Wat is een psychische dwarlaesie?

Psychische dwarslaesie vervolg:
blokkade tussen hoofd en lichaam

de blokkade tussen hoofd en lichaam

  • verstoord contact tussen je lichaam en hoofd
  • je kan niet alles zeggen wat je voelt
  • leven met een geheim
  • schaamte en verlegenheid
  • verwarring
  • isolement, eenzaamheid en depressie
  • sociale uitzondering, contact met anderen is lastig
  • mensen kennen je niet
  • belemmering tussen partner en kinderen
  • vaderschap

Pierre: “Het was ons geheimpje”
We hebben elkaar gezworen het nooit aan anderen te vertellen! Het symboliseerde onze band.
We hebben het zelfs een naam gegeven, maar die naam is ook natuurlijk ook geheim!
Ons geheim. Onze speciale verbinding.

leven met een geheim

Je leeft met een geheim. Je hebt gezworen niets te vertellen. Die afspraak kan je lang in de weg zitten om er iets over te zeggen. Je keel knijpt af, wie wil er een verrrader zijn?

Het bovenstaande geheim is een vals geheim: het is niet een geheim tussen twee gelijken maar tussen een kind en een volwassene. Het dient twee totaal verschillende belangen. Het kind wat een speciaal kinderlijk geheim afsluit, een spannend geheim waarin je samen bent en een bondje, een speciale binding hebt.

De volwassene of adolescent die het geheim afspreekt met het kind omdat het niet uit mag komen, omdat wat er gebeurt bij de wet verboden is. Het geheim: als dat doorbroken wordt en hel los laat breken en verhoudingen tot op alle niveaus verstoort.

“Belangrijkste ervaring was die in de kerk achter het altaar. Toen ik als jong jochie van 11 jaar werd gepakt door de pastoor begon mijn eenzaamheid. In die eenzaamheid deed ik mijn uitvindingen. Ik was jarenlang alleen in mijn werkplaats. Ik trok mij terug en keerde mij af van een rotte wereld. Vanuit dat isolement droeg ik bij met mijn uitvindingen aan het contact tussen mensen en om isolement te doorbreken.”
Trevor Baylis, uitvinder opwindradio

isolement, eenzaamheid

Ik creëerde mijn eigen wereldje, ver weg.

Alleen op de wereld
Veel mannen hebben last van diepe eenzaamheids gevoelens en het gevoel afgesneden te zijn van anderen.
“Mensen begrijpen mij niet en ik kan het ook niet uitleggen, want ik heb er geen woorden voor”

sociale gevolgen

Seksueel misbruik verandert je plaats in het gezin en in groepen. Het geheim dat je meedraagt komt tussen jou en andere mensen in te staan.
Het sociale functioneren is niet meer vanzelfsprekend doordat de manieren waarop je jezelf veiligheid en geborgenheid verschaft aangetast raken.

Als het buiten het gezin gebeurde zijn er veel jongens die door schaamte of om hun ouders niet te belasten hun verhaal niet vertellen.

misbruik komt nooit vanzelf
Misbruik komt nooit vanzelf en heeft bijna altijd een bedding waarin dat plaatsvindt. Het ziet ernaar uit dat er een “bedding” is waarin misbruik kan plaatsvinden. Sommige mannen spreken over mishandeling en verwaarlozing waardoor ze zich alleen voelden. Anderen praten over het niet gewenst zijn door hun ouders, de positie in het gezin waardoor je nergens bijhoorde. Het geïsoleerd zijn maakt dat je een sterke behoefte hebt aan waardering, liefde en aandacht. Het isolement en die sterke behoefte maakt je kwetsbaar voor seksueel misbruik.

Michel:
Ik wil mijn ouders geen verdriet doen, mijn moeder en vader hebben mij al een gelukkige jeugd gegeven.
Ik heb daarom besloten om niet te vertellen wat oom Gerard met mij deed.
Het is alleen lastig omdat het mij in een dillema heeft gezet. Het lijkt een keuze te zijn voor hun geluk of het mijne.

contact ouders

contact met ouders verstoord

In het kort: als het niet besproken wordt, komt seksueel misbruik tussen jou en je ouders in te zitten.
Op de een of andere manier moet het in de openheid komen, besproken worden en een plek krijgen. Als dat nooit gebeurt, blijft het iets wat op de achtergrond een eigen leven leidt.
Al denk je er jaren niet aan: het gaat nooit over, je hele leven niet.
Op momenten dat het erop aan komt, wil het geheim zichzelf toch onthullen.

De rol van ouders
Welke rol speelden je ouders, kon je het vertellen of moest je je geheim bewaren?

Thijs:
Mijn moeder had huisvrienden die haar hielpen bij de opvoeding: een netwerk van pedofielen.
Ik verwijt mijn moeder dat ze mij altijd liet logeren bij Willem, onze huisvriend en klusjesman.
Ze wist dat hij pedofiel was, dat kan niet anders. Maar ze was dan lekker vrij.
Onder haar ogen kwam ik in een netwerk van pedofielen terecht. Dat was eigenlijk niet eens zo onaangenaam, die aandacht van al die mannen. Ook de seks vond ik eigenlijk geen bezwaar. Pas toen ik ouder was kwam het gevoel op van onbeschermd te zijn geweest heel heftig naar voren. En van de seks kwam de nare kant terug: het hoerige, de machtsongelijkheid, de geuren, de viezigheid.
En ik werd machteloos kwaad. Met mijn moeder krijg ik het maar niet goed, al zou ze maar iets van de verantwoording op zich nemen.
Maar ze zegt dat ik zelf gek op Willem was en daar graag naar toe ging.

Jan-Peter: Mijn vader is degene die mij iedere zaterdag meenam naar de badkamer. Ik moest hem dan oraal bevredigen en af en toe trok hij mij af.
Ik ben nu zo blij dat ik zelf twee dochters heb. Ik zou bang zijn dat ik hetzelfde zou doen als mijn vader als ik een zoon had. Het is de angst die ik voel terwijl ik zeker weet dat ik het nooit zou doen.

vaderschap

dit houdt een aantal vaders bezig

Gevolgen voor het vaderschap
Veel mannen hebben angst om hun misbruik door te geven aan hun kinderen. Ze zijn bang om zich niet te kunnen beheersen. Deze angst is soms gegrond, vaak ongegrond, maar hij is er wel. Bij het laten plassen van hun kinderen of het onder de douche gaan komen de oude beelden weer terug. Ook kan het vermijden van dit soort zorgfuncties gevolgen hebben voor de relatie ouder-kind.

Het komt voor dat je afstand houdt en je kinderen niet of nauwelijks aanraakt omdat je steeds bang bent om je grenzen niet te kunnen beheren. Je zal hen niet aandoen wat jou is overkomen. Kinderen voelen zich daardoor vaak verwaarloosd.

Je kind bereikt de leeftijd van jouw leeftijd waarop het misbruik begon. Vaak komt dan pas in alle hevigheid het misbruik terug. Je kind brengt je in contact met het kind dat jij toen was. Te onschuldig, onwetend en kwetsbaar voor een seksuele relatie met een volwassene.
Sommige vaders worden zeer emotioneel en gaan hun kind overdreven beschermen of gaan hun kind onbewust afwijzen.