Deetman Deetman vroeg misbruikslachtoffers RKK af te zien van parlementaire enquête

UnknownWim Deetman heeft op ‘dwingende’ wijze de bestuursleden van slachtofferbelangenorganisatie KLOKK gevraagd af te zien van de eis dat er een parlementaire enquête moest komen, zo onthult radioprogramma Argos zaterdag.

Deetman, belast met het onderzoek naar het seksueel misbruik in de katholieke kerk, deed dat tijdens een gesprek op 30 maart 2012 in Den Haag. Geïntimideerd door Deetman besloten de vier aanwezigen van KLOKK, onder wie de huidige voorzitter Guido Klabbers, niet langer voor een parlementaire enquête te pleiten.

Van de vier aanwezigen waren drie op dat moment bestuurslid van KLOKK. Twee van de vier vertellen onafhankelijk van elkaar in Argos over de bijeenkomst, de twee anderen hebben hun lezing bevestigd. Toenmalig bestuurslid Annemie Knibbe: ‘Deetman wilde ons eigenlijk dwingen om geen parlementaire enquête te doen .’ Uit mails in handen van Argos blijkt dat de secretaris Deetman, Bert Kreemers, al langer druk uitoefende op KLOKK om de eis van een parlementaire enquête te laten varen.

De enquête was tot dat moment een belangrijke eis van de slachtoffers. Twee weken voor de bijeenkomst in Den Haag schreef KLOKK nog dat er ‘…alle reden’ was om aan te dringen op een ‘parlementair onderzoek’. Er was politieke steun voor bij PvdA, GroenLinks en SP. Toenmalig Kamerlid Khadija Arib (PvdA) bereidde een motie voor, maar bracht die niet in stemming. Het feit dat de slachtoffers – krap drie weken na de bijeenkomst met Deetman – daar niet langer om vroegen, woog daarbij zwaar, vertelde ze aan Argos.

Deetman en Kreemers ontkennen bij monde van woordvoerder Gert Jan Verhoog de slachtoffers iets te hebben verzocht. ‘Het antwoord hierop van de heer Deetman […] was telkens dat hij daar niet over gaat.’ Lees hier de reactie op vragen over deze kwestie.

In Argos is ook te horen dat veel misbruikslachtoffers zich ‘in de kou’ gezet voelen door KLOKK. In totaal zijn negen bestuursleden opgestapt. Voorzitter Klabbers ontvangt via een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bruto maandsalaris van 6.138 euro per maand. Twee ex-bestuursleden noemen het salaris als reden om op te stappen. Formeel vervult Ralph Russ de rol van secretaris, maar in de praktijk worden die taken waargenomen door de vrouw van Klabbers.

Het seksueel misbruik in de katholieke kerk kwam in 2010 naar buiten. Tienduizenden kinderen bleken in de jaren vijftig, zestig en zeventig op katholieke seminaries en internaten door geestelijken te zijn misbruikt. In reactie stelden de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een onderzoekscommissie aan onder leiding van CDA’er Wim Deetman.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS stuurde  deze week de resultaten van een tevredenheidsonderzoek naar het functioneren van slachtofferorganisaties over seksueel misbruik naar de Tweede Kamer.
Lees hier het volledige rapport.

Het rapport vermeldt dat continuïteit en organisatiestructuur van KLOKK ‘kwetsbaar’ zijn, omdat de activiteiten voornamelijk uitgevoerd worden door voorzitter Klabbers, ‘met ondersteuning van het secretariaat en een aantal bestuursleden’.

Uitzending beluisteren Argos “de deal van Deetman”

8 antwoorden
 1. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Wat vind je van de combinatie overheid samen met religieuzen als het erom gaat ons te belazeren ?

 2. Frans van der Gouw
  Frans van der Gouw zegt:

  De conclusie in het rapport t.a.v. KLOKK laat een spagaat zien. Terwijl in de linkerkolom staat vermeld dat de organisatie in feite is ingericht rondom 1 persoon; de voorzitter, noemt men dit in de rechterkolom een punt voor verbetering omdat die ene persoon een smalle organisatiebodem vormt.
  Ik begrijp de patstelling van de onderzoekers maar ik wil graag duiden op het gegeven dat de organisatie vooralsnog prima verloopt met hulp van een aantal gemotiveerde vrijwilligers. De hoogte subsidie rechtvaardigt niet meer dan een ‘beroepskracht’ ondanks dat 50% ván die subsidie aan organisatie rond die ene figuur wordt besteed volgens het rapport. Klabbers en zijn team doen goed werk en verdienen in breed verband wel iets meer financiële ondersteuning zodat hun heilzame werk nóg professioneler uitgevoerd kan worden. Ik breek een lans voor KLOKK en hoop dat deze organisatie wordt gewaardeerd op basis van de positieve effecten die zij genegeerd onder lotgenoten.

 3. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Ik denk dat een organisatie rondom 1 persoon inderdaad een punt voor verbetering is. Zie de door jou genoemde patstelling dan ook niet.
  Dan moet je ook nog evalueren wat de competenties van die ene persoon zijn, en hoe efficient of effectief de hulpverlening is aan de slachtoffers, want dat is tenslotte waar het hier om gaat.
  Ik heb daar geen beeld bij, maar vind het altijd zorgelijk als iemand zichzelf of naaste familie voor een functie benoemt en zichzelf een salaris toebedeeld… Het risico bestaat dat dan niet de juiste persoon op de goede plek zit en daarmee gaat het effect van de hulpverlening t.o.v. de ontvangen subsidie verloren.

  • Frans van der Gouw
   Frans van der Gouw zegt:

   Ik spreek over KLOKK uit een ervaring als lotgenoot en kan je verzekeren dat binnen deze organisatie integer en ethisch verantwoord wordt gewerkt. Ik hoop niet dat je suggereert dat hier sprake is van enige vorm van persoonlijk gewin dan wel het onverantwoord betrekken van familie en ik zie in die zin ook geen geen relatie tussen de huidige werkwijze van KLOKK, hun hulpverlening en de daarbij behorende subsidie. Lees voor de ‘patstelling’ het rapport inhoudelijk en de onderbouwing in hun conclusies. Ik ben het er absoluut mee eens dat subsidieregelingen verantwoord dienen te worden maar ik twijfel in het geval van KLOKK geen moment aan de juiste besteding van de ontvangen gelden.

   • Raymond
    Raymond zegt:

    Beste Frans,

    Ik onderschrijf de mening van Ton.en wil daar nog aan toevoegen dat je nog eens moet luisteren in de uitzending van Argos wat Marcel Roomans zegt over het niet informeren/raadplegen van de achterban.
    Om een achterban te kunnen representeren zul je ze op z’n minst juist en nog belangrijker volledig moeten informeren; Er zijn tal van overlegstructuren waar klokk aanschuift maar wat er wordt besproken dat is slechts gissen. Voorbeeld is het voorzittersoverleg van de voorzitters van de BC +KNR en klokk. Kijk eens op de website van klokk of je daar een verslag kunt vinden,,, De BC en KNR publiceren dat netjes :http://www.rkkerk.nl/info.php?id=2765 http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_id=450 .
    Dit is slechts een voorbeeld en …..ik spreek ook uit een ervaring

 4. Judocus
  Judocus zegt:

  Typisch ook dat op de website van KLOKK (net als de meeste katholieke websites overigens) geen discussie of commentaar mogelijk is op de door der Klabbers zelf geplaatste artikelen. Hoe dat een levendige meningsuitwisseling of lotgenotencontact moet bevorderen begrijp ik echt niet. Tja, je kan een mailtje sturen naar het secretariaat van KOKK en dan bekijken zij of het waardig is plaats in te nemen op hun website ??!?? Dan is het op deze website beter geregeld. Dank daarvoor.

 5. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Ik lees op hun website dat ze daar “bewust voor gekozen” hebben, Judocus.
  Mocht jij het idee hebben gehad dat ze een foutje gemaakt hebben, dan is dat dus niet zo…
  Wij hebben hier gekozen voor een vorm waarbij iedereen zijn mening mag zeggen. Ook bewust.
  Soms lastig als je kritiek krijgt, maar wel een stuk democratischer…

Reacties zijn gesloten.