‘Hef geheimhouding over misbruik op’

Wim Deetman publiceerde dinsdag zijn laatste rapportage over de afwikkeling van de misbruikklachten in de Rooms-Katholieke Kerk. Geloof
Wim Deetman publiceerde dinsdag zijn laatste rapportage over de afwikkeling van de misbruikklachten in de Rooms-Katholieke Kerk. | beeld anp / Martijn Beekman
In zijn laatste rapport over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk kraakt Wim Deetman nog een paar harde noten. Schikkingen die geheimhouding eisen, deugen niet, vindt hij. En sommige congregaties werkten met hangen en wurgen mee.

Den Haag

Voor Wim Deetman zitten de onderzoeken naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk erop. Ruim zes jaar geleden begon hij op verzoek van die kerk met een onafhankelijk onderzoek naar het misbruik in de kerk. Anderhalf jaar later verschenen zijn schokkende conclusies: duizenden kinderen zijn tussen 1945 en 1985 misbruikt, bijna 1800 personen hadden zich met een klacht gemeld bij de commissie. De onderzoekscommissie bleef daarna in de gaten houden hoe de kerk de klachten afhandelde. In september 2012 verscheen een eerste monitorrapportage en dinsdag – bijna vier jaar later – maakte hij in een tweede en laatste rapportage de balans op.

driedubbele last

In een persoonlijke slotbeschouwing blikt Deetman terug op zijn werk in de afgelopen jaren. Hij bedankt de slachtoffers die de moed hadden om hun geschiedenis te delen. ‘Hun verhalen laten me niet meer los’, schrijft hij. ‘Wat ze hebben meegemaakt, zijn ervaringen die op elkaar gestapeld liggen als vaak een dubbele of zelfs driedubbele zware last. Toevertrouwd door hun ouders aan een omgeving waar ze eerst uiterst gekwetst werden en vervolgens niet geloofd, als ze over hun eigen, zo kwetsbare positie het vertrouwen van hun ouders vroegen. Vervolgens schaamte en stilzwijgen. Totdat de werkelijke omvang en aard van het seksueel misbruik en de inwerking van excessief geweld aan de orde kwamen.’ Volgens de cijfers van 1 juni hebben inmiddels ruim tweeduizend slachtoffers genoegdoening gekregen voor seksueel misbruik of excessief geweld. Deetman roept de kerk op hulp te blijven bieden en contact te blijven houden met al de slachtoffers die daartoe de behoefte gevoelen. Naast een persoonlijk woord kraakt Deetman in zijn slotmonitor nog een paar harde noten. De afgelopen periode deed zijn commissie onderzoek naar 354 bemiddeling- en schikkingsovereenkomsten die tot stand kwamen. De meeste blijken geheimhoudingsbepalingen te bevatten en dat is Deetman een doorn in het oog. Vanaf zijn allereerste onderzoeksrapport riep hij op tot transparantie en openbaarheid. Clausules voor geheimhouding passen daar niet bij en daarom roept hij de kerk op die ongedaan te maken. ‘Het slachtoffer moet van de geheimhoudingsverplichting – in welke bewoordingen die ook mag zijn gesteld – worden ontheven’, concludeert hij.

gefragmenteerd

Deetman heeft ook kritiek op een aantal ordes en congregaties. Die zijn zelfstandig en hoeven daarom niet de lijn van de bisschoppen te volgen. Terwijl de Rooms-Katholieke Kerk in het algemeen zich sterk bewust was van de noodzaak van genoegdoening en hulp, liet de opstelling van sommige congregaties en ordes volgens Deetman zeer te wensen over. Zo wilden de Broeders van Maastricht, de salesianen en de jezuïeten slechts gedeeltelijk meewerken aan zijn onderzoek. ‘Toen ik in maart 2010 begon, wist ik niet dat de Rooms-Katholieke Kerk zo gefragmenteerd was’, schrijft de protestantse Deetman in zijn slotbeschouwing. ‘Mijn klemmend advies om te blijven doen wat nodig is, betekent ook een dringende aansporing om dat gezamenlijk te doen.’

Deetman raadt ten slotte de Bisschoppenconferentie en de KNR (de koepel van ordes en congregaties) aan, de rapportage te delen met zusterorganisaties in andere landen en met ‘de hoogste leidinggevenden in het Vaticaan’.

Geplaatst in het Nederlands Dagblad: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/hef-geheimhouding-over-misbruik-op.1835433.lynkx

1 antwoord
 1. Raymond
  Raymond zegt:

  Deetman veegt het rooms-katholieke straatje schoon, houd bisschoppen uit de wind en legt de “gekleurde”Piet bij de KNR.. Op de aantijgingen van Argos over zijn dubieuze rol m.b.t. beïnvloeden van slachtoffers gaat hij niet in.Aanbevelingen zijn soft en oncontroleerbaar.
  Hoe serieus moet je de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en KNR nemen als zij zelf notabene ieder rechtstreeks contact en verzoeken van slachtoffers om tot herstel te komen afwijzen???.
  Hoe zit het met de aanbeveling van Deetman om hulpverlening goed te organiseren…Er is destijds ( bijna 3 jaar geleden alweer) een Adviesraad ingesteld maar tot op heden is er nog geen enkel resultaat geboekt. De beheerder van deze website (Peter-John) voor zover mij bekend de enige psychotherapeut die feitelijk resultaat weet te boeken met behandeling van mannen met een trauma van seksueel misbruik, is stelselmatig buiten de deur gehouden. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek wat Intervict gaat doen. Hoe staan de lotgenoten er op dit moment voor. Het zou goed zijn om niet alleen de in formele klacht omgezette meldingen te monitoren maar juist alle meldingen. Voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat er van de 3650 meldingen slechts 2000 zijn omgezet in een formele klacht…..dat geeft te denken…… Heeft het te maken met “pastorale”gesprekken van vertrouwenspersonen tijdens de transitie van Hulp&Recht naar Meldpunt Misbruik RKK ???. Het lijkt er op dat bij de HEG-regeling en slotactie regeling sprake is van grove willekeur, hoe de regeling is uitgevoerd, wie er voor in aanmerking zijn gekomen is niet te verifiëren.
  Kortom vragen te over. Vanmiddag om 16.30 is er een ronde tafelgesprek met o,a. Deetman, vertegenwoordigers van de kerk en slachtofferorganisaties ( al dan niet gesubsidieerd!!!! ) Gezien de vele onduidelijkheden, verspilling subsidiegeld (klokk) etc. Wat mij betreft moet de inzet zijn een PARLEMENTAIR ONDERZOEK…

Reacties zijn gesloten.