Deetman: …en de paus zegt "Fuck You All!" tegen Nederland.

door Ton Leerschool

Ik ben de dag slecht begonnen: in woede over een nieuwe belediging uit Rome.
Het rapport Deetman ligt nog na te gloeien op tafel. Het mea culpa van de bisschoppen galmt nog na door de lege kloostergangen, het Vaticaan zwijgt, totdat…

Het Katholiek Nieuwsblad publiceert op 28 december het uitgelekte nieuws dat de paus in januari aartsbisschop Eijk tot kardinaal gaat promoveren!!! Een duidelijker “Fuck you all!” had het Vaticaan niet de wereld in kunnen roepen.
Het rapport van Deetman druipt van de incompetentie van de Nederlandse kerkleiding en de paus promoveert de top-bisschop in Nederland tot kardinaal.
Voor het originele artikel, zie hier: Katholiek Nieuwsblad

Eijk, die in de vele mediaoptredens na publicatie van het Deetman rapport, zijn visitekaartje afgegeven heeft van gevoelloze, op het autistische af, kerkautoriteit. Die zelfde Eijk die voor de slachtoffers zo beledigend en kwetsend optrad dat het zelfs de mensen opviel die wat verder van het hele misbruikschandaal afstaan, wordt door de “heilige” vader in Rome onderscheiden tot de op een na hoogste positie in het Vaticaan.

Als het een 1 april grap was, zoals iemand mij suggereerde, dan zou het een goeie geweest zijn…
Maar het is geen grap; het is een signaal van het Vaticaan dat zij lak hebben aan fatsoen en gerechtigheid, het rapportje van Deetman als onbelangrijk afdoen en dat aan de Nederlandse samenleving willen laten weten ook:
“Wij doen wat we willen en het kan ons geen bal schelen wat jullie daarvan denken. Fuck you all!”

Een heel klein beetje dieper gaat er van deze benoeming een iets subtieler signaal uit.
Ik heb het in het verleden al herhaaldelijk geopperd: de katholieke kerk heeft de westerse wereld afgeschreven! Daarom probéren ze de schade, die zij in het verleden (mede) veroorzaakt hebben, helemaal niet goed te maken.

De z.g. “beschaafde wereld” is afgeschreven gebied. Het Vaticaan richt zich op Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost Azie, waar de met behulp van locale dictators achterblijvende emancipatie een volledige indoctrinatie en onderdrukking uit naam van Jezus Christus nog niet in de weg zit…

Bij zijn bezoek aan Duitsland werd me dat al duidelijk: Ratzinger gaf toe te begrijpen dat veel mensen in Duitsland zich van de kerk afkeerde n.a.v. het door katholiek geestelijken daar gepleegde misbruik [punt].
Geen poging het goed te praten… geen inmiddels totaal ongeloofwaardige excuses…
De constatering van een feit en geen poging meer iets te redden. Afgeschreven!

Wie, in de Nederlandse overheid, pakt deze directe oorlogsverklaring van een z.g. bevriende mogendheid op?
Wie, van de laatste katholieke gelovigen, wil nog bij deze club horen die niets, maar dan ook absoluut niets, meer met de christelijke leringen van Jezus Christus te maken heeft?

Daarom:
Richt je niet tot de kerk in je hoop op heling.
* Het is een logische en menselijke reactie terug te gaan naar de “plaats delict” en je, voor je heling en genoegdoening, te richten op degene die de schade (mede) veroorzaakt heeft. Mochten dezen in staat zijn te horen, in te voelen, te begrijpen wat het misbruik voor enorme gevolgen heeft voor de slachtoffers, dan zou dat ook de hoogst haalbare resultaten opleveren.
Echter: zij verstaan je niet, hebben tijdens hun studie afgeleerd ECHT te luisteren, zijn door hen zelf tot half-goden verheven en zijn niet tot de benodige nederigheid in staat.
Je riskeert een herhaling van het misbruik: de machtsstructuren, die toentertijd tot het misbruik geleid hebben, zijn nog steeds van kracht!
* Valt er misschien nog te praten met die ene bisschop of overste hier in Nederland. Zo gauw de aanklachten te dicht bij het Vaticaan komen trekken ze daar de stekker eruit…ook uit de gestarte nationale initiatieven. Als daarbij Nederlandse kerkleiders “afgefikt” moeten worden is dat geen enkele belemmering. Zie de historie van de Ierse bisschoppen die menselijke reacties begonnen te vertonen.

Help ons de Nederlandse overheid te overtuigen!
* Er moet een van de kerk onafhankelijk meldpunt komen. Wie naar het Meldpunt RKK wil gaan moet dat zelf weten, maar er moet ook een alternatief komen voor diegenen voor wie de katholieke kerk allang geen optie meer is.
* Er moet verder onderzoek komen naar alle andere vormen van misbruik welke door de commissie Deetman niet onderzocht zijn. Het beeld van het kwaad moet volledig in het daglicht!
* Er moet geinvesteerd worden in, van de kerk onafhankelijke, hulpverlening. Wie zich tot de door de kerk ingerichte hulpverlening wend riskeert weer misbruikt te worden voor de roomse PR-machine (“Kijk maar wat we allemaal voor de slachtoffers doen…”)
* Er moet een enorme schadeclaim van de Nederlandse staat aan de katholieke kerk gemaakt worden ter compensatie van de enorme maatschappelijke schade die is aangericht door katholiek geestelijken en hun leiding. Enorm misbruik – enorme schade – enorme claim! De beschikbare fondsen moeten aangewend worden om de slachtoffers te helpen; voor pensioenen voor hen die geen kans hebben gehad een behoorlijk pensioen op te bouwen, compensatie voor hoge medische kosten als gevolg van lichamelijke klachten, adequate hulpverlening voor hen die dat nodig hebben en willen.

Voor een betere wereld zonder roomse inmenging!
Ton Leerschool
Stichting Mannenhulpverlening
na seksueel misbruik

11 antwoorden
 1. Joke
  Joke zegt:

  Stel dat iemand een bank overvalt voor miljarden. Er komt een onderzoek
  naar mogelijke daders en hun verantwoordelijken. Onomstotelijk is vast komen te staan wie de verantwoordelijken zijn. Een week later wordt één van deze verantwoordelijken gezegend en wordt gepromoveerd tot bankdirekteur van diezelfde overvallen bank. Ik ben de weg kwijt, jullie ook??
  Laten we ons niet tegenhouden door dit crimineel gedrag. Eenieder meld je
  indien je wat te melden hebt, STOP MISBRUIK, in welke vorm dan ook.

 2. Umberto Bajetto
  Umberto Bajetto zegt:

  Beste Ton, ik geniet toch steeds weer van jouw felle en adequate tong.
  Een afzonderlijk en ongebonden meldpunt, dat zou toch wat zijn.
  Maar wat doen we dan met al die slachtoffers die al in de molen zitten?
  En of diegenen, die al zijn afgewezen?
  Zelf heb ik al een klaagschrift en steunbetuigingen ingediend, moet ik die dan weer op nul laten zetten?
  Graag hoor ik van je, ook Prive op u.bajetto@gmail.com
  Bedankt, Ummie

 3. Hofstede
  Hofstede zegt:

  dit artikel druipt van de incompetentie. Drogargument achter drogargument. Eijk zou misbruik hebben gepleegd? Hoe vaak heb je hem persoonlijk gesproken? Het is een integere wijze man die de kerk goed leidt naar wat hij kan. Noem eens een argument waarom hij niet de goede man zou zijn? Omdat hij geen media bespeler is? Daar is de kerk ook niet voor! De paus zou de westerse wereld hebben afgeschreven omdat hij geen argumenten noemt? Wat als hij die wel noemde, dan had je hem daarop afgeschoten. Niet de kerk heeft jou afgeschreven, jij hebt de kerk afgeschreven. De paus ziet dat er vreselijke dingen hebben plaatsgevonden (nav je artikel denk ik dat je deze zin overslaat mocht je reageren). Daar zijn geen woorden voor. De roomse kerk is niet slecht. Het is een geweldig licht in deze wereld. Honger wordt gestild, daklozen krijgen een huis, zieken vinden genezing en eenzamen vinden liefde. Dat wil jij waarschijnlijk niet meer zien, maar in percentages is het misbruik erg weinig in de kerk. (nog een zin die je waarschijnlijk overslaat: daarmee wil ik niet zeggen dat de absolute cijfers verschrikkelijk zijn!) Ik ken drie bisschoppen redelijk persoonlijk, ken jij ze? Ik heb een groot aantal priesters en broeders in mijn vriendenkring. Geweldige mensen! Hoeveel ken jij er? Je mag van het ene onrecht niet in het andere onrecht vervallen, al helemaal niet als hulp organisatie. Wijs niet zo veralgemeniseerd naar de kerk. Die kerk dat ben ik ook: ken jij mij? Ik ken meerdere mensen in het Vaticaan: ken jij ze? Of alleen via de media? Nou, dan heb je inderdaad goede gronden…

 4. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Voor Hofstede:
  Omdat wij, in tegenstelling tot veel katholieke websites, een open dialoog wel toestaan, heb ik jouw reactie niet gemodereerd geplaatst.
  Ik ga ook geen discussie met je aan, want wij leven duidelijk in twee totaal van elkaar verschillende werelden en zullen het wel nooit met elkaar eens worden.
  Dat is energieverspilling en die gebruik ik liever voor die mensen die dat beetje hulp wat wij kunnen geven heel hard nodig hebben…

  Steeds weer moet ik me verdedigen tegen katholieken die zich persoonlijk aangevallen voelen als ik “slecht” spreek over de kerkorganisatie in Nederland of in Rome. Ik geef jou het zelfde antwoord als altijd:
  Als iemand katholiek wil zijn moet hij dat helemaal zelf weten. Geloof gaat niemand aan, dat is van jou persoonlijk, dt is iets tussen GOD en jou, daar hoort ook geen kerk tussen te staan. Ik val je daarom daarop ook niet aan.
  Maar tegelijkertijd raad ik je aan (en daar mag je natuurlijk mee doen wat je wilt):
  Denk voor jezelf.
  Beoordeel voor jezelf.
  Geloof niet “zo maar” wat je verteld wordt, maar vorm je eigen mening.

  Wat er in Nederland is gebeurt staat niet op zichzelf, maar is volledig in lijn met wat er in andere landen gebeurt is en voor een deel nog gebeurt.
  Duizenden en nog eens duizenden kinderen is hun onbevangen toekomst ontnomen door rooms katholiek geestelijken. Niet hier en daar een…nee, duizenden, wereldwijd waarschijnlijk honderdduizenden.

  Informeer je over die FEITEN, dit zijn geen geen fabeltjes en is geen strategie om de katholieke kerk in het diskrediet te brengen; dat hoeven wij ook niet te doen, dat doet ze zelf. Lees de verhalen van de MENSEN net als ik gedaan heb en beoordeel dan mijn artikel. Ontmoet de mensen die dit overkomen is en luister naar hun verhalen. Ik heb dat gedaan, honderden heb ik er ontmoet in en buiten Nederland. En door die ontmoetingen is mijn mening gevormd…

  Lees dan het artikel, met open ogen en verstand, nog eens door. En vraag je af wat Jezus Christus zou denken van die organisatie (niet de mensen!) die “de katholieke kerk” geworden is.

  Ik wens je veel wijsheid en inzicht toe.

 5. Hofstede
  Hofstede zegt:

  van de webmaster
  Beste Hofstede,
  Aangezien jouw tweede reactie niets toevoegt voor de mensen voor wie wij deze website ingericht hebben, heb ik het verwijderd.
  Mocht jij nog verder willen gaan te proberen mij te overtuigen van het ‘goede’ van de katholieke kerk, dan kan je daarvoor het contactformulier gebruiken dat je elders op onze website vindt. Ik garandeer je niet dat ik daarop zal antwoorden omdat, zoals ik al eerder zei, onze werelden blijkbaar veel te ver uit elkaar liggen… Ik wens je het beste.
  webmaster – Ton Leerschool

 6. kees
  kees zegt:

  Voor Ton

  Inderdaad energieverspilling. Iemand die heilig overtuigd is van het goed van de Kerk laat zich niet overtuigen. Dan zou nml. zijn wereld instorten en zou hij op eigen kracht verder moeten, voor velen is dat teveel gevraagd.

