Symptomen en signalen na seksueel misbruik

Traumaseksualiteit

verwarring over seksuele identiteit 68%
seksuele obsessies 71%
dwangmatig seksueel gedrag 53%
zich ongemakkelijk voelen in intieme relaties 79%
het moeilijk vinden om romantische relaties aan te gaan 64%
het moeilijk vinden vriendschappen met mannen te behouden 71%
extreme schuld- en schaamtegevoelens 76%
het moeilijk vinden om vrouwen te vertrouwen 50%
moeilijk om mannen te vertrouwen 82%
afkeer van seksualiteit 50%
flashbacks van misbruikgebeurtenissen 74%

Psychische dwarslaesie

het gevoel anders te zijn 90%
zich geisoleerd voelen 87%
laag zelfbeeld 53%
extreme angstgevoelens 79%
extreme woede 58%
zich ongemakkelijk voelen in sociale situaties 82%
depressie 92%
zelfmoord gedachten 76%
gezinsproblemen 71%
problemen om werk te vinden 50%
nachtmerries 61%
slaapproblemen 58%

Gerapporteerde symptomen /checklist signalen

TOELICHTING: het percentage geeft aan hoeveel van de mannelijke clienten met seksueel misbruikervaringen deze klachten/symptomen hadden.
Uit- Beelen, Joop. Hulpveriening aan homoseksuele mannen met seksueel-misbruikervaringen. Verslag studiebijeenkomst met Neal King. Utrecht, SOMAN, 1992, p.20.