Wat is traumaseksualiteit? ©

“Door seksueel misbruik word je traumaseksueel”

Trauma-seksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit,
die ontstaat na een schokkende ervaring in de jeugd,
waarbij seksualiteit de hoofdrol speelde en waarvan leeftijds- en / of machtsverschil tussen de betrokkenen een bepalende facttor waren.
Het is in het moment van deze ervaring waarbij seksualiteit en trauma verbonden raken.

Deze tijdelijke identiteit kan een leven lang duren.

door seksueel misbruik raak je een deel van jezelf kwijt en wordt je traumaseksueel

als je iemand je seksueel in de macht heeft dan heeft iemand je totaal in de macht

Op seksueel gebied zijn er ernstige gevolgen. Het eerste gevolg is dat je sekualiteit te vroeg wordt geactiveerd. Je krijgt daardoor een verstoorde seksuele ontwikkeling. Dat geeft problemen met je puberteit (“heb ik niet gehad”), en je seksualiteit raakt gekoppeld aan de ervaringen die je hebt waardoor je verlangen ontwricht raakt. (“ik kom maar niet los van de sfeer ervaringen”). Je kan verwarring krijgen over je seksuele identiteit en over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Je kan verslaafd raken aan bepaald seksueel gedrag. Al deze gevolgen komen samen in het begrip traumaseksualiteit.

De kern van alle onderstaande gevoelens en gedragingen is dat de macht van de dader van het seksueel misbruik nog altijd aanwezig is gebleven in je seksualiteit.

de dader blijft aanwezig

Dat betekent dat in al je relaties hij aanwezig is. Dat maakt dat je driehoeksrelaties hebt en er twijfels zijn over wat je zelf wel of niet wil op seksueel gebied (eigen seksualiteit tegenover de opgedrongen seksualiteit van de dader). Ook in het zich herhalende trauma waarin lust en seksuele bevrediging zoeken belangrijke drives zijn, komt de dader en zijn daden in het actief slachtofferschap naar voren.
In alle activiteiten komen niet alleen vragen op over de waarlijk eigen seksuele behoeften maar ook over eigen seksuele voorkeur. Tot slot kan de eigen sekse-identiteit (mannelijk of vrouwelijk) een onderdeel zijn waarin de dader als identificatie-figuur nog een belangrijke rol speelt.

zich ongemakkelijk voelen in intieme relaties 79%
moeilijk vinden om romantische relaties aan te gaan 64%

hoe kun je merken dat je traumaseksueel bent?

  1. driehoeksrelaties
  2. twijfels over eigen lust
  3. actief slachtofferschap
  4. verwarring over seksuele identiteit
  5. verwarring over sekse identiteit

waar gaat dit over? lees verder.

1. driehoeksrelaties

Je hebt driehoeksrelaties. Vaak 
zonder dat je het bewust bent, leeft de dader en zijn daden in je voort. In relaties blijft de dader als derde aanwezig en heeft hij de macht om op willekeurige momenten zich te laten gelden. Partners merken dat er “iets tussen jullie inzit”. Het is het niet goed benoembare gevoel dat je nooit helemaal bereikbaar bent, niet helemaal beschikbaar.

Als je onverwacht aangeraakt wordt dan schrik je en verstart je lichaam.
Vrijen kan in het begin van de relatie heel goed gaan maar in de loop der tijd wordt seks later verstoord door jouw “afwezigheid”. Soms wordt dat veroorzaakt door flashbacks van het misbruik of dat je je partner aanziet voor de dader als hij of zij je aanraakt op gevoelige plekken. Ook het maken van de combinatie seks en intimiteit is lastig doordat het misbruik dat heeft gescheiden. De onbevangenheid is niet meer aanwezig.
Seksualiteit kan echter ook iets worden dat voortdurend wordt opgezocht. Maar de liefde dreigt daarmee het bed uit geneukt te worden.

afkeer van seksualiteit 50%

wil ik dit zelf of wil ik dit nou niet?

2. twijfel over eigen lust

Seksueel misbruik verstoort je eigen seksuele ontwikkeling en daarmee ook de gezonde ontwikkeling van jongen naar man. De verwarring over de prettige lustkant in het misbruik zorgt in de latere traumaseksualiteit voor een scala van verwarrende gevoelens over welke lust nou van jezelf is en welke niet.
Het misbruik ontwricht je verlangens. De seksualiteit van een ander neemt je in bezit.
De vraag die uit het misbruik naar voren komt “wil ik dit zelf of wil ik dit niet” zet zich later door. Dat wordt zichtbaar in tegenzin hebben en seks niet echt prettig vinden en zelfs liever geen seks hebben. Het kan vorm krijgen in seksuele apathie.

