Kardinaal Eijk gaat diep door stof

Het is nooit de bedoeling geweest om slachtoffers van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk het recht op spreken te ontnemen. Dat zei kardinaal Wim Eijk woensdag. Hij ging diep door het stof.

Den Haag

‘Wij bieden nogmaals onze oprechte excuses aan voor het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.’ Dat misbruik gebeurde op grote schaal en ging ten koste van kwetsbare groepen, veelal kinderen. Met deze woorden richtte kardinaal Wim Eijk zich woensdagavond tot de vaste commissie van Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Die commissie hield een hoorzitting over de afwikkeling van de klachten van seksueel misbruik. De kardinaal sprak namens de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR); onder de KNR vallen tweehonderd ordes en congregaties.

De Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA) en Sharon Gesthuizen (SP) toonden zich verrast door de ruiterlijke excuses van de kardinaal. De Kamerleden zeiden dat in 2013, toen de kardinaal ook bij de Kamer op bezoek was, de bewoordingen veel zuiniger waren.

Eijk ging ook in op de oproep van Wim Deetman, de voorzitter van de onderzoekscommissie naar seksueel misbruik in de RKK, om slachtoffers niet te binden aan een geheimhoudingsplicht. Deetman noemde een dergelijke afspraak ‘immoreel’. ‘Een slachtoffer heeft de vrijheid van alles te zeggen’, herhaalde Deetman zijn opvatting voor de Kamercommissie.

Kardinaal Eijk zei dat het ‘nooit de bedoeling is geweest slachtoffers het recht op spreken te ontnemen’. Hij beloofde dat de kerk slachtoffers van seksueel misbruik niet zal houden aan geheimhoudingsafspraken tussen dader en slachtoffer. ‘De keus al of niet te spreken is aan hen.’

Leo Klijn, van de stichting Triptiek, legde uit hoe die omstreden geheimhoudingsplicht tot stand is gekomen. Wanneer in een traject van ‘herstelbemiddeling’ (mediation) dader en slachtoffer een overeenkomst bereiken, wordt dat bezegeld met een geheimhoudingsplicht. Volgens Klijn is dat een standaardprocedure, bedