Groep Maastricht

Slachtoffers van misbruik door de Broeders van Maastricht

Andere namen voor deze broeders zijn:
Broeders FIC
Fraters FIC
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Brothers FIC
Deze congregatie had op vele plekken in den lande lagere scholen en internaten, zoals in Maastricht, Weert, Amsterdam, nabij Nijmegen en in Amersfoort.

De Groep Maastricht werd opgericht in 2011, streeft naar direct contact met de congregatie, en wil langs die weg komen tot erkenning en genoegdoening door de Broeders FIC..Bij de Groep Maastricht meldden zich in 2011 36 slachtoffers (zie noot hieronder).

De Groep Maastricht is tevens aangesloten bij KLOKK, de landelijke koepel kindermisbruik door religieuzen, Alle leden kregen het advies zich eveneens aan te melden bij de Commissie Deetman (www.onderzoekrk.nl ) en een klacht in te dienen c.q. aan te geven dat zij een klacht zullen gaan indienen bij Hulp en Recht ( www.hulpenrecht.nl)..

De Groep Maastricht had 2 lotgenotenbijeenkomsten. Er is een Kerngroep Maastricht (6 personen) gevormd welke in dialoog wilde met de Broeders FIC onder voorwaarde dat ‘zij en samen met ons uit wilden komen’. Dit oriënterend gesprek vond op 20 mei 2011 plaats en werd positief afgesloten. De afspraak werd met handdruk bevestigd.

Op 1 juli werden alle eisen tot Erkenning en Genoegdoening van leden van de Groep Maastricht aan de landelijk overste van de Broeders FIC aangeboden.
De gesprekken zijn in gang gezet.

***

NOOT.
In 1994 was er ook een actie mbt misbruik door de Broeders van Maastricht. Deze werd schriftelijk afgebroken door de generaal-overste van destijds, Broeder Muijtjens. Dit omdat hij (terecht !) niet verplicht was te corresponderen met een anoniem persoon. De initiator van de actie in 1994 deed zulks om zijn toen nog levende moeder leed te besparen, echter, de generaal-overste bleef vervolgens ernstig in gebreke naar de andere 58 slachtoffers welke zich bij die actie hadden gemeld. Bij de huidige Groep Maastricht zijn nog slechts 3 personen uit de groep van 1994.

Email Groep Maastricht
groepmaastricht@gmail.com
www.deonderstesteenmoetboven.nl
Tel 073-5217640…u wordt teruggebeld.