ook in acht dienen te nemen. Meer heb ik niet willen zeggen.

  P.S., Eymard ken ik niet, en ook zijn stiefzoon niet. Indien je kwalijke informatie over beide of een van de twee hebt, dan zou je daar aangifte van te doen en procesverbaal van behoren te laten opmaken door de politie (je krijgt daarvan een afschrift) en bij Hulp & Recht. Voor dat pv behoor je naam en toenaam van de verdachte op te geven. In eventuele publicaties echter is het gebruikelijk om slechts de initialen weer te geven, omdat iemand onschuldig is totdat wettig en overtuigend is bewezen dat hij/zij schuldig is, en tot het zover is recht heeft op bescherming van zijn/haar privacy. Wie anders handelt, handelt in strijd met voorzichtigheid (mensen kunnen zich nu eenmaal vergissen!), rechtvaardigheid en elementaire rechtsbeginselen die we m.i. in ons land, in de wereld te allen tijde zouden moeten willen handhaven. Ook wijzelf kunnen ten onrechte beschuldigd worden, en dan zullen we zeer blij zijn dat we niet geheel rechtenloos uitgeleverd worden aan een woedende menigte die met bloeddoorlopen ogen het liefst meteen een lynchpartij begint. Zelf-justitie en eigen rechter spelen moeten we koste wat kost proberen te voorkomen, ook via sites als deze!

  Beantwoorden
  • p.s
   p.s zegt:

   Beste p.g

   Als jij werkelijk eymard en zijn stiefzoon niet hebt gekend ben jij ook niet op de widdonck geweest in de jaren 1960-1966, zoals jij beweert.
   Zo kan ik jouw commentaar helaas ook niet meer serieus nemen.
   Iedereen kan beweren ergens geweest te zijn.
   Wat jij dan beoogd met jouw reactie’s kan ik ook helaas niet plaatsen .
   Maar mocht het de bedoeling zijn om jouw hart uit te storten nou dat is dan bij deze gebeurd .
   Wat ik wel persoonlijk op prijs stel is dat er wel de waarheid wordt verteld en deze kan ik nog niet in jouw reactie’s terug vinden.
   Wil je serieus worden genomen dan een
   Kleine tip mischien… meld je aan op http://www.dewiddonck.nl/
   Op deze page wordt een verhaal meteen bekeken op de waarheid .
   Het zal mij benieuwen om jou daar binnenkort aan te treffen.
   Ik hoop van wel maar ik denk van niet.

   verders niets dan alles goeds.
   einde van reactie’s .

   p.s

   Beantwoorden
   • t.k
    t.k zegt:

    Beste p.g

    Ik zie jouw naam nog niet op de website http://www.dewiddonck.nl/

    Dus toch niet geweest op de widdonck zoals je beweerd in onderstaande regel uit jouw ingezonden stuk ?…………………………………………………………………………………………………………….

    En wie daar jaren tussen en mee geleefd heeft zoals o.g. tussen 1960-1966, (p.g)

    Beantwoorden
   • leo
    leo zegt:

    helaas ken ik eymard ook niet.
    ik was er van 64 op 12jarige leeftijd tot 70
    dan moet je er af en dumpen ze je op een binnenvaartschip!
    mvg:L

    Beantwoorden
    • p.g.
     p.g. zegt:

     Beste t.k.,
     Tot je geruststelling kan ik je alsnog vertellen dat ik nooit werkzaam ben geweest op de Widdonck, en ook niets te verbergen heb. Mijn identiteit hou ik echter wel graag tot een privézaak, net als jij overigens. In het volgende wil ik enkele herhaald gemaakte opmerkingen graag rechtzetten of verduidelijken.

     – O.g. zou nooit op de Widdonck hebben gewoond? Het gaat te ver om alle namen op te noemen van de volwassenen en jongens die ik gekend heb, maar enkele kan ik wel vermelden, zoals dokter Soons, psychiater; Paul Thüring en mw. Rosary Witlox psychologen; de heren Dings en Steneker (orthopedagogen?); Buddemeier de kok; br, Mauritius filmoperateur, vuurwerkontsteker op 31 dec. én loodgieter/elektricien; br. Justus: novicenmeester, die na mijn vertrek tot priester werd gewijd, en naar ik meen pastoor werd te Aalsmeer; zuster Agnes, verpleegkundige; de gebroeders Jansen – Arnold (zijn vrouw was hoofdverpleegkundige op de Widdonck), Pieter (slachtoffer auto-ongeluk te Baarlo!) en René: leiders in verschillende groepen; juffrouw Mia en meneer Wim S. van groep 2, juffr. Wies, juffr. Jetti V. en meneer Toon S., de oud-hopman: leiders van Weidezicht/groep 8, en juffr. Marijke L. en br. Hugo – de wandelfanaat – van groep 7; br. Vincent: ook van groep 7, broer van de latere kardinaal dr. A.J. Simonis; br. Avellinus: fotograaf en foto-ontwikkelaar, groepsleider bij de allerkleinsten; juffr. José van groep 7, later de Poort; meneer Harrie die de werkende jongens begeleidde, en pubers zoals o.g. destijds meermaals aan betaald werk hielp voor de vakanties; meneer Theo P. (oud-militair): nachtwaker met Deense dog; de tuinknecht, woonachtig op een van die vieze vertrekken boven groep 1; Mw. Coenders, juffr. Hannie en juffr. Nardi de maatschappelijk werksters; br, Guido N. en mw. P. Duyvenstein, hoofdpedagogen; creatief therapeuten en begeleiders/afnemers van testen: juffr. Lenie J. en juffr. Josefien, br. Leonides: onderwijzer. Onderdirecteur dhr. Wolf, econoom dhr. P. Caris, telefoniste Mientje K. De oude, mank lopende vrouwelijke tandarts. Ed. Nazarski, muziekinstrumentenhandelaar te Roggel en enkele maanden gitaarleraar op de Widdonck. Enz. enz. Prima lieden, stuk voor stuk! Namen van paviljoens: Berkenhorst, de Poort, Oase enz. In onze kleding werden overigens door de dames van de linnenkamer (boven groep 7 en 8) oude merktekens genaaid die begonnen met A.J. (van Aloysius Jongensdorp) gevolgd door een getal. De halve “uilenzolder” (boven en achter het beeld van St. Aloysius) met plafond van latten, afgedekt met oude ‘gestikte dekens’, als slaap-, kledingbewaar-, was- en plasplaats voor jongens van groep 7 en 8. Nog meer gegevens nodig?

     – Er is mij gevraagd naar br. Eymard (H.Chr.M. Steeghs). Misschien heb ik hem wel ooit gezien, maar nooit ontmoet, gesproken of horen spreken. Toen ik in het internaat kwam was hij niet meer in funktie als directeur o.i.d. van de Widdonck, want dat was sinds september 1960 br. Cornelius Michels. Br. Christophorus (D.G.P. Buddemeier) was overigens van 1955-1957 directeur van de Widdonck. Daarna kwam br. Eymard (H.Chr.M. Steeghs) directeur van 1957-1960, vervolgens br, Cornelius (G.M. Michels) directeur van 1960-1983, die opgevolgd werd door de heer J.F. Wolf (1983-1986) en de later heer M.W.J. Brabers (1986- ?)

     – Er is gesproken over het verschil in adressering. De een heeft het over Heibloem en de ander over Roggel. Heibloem was de oorspronkelijke naam van de landbouwkolonie van waaruit het eertijds woeste gebied tussen Meijel en het dorp Heythuysen in cultuur is gebracht. Toen ik naar de Widdonck ging, lag het jongensdorp in de Gemeente Heythuysen. Het gehucht Heibloem (meer dan een tiental huizen was het begin jaren zestig nog niet) hoorde administratief (voor de PTT o.a.) onder Roggel, dat een kerkdorp was van de Gemeente Heythuysen.

     – De Widdonck zou geleid zijn door paters? In mijn eerste bijdrage noemde ik het jubileumboek b.g.v. het 150-jarig bestaan van de Widdonck, dat verschenen is onder de titel: “Een veilige hoogte | Kroniek van opbouwen en opvoeden. De ontwikkeling van landbouwkolonie de Heibloem tot orthopedagogisch behandelingstehuis de Widdonck – 1852 – 2002″ geschreven door W. Mastenbroek en S. de Theije. Uit dit boek valt op te maken dat de Widdonck weliswaar voortkwam uit een stichting die opgericht was door een zekere pater A. Fentrop S.J. (jezuïet) maar feitelijk nooit door paters is geleid – dus ook niet in de jaren zestig van de vorige eeuw! De leiding was vanaf het begin in handen van de broeders van Amsterdam, of nauwkeuriger: de broeders van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Wel was er namens de bisschop van Haarlem tot 1967 steeds één rector (priester) voor de ‘geestelijke verzorging’ verbonden aan het broederklooster en het internaat, maar ook deze was géén pater (dit is een aan een kloosterorde of -congregatie verbonden priester), maar een ‘wereldheer’. Op de Widdonck zijn nooit paters werkzaam geweest!

