International Clergy Sexual Abuse News Monitor

Sinds 1 november staat de International Clergy Sexual Abuse News Monitor online. Samengesteld door Vlaams vrij journalist en schrijver Roel Verschueren.

De website is een verzamelplaats voor nogal wat bronnen die verwijzen naar nieuws over seksueel misbruik binnen de kerk. Zeer overzichtelijk en per land gesorteerd, verschijnen op een eenvoudige klik van de muis de jongste newsfeeds via een geïntegreerd RSS systeem. Bedoeling, aldus Verschueren, is om het leven makkelijker te maken van iedereen die op de hoogte wilt blijven over de evolutie van deze problematiek. We zitten allemaal dag en nacht voor ons computerscherm, en doen eigenlijk ook allemaal hetzelfde. Raymond Lelkens, Rik Devillé, Linda Opdebeeck, Bert Smeets, Lieve Halsberghe, Ton Leerschool, Joep Dohmen, Kathy Shaw, Peter John Schouten, Barbara Blaine, Tom Doyle, en alle andere niet vernoemde nachtraven die het web afschuimen naar de laatste informatie over seksueel misbruik binnen de kerk.

Duidelijk een nood aan het initiatief

“En dit is nog maar een begin. Ik onderhandel met nog minstens veertien andere internationale media en organisaties, die nu eerst hun eigen RSS opbouwen voor dit specifiek onderwerp en het dan ter beschikking zullen stellen. Het project groeit met de dag.”
Dat er nood was aan dit verzamelpunt blijkt uit het aantal bezoekers tijdens de eerste dagen van de lancering. “Meer dan vierduizend binnen de eerste 48 uur, dat legde kort mijn kleine server plat, maar dat probleem is ondertussen ook opgelost.”
Der Spiegel, The New York Times, NOS, Abusetracker, Bischopsaccountability, maar ook slachtofferorganisaties zoals het Nederlandse KLOKK en Mea Culpa, Stichting Mannenhulpverlening, Survivals Voice, SNAP, het Duitse NetzwerkB en het Oostenrijkse Betroffen.at komen aan bod. Maar ook Voice from the Desert en het befaamde advocatenkantoor van Jeff Anderson uit de US betuigen hun steun aan het initiatief.
“Daar waar de literatuurlijst die ik samenstel op mijn website dagelijks wordt aangevuld met pure feiten, zonder pretentie om volledig te zijn maar wel relevant, krijgen we op de sexual abuse news monitor ook meningen en standpunten rondom de feiten. Minstens even belangrijk, vooral als het over dit onderwerp gaat heeft duiding door derden een uitzonderlijke meerwaarde. En naar de bron die de feiten of de opinie levert wordt een rechtstreekse hyperlink gelegd, zodat de geïnteresseerde lezer rechtstreeks naar de website wordt gebracht waarop de voor hem relevante informatie beschikbaar is.

Anderen het werk verlichten

“Als dit het werk van al die naarstige strijders tegen seksueel misbruik binnen de kerk wat kan verlichten, is dat mooi meegenomen,” zegt Verschueren. Het gaat over hoopvol nieuws, als ergens in de wereld vooruitgang wordt geboekt ter bescherming van kinderen, het gaat ook vaak over minder hoopvol nieuws, als de traagheid wordt beschreven waarmee commissies en de kerk met het onderwerp omgaan. Maar het gaat om nieuws, en dat is blijkbaar waarnaar slachtoffers op zoek zijn, om zich te herkennen in situaties van anderen, troost te vinden bij iemand die het gelukt is wat vooruitgang te boeken. Ergernis en troost liggen naast een smalle lijn.

