Deelname aan "Achter de voordeur"

Het NCRV programma “Achter de voordeur” wil het onderlinge contact tussen buren en buurtbewoners stimuleren.
Om elkaar beter te leren kennen vertellen buurtbewoners hun tot nu toe onbekende levensverhaal.
Wij zoeken die verhalen door zelf de wijken in te gaan en aan te bellen.
Maar soms benaderen wij ook organisaties en instanties omdat we op zoek zijn naar een specifiek verhaal.

In deze nieuwe serie willen we aandacht besteden aan seksueel misbruik.
Wie heeft belangstelling om zijn verhaal in ons programma te vertellen?
Neem dan contact op met Rob Lorié, 035 – 6719648 of rob.lorie@ncrv.nl