     – Hoe ver kinderlijke waarneming en verklaring soms van de werkelijkheid af kunnen liggen bewees onlangs nog iemand die voor het gerecht in Den Bosch getuigde over het misbruik dat hij en anderen als kind in een internaat hadden ervaren. De man beweerde o.a. dat de broeders een slaapmiddel in zijn eten hadden gedaan. Deze bewering valt niet te staven met bewijzen, maar vaststaat wél dat iemand die relatief veel energierijk voedsel (brood, aardappelen, suiker) tot zich neemt daarna meestal slaperig wordt. Boosheid en onwetendheid deed de man met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dus een verkeerd verband leggen tussen oorzaak en gevolg. Hij werd slaperig na het eten, de broeders hadden de pik op hem, en dus zouden de broeders verantwoordelijk zijn voor het feit dat hij slaperig werd. Dat is wat erg kort door de bocht, maar een andere verklaring voor de slaperigheid kon en kan de man helaas niet bedenken. Maar boosheid en verdriet sámen met onwetendheid zorgen wel gemakkelijk voor vertekening van de werkelijkheid, en al te snelle conclusies! Slaperig worden van het eten, weet hij zo ten onrechte niet allereerst aan het eten van koolhydraten zelf én het natuurlijk gevolg daarvan bij vrijwel ieder mens, maar aan verondersteld kwaadaardig gedrag van de broeders. Een goede rechter zal deze bewering zeker snel terzijde schuiven omdat er een veel voor de hand liggender verklaring voor de slaperigheid destijds is aan te voeren: de menselijke spijsvertering m.n. van koolhydraten. Men ziet maar hoe voorzichtig men moet zijn met het voetstoots voor waar aannemen voor wat uit de mond komt van door emoties bevangen, en of door het leven getekende mensenkinderen. En wie zichzelf goed kent, weet dat ook hij wel eens van die vertekeningen van de werkelijkheid produceert als ie bevooroordeeld, kwaad, verdrietig of gefrustreerd is.

     – Een laatste opmerking is gericht aan webmaster Ton Leerschool. U merkt in een noot bij mijn bijdrage van 14-02-2012 op:” Deze website is ingericht om mensen een veilige plaats te geven waar zij hun verhaal kwijt kunnen.” En:” Als iemand hier zijn verhaal verteld gaan wij ervan uit dat dat verhaal klopt.” (einde citaat) Ik wil niet twijfelen aan uw goede bedoelingen, maar U vergeet hier toch een heel belangrijk feit: een Internetsite is per definitie juist NIET “een veilige plaats” om je verhaal kwijt te kunnen, maar zonder extra veiligheidsmaatregelen (als het moeten inloggen alvorens je iets kunt lezen en eventueel wilt aanvullen/opmerken, bijv.) vooral een publiek aanplakbord dat als schandpaal kan gaan fungeren als er onbewezen beschuldigingen en insinuaties op worden geplaatst. Zonder wettig en overtuigend bewijs behoren wij onze medemensen echter voor onschuldig te houden. U heeft dus een grote verantwoordelijkheid voor het aan de schandpaal nagelen van mensen zonder dat vaststaat dat die personen schuldig zijn aan een bewezen moreel laakbaar en of strafbaar feit. Extra beveiliging van de toegang tot jullie site, alsook het goed modereren VOORAF van ter plaatsing aangeboden bijdragen blijf ik daarom van het allergrootste belang achten. Aan de heer Deetman en zijn commissie, en aan de site http://www.dewiddonck.nl kan ook U een voorbeeld nemen. Op goed onderzoek en het verzamelen van feiten is dus niets tegen, maar dat kan ook goed en integer BUITEN het zicht van de publiciteit. In de publieke ruimte hoort het vermoeden van onschuld leidend te zijn, tot iemands schuld wettig en overtuigend is bewezen! Ik hoop dan ook dat deze site alsnog het recht op privacy van de aangeklaagden zal gaan respecteren, door van mensen te vragen om in te loggen.

     Met vriendelijke groet. Succes met jullie onderzoek!

     Beantwoorden
     • t.k
      t.k zegt:

      beste p.g

      bedankt voor jouw verslag.
      theo p was onze groepsleider werd later nachtwaker ga er dus vanuit dat jij dan op een later tijdstip op de widdonck hebt gewoond.
      er was toch ook nog een I.T.O opleiding intern..
      misschien dat jij dan ook kunt proberen om mijn vraag te beantwoorden.
      Waarom zouden de nu nog in leven zijnde oudleiders/sters ,broeders het niet voor elkaar krijgen om te vertellen over die tijd ?
      heb verscheidene aan geschreven maar niemand die nog wil praten over deze tijd .
      respecteer dit antwoord maar dit zet me ook aan het twijfelen.

      groetjes
      t.k

     • tk
      tk zegt:

      P.G

      Zit nog steeds te wachten op jouw antwoord op mijn vragen gesteld op
      18 SEPTEMBER 2013 ??
      GROETJES
      T.K

   • manfred bergthaler
    manfred bergthaler zegt:

    op mijn zesde ,moest ik naar pfff het “jongensdorp de widdonck”, vlak voor mijn zevende verjaardag.omdat ik door de heer A.G.Geraads>(nederlandse man ) ,zwaar mishandeld werd , bijna met de dood tot gevolg.Het werd dus een onder toezicht stelling van justitie, 7 jaren gevangenis straf (hel)(en de rest!!) op de widdonck,omdat ik zwaar was mishandeld door de Heer A.G.Geraads in nederland..ben noch in het bezit van het uitschrijvings bewijs van de gemeente roggel dat gedateerd is op 26-8-1974 ,dus 1966 tot en met 1974..

    Beantwoorden
 10. manfred geraads/bergthaler
  manfred geraads/bergthaler zegt:

  met de groeten aan: jan van ophemert ,henk boogaarts,en mijn grootste vriend paul de moor, uit rotterdam

  Beantwoorden
  • Paul de Moor
   Paul de Moor zegt:

   Paultje de Moor heette ik toen, best klein voor mijn leeftijd dus was het ook vaak boskabouter, liliputter en soms dwerg.
   Kwam er voor het eerst toen ik 5 was in 1962 in groep Rakkerdam bij broeder Auvisianus.
   Maar de meeste tijd heb ik groep Tjalk gezeten.(Cris S, Herman J, Jan van O, Gerard T, Carlo P, Don P, Gerrie de N, Hans van L, en alle anderen).
   In 1974 naar pleeggezin gegaan.
   De tijd op de widdonck was voor mij een mooie en fijne tijd en omdat ik er zolang heb gezeten heb ik er ook veel meegemaakt.
   Ze hadden in die tijd helaas de staatsmijnen gesloten en de kompels zochten werk, dus ook op de widdonck, nou dat heb ik wel gevoeld.
   Maar voor de rest een prachtige tijd, de tamme kastanje in het Engelse bos en de apeboom waar ik tig keer uitgevallen, de wandelingen naar de zandheuvel en Stokershors natuurlijk waar we gingen vissen en zwemmen in de noorder vaart.
   De films op het grote doek in de aula.
   Heb er de 3 winkeltjes nog gebouwd zien worden en het hoofdgebouw met op de 2e verdieping de ziekenzaal.
   Stond er naast toen de kerk tegen de vlakte ging, een machtige ervaring maar wel zonde van het glas in lood.
   En op school mocht je toen nog met snoep rond gaan en had je die dag meer vriendjes dan je dacht en met gym natuurlijk apekooien.
   Toen het paterkerkhof gesloopt werd hebben we nog maanden botjes enzo gevonden.
   Dat hadden we thuis in Rotterdam niet, net als de carnaval.
   Als ik mijn jeugd over zou mogen doen dan zou ik er zo weer voor de Widdonck kiezen.
   Probeer mij te registreren op de site van de widdonck maar dat lukt niet, jammer.
   Iemand idee?
   Groet aan iedereen (jongens) van toen.
   Paul de moor (brutaal en vieze woorden speciaslist)

   Beantwoorden
 11. Oud bewoner
  Oud bewoner zegt:

  De widdonck, daar zou een kind vertrouwen moeten hebben in de “hulpverlening” want je bent bestempelt als zeer moeilijk opvoedbaar,dus hebt hulp nodig, alleen erg ziekelijk om telezen ” dat deze kids beschadigt zijn en het maar verzinnen” daar komt het op neer?! Kan me hier zo kwaad om maken: aangezien het misbruik wel degelijk heeft plaats gevonden!! En niet alleen toen de paters er waren, maar ook in de tijd daarna 90- 97 en ga het niet hebben over screnen , want ze ” hulpverlenging ” werd gewoon via uitzendbeuro binnen gehaald!!!!! Wij ” oud bewoners/ oude hulpverlening ” kan het beamen! En dit onderwerp is er maar een van de veele elende die sommige van ons hebben door gemaakt!!! ( wat dacht je van de mishandelingen enz).

  Beantwoorden
 12. t.k
  t.k zegt:

  beste oudbewoner

  Zeer goed dat je alles van je afschrijft.
  Zouden ook meer hulpverleners uit die tijd moeten doen.
  Maar lijkt me best een grote stap.

  groetjes
  t.k

  Beantwoorden
 13. oud bewoner
  oud bewoner zegt:

  schrijven of er over praten helpt niks bij het gevoel wat veele van ons er aan hebben overgehouden!! wij leven hier elke dag mee,en elke dag heb je vragen en elke dag onder vind men hier hinder van! en dat met dank aan *hulpverlening* !! maar nu na al die tijd!? waar is de hulp en waar is de gerechtegeheid?! niks hier van kunnen wij verwachten : want het zijn maar probleem kinderen!? en wie of wat van ons een stap zal maken,veranderd onze verleden niet en men krijgt nog geen gerechtigheid!! maar onder tussen…veranderd er geen reet!!

  Beantwoorden
  • j.w
   j.w zegt:

   beste oud bewoner
   mischien helpt het als je naam en paard noemt dit kan op de website http://www.dewiddonck.nl/
   daasr zijn nog meer oudbewoners die namen weten waar jij op zoek naar bent
   wel eerst even aanmelden
   ik zal zeker op deze website jouw vragen proberen te beantwoorden
   sterkte en tot….

   Beantwoorden
 14. Ik
  Ik zegt:

  Beste oudbewoner.

  Ik heb jaren met de zelfde gevoelens als jij rond gelopen.
  Ik was boos, aggeresief, dronk veel, ik was nog moeilijker dan voor de tijd dat ik was misbruikt.
  Alleen ik zag het verband niet tussen het misbruik wat mij aan gedaan was, en mijn gedrag.
  Ik dacht dat ik nu eenmaal zo in elkaar zat.
  Dus jaren lang, heb ik eigenlijk gefrustreerd rond gelopen en kwaad geweest en weet ik veel wat op alles en iedereen.
  Het is mij eind jaren 70 begin jaren 80 overkomen.
  Ik had het altijd weg gestopt, en wilde er niet aan denken.
  Ik vertelde altijd als ik vragen kreeg over de widdonck en misbruik, dat het anderen was overkomen maar dat het mij niet overkomen was.
  Totdat ik voor een paar jaar terug helemaal vast liep.
  mn relatie die ik al had vanaf eind jaren 80 dreigde op de klippen te lopen,enz.
  De tactiek van wegstoppen en doorgaan hielp me ineens niet meer.
  Ik zocht na lang twijfelen hulp, en het duurde eigenlijk nog een aantal jaar eer ik toe gaf aan mijzelf dat ik misbruikt was.
  Toen ik dat eenmaal wel toegaf, en ik daar gericht hulp voor zocht en kreeg, ging het beetje bij beetje beter met me.
  ik heb emdr therapie gehad.
  wat dat presies is kun je even zoeken met een zoekmachine.
  Begrijp me goed, die therapie kan het misbruik niet ongedaan maken, en ik kan me er nog steeds kwaad om maken dat het me is overkomen, en dat de andere leidingen niet hebben opgelet enz. maar ik begrijp mezelf nu beter.
  De onverklaarbare kwaadheid en woede die ik in me had naar andere mensen, is grote deels weg enz.
  Als ik terug kijk, denk ik wel eens bij mezelf, jongen had eerder hulp gezocht, ik ben nu midden 40 en ik heb zowat 34 jaar stilzwijgend met een probleem gezeten waar je niet over kon en durfde te praten.
  En daardoor heb je ( ik dus) veel gemist.

  oudewoner, als je kunt, en je bent er aan toe, praat er eens met de huisarts over en laat je dan doorverwijzen naar een psycholoog.
  vraag eventueel om die emdr therapie.
  ik denk dat je er uiteindelijk voor jezelf beter van wordt.

  groeten, sterkte, en succes.

  Beantwoorden
  • t.k
   t.k zegt:

   als reactie op artikel van: ik: van 7 juni.
   beste ik: bedankt voor jouw genomen moeite .
   mischien als er een schaap over de dam is volgen er meer.

   oudbewoner: probeer eens in contact te komen met ik ?.

   groetjes
   t.k

   Beantwoorden
  • Andreas Jerphanion
   Andreas Jerphanion zegt:

   Ik ben nu 5 jaar van de drank af.
   Goed dat het ook jou gelukt is tenminste dat begrijp ik uit je verhaal.
   Ik ben ook een oud bewoner en dat is al heeeeeel wat jaartjes terug.
   Toen had je ook die oude vijver en vlak daarchter stonden een paar kleine winkeltjes.
   De reden dat een pavillion af fikte tegenover mij was omdat ik weg wou.
   tenminste 1 groep dicht toen.
   Nu kan ik dat na al die jaren wel zeggen.
   Het is voor mij een periode geweest uit 2 fases.
   van 1980 tot 1982 en van 82/83 tot 1985 ±
   Ik heb het meeste verdrongen.
   Ik word nu dit jaar 40 op 16 Juli.
   Ik weet wel dingen maar zou alleen kunnen praten met oude groepsgenoten!

   Beantwoorden
   • MRP
    MRP zegt:

    Andreas jerphanion,
    Hè man ik heb je overal gezocht.
    Ken je mij nog?
    Wij zijn een keer samen weggelopen om Natasja te zoeken.
    Als je mijn naam nog weet.
    Zoek me dan op op fb.
    Ik zat in de jonckhoorn.
    Gr P

    Beantwoorden
 15. ronald mossink
  ronald mossink zegt:

  hoi , allemaal mijn zoon zit sinds vorigjaar zomer op de widdonck ,huisje de gorse ,weet iemand of dit ook voor zijn tijd afspeelde dus ik bedoel ermee voor 2010 vanaf 2000 laat mij weten zodat ik eventueel actie kan ondernemen

  Beantwoorden
  • Andreas Jerphanion
   Andreas Jerphanion zegt:

   Maak je geen zorgen.
   Het zit nu wel goed.
   Ik woon nu in Friesland en woonde vroeger op de Widdonck waar het door o.a paters gerund werd.
   het zat toen net in de overgang naar professionele groepsleiders.
   0513 / 85 22 12

   Beantwoorden
 16. j.w
  j.w zegt:

  Betreffende zover bij mij bekend de huidige stand op de widdonck.
  Gezien de indringende en eerlijke zelfs warme gesprekken die ik gehad heb met de huidige clustermanager en de jeugdcombinatie ,kan ik u zover er iets te verzekeren valt .
  Met mijn hand op mijn hart laten weten dat u zich absoluut geen onnodige zorgen hoeft te maken.
  Indien u ook maar de kleinste twijfel bespeurt ga dan meteen naar de clustermanager van de widdonck.
  Mocht u ook maar twijfelen bel:dhr wil mertens cluster manager van de widdonck.
  Laat er geen twijfel over bestaan dat u uw zoon in goede handen achterlaat.
  DHR.wil mertens zal u zeker te woord staan
  uw zoon heeft er recht op dat u alle vertrouwen heeft in de instelling waar uw zoon woont.
  geloof maar een ding van mij zoals het vroeger was,
  zo gesloten ,
  niet aanspreekbaar ,
  kind kwam niet op de eerste plaats maar het geloof.
  geen verantwoording afleggen naar ouders toe.
  is gelukkig voorbij……
  nu zijn de broeders zelfs nog niet zover dat ze opeheid willen of durven te geven over vroeger.
  maar de broeders zijn totaal verdwenen van de widdonck en ik durf te zeggen maar goed ook.
  zeker er waren meer goede dan verkeerde broeders (leiders) maar als de broeders werden aangesproken op “”foute dingen”” gaf en geeft men nog niet thuis.
  zelfs oud medewerkers van vroeger hoor ik nu nog niet..
  gelukkig is dit nu ten goede veranderd ,nu kun je met alles aankloppen bij de jeugdcombinatie eindhoven en zo hoort het ook.

  als oudbewoner zou ik nu met een gerust hart maar wel met allertheid naar kind toe mijn kinderen toe vertrouwen aan de zorg van de jeugdcombinatie met name de widdonck.
  tenslotte er komen duizenden kinderen wel goed terecht zonder de kinderen die niet goed begeleid zijn tekort te doen.
  p/s
  geef de kinderen die toen tekort zijn gedaan nu de mogenlijkheid om geholpen te worden…

  sterkte en veel geluk met uw kind….

  Beantwoorden
 17. j.w
  j.w zegt:

  Betreffende zover bij mij bekend de huidige stand op de widdonck.
  Gezien de indringende en eerlijke zelfs warme gesprekken die ik gehad heb met de huidige clustermanager en de jeugdcombinatie ,kan ik u zover er iets te verzekeren valt .
  Met mijn hand op mijn hart laten weten dat u zich absoluut geen onnodige zorgen hoeft te maken.
  Indien u ook maar de kleinste twijfel bespeurt ga dan meteen naar de clustermanager van de widdonck.
  Mocht u ook maar twijfelen bel:dhr wil mertens cluster manager van de widdonck.
  Laat er geen twijfel over bestaan dat u uw zoon in goede handen achterlaat.
  DHR.wil mertens zal u zeker te woord staan
  uw zoon heeft er recht op dat u alle vertrouwen heeft in de instelling waar uw zoon woont.
  geloof maar een ding van mij zoals het vroeger was,
  zo gesloten ,
  niet aanspreekbaar ,
  kind kwam niet op de eerste plaats maar het geloof.
  geen verantwoording afleggen naar ouders toe.
  is gelukkig voorbij……
  nu zijn de broeders zelfs nog niet zover dat ze openheid willen of durven te geven over vroeger.
  maar de broeders zijn totaal verdwenen van de widdonck en ik durf te zeggen maar goed ook.
  zeker er waren meer goede dan verkeerde broeders (leiders) maar als de broeders werden of worden aangesproken op “”foute dingen”” gaf en geeft men nog steeds niet thuis.
  zelfs oud medewerkers van vroeger hoor ik nu nog niet..
  gelukkig is dit nu ten goede veranderd ,nu kun je met alles aankloppen bij de jeugdcombinatie eindhoven en zo hoort het ook.

  als oudbewoner zou ik nu met een gerust hart maar wel met allertheid naar kind toe mijn kinderen toe vertrouwen aan de zorg van de jeugdcombinatie met name de widdonck.
  tenslotte er komen duizenden kinderen wel goed terecht zonder de kinderen die niet goed begeleid zijn tekort te doen.
  p/s
  geef de kinderen die toen tekort zijn gedaan nu als nog de mogenlijkheid om geholpen te worden…

  sterkte en veel geluk met uw kind….

  Beantwoorden
 18. GeGo
  GeGo zegt:

  Graag kom ik in kontakt met oud-medebewoners van internaat “De Widdonck”. Zelf heb ik er 2jaar gewoond(1980, 81, 82) paveljoen rakkerdam.
  Ik heb daar de meest verschrikkelijke dingen moeten meemaken!! Ben nu op de goede weg betreft verwerking en plaatsing van het SPOOK, seksueel misbruik. Wie wil met mij die ervaring delen?

  Beantwoorden
  • Roland
   Roland zegt:

   Hallo ik heb zelf ook op de widdonck gezeten van 1973 tot 1983 maar ik moet zeggen dat ik er zelf helemaal niks van gemerkt heb.
   Ik had meer problemen thuis dan dar op de widdonck.

   Beantwoorden
 19. Gewoon ik
  Gewoon ik zegt:

  Weet je wat ik niet snap,nog niet wil en zal begrijpen?! Waarom word er nu pas nagekeken..en niet toen? En laten we wel zijn: als je zei wat er gebeurde, werd je weg gestuurt met de woorden je verzint maar wat, je krijgt straf! Dacht je nu werkelijk dat een van ons iets durfde te zeggen tegen een derde?! Als je bezoek aan huis in gevaar kwam?! En men kan zeggen praat er over of meld het, maar dat helpt niet je gevoel weg te nemen, je angste van toen en over het medice maar te zwijgen!!! En ja hadden en deden ze: Veelste laat voor dit soort woorden!! Genieg van ons kent de klappen van de zweep!!!!

  Beantwoorden
 20. Henriëtte
  Henriëtte zegt:

  Heb in de periode rond ’83 stage gelopen op de Widdonck. Na de Widdonck te google-en om eens te kijken of de Widdonck nog bestaat en in welke vorm ben ik hierop gestuit. Ik schrik ervan wat jullie hier meegemaakt hebben. Heb me in de afgelopen jaren regelmatig afgevraagd hoe het met de kinderen uit die tijd is gelopen. heb stage gelopen in de klas van meester Brouwers en op de Studie Kwam de naam Andreas Jerphanion op deze pagina tegen. Ik ken je uit die tijd dat je in de klas van B. Zat. Er zaten twee meisjes in jouw klas. Ik wil iedereen die rot-ervaringen heeft gehad heel veel sterkte wensen!

  Beantwoorden
  • Randolph Bakker
   Randolph Bakker zegt:

   Ik Zat ook in die tijd op de Widdonck en ook bij Brouwers in de klas gezeten 2 jaar zelfs….ik heb gelukkig geen nare ervaringen gehad en heb hier ook niets van gemerkt…integendeel ik had er een geweldige tijd beter dan thuis wonen in die tijd…

   Beantwoorden
  • amsterdammer
   amsterdammer zegt:

   Beste Edwin, op jouw vraag wil ik nog wel reageren.
   Je stelt je de vraag waarom er geen mannen zijn die op sexueel en emotioneel misbruik reageren door vrouwen.Waarschijnlijk is dit jou overkomen?
   Ik heb dit helaas wel aan de lijve ondervonden.Eind 60 begin 1970 kwam ik op de widdonck, in palvioen oase werd ik geplaatst. Ik was toen zo n 10 jaar oud.
   In mijn tijd stond het hoofd gebouw tegen over de vierkante vijver.Het gebouw bestond uit twee verdiepingen,op de begaande grond was zo ver ik weet de kantoren en spreekkamers, op de tweede verdieping was de ziekenboeg en op de derde verdieping daar huisde de leidsters die intern op de widdonck verbleven.Op deze afdeling werd ik op woensdag middagen op geraffineerde wijze tot sexueel handelen gedwongen.Het feit dat er niet over gesproken werd door mij kwam dom weg voort uit het feit dat je er volstrekt alleen voor stond en wie zou mij gelooft hebben? Dan nog maar niet te spreken over de verwarring of het geloof hebben dat er toch nog iemand is die van je houdt.
   Daar komt bij dat je als kind niet eens weet wat sexueel misbruik is.Als kind geloof je zelfs dat je je zelf tot de volwassenen kan rekenen.Beste Edwin ik kan een heel lang verhaal gaan houden, maar ik kan je vertellen dat ik niet kon bevatten dat de schade die mij hier mee werd aangedaan zo ongekend groot zou zijn. In 2010 is bij mij dan ook mede daar door bij mij de diagnose Post Traumatisch Stress Syndrome vast gesteld.Hierdoor ben ik ook niet meer in staat om op maatschappelijk of sociaal nivo mee te draaien.
   Ik ben mede hierdoor dan ook 100% afgekeurd .

   Edwin er zijn naar mijn mening heus wel mannen( vrouwen)die hier over willen praten, maar het schort vaak aan een tekort naar luisterende oren. Of schaamte en angst kunnen vaak een belemmering zijn.
   Ik hoop je voldoende te hebben ge-informeerd.
   Met vriendelijke groet Amsterdammer.

   Beantwoorden
  • Mr. W
   Mr. W zegt:

   Ik heb op jonge leeftijd ook ervaring gehad met oudere vrouwen , maar kan nou niet zeggen dat dit een nare ervaring was. Overigens was dit niet op De Widdonck maar in familie sfeer.

   Beantwoorden
 21. Henriëtte
  Henriëtte zegt:

  Hoi Randolph, kwam je naam tegen en ben blij te lezen dat je er een goede tijd hebt gehad. Ken jou ook nog uit mijn stage-periode. Groetjes Henriette

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Beste Henriette.
   Ik kan me een stagiere voor de geest halen die zover ik weet ergens uit de buurt kwam.
   Kan me ook herinneren dat als jij dat bent ik mn excuses nog moet aanbieden voor hetgeen ik heb gezegd?

   Beantwoorden
 22. Mr. W
  Mr. W zegt:

  Waarom staat er Jongensdorp de Widdonck te Roggel en niet de Heibloem?

  Kent iemand juffrouw Mia nog, ik was daar van 1960 tot 1964.
  Ik kan mij nog goed herinneren dat zij de dekens ver onder het matras stopte zodat je in een kuiltje lag. In mijn herrinnering was zij een goede begeleidster.

  Ik ben ook op zoek naar Ad van de Ven, woonde toen in Breda.

  Beantwoorden
  • karel
   karel zegt:

   Hallo ik kende juffrouw Mia, werkte samen in de groep van Anton van Dijk (dacht ik). inderdaad in mijn herinnering een lieve en zorgzame groepsleiding. Lag je ook nog in de grote slaapzaal grenzend aan de boederij ?
   Mijn vader werkte in die tijd in de keuken en ik kwam als kind vaker in de groepen m.n. bij juf. Mia

   Beantwoorden
   • Mr. W.
    Mr. W. zegt:

    Hallo Karel, ja dat was toen een grote slaapzaal, achterin links was een kamer voor de leider en rechts de wasgelegenheid.
    Er werd weleens een bed op scherp gezet of helemaal uit het raam op het pad gezet.
    Namen kan ik slecht onthouden, Anton van Dijk, was dat een broeder dan klopt het wel.
    Ik dacht dat er ook nog een leider was die Harry de Winter heette, kwam uit Amsterdam.
    Naar school gingen wij in het dorp, lopend dwars door het weiland.

    Beantwoorden
    • karel
     karel zegt:

     Mijnheer Anton was geen broeder en woont nog steeds op de Heibloem.Klopt links achterin was een zg chambret voor de leiding en rechts de was gelegenheid.In die tijd was er ook een broeder Jacobus, die is later naar ik dacht naar Canada gegaan.

     Beantwoorden
     • Mr. W
      Mr. W zegt:

      Waarschijnlijk moest hij wel verhuizen, ik heb hem met heel wat jongens die kamer in zien gaan.

    • tk
     tk zegt:

     harrie de winter was hoofd van de leiders
     heb zijn email adres.
     harrie was de rechterhand van broeder cornelius.
     maar harrie wil niets meer te maken hebben met de widdonck

     Beantwoorden
   • Mr. W.
    Mr. W. zegt:

    Ik ben veel namen kwijt, Jaap de Groot weet ik dus niet zeker.
    Wel zeker weet ik dat Ad van de Ven uit Breda kwam.
    Het paviljoen waar ik zat was helemaal aan de linkerkant volgens mij met de slaapzaal tegen de boerderij aan.

    Beantwoorden
    • Henriette sch
     Henriette sch zegt:

     Daar zat ik ook, bij broeder innocentius, Dan heb jij ook de grote brand in de boerderij meegemaakt. Buddemeijer slachte altijd de varkens daar brrrrrr en hield een teil onder die beesten om balkenbrei te maken….

     Beantwoorden
 23. Nog een oud bewoner
  Nog een oud bewoner zegt:

  Ik heb er ook gewoond van 1990 tot 1998 dacht ik..
  Ben zelf gelukkig geen slachtoffer geworden maar heb nu nog contact met oud jongeren en daar zit er ook 1 bij die wel de klos is geweest met nogwel mijn favoriete begeleider… Schrok ervan toen ik t hoorde want hij was echt super aardig…nu ik t weet snap ik wel waarom t zulke mensen lukt..t vertrouwen van een kind winnen om ze later….
  Kapotschoppen moet je ze!!
  er was 1 vrouw daar en dat was maar de poetsvrouw in hun ogen maar dat was een vrouw die de klappen van de zweep kende..die vrouw (Mien Engelen) die vergeet ik nooit meer… dat was er 1 die wist hoe ze met jongeren moest omgaan.. je ging niet lachen met dr dat zeker niet.. maar die vrouw voelde als een moeder die wij niet hadden.. zulke mensen moetten dan poetsen daar en staan onderaan de ranglijst en mogen zich niet bemoeien met de jongeren (waar zei schijt aan had) ze deed alles ons naar bed brengen insoppen verhaaltje lezen.. mee boodchappen doen en na dat je naar je kamer was gestuurd kwam zei altijd stiekem ff praten en je weer opvrolijken als je ging douchen deed ze handoekken in de droger opwarmen en had je een lekkere warme handoek als je je ging afdrogen.. en zulke vrouwen worden daar geweigerd als Officiele begeleiders… en die pedo’s die ff een baantje zoekken (voor t geld) worden zonder te checken aangenomen en meteen ingezet schandalig!!

  Beantwoorden
 24. Pieter
  Pieter zegt:

  Ja op de Widdonck moest ik he ook vaak ontgelden door een groepsleider ik was toen 15 en heb op mijn 21e aangifte tegen die man gedaan, nadat ik op een hele pagina in de krant mijn verhaal kon doen. Hij heeft een straf gekregen van 2 jaar

  Beantwoorden
 25. tk
  tk zegt:

  blijf me verwonderen dat ik maar hoogst zelden tot geeneen leidster-leider of broedesr hoor over de jaren 1959-1969 .
  Ik weet dat er nog mensen uit die tijd in leven zijn .
  jammer of moet ik zeggen opmerkelijk !!
  gr
  t.k

  Beantwoorden
 26. henriette
  henriette zegt:

  ik woonde op de heibloem van 1954 TOT 1962 en heb ook genoeg meegemaakt, leuke en minder leuke dingen, maar overal zit kaf onder het koren, en je moet de baby niet weggooien met het waswater, br; christoffulus was hoofd maar br; cornelius werd hoofd toen ik een paar jaar er al was, ik woonde in de oude heibloem de jongensdorp in het paviljoen die tegen de boerderij aan lag, ik heb ook de brand meegemaakt toen bestonden al dier apa

  Beantwoorden
 27. henriette
  henriette zegt:

  Ja, er ligt me wel wat bij ik moest br amatus bril schoonmaken steeds en dan knuffelde die met mij,ik ben wel veel vergeten, wat ik me nog herinner is wat er met mij is gebeurd, ik ben hermafrodiet geboren maar op die leeftijd zag ik er als een jongetje uit, me borstjes begonnen al vroeg te groeien, wat daaruit volgde hoef ik niet te zeggen maar kan je indenken, ik leef nu als vrouw.
  Ik heb fijne tijden maar ook afschuwelijke tijden meegemaakt, dan ken jij ook br;christiaan, en ik zoek nog steeds de naam van een broeder die met mijn paviljoen op vacantie naar een boerderij ging waar we in tentjes overnachtten, daar ben ik voor het eerst met seks in contact gekomen, die broeder had kort geknipt hitler haar en was hoogblond. om prive redenen zeg ik mijn naam die ik toen gebruikte niet hier want iedereen leest dit, wel kan ik zeggen dat ik al lang voor paus pius 12 dood, op de heibloem woonde, ik zoek ook Ivo Verboon die zichzelf Ive Marchal noemde wegens zijn Ierse afkomst….

  Beantwoorden
  • tk
   tk zegt:

   toevallig ook iemand in kenissen kring die dezelfde weg is gegaan van jongetje tot meisje ,ze voelt zich super.

   maar welke geboorte jaar heb jij zodat ik specifiekere informatie kan geven uit die tijd.
   laat ik zeggen, mijn tijd speelde zich alles af in het oude gebouw.
   br cristiaan heb ik ook gekend.

   Beantwoorden
 28. henriette
  henriette zegt:

  Ik was in feite al vrouw alleen zag ik er als een jongetje uit, dus hoefde ik niet het hele traject wat een transseksueel doorloopt, bij mij was het eenvoudiger.
  Kan jij misschien herinneren dat br;Cornelius, schilderijtjes ophing in de gangen naar de br ruimte en elders, die had ik geschilderd met mr duim en juffr. Annie Bonsen, misschien helpt dat jou, we gingen ook veel naar de kirkelseberg of zoals sommige het noemden, de schrikkelberg, daar was onderaan een bunker waarin wij speelden en kan jij je een vakantie in een boerderij herinneren waar we met een paar paviljoens naar toe gingen? En het engelse bos met de ‘apenboom’ aan het eind van de appelgaard? ik zou graag weten of ik je op een andere manier kan berichten, Toen heette ik Henri nu Hennie, meer zeg ik hier niet…

  Beantwoorden
  • Mr. W.
   Mr. W. zegt:

   Ik heb alleen maar goede Herinneringen aan meneer Harry. Hij is zelfs nog bij mijn trouwen geweest, heeft mij ook nog geholpen aan een kostuum. Ik vind het dus wel jammer dat hij niet reageerd op mijn e-mail.

   Beantwoorden
 29. Ron van Noort
  Ron van Noort zegt:

  ja ik heb de stiefzoon van broeder Eymard gekend hij heeft bij mij in de groep gezeten en broeder Eymard heeft zijn moeder op de widonck leeren kennen tijdens een bezoek maar wie kan mij wat meer vertelen over de lijdig die er toen was in de groep de viersprong 1955/1959

  ron van noort

  Beantwoorden
  • t.k
   t.k zegt:

   ron

   de viersprong (groep 6) was dat linksaf naar voetbalpleintje met laag muurtje andere kant betonnen muur van de broeders , rechtsaf cornelius cq slaapkamers, recht door confrentiezaal ? komende vanuit snoepwinkeltje .
   was zelf in groep 5 1960.

   Beantwoorden
 30. Ron van Noort
  Ron van Noort zegt:

  ik kan mij niets herinnere over schilderijtjes
  ik weet ook niets van een boerdrij
  wij gingen niet op vakantie met de widock
  wij gingen gewoon naar huis
  ik wil graag weten wat de namen zij van de leiding in de vierspron ik kan mij alleen nog jufrouw Annie herineren 1956 tot 1960

  Beantwoorden
  • t.k
   t.k zegt:

   annie is later getrouwd met arie nuijten de huisschilder helaas alweer een jaar geleden overleden.
   annie woont nu in weert en is helaas dementerend maar ziet er nog net uit zoals vroeger, fris en altijd lachend..

   Beantwoorden
   • Henriette sch
    Henriette sch zegt:

    oh wat erg, ik hield van juffrouw Annie ze was een goede vriendin voor me,
    ik weet nog dat ze altijd wel meedeed met spelletjes en ze beschermde mij tegen andere jongens omdat ik altijd de zak was en het stille onderdeurtje.
    (ben ik nog)
    Voor mij mag juffrouw Annie 120 jaar worden in volle gezondheid.

    Beantwoorden
  • tk
   tk zegt:

   ron

   Ook niet meer die ijzeren stoeltjes zitting en rug gemaakt van plasick lint ,kleuren blauw en geel .
   wachten bij het snoep winkeltje tot deze open ging.
   tv kijken in groep 6 waar ook de wc was. .

   Beantwoorden
 31. Ano
  Ano zegt:

  Er is helaas wel degelijk veel misbruik geweest, en ik denk, dat men dit wat graag onder de hoed wil houden, dan wel, graag verborgen wilt houden. Ik heb er lang genoeg gezeten, om van alles om me heen te hebben zien gebeuren. Groepsleiders (zowel professionals als stageloper). Ik kan me alleen uiten over het geen wat ik weet, niet over het geen wat ik, nog meer vermoed.

  Ik ben er heilig van overtuigt, dat veel mensen van toen, daar weet van hebben, en hebben gehad. Uit mijn eigen misbruik is gebleken, dat men immers weet had, van het misbruik. Het feit is, dat dit misbruik vervolgens nergens in de rapporten achteraf beschreven is (alsof er nooit iets gebeurd was), is alleen maar pijnlijk te noemen voor mij, als slachtoffer. Daarmee is het feit geboren dat het in de al bekende “doofpot” gestopt is.

  Toch ben ik niet verbitterd geraakt, en zie ik dan ook geen enkele reden om de dingen anders te verwoorden, dan wel uit te leggen, dan ze in werkelijkheid geweest zijn. Zowel mijn beleving als zienswijze staan hierin evenredig aan elkaar, en is er dus geen sprake van een “vertekend” beeld.

  Wel ben ik van mening, dat het misbruik verteld moet kunnen worden, en dat alle slachtoffers erkenning moeten krijgen voor het geen, hen aangedaan is.

  Ik zie hier op dit item, iemand die wel heel erg in de verdediging schieten, die het heeft over het feit, dat er opgepast moet worden, wat er “beweerd” wordt. Daar maakt deze persoon (graag) gebruik van het feit, dat er kinderen op dit internaat zaten, die van alles op psychologisch gebied, mankeerden. Dat zal allemaal best deels waar zijn. Geloof mij. Ik denk zelf niet, dat er echt zoveel beweerd wordt. Dat er misbruik plaats vond, is een groots feit.

  Dat de Widdonck (ogenschijnlijk) probeert, om haar “slechte” verleden in deze, in de doofpot te houden, lijkt mij geen goede zaak.

  Beantwoorden
 32. Ano
  Ano zegt:

  Er is helaas wel degelijk veel misbruik geweest, en ik denk, dat men dit wat graag onder de hoed wil houden, dan wel, graag verborgen wilt houden. Ik heb er lang genoeg gezeten, om van alles om me heen te hebben zien gebeuren. Groepsleiders (zowel professionals als stageloper). Ik kan me alleen uiten over het geen wat ik weet, niet over het geen wat ik, nog meer vermoed.

  Ik ben er heilig van overtuigt, dat veel mensen van toen, daar weet van hebben, en hebben gehad. Uit mijn eigen misbruik is gebleken, dat men immers weet had, van het misbruik. Het feit is, dat dit misbruik vervolgens nergens in de rapporten achteraf beschreven is (alsof er nooit iets gebeurd was), is alleen maar pijnlijk te noemen voor mij, als slachtoffer. Daarmee is het feit geboren dat het in de al bekende “doofpot” gestopt is.

  Toch ben ik niet verbitterd geraakt, en zie ik dan ook geen enkele reden om de dingen anders te verwoorden, dan wel uit te leggen, dan ze in werkelijkheid geweest zijn. Zowel mijn beleving als zienswijze staan hierin evenredig aan elkaar, en is er dus geen sprake van een “vertekend” beeld.

  Wel ben ik van mening, dat het misbruik verteld moet kunnen worden, en dat alle slachtoffers erkenning moeten krijgen voor het geen, hen aangedaan is.

  Ik zie hier op dit item, iemand die wel heel erg in de verdediging schieten, die het heeft over het feit, dat er opgepast moet worden, wat er “beweerd” wordt. Daar maakt deze persoon (graag) gebruik van het feit, dat er kinderen op dit internaat zaten, die van alles op psychologisch gebied, mankeerden. Dat zal allemaal best deels waar zijn. Geloof mij. Ik denk zelf niet, dat er echt zoveel beweerd wordt. Dat er misbruik plaats vond, is een groots feit.

  Dat de Widdonck (ogenschijnlijk) probeert, om haar “slechte” verleden in deze, in de doofpot te houden, lijkt mij geen goede zaak.

  Beantwoorden
  • Ron van Noort
   Ron van Noort zegt:

   Dat de widonck het misbruik onder de pet wil houden is mij al een aantal jaren geleden op gevallen om dat er niemand is die zogenaamd weet waar de oude doseer zijn gebleven de een zegt dat ze op de widonck zijn en de andet zegt dat de broeders ze hebben en zo wordt je van het kastje naar de muur gestuurd en zo kom je er niet achter waar zu werkelijk zijn gebleven en zo kan je niet aan toonen dat je op de widonck bent misbruikt ik ben al een aantal jaren bezig en mijn advocaat heeft het verloopig in de koelkast gezet ik hoop dat iemand mij verder kan helpen ik zat in de vierspong tot 1960 en er was een broeder die mij heeft misbruikt hij moet in die tijd in de 20 zijn geweest en hij is na mijn vertrek op staande voet over geplaatst wie kan mij meer vertellen deze broeder is lange tijd geleden overleden en zijn ouderlijk huis was in badhoevendorp wie weet mij iets meer te vertellen Ron van Noort

   Beantwoorden
 33. Ano
  Ano zegt:

  Er zijn wegen te bewandelen, die waardoor je de rapporten in handen kunt krijgen. Tenminste dat is mij op die wijze gelukt. (via de officiële gerechten). De rapporten worden of werden namelijk ook door hen opgeëist en in bewaring geteld. Ik hoop dat dit ook geldt voor de mensen uit hun eigen tijd. En het zal liggen, of je als kind onder een gerecht viel, ja of nee. Maar die exacte wetenschap kan ik helaas niet delen.

  Zelf heb uit geen van de rapportages kunnen halen, dat het misbruik plaats gevonden heeft. Dat was en is, voor mij hét bewijs, dat het misbruik met, alle mogelijke opzet, in de doofpot verdwenen is. Dat kan ook niet anders, want als kind ben je totaal niet bezig, met wat wel of niet gerapporteerd wordt. Of door wie, wat wel of niet gerapporteerd wordt. Maar ik weet, dat de mensen van de Widdonck het heel goed wisten, dat in dit verhaal ikzelf misbruikt was en werd.

  Nogmaals, ik ben niet verbitterd geraakt, maar ben wel erg van mening, dat alle mensen die daadwerkelijk misbruikt zijn geweest wel hun erkenning hierin krijgen, inclusief ikzelf. Dat beetje respect, is wel het minste, dat zij verdienen.

  Het is te makkelijk gezegd, dat de zienswijze, of een verdraaid beeld, wordt neergezet, omdat een kind toch wel met bepaalde “afwijkend gedragingen” op de Widdonck plaats nam. Dat kinderen, mogelijk al dan niet, een afwijking in eigen gedrag vertoonden, wil niet zeggen, dat het misbruik dan maar ook als “verzinsel”, “bedacht” “verdraaid” of anderszins in “wegvegende” vorm, moeten worden gezien. Dat is toch echt te gemakkelijk naar mijn mening.

  Ik weet, dat er op de Widdonck veel misbruik plaats gevonden heeft. Dat misbruik is Feitelijk geweest. Of het nu ging om een professionele begeleider, of een leider in stage. Dat misbruik is door beide fronten aangewend. In de jaren die ik daar heb doorgemaakt, heb ik dit feitelijk onder ogen gezien, en meegemaakt.

