Het moet toch niet alle dagen over koers en voetbal gaan!

Misbruik in de Kerk.

Het schandaal van kerkelijk machtsmisbruik is pas mogelijk geweest omdat de Kerk van de politiek de vrije hand kreeg voor het vormen van een staat in de Staat, met alle gevolgen vandien voor generaties kinderen. Er wordt nu nog steeds op geen enkele manier nagedacht over de fouten in de democratische controlemechanismen die tot het misbruikschandaal hebben geleid.

De reactie van de Kerk toont aan dat ze nog steeds de les niet heeft geleerd. De Kerk wil wel onderwijzen, maar heeft klaarblijkelijk last van een leerstoornis. Enerzijds worden er geen essentiële stappen gezet in het misbruikdossier: de Kerk probeert nog steeds te vertragen, spreekt zichzelf tegen en weigert officiële verontschuldigingen, laat staan schadevergoeding aan te bieden, niet alleen aan de slachtoffers, maar ook aan hun ouders of aan de staten waarvan ze de burgerlijke wetten en rechtbanken heeft geminacht. Daarnaast probeert ze echt onderzoek te belemmeren door met “onafhankelijke onderzoekscommissies”, die onder haar controle staan, de schijn van objectiviteit en een vinger in de pap te behouden. In Knack van deze week verneem ik  van Rik Devillé dat ze daarenboven een semi-ondergronds offensief bezig is om terug aan de macht te komen d.m.v. talrijke obscure en sectaire bewegingen. Wie, zoals ik, in de staart van de dertiende provinciale afdeling kerkgeschiedenis bestudeert, ziet een duidelijke verwijzing naar de einde van de 19e eeuw, toen het aantal ordes van geestelijken zich vermenigvuldigde als distels om de ijzeren schat van het Vaticaan te redden en de strijd tegen socialisme en vrijheid van gedachte te organiseren.  Of hoe de papen het verworven recht op onderwijs voor iedereen in hun voordeel omzetten. Totalitaire systemen die van de zwakte van de democratie misbruik maken om meer macht te krijgen, we hebben het nog steeds niet geleerd.

Toch blijft de brave burger zijn kinderen naar het katholiek onderwijs sturen omdat dat beter zou zijn, een sterk voorbeeld van endoctrinatie. Het enige wat daar gebeurt is dat kinderen het gevoel mee krijgen dat ze wat beter zijn dan de rest en dat respect voor andere overtuigingen niet zo een goed idee is. Wie 70% van het onderwijs laat organiseren door aanhangers van de laatste dictator van West-Europa moet niet verwachten dat de producten van dat onderwijs op de eerste rij zullen staan om de democratie te verdedigen.

En als u het mij vraagt: ik heb nog steeds spijt van de slechte opvoeding die ik in het katholiek onderwijs heb ondergaan, zowel in de lagere als in de middelbare afdeling. En als u het mij niet vraagt, vraag ik mij af waarom u dat niet doet.

Aandacht alle perrons! Dienstmededeling.

Ik heb op 17 april  een eerste nieuwsbrief verstuurd. Daarin geef ik de titels en links van een 20 tal artikels  uit diverse media, over de  vuile manieren bij de curia animarum. Hierbij vind u dit eerste exemplaar.

Wie op mijn berichten geen prijs stelt, mag dat gerust melden. Besef wel dat u dan meer kans maakt op het eeuwig vuur!

Wie dat nuttig en decent acht mag deze mail gerust verder sturen al of niet mijn adres vermeldend.

Wie in het onderwerp is geinteresseerd en ook de handen uit de pij wil steken, zij of hij spreke. Eén van de eerste taken is het volledig doorworstelen op water en brood van “Kriminalgeschichte des Kristentums” in 10 delen van de veelgeprezen Karlheinz Deschner (bekend van radio en TV!).

Wie daarenboven veel weet over bv. Access of een ander niet te moeilijk programma voor databeheer en goed tegen mijn slechte adem kan, zij/hij onderwijze mij! Gewijd water en het eeuwig leven zullen uw deel zijn.

groenten

san deurinck

ex misdienaar