Duitse bisschoppen komen met maatregelen tegen misbruik

Hilversum (KerkNet/RKK) 25 februari 2010 –

In de strijd tegen seksueel misbruik hebben de Duitse bisschoppen vandaag een plan van aanpak gepresenteerd. Dit plan moet een herhaling van misbruik van minderjarigen door geestelijken en kerkelijk werkers voorkomen. Het beleid heeft de steun van alle bisschoppen.
Preventie
De kern van het plan is de preventie van misbruik. Bisschop Stephan Ackermann wordt speciale afgevaardigde voor de strijd tegen misbruik. In elk bisdom moet een aanspreekpunt zijn waar mensen misbruik kunnen melden of terecht kunnen met hun vragen.

Werkgroep
Slachtoffers moeten kunnen rekenen op alle nodige “menselijke, therapeutische en pastorale hulp”. Nationaal wordt een werkgroep opgericht die het misbruik onderzoekt en steun biedt bij juridische vervolging van de daders. Rechtbanken krijgen alle mogelijke “actieve steun” van de kerkleiding.

Openheid
De Duitse Rooms-Katholieke Kerk streeft naar openheid, zowel bij nieuwe gevallen als bij misbruik uit het verleden. Bisdommen, scholen en andere kerkelijke instellingen moeten volgens het episcopaat een cultuur van waakzaamheid ontwikkelen.

Rijpheid
De Duitse bisschoppen gaan bovendien na hoe zij kunnen helpen de “psychoseksuele rijpheid” van de priesterkandidaten aan de Duitse seminaries te versterken.

Nationaal bureau
De bisschoppen richten tenslotte ook een nationaal bureau in Bonn op voor vragen met betrekking tot misbruik en een nationaal telefonisch contactpunt waar mensen met klachten terechtkunnen.

Celibaat
De kerkleiders beklemtonen dat het celibaat niet als reden voor het misbruik moet worden aangemerkt. Ook spreken zij nogmaals hun spijt en medeleven uit: “Beschaamd en geschokt bieden wij onze verontschuldigingen aan en bidden om vergiffenis bij de slachtoffers van deze afschuwelijke daden.”