Het ontbrekende deel van het zelf dat door het misbruik op de achtergrond gedrongen wordt, kan niet meer aangeven wat nou prettig is of niet. Hierdoor ontstaat het gevoel dat wat je doet op seksueel gebied nooit helemaal van jezelf is. Ook onderneem je seksuele activiteiten waar je niet achter staat en achteraf spijt van hebt en je je vies over voelt.
Jezelf niet goed en somber voelen over een seksueel contact dat je zelf hebt opgezocht. Niet weten wat je nu echt zoekt en jezelf niet begrijpen zijn de gevolgen hiervan.

De ontwrichting van je verlangens
Je komt in de macht van de seksualiteit van de dader waardoor je lijfeigene wordt en verlangens van de dader de jouwe worden. Dat verlangen verstoort je intieme relaties. De macht van de dader kan soms zo manipulatief zijn dat door omkering van bewijslast en verantwoordelijkheden jij de initiatiefnemer bent geworden. De verslaving aan die seksuele handelingen, ook al zijn die gewelddadig, lijkt je te “betoveren” en eenmaal in die roes gekomen kan zich het misbruik herhalen. Het misbruik heeft zich genesteld in je seksualiteit. De dader heeft het geënt op de factoren die opwindend voor je zijn.

extreme schuld en schaamte gevoelens 68%
seksuele obsessies 71%

Als je jezelf of een deel van jezelf bent kwijtgeraakt in een seksuele context is het logisch dat je jezelf in een soortgelijke seksuele context weer terug probeert te vinden.

“Ik snap iets niet: waarom werd ik steeds uitgekozen om gepakt te worden?” “
Als Maurits bij zijn oma en opa logeerde, sliep hij bij zijn oom in bed, die hem dan seksueel misbruikte. Maurits heeft dit toentertijd niet zozeer als misbruik ervaren. Jarenlang is hij onder grote dwang en door middel van chantage misbruikt door zijn broer en had hij een incestueuze band met zijn moeder. Hij voelde zich er belangrijk door (“het was het grote geheim van grote mensen dat ik lekker wist”). Maurits speelde als kind al goed cello en zat in een orkest. Daar is hij misbruikt door de dirigent. Toen zijn ouders hem op achtjarige leeftijd naar een psycholoog stuurden, werd hij vervolgens ook door deze man misbruikt.”

Hamid: “Identiteit / eigenschappen van dader: de bovenstroom en onderstroom van de dader nam ik als kind in mij op. Ik probeerde op te lossen wat de dader niet kon. Ik observeerde en nam waar. Je pakt de problemen van de dader op, je neemt ze op je. Je gaat aan de verwachtingen van de bovenstroom voldoen. Bijvoorbeeld voldoen aan zijn behoefte aan liefde. Helpen om isolement te doorbreken. De onder- en bovenstroom van de dader worden jouw drijfveren. Daar ben ik in gevangen geraakt. Ik werd als het ware opgenomen in de persoonlijke wereld van de dader”

3. actief slachtofferschap

Actief slachtofferschap is de herhalingsdrang van het seksuele trauma,waarbij alle rollen uit het seksueel misbruik gespeeld worden in seksuele contacten.
 Dat zijn met name de slachtofferrol en als je je geïdentificeerd hebt met de dader, de daderrol.

Een deel van de seksualiteit van de traumaseksueel wordt in beslag genomen door het trauma: dit stuurt aan op verwerking en tracht door herhalingsdrang in allerlei gedaantes zichzelf te manifesteren. Dit zijn menselijke, meestal onhandige, pogingen om tot verwerking te komen. Vaak blijft het bij herhalen, doordat we juist de macht, creativiteit en inventiviteit kwijt zijn geraakt in het moment van het ontstaan van het trauma.