 7. drifter56
  drifter56 zegt:

  Voor Ton ,

  Alweer zo’n hypocriet (Hofstede), waar haalt hij de grofheid vandaan om ons misbruikten in een verkeerd daglicht te zetten, waar haalt hij het lef vandaan om jou aan te vallen, ach weet je ik zet hem in hetzelfde rijtje als die hielelikker Antoine Kontekruiper Bodart, Ton Ga verder met je goed werk , ik en velen hebben respect voor je ontzettende wilskracht dat je voor de slachtoffers doet !! Gr. Hans

 8. Ton Leerschool
  Ton Leerschool zegt:

  Aan Umberto.
  Dank je voor je warme woorden.

  Wat mij betreft hoeft het meldpunt van rkk niet te verdwijnen. Mogelijk zijn er mensen die er behoefte aan hebben ook binnen de katholieke kerk hun gelijk te halen; dat kan een belangrijk deel van de verwerking zijn. In mijn geval was dat zo, in 2004, want het gaf me tenminste iemand om tegen te ‘vechten’. De lopende procedures hoeven dan ook niet afgebroken te worden.

  Wel moet er, wederom wat mij betreft, een echt onafhankelijk meldpunt vóór komen waar dan het overzicht is van álle meldingen die gemaakt worden en waardoor er ook toezicht kan zijn op die meldingen die ook doorgaan naar het kerkelijk meldpunt.

  Er zal inderdaad door iedereen nogmaals gemeld moeten worden. Dat is belastend en lastig, maar het is niet anders. Nu zitten we zowiezo al met een probleem met de meldingen die toentertijd naar Hulp&Recht zijn gegaan en daar afgewezen zijn, of de meldingen over fysiek en psychisch geweld waar Hulp en Recht zichzelf niet competent verklaard heeft of de meldingen met betrekking tot schoolleiding e.d. die van het misbruik wisten en niets gedaan hebben. Afijn, één grote rotzooi hebben ze er van gemaakt, maar dat wisten we al…toch?!?

  Ik wens je veel sterkte!

 9. Umberto
  Umberto zegt:

  Jammer dat de meesten van ons nu alleen nog maar zwart of wit kunnen denken en voelen. Ook al ben ik dan misbruikt door een Gods-dienaar, wil dat nog niet zeggen dat het Katholieke geloof per definitie slecht is. Mijn insteek is hierbij, dat het geloof door mensen wordt beoefend en helaas ook door dezelfde soort (homo sapiens) wordt misbruikt om onder een grote paraplu zijn of haar frustraties bot te vieren op adolescenten, die zich nog niet kunnen of durven verweren. Alsnog voel ik mij Katholiek, in die zin, dat ik nog steeds probeer om als goed Christen te leven, niet naar de letter maar naar het gevoel. Voor ieder die dit leest, blijf trouw aan jezelf en laat je door al deze moeilijke tijden niet verbitteren. Het schaadt alleen je huidige leven en omgeving. Het Ga U Allen Goed.

 10. Hofstede
  Hofstede zegt:

  @ drifter56
  Ik zie dat ook mijn reactie niet vriendelijk begint. Daar wil ik dan ook best mijn excuses voor maken. Het is helemaal niet mijn bedoeling mensen in een verkeerd daglicht te stellen. Waar ziet u dat ik ‘de misbruikten’ in een verkeerd daglicht zet? Misschien kan ik hier van leren. U noemt me grof, aanvallend en een hielelikker. Gezien je deze reactie publiekelijk plaatst, zou u kunnen aangeven waar ik precies zo overkom? Waar spreek ik iets onwaars uit? Ik geef, in de reactie die tot nu toe niet is geplaatst, aan waar Ton dingen schrijft wat niet waar is. Ik voel zeker met mensen mee die zijn misbruikt maar dat iemand is misbruikt wil nog niet zeggen dat deze dan zomaar onwaarheden mag verkondigen, of wel?

 11. Joke
  Joke zegt:

  Umbero, ben het helemaal met je eens. Alleen hoeft men daar niet speciaal katholiek voor te blijven. Ik probeer ook te leven als een goed Christen en daar hoeft men echt niet katholiek voor te blijven, sterker nog daarvoor mag men ieder geloof voor gebruiken of juist helemaal geen specifiek geloof. Ik noem het wat je ook al aangeeft: “Het gevoel”. Het geloof dat injezelf zit. Van mij mogen alle dogma’s opkrassen.

Reacties zijn gesloten.