De literatuurlijst seksueel misbruik, die hij ongeveer twee jaar geleden al opstartte bevat ondertussen meer dan 500 titels van boeken over het onderwerp, zo’n honderddertig uur film en documentaires, minstens evenveel audiovisuele nieuwsitems, honderden artikels chronologisch opgebouwd, columns en opiniestukken, officiële rapporten om te downloaden en een van de langste lijsten van internationale hulporganisaties en belangengroepen die men kan vinden. Tenslotte referenties naar de literatuurlijst van Tom Doyle en naar de meest relevante lemma’s op Wikipedia. Verschueren draagt trouwens bij tot het aanvullen van de informatie over België en ook zijn literatuurlijst en clergy sexuall abuse news monitor wordt op Wikipedia vermeld.
“Neem nu de situatie in België en Nederland. Wie de literatuurlijst gevolgd heeft, weet gewoon dat in België gewacht werd op een beslissing vanuit Nederland. Enkele uren nadat de commissie Deetman een verklaring aflegt, komt een bericht vanuit België dat ze ook dicht bij een beslissing staan. Het is toch verdomd belangrijk deze mechanismen te begrijpen, te weten dat de kerk buiten onze grenzen denkt, en zich rijkelijk de tijd gunt om dan maar eens te beslissen hoe ze dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld kunnen helpen. Inzicht in de mechanismen verkrijgt men pas als men terdege geïnformeerd is.”

Mechanismen van de kerk doorgronden

Verschueren verwijst ook naar een ander mechanisme dat hij ondertussen heeft blootgelegd. “In mijn veelvuldige contacten met slachtofferorganisaties in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk ben ik tot de vaststelling gekomen dat vanuit de congregaties (en zelfs vanuit sommige bisdommen) tot op vandaag eenzelfde systeem wordt gebruikt in de onderhandelingen over financiële compensatie met slachtoffers. En het principe is eenvoudig:
1. Zoek de zwakken en geef hen een aalmoes (< 2500 euro). Ze praten met de financieel en sociaal zwakste slachtoffers, zwaaien met een paar honderd euro biljetten voor hun neus, een bedrag dat deze zwaarst getroffen groep nog nooit cash bijeen gezien heeft, en verkleinen zo in eerste instantie de massa die een schadevergoeding claimt. 2. Stel de middenmoot tevreden. Nadat de grootste sukkelaars het armtierig aanbod van de congregatie of het bisdom hebben aanvaard, proberen ze de groep nog te verkleinen door iets hogere bedragen ( 5000 tot 10.000 euro) uit te betalen aan slachtoffers die mondiger zijn en zich goed hebben voorbereid, dossier bij de hand. 3. Isoleer de hardliners: zorg ervoor dat deze groep het gevoel krijgt dat hun eisen onaanvaardbaar zijn, hou ze zo lang mogelijk aan het lijntje, en verbreek desnoods alle contact. Maak uit hen parasieten, mensen die nooit tevreden zullen zijn, en maak uit hen paria’s, hopeloze gevallen die nooit in aanmerking zullen komen voor schadevergoeding, tenzij ze zich onderschikken en aanvaarden wat de kerk vindt wat hun leed waard is.” Een meer uitgebreide reportage met getuigen is in de maak. Iedereen moet het weten

“Wat voor mij belangrijk is, is dat iedereen die zich bij de zaak betrokken voelt zo veel mogelijk deze bronnen (links) doorstuurt naar vrienden en kennissen, naar andere slachtoffers, naar media en onderzoekers, naar commissies en commissieleden, bisschoppen en oversten van congregaties, advocaten zowel van de slachtoffers, de verdediging als van het openbaar ministerie, politiediensten die zich met overlevers bezig houden, hulpverleners en therapeuten. Omdat ze nergens anders beter op de hoogte kunnen worden gebracht dan via deze twee initiatieven, die ik eigenlijk samen met honderden andere lotgenoten verder uitbouw.”

Zijn taak, zo Verschueren, zal er pas opzitten als ervoor gezorgd wordt dat niemand ooit vergeet wat precies is gebeurd, als elk slachtoffer de moed gevonden heeft om zich te melden en geholpen wordt op de manier die voor hem of haar gepast is, en als nooit nog een kind door een geestelijke wordt misbruikt.

Een link naar deze wereldwijde informatiebron is bij ons te vinden in het menu onder Thema – RK kerk.

Meer informatie
Literatuurlijst seksueel misbruik (literatuur, nieuws, columns, opinies, audiovisuele reportages, films en documentaires, hulporganisaties en externe links)

International clergy sexual abuse news monitor (geconsolideerde berichtgeving over seksueel misbruik binnen de kerk met één muisklik)