"gebruikt voor andermans lust"

In mijn jonge jaren woonde ik nog in Utrecht en zat daar op de St.Gregoriusschool op de kromme nieuwe gracht. Heel vaak MOEST ik veel eerder op school komen dan de gewone schooltijd. Ik moest dan heel vaak heel dicht bij de frater komen staan. Als ik daar dan stond ging hij met z’n linkerhand via mijn broekspijpje naar mijn “piemel” en pakte hem dan beet terwijl haar daar dan wel eens trekkende bewegingen mee maakte. Later begreep ik dat hij dan met z’n rechterhand in zijn kleed ging en zich dan aftrok. Ik MOEST  beloven met aanroeping van Jezus en Christus, dat ik er nooit maar dan ook nooit met andere over mocht praten of mocht vertellen. Bovenstaande is diverse malen voor gekomen en ik weet zeker dat het mij in mijn  latere leven  zwaar heeft belemmerd in mijn huwelijk maar later ook in relaties daarna. Ik heb mij nooit zeker gevoeld in aanwezigheid van mannen, (angst) en was ook innerlijk niet vrij om normaal en gewoon met vrouwen om te gaan. Ik heb altijd mijn hele leven lang een soort van angst gehad dat de ander aan mij zou kunnen merken wat er bij en met mij gebeurd is. En dat alles door iemand die zijn vieze en vunzige gedachtes los liet op ’n onschuldig kind van plm. 12 of 13 jaar jong. En in die tijd (plm. 1952) waren wij als kind lang niet zo “wijs” als de kinderen van tegenwoordig. Vanaf bovenstaande gebeurtenissen heb ik mij altijd schuldig gevoeld terwijl ik zeker weet daar nooit enige aanleiding voor gegeven te hebben. Het schuldgevoel BLIJFT!

2 antwoorden
  1. boos
    boos zegt:

    Kwam dit verhaal nu pas tegen. Ik heb, rond 1970 een zelfde ervaring op dezelfde school !. Het ging om ene frater E. Heb geprobeerd van de huidige overste een duidelkjke reactie te krijgen. Dit lukt echter niet want de betrokkene is rond 2000 op meer dan 90-jarige leeftijd overleden. Verder was de houding vanaf het eerste moment “we weten – echt – van niets. Twee fraters die hem nog hebbenmeegemaakt zeiden wel dat het een stugge, vervelende, eenkennige man was, maar misbruik,n ee daar wisten ze niets van. Ik wilde slechts erkenning, dat zou mij helpen. Als het in dit geval ook om deze frater E. ging, dan zouden we misschien samen kunnen optrekken.

  2. Karel
    Karel zegt:

    Ik zat op de Gregorius Lagere School in de vijftiger jaren. In de 6e klas had ik meester G. Deze had ook de leiding over het ‘gevangeniskoor’ dat regelmatig op zon- en feestdagen op het Wolvenplein de mis ondersteunde met het jongenskoortje. Ik zat er ook enige tijd op. Ik herinner mij er helemaal niks meer van overigens. Hij was mijn leraar in de 6e klas en ter afsluiting van het jaar gingen wij op schoolreisje naar het openlucht zwembad in Bilthoven. Dat kende ik, want met mijn broers en zusters vertoefde ik er soms. Je omkleden kon in gesloten hokjes. Nu echter mochten wij daar geen gebruik van maken en moesten in de schapenhokken. Hoe het zo gebeurd is weet ik niet meer, maar opeens was ik daar de laatste en stond meester G. er ook. Ik keek op, en daar stond hij volkomen naakt met een grote stijve. Nu zou je wellicht zeggen, so what, maar in die tijd, dat je je omkleedde met een handdoek, om de zwembroek decent aan of uit te krijgen was dit niet het geval. In elk geval, ik weet absoluut niet meer wat er gebeurd is..ben ik weggerend…? Ik ben ook bij hem thuis geweest, maar ik weet mij daar ook niks meer van te herinneren. In ieder geval, die man wist dat we niet meer zouden terugkomen op school en aan een vervolgopleiding zouden beginnen. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, totdat iemand mij op latere leeftijd duidelijk maakte dat zijn gedrag niet normaal was en toen begon ik mijn leven eens terug te zien, en werd duidelijk dat ik grote moeite had/heb met seksuele intimiteit. Eerlijk gezegd, soms ben ik er ronduit misselijk van geworden. Ik denk niet dat deze man het alleen bij mij gelaten heeft. Toen ik eens enkele jaren terug het Gregoriushuis opbelde werd alles min of meer terzijde geschoven…Ze hadden nooit akelige dingen gehoord over die man.” Kortom, ik was een leugenaar.

Reacties zijn gesloten.