  Ik vermoed wel, dat er meer op misbruik bestond, en mogelijk bestaat, maar daar kan ik verder ook niets over zeggen, want mijn verdere vermoedens zijn niet op feiten berust, en wat ik zelf gezien en meegemaakt hebt, zijn dat wel.

  Ik kan alleen hopen, dat mensen er iets aan hebben, aan het geen, ik wel te vertellen heb. Mogelijk gaat er ooit nog eens een beerput open, want, ondanks de angst om mijn eigen angsten van toen te moeten herbeleven, zal ik de deur naar erkend te worden niet voorgoed sluiten. Nog meer voor anderen, dan ikzelf. Ik ben er dus lang niet klaar mee.

  Ook al mogen mijn laatste woorden wel erop lijken, op iemand, die wel degelijk verbitterd is, maar nogmaals gezegd. Ik ben echt niet verbitterd, maar wens erkenning voor die genen die misbruikt geweest zijn. Respect, dat heeft men toch echt verdient, En als je dat niet krijgt, dan moet het helaas wel afgedwongen worden, waar het maar kan. En wat daarvoor nodig is, zal nodig zijn.

  Beantwoorden
 34. p.g.
  p.g. zegt:

  Ano, je ziet de zaak tamelijk helder. Jij en anderen die misbruikt zijn hebben zeker recht op erkenning en genoegdoening. Met eventuele wraakgevoelens heb ik ook helemaal geen problemen. Als we gezond en vrij willen worden, en niet wensen ten onder te gaan in een slachtofferrol, depressie enz. dan moet er niets achtergehouden worden of verdrongen, ook haat- en wraakgevoelens niet.

  Mijn bezwaar was én is dan ook gericht tegen iets heel anders, namelijk tegen het ongehinderd vrijelijk aan de schandpaal nagelen van mensen zónder dat er degelijk onderzoek is gedaan naar de objectieve waarheid, en zonder dat het misdrijf wettig en overtuigend is bewezen.

  Dat we niemand voortijdig aan de schandpaal nagelen is een grondbeginsel van onze rechtstaat: iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Wat we ook meegemaakt hebben: het kan niet zo zijn dat we iemands reputatie, goede naam, eer en toekomst in één klap naar de Filistijnen mogen helpen met behulp van beschuldigingen in de publieke ruimte die later mogelijk niet waar blijken te zijn. Dan pleeg je karakter- of reputatiemoord. In mijn ogen is dat een venijnige criminele daad die zelden of nooit goed te maken is! Wanneer men iemand van diefstal beschuldigt, zal dat niet snel uitdraaien op karaktermoord, je hoeft echter maar de term seksueel misbruik te laten vallen en de naam van een persoon die dat gepleegd zou hebben, en die mens kan het verder wel vergeten in het (beroeps)leven. Zo werkt het in ons soort samenlevingen. Denk maar aan pedofielen die nooit iemand kwaad deden, maar louter door het feit dat ze pedofiel zijn bijna nergens meer kunnen wonen, werken of ontspannen. Of aan al die jongens in de VS die ooit betrapt zijn op het kijken via Internet naar kinderporno, maar verder nooit enig kwaad deden, doch vanwege de veroordeling voor hun gedrag op Internet voor het leven gebrandmerkt zijn omdat de overheid ze met naam en adres op een voor het publiek toegankelijke lijst plaatst van plegers van een seksueel misdrijf. We moeten dus heel voorzichtig zijn in deze zaken; niet alles is in werkelijkheid wat het soms lijkt! Daar behoren we rekening mee te houden. Klokk heeft zijn site inmiddels al voor een deel aangepast. Ook de Widdonck biedt via een beveiligde site contact aan met zijn klachtencommissie!

  Ik heb dan ook nergens gezegd dat de melders van seksueel misdrijf allemaal liegen of iets dergelijks, maar dat we moeten oppassen. Ieder heeft zo zijn eigen waarheid, die gekleurd wordt door zijn leeftijd en kennis, maar bovendien door zijn gevoelens. Een optimist kijkt anders tegen de feiten aan dan een pessimist, een verliefde weer anders dan een bedroefde mens, en iemand die opgroeide in een gezonde sfeer kijkt en denkt nu eenmaal anders dan iemand die opgroeide in een verziekte omgeving, enz. We moeten dus oppassen met voetstoots aan te nemen dat wat gezegd, geschreven of gedacht wordt ook altijd de hele en correcte waarheid zou zijn. Vertekening of persoonlijke inkleuring is eerder regel dan uitzondering. Voorzichtig zijn met beweringen – ook met die van jezelf – is dus altijd geboden!

  Voorbeelden. Eerder meldde ik het voorval van de man die de broeders van een internaat ervan beschuldigde dat zij een slaapmiddel in zijn eten hadden gedaan, omdat hijzelf na het eten vaak in slaap viel. Elke goede rechter zal dit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ontmaskeren als een verkeerde conclusie van de klager. Dus niet als een leugen, maar als een misverstand, omdat in slaap vallen na een stevig maal van vetten en koolhydraten een heel normaal, vaak voorkomend verschijnsel is. Ondertussen staan de broeders door de beschuldigingen van de klager/slachtoffer wél in een kwaad daglicht, met alle kwalijke gevolgen vandien voor hun reputatie enz..

  Op deze site kom ik tegen dat broeders verdacht werden gemaakt omdat er meer dan eens werd waargenomen dat zij jongens meenamen op hun kamer. Op zich hoeft daar helemaal niets mis mee te zijn. Mensen moeten toch gesprekken kunnen voeren onder vier ogen? Zijn alle mannelijke huisartsen, specialisten, psychiaters enz. nu ook al verdacht als zij een kind of vrouwelijke patiënt/cliënt tot hun spreekkamer toelaten en de deur dichtdoen? Waarom zouden er bij broeders/groepsleiders die met kinderen spraken in een afgesloten ruimte ineens wél, of zelfs altijd onoorbare zaken hebben plaatsgevonden of plaatsvinden? Beginnen wij zelf niet ziekelijk wantrouwend te worden als we alles verdacht gaan vinden als daar priesters, kloosterlingen of mannen bij betrokken zijn? Kweken we zo niet zelf een hysterische sfeer, een hetze? Moeten echt alle goeden onder de kwaden lijden? Ik ben slachtoffer noch dader, maar in zo’n door wantrouwen en verdachtmakingen getekende wereld wil ik niet wonen en leven!

  Om die mogelijk hetze-achtige sfeer te vermijden, heb ik ervoor gepleit om de klachten, verdachtmakingen, insinuaties en beschuldigingen op een beveiligde plek te doen plaatsvinden, en dat de melders van een klacht altijd eerst moet inloggen. De beschuldigingen zouden ook niet mogen worden getoond aan iedereen die langs komt. Oproepen mogen best worden gedaan, maar dan zonder het noemen van persoonsnamen. Beter een mens ten onrechte niet aangeklaagd, dan eentje valselijk!

  Tot slot zou ik willen zeggen, dat ook ik het heel belangrijk vind dat de daders plus de organisaties waarvan zij deel uitmaken of maakten schuld bekennen en boete doen, ofwel genoegdoening geven. Maar dan nog is de kous niet af. We zullen los moeten komen van ons verleden, en van ons slachtofferschap. Drank en drugs lossen niets op. We moeten ons mentaal bevrijden van de last die drukt op onze schouders en ons gemoed. Vroeger noemden we dat: vergeving leren opbrengen/toepassen. Dat is een moeilijk mentaal proces, en dus meestal ook een lange en pijnlijke weg waarvoor niet per se een schuldbekentenis van de dader nodig is. De hulp van derden kan echter wel heel belangrijk zijn, m.n. als het een liefdevolle en begrijpende partner is, en of een psychotherapeut. Het kan ook zijn dat die gewenste partner er niet is, of dat het geld ontbreekt om een therapeut in de arm te nemen. Je kunt dan soms veel hulp en steun ondervinden van de auteur van een zelfhulpboek over vergeving. Standaardoplossingen zijn er niet. Je zult zelf moeten zoeken wat voor jou werkt. Van die zelfhulpboeken zal ik er een paar noemen:

  – “Vergeving als geschenk” geschreven door Oliver Clerc. Uitgebracht in 2010 door uitgeverij AnkhHermes te Utrecht;
  – “Je kunt ook jezelf vergeven” geschreven door Colin C. Tipping. Uitgebracht in 2009 door LezersPoort uitgevers te Haarlem;
  – “Boek van vergeving | Een gids van wond naar wonder” geschreven door Willem Glaudemans. Uitgebracht in 2013 door uitgeverij AnkhHermes te Utrecht, en
  – “Neem uw verleden op | Over vergelding en vergeving” geschreven door André Lascaris. Uitgebracht in 1999 door uitgeverij Ten Have in Baarn.

