Documentaire seksueel misbruikte jongens zoekt donateurs

Persbericht door Jan Fokke Oosterhof

7 juni 2011, Zaandam – Filmmaker Cees Franke maakt een documentaire over mannen die als kind seksueel misbruikt zijn. Franke financiert de film middels crowdfunding en zoekt donateurs via zijn website www.frozenkids.nl. Sinds de website online is, komt de ene na de andere donatie binnen. Het tekent de actualiteit van het thema. Door de ontwikkelingen de laatste jaren in vooral ook de katholieke kerk zijn meer mannen bereid over hun ervaringen als slachtoffer te vertellen. Sinds de start van het project zetten steeds meer mannen de stap om hun verhaal aan Franke te doen.

In de film Frozen Kids doen een aantal mannen schokkende getuigenissen. ‘Door de feitelijke, ogenschijnlijk emotieloze opsomming van gebeurtenissen legt de film op huiveringwekkende wijze getuigenis af van wat in feite kindermoord is’, aldus Franke. ‘De film laat vooral geen emotionele scènes zien. Juist de registrerende, feitelijke weergave tilt de film boven goedkoop effectbejag uit. De volwassen mannen die aan het woord zijn, hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn voor de rest van hun leven veroordeeld tot een leven waarin wantrouwen en angst een grote rol spelen’.
In de documentaire wordt o.a. met het schokkende verhaal van S. het taboe op moeders als daders van seksueel misbruik doorbroken. Nog steeds worden voornamelijk mannen als dader aangewezen terwijl de praktijk anders is. Na de eerste echtscheidingsgolf blijkt dat ook moeders tot de daders behoren.

Franke heeft de titel ‘Frozen Kids’ gekozen. ‘Het verwijst naar een staat van bewustzijn die ontstaat tijdens het seksueel misbruik: je gevoel uitschakelen, zodat je er als het ware even niet bij bent. Het is een bekend overlevingsmechanisme. Het schokkende in de getuigenissen is dat deze staat van ‘bevroren zijn’ gedurende de rest van het leven terug blijft komen. De mannen ondervinden op psychisch -, lichamelijk -, relationeel-, seksueel- en gezondheidsgebied nog dagelijks last. Gevolgen van seksuele kindermishandeling zijn wel vergeleken met de gevolgen van een verblijf in een concentratiekamp’.

Franke heeft een aantal doelstellingen met de te maken film. Hij wil bovenal een statement maken voor mannen die als kind seksueel zijn misbruikt. Daarnaast wil hij een bijdrage leveren aan het actueel maatschappelijk debat en zo helpen de bewustwording van opvoeders te stimuleren. ‘Met de documentaire Frozen Kids willen we duidelijk maken hoe fout het gaat als grenzen van kinderen worden overschreden. We willen aandacht vestigen op het onderwerp en de samenleving bewust maken van de noodzaak en verantwoordelijkheid voor het bewaken van (seksuele) grenzen, in het bijzonder die van kinderen’.

Voor de financiering van de film gebruikt Franke crowdfunding, een methode van financiering die steeds vaker een weg naar de markt vindt. Het komt erop neer dat betrokkenen die graag zien dat de film er komt, hun steentje bijdragen. Zo hebben twee ondernemers al een rol gespeeld in het ontwikkelen van de website en nu kunnen donaties worden gedaan via die website. De donateurs krijgen daar ook iets voor terug. Hoe meer je inbrengt, hoe mooier de beloning, zoals een plekje op de aftiteling, een link om de film te downloaden, een dvd, naams- en logovermelding of zelfs een vermelding als geassocieerde producer. Om de film te realiseren is er een half tot driekwart jaar nodig met een budget van € 70.000,-. Franke hecht grote waarde aan transparantie en legt verantwoording over de besteding af op zijn website. Op de vraag of Franke denkt dat de financiering rondkomt, is het antwoord kort en duidelijk: ‘Die film moet er komen, linksom of rechtsom’.
En zo is het maar net.
==========================================================================================
EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie: Frozen Kids: http://www.frozenkids.nl/over-dit-project/