Het is in de tussentijd (zie elders op deze website) dat je nauwelijks doorhebt dat je iets herhaalt. Het is van jezelf niet helemaal begrijpen (waarom doe ik dit eigenlijk) tot het sublimeren van de ervaring in het eigen voelen ervan: ik ben zo, ik vind dit lekker, prettig, dit is mijn seksualiteit. Je realiseert je niet dat je slachtoffer bent. Dat ervaar je pas in de loop der tijd als je bijvoorbeeld in de zichzelf herhalende verliefdheden van je, een pijnlijk patroon ontdekt. Het duurt heel lang voordat je doorhebt dat je zelf de seksuele activiteit hebt gestart en als dader je slachtofferschap aan het opzoeken bent.

cirkelseks: herhalend / dwangmatig / verslaving aan bepaald seksueel gedrag 

Uit het actief slachtofferschap is altijd een patroon te reconstrueren: een aanloop naar aanleiding van een trigger (meestal is dat zich alleen voelen, geïsoleerd voelen van anderen of iemand die op een bepaalde manier naar je kijkt) een daaropvolgende gebeurtenis en een afloop. Het is een scenario cirkelseks waar je op een gegeven moment wel een dvd van kan branden. Hierin zit een verhaal verpakt wat zichzelf steeds weer opnieuw afdraait maar niet te stoppen is. Dit is het oude verhaal. Omdat dit verhaal een mix is van opwinding, geheim, angst en spanning, lust en (meestal) klaarkomen en dit in een roes plaatsvindt kan dit een zeer verslavende seksuele activiteit zijn. Verslavende factoren zijn: de geheime relatie, de spaning van het geheim moeten houden. Het opzoeken van de spanning en de roes die gepaard gaat met de seksuele activiteit. De roes is te vergelijken met een heroïneverslaving. De hersenen maken echter zelf de stof aan die bij heroïne van buiten wordt toegediend. Deze verslaving aan seks is zeer ernstig.

Een extra bijkomende verslavende factor is het jezelf uitverkoren voelen.

Verslaafd aan uitverkoren zijn. In een eenzame periode van je leven iemand ontmoeten die jou uitkiest om iets speciaals mee te hebben / te doen is funest. Het is de meest verslavende factor. Zelfs mannen die als jongen ernstig zijn misbruikt voelen zich verraden door de dader als ze ontdekken dat er nog andere jongens waren.

Van Lust naar Last

Als je seksuele drive zich heeft verbonden met het trauma dan ben je er niet zo maar klaar mee. Je komt er waarschijnlijk veelvuldig mee klaar, maar op een dag wordt de lust een last. Kun je in eerste instantie erg genieten van bepaalde seks, als het dwangmatig wordt dan wordt de lust een last. De dwangmatigheid zit ook in gericht zijn op het moeten doen of toelaten van specifieke seksuele handelingen. Wat je lekker vindt is altijd hetzelfde.

Daderschap en dader-identificatie

We spreken van daderidentificatie als je het gedrag en het gevoel over de ervaringen hebt overgenomen van de dader. Je neemt zijn gedrag aan als zijnde het jouwe. Dat betekent dat je de ervaringen op seksueel gebied als vanzelfsprekend aanneemt en zelf ook seksueel geweldssituaties creëert en seksuele handelingen verricht waarbij je dezelfde druk uitoefent op (meestal jongere) mensen waarmee je in een zekere machtsverhouding staat. Zij kunnen geen nee tegen je zeggen en je regelt of eist geheimhouding. Je zoekt seksuele kontakten met jongere mensen en raakt eigenlijk alleen maar seksueel opgewonden indien een ander aan jouw macht ondergeschikt is. Je bent wel bang -zeker in deze tijd- dat het uitkomt. Wat ontbreekt bij je is dat je een deel van je bewustzijn {zie dissociatie: amnesie} niet meer kan bereiken. Dat bewustzijn gaat met name over natuurlijke, gezonde machtsverhoudingen waarin je groot wordt en begeleid wordt naar een zelfstandige persoonlijkheid. Die laatste kan goed inschatten wat gepast is tussen een volwassene en een kind en dat begrenzing belangrijker kan zijn dan grenzen verleggen en versieren. Als je echt in jezelf durft te graven, kom je je eigen pijnlijke ervaringen van grensoverschrijdingen, misbruik en aantasting van je lichamelijke integriteit tegen. “Ik zocht macht over mensen die zich niet kunnen verweren” Als je jezelf als dader hebt gedragen is dit extra moeilijk en pijnlijk omdat je tegelijkertijd gaat beseffen wat je met anderen gedaan hebt.

verwarring over seksuele identiteit 68%

Seksueel misbruik tast niet alleen de gezonde ontwikkeling van mannelijke seksualiteit aan maar ook de ontwikkeling van jongen naar man. Door seksueel misbruik blijf je een jongen met een onbeantwoorde vraag over je seksuele identiteit.

Jan: “Ik voel mij over het algemeen heteroseksueel maar ik zoek telkens weer plekken op waar ik mannen ontmoet.”