  Ik hoop dat jij en anderen de weg naar heling en grotere vrijheid alsnog zult vinden, maar ook dat we zorgvuldig zullen omgaan met de goede naam, eer en integriteit van medemensen die terecht of onterecht in de beklaagdenbank zullen verschijnen. Kwaad met kwaad vergelden dient geen enkel positief doel!

  Beantwoorden
  • Henriette sch
   Henriette sch zegt:

   Nou P.G. ik geef je gelijk als het om onschuldigen gaat, maar in mijn geval ken ik de namen van verschillende daders en ook hun gezicht, maar in de widdonck waren er veel van op de hoogte dus wat klets jij van vergeven? Duidelijk is, dat jouw achterwerk nooit is opengescheurd door een wilde sexmaniak anders zou jij nu hier ook vertellen over jouw mislukte en kapotte leven, rot op met je vergeving en je boekjes van hermes, IK VERGEEF NIET, ik draag de pijn mee, JIJ NIET, jij hebt geen recht van spreken omdat JIJ NIKS heb meegemaakt, duik terug in je makkelijke leunstoel en laat je suggesties maar achterwege daar word ik alleen maar kotsmisselijk van, zulke sociale mensen als jij hebben MIJ ook NOOIT geloofd daarom is mij n leven kapot en ellendig, hou aub je mond dicht met die onzin. of moet ik openlijk met namen en data komen, dan piep je wel anders……

   Beantwoorden
 35. WW
  WW zegt:

  @PG ik heb je commentaar op hetgeen wat Brandaris heeft geschreven gelezen en vraag mij af of jij wel als jongen in de Widdonck heb gezeten.
  Jouw opmerking dat je niemand mag beschuldigen voordat de rechter uitspraak heeft gedaan en het schuld is bewezen, mag dan wel waar zijn, maar er zijn ook heel veel mensen die wel degelijk schuldig zijn maar toch niet veroordeeld worden. Neem maar een goede advocaat en je heb de zaak al voor 50% gewonnen.
  Je voorbeelden vind ik ook niet juist, een jongen van 10 tot 14 jaar valt na het eten niet zomaar in slaap, waarmee ik niet wil beweren dat er iets in het eten is gedaan, ik heb er nooit iets van gemerkt. Het is mij trouwens ook nooit opgevallen dat er jongens na het eten werden meegenomen, maar dat komt misschien weer omdat wij na het eten buiten zijn gaan spelen.
  Je tweede voorbeeld deugt al helemaal niet, bij ons op de slaapzaal was links achterin een kamer waar een nachtleider sliep. Ik heb vaak gezien dat als een leider naar bed ging dat hij een van de jongens mee nam en je moet toch wel heel naïef zijn om dan te beweren dat hij misschien wel wou praten met deze jongen.
  Overigens er waren ook jongens bij die kennelijk al zo vaak misbruikt waren dat zij tijdens het buitenspelen ook seksuele handelingen met andere jongens pleegde, ik kan zo een naam noemen, maar zeg allen maar A. B..
  Ik heb van die tijd gelukkig geen trauma overgehouden, maar ik haat wel Homo’s.
  De meeste Homo’s zijn ook pedofielen want ze vallen allemaal op kleine jongetjes.
  En al die aandacht tegenwoordig voor die Homo’s, ik vind het vreselijk.

  Beantwoorden
  • Henriette sch
   Henriette sch zegt:

   Ik geef je gelijk WW wat jij aangaf, heb ik ook gezien en meegemaakt op de slaapzaal, alleen bij mij was het meer in het engelse bos of bij het vennetje als we gingen wandelen op de hei, en ook een keer op stokershorst, of gewoon op vakantie bij die boerderij of zelfs op die kamertjes boven bij de broeders zelf. Ik ben ook benadert door drie vershillende jongens, P en R, R. deed het met veel jongens als hij ze zo ver kreeg die was dus minstens even vaak misbruikt als ik…..

   Beantwoorden
 36. P. G.
  P. G. zegt:

  @Henriëtte sch. Je lijden is duidelijk, en de oorzaak eveneens. Het misverstand waar jij hier echter van uitgaat is dat vergeven maar één betekenis heeft en één richting op werkt: het goedpraten van het kwade en de dader. Er is echter nog een andere betekenis of kant aan vergeven, en die heeft vooral betrekking op jezelf, op het slachtoffer, en dat is: jezelf losmaken, bevrijden van je gehechtheid aan woede, pijn, je verleden, met als doel weer open en vrij, liefdevol je eigen leven op te pakken. Naast boosdoeners is er immers nog zoveel moois en goeds (ook onder de mensen!) dat ons goed kan doen! Stel dat je kwelgeesten van destijds niet meer aanspreekbaar of zelfs dood zijn, en er geen verhaal meer gehaald kan worden, ben je dan gedoemd om je hele verdere leven ongelukkig door te brengen? Ik geloof daar niets van. We hoeven m.i. in ons hoofd en hart geen eeuwige slachtoffers te blijven, maar mogen, moeten en kunnen opstaan en zeggen: jij of jullie krijgen mij er niet onder. Wat mij is aangedaan, betekent niet het einde van mij; ik mag er zijn zoals ik ben, en ik wil en kan altijd nog liefhebben. Om lief te hebben en daardoor te genieten en groeien, daartoe zijn we geboren. Vandaag nog stel ik me open voor de liefde die ik kan voelen in/met mijn hart, want ik wil niet dood, maar leven, en waar mogelijk ook geluk ervaren. Van haat en woede gaat een mens alleen maar kapot. Dat laatste wil ik niet laten gebeuren! Ik distantieer me van het kwaad, en zijn bedrijver(s). Die keuze kan ieder voor zichzelf maken, misschien langzaam, maar dan toch beetje bij beetje, elke dag ietsje meer. Ik weet uit ervaring dat het kan, en je uiteindelijk ook verlossing brengt. (Bezocht vergeefs meerder psychiaters, gebruikte jarenlang depressiva enz. tot ik in rust, stilte en ontspannen mentale overgave mijn ware zelf terugvond, en tot inzicht kwam door me niet meer van de wijs te laten brengen!) Dat is ook precies waar Olivier Clerc bij uitkomt in zijn kleine boekje “Vergeving als geschenk. Magische ontmoeting met Don Miguel Ruiz” uit 2010. (slechts 127 pagina’s!) Je kunt mijn aanbeveling natuurlijk boos van tafel blijven vegen omdat je zo van lijden houdt, dat je het lijden aan het verleden niet wil missen, maar schiet je daar nu echt wat mee op? Word je daardoor een liefhebbend en genietbaar, gezellig medemens? Heeft God of de schepping je zo bedoeld? Is dat je ware roeping of levensopdracht: eeuwig lijden? Dat moet een misverstand zijn; ik wil het eenvoudig ook niet geloven. Ook jij bent tot veel meer moois en goeds in staat dan je nu wellicht meent. Grijp dan ie kans, en verwijder alle boosheid en boosdoeners uit je leven. Jij gaat over je eigen leven en geluk, en niet je kwelgeesten! Heb jezelf lief: gun jezelf ook eens wat, en geloof in jezelf. Daar is niets mis mee!

  Beantwoorden
 37. P. G.
  P. G. zegt:

  @WW. Of ik ooit op de Widdonck heb gewoond als kind/puber, heb ik in mijn reactie op t.k. d.d. 19 juli 2013 om 16:13uur reeds uitvoerig beantwoord. Ik ga dat niet herhalen. Wel wil ik toevoegen dat ik jarenlang in therapie ben geweest, en o.a. in het onderwijs en bedrijfsleven heb gewerkt. Sinds een paar jaar ben ik met pensioen.

  Voor het overige kan ik alleen maar zeggen dat mijn ervaringen én die van mensen in mijn omgeving m.b.t. slaperigheid na het eten anders zijn dan die van jou. Van een vet- en koolhydratenrijke maaltijd krijgen wij het vaak wél warm en of worden we slaperig. De bekende siësta of het middagdutje in zuidelijke landen én bij mensen die werkzaam zijn bij ons in de land- en tuinbouw is echt geen gebruik dat louter is ontstaan omdat het ‘s middags buiten vaak zo warm is, maar ook en vooral omdat mensen na de warme middagmaaltijd slaperig worden, en dus onbekwaam zijn tot goed werken. Zelf had ik als kind aan 2 boterhammen ‘s middags vaak al genoeg om slaperig te worden, en dan ook op school beschuldigd werd van slapen of dagdromerij. Toen ik tussen de middag niet meer at, was het ook meteen afgelopen met de slaperigheid. Ieder dus zijn ervaringen. Maar let maar eens op als je net na het middagmaal in een bejaarden- of verzorgingshuis komt; veel mensen zitten dan te knikkebollen of te slapen. Dames die vaak weinig of niets eten hebben juist geen last van slaperigheid. Van persoon tot persoon kan er dus verschil zijn, doch de afwijking bevestigt ook hier de regel als je wat v