Cees Franke Producties b.v.
+31(0)75 767 62 72
+31(0)681 427 794
+31(0)229 212374 (privé)
E info@frozenkids.nl
KvK 37103878
W www.ceesfranke.com
Twitter @bevrorenkind
LinkedIn http://nl.linkedin.com/in/ceesfranke

Cees Franke is een door de wol geverfde ondernemer in de creatieve sector met jarenlange ervaring. Al sinds 1983 werkt hij als zelfstandig creatief ondernemer. In 2004, 2005 en 2009 heeft hij aan de Media-academie te Hilversum (het voormalige Sandberginstituut) opleidingen tot documentairemaker en programmamaker gevolgd.

In 2006 heeft hij Cees Franke Producties b.v. opgericht, tegenwoordig gehuisvest in de oude chocoladefabriek van Verkade te Zaandam. Cees Franke Producties BV is gespecialiseerd in audiovisuele communicatie.

Doelstellingen Frozen Kids Documentaire
Met het maken van deze documentaire heb ik nog een aantal doelstellingen.
Een belangrijke doelstelling is dat de film een hulpmiddel bij onderwijs is. Zowel voor jongeren op het voortgezet onderwijs als beroepsopleidingen van hulpverleners. Ook voor studenten psychologie en medicijnen levert de film een heldere bijdrage in het kader van vroegtijdig herkennen en signaleren van seksueel misbruik problematiek.

Indien er voldoende gedoneerd wordt, willen we ook graag een informatiepakket ten behoeve van het voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen leveren. De maker is op uitnodiging beschikbaar om inleidingen te verzorgen.

Door de enorme hoeveelheid getuigenissen levert de film ook een actieve bijdrage in het verwerkings- en acceptatieproces van slachtoffers. Daarnaast levert de film Frozen Kids een actuele bijdrage aan het maatschappelijk debat rondom seksueel misbruik van jongens en mannen, een tot nu toe onderbelichte groep slachtoffers.

In het veld van de zelfhulpverlening kan de film ten slotte ingezet worden als discussiemiddel zodat slachtoffers kunnen ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Ze zien en horen de verhalen van lotgenoten en kunnen zo leren accepteren dat zij er niet alleen voor staan en dat het goed is om er met elkaar over te praten. Op die wijze levert de film een actieve bijdrage op weg naar herstel voor zover mogelijk.

3 antwoorden
 1. eva westra
  eva westra zegt:

  tellen de vrouwen die zijn mishandeld en misbruikt, zoals ik op mijn 8e door een non van het internaat van St. Agnes te Wognum niet mee? Of is dit minder erg?

  • Gonnie
   Gonnie zegt:

   Beste Eva,

   Als vrouw, die net als jou als jong meisje door een vrouw is misbruikt, wil ik graag op je reactie reageren. Het is niet minder erg of erger als een vrouw in haar jeugd sexueel is misbruikt.
   Ook over het gebeuren, dat een meisje door een vrouw sexueel misbruikt kan worden is helaas weinig bekend.
   Het proces wat nodig is voor de verwerking is hetzelfde.Ook dit zijn ‘frozenkids’.
   Alleen ligt, nu (hier) de foces op mannen die te maken hebben gehad met sexueeel misbruik.

   Heel veel sterkte,
   een hartelijke groet Gonnie

  • Gonnie
   Gonnie zegt:

   Beste Eva,

   Als vrouw, die net als jou als jong meisje door een vrouw is misbruikt, wil ik graag op je reactie reageren. Het is niet minder erg of erger als een vrouw in haar jeugd sexueel is misbruikt.
   Ook over het gebeuren, dat een meisje door een vrouw sexueel misbruikt kan worden is helaas weinig bekend.
   Het proces wat nodig is voor de verwerking is hetzelfde.Ook dit zijn ‘frozenkids’.
   Alleen ligt, nu (hier) de foces op mannen die te maken hebben gehad met sexueeel misbruik.

   Heel veel sterkte,
   een hartelijke groet Gonnie

Reacties zijn gesloten.