Carl: “Ik moet aangeraakt worden. Ik word homo bij gelegenheid, ik neem zelf geen initiatief, maar in de gelegenheid dient zicht de lust aan. Ik ben pas homo als ik benaderd wordt door een ander.”

4. verwarring over seksuele identiteit

Ben ik homo door het misbruik?
Mannen met seksueel misbruikervaringen spreken vaak over hun seksuele identiteit. Ben ik nou homo of hetero? Ben ik nou homo doordat ik op mijn zevende al seks had met een man of was ik al zo? Ben ik misschien homo omdat ik de eerste seks in mijn leven met mijn moeder had? Ik ben hetero maar ik twijfel of ik homo ben.

In het moment van het misbruik raakt ook je mannelijkheid en de eigen seksuele identiteit op de achtergrond. ik heb het gedaan met een man, werd opgewonden. Ik ben dus een homo is een onterechte conclusie.
Ook doordat mannelijkheid wegraakt en je ontwikkeling tot man bemoeilijkt wordt doordat je een verloren deel in jezelf meedraagt. Je blijft een blijft een jongen. Hierdoor vermoeden mensen dat je homoseksueel bent.

Charles: “Ik zit erop te wachten, en ja hoor ze zullen wel weer denken dat ik homo ben. Nou dat ben ik echt niet. Maar wat is er toch dat ze dat zeggen. Ze brengen mij aan het twijfelen ben ik iets wat ik zelf nog niet weet?”

Hans: “Ik ben echt geen homo, ik heb een fijne relatie met mijn vrouw en heb twee dochters. Toch vind ik mijzelf een paar keer per jaar terug op plekken waar mannen elkaar ontmoeten voor seks. Ik laat mij daar betasten en op weg naar huis huil ik.”

Erik: “Ik weet van binnen dat ik hetero ben en op vrouwen val. Ik heb vriendinnen en ging veelvuldig naar de hoeren. Maar als iemand anders zegt dat ik homo moet zijn dan gaat ik twijfelen.”

Sjors: “Ik zoek naar mannen die mij bewonderen en op een voetstuk plaatsen maar ik ben geen homo en wil geen seks met hen. Dat geeft soms verwarring: ze nemen mij dan kwalijk dat ik geen seks wil. Eigenlijk ben ik stiekem homofoob”

Maar ook kan de eigen homoseksualiteit bezoedeld  worden door misbruik ervaring met een man
.

Pieter: “Ik twijfel al jaren of ik misschien homo ben, maar heb gewoon een gezin. Op mijn negende had ik een paar keer een seksueel contact met de vader van een vriendje. Ik vond zijn lichaam krachtig, warm en mooi, maar wat hij deed met mij en ik moest doen met hem vond ik afschuwelijk. Deze ervaringen hebben altijd tussen mij en andere mannen ingestaan. Nu weet ik gelukkig echt van binnenuit dat ik homoseksueel ben. Mijn eigen homoseksuele gevoelens hebben niet met het misbruik te maken”

Albert: “Ik had al een pik in mijn mond toen ik nog niet eens had kunnen nadenken wie ik werkelijk was.”

5. verwarring over sekse identiteit

Soms is de verwarring op dit gebied ernstiger: niet alleen homo/hetero loopt door elkaar maar ook de mannelijke en vrouwelijke identiteit. Afhankelijk wat er gebeurd is in de misbruikervaring kan er twijfel ontstaan over niet alleen je seksuele geaardheid maar ook over welke seksuele rol je wil innemen. Sommige mannen hebben sterke behoefte in seksualiteit de vrouwelijke rol aan te nemen.

Een tweede punt is niet kunnen verwerven van de mannelijke identiteit.

Mannelijke Identiteit

Identiteit is dat je besef hebt van wie je bent, het gevoel te hebben constant dezelfde persoon te zijn, een ” ik ” te hebben die het leven regisseert, in beheer heeft. Macht voelen over je leven en het kunnen beschermen. Als het nodig is jezelf ervaren als verzameling van besef, kracht, levensenergie, compactheid en ruimte. Beheer en richting kunnen geven aan je seksuele energie. De rol als man kunnen innemen. Bij seksueel misbruik van mannen spreken veel mannen over dat er iets gestolen is van hen. Het afgenomen zijn van hun puberteit. Het te vroeg openen van seksualiteit nog voordat je er ooit aan had kunnen denken. Ook het aannemen en aanleren van een eigen identiteit (vaak is de dader een rolmodel) raakt verstoord.

Het verwerven van een mannelijke identiteit is na misbruik zeer lastig.