Deetman bijna emotioneel

Voorzitter Deetman wijst met kracht van de hand dat zijn onderzoekscommissie opzettelijk informatie heeft achtergehouden uit het rapport over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei hij dat hij “bijna emotioneel” wordt van de suggestie dat er geschrapt is. “Dat zijn fantasieverhalen”, zei hij
Castratie

Het ging daarbij met name om een verhaal in NRC Handelsblad over castratie van een jongen, die eerder seksueel was misbruikt. De jongen deed aangifte van misbruik door een pater en kwam later in een katholieke psychiatrische inrichting terecht, waar tot castratie werd besloten. Deetman vindt dat er geen verband tussen het misbruik en de castratie kon worden aangetoond. De commissie gaat niet speculeren over dingen op het terrein van de psychiatrie en heeft gepleit voor nader onderzoek op dat punt.
Marijnen

“De commissie baseert zich op feiten en die hebben we zorgvuldig weergegeven en we doen niet aan interpretatie”, zei Deetman. De commissie is in het rapport bewust ook niet ingegaan op de suggestie dat oud-premier Marijnen een rol heeft gespeeld bij een gratieverzoek voor een broeder die voor ontucht was veroordeeld. De commissie heeft dat wel onderzocht, maar geen aanwijzingen gevonden dat het klopt.
Integriteit

Deetman zei dat het wel lastig voor zijn commissie wordt om vervolgonderzoek te doen, als aan zijn integriteit wordt getwijfeld. De Tweede Kamer benadrukt dat de integriteit van Deetman niet ter discussie staat. Maar verschillende Kamerleden vinden dat je wel kritische vragen kunt stellen, zonder te zeggen dat de commissie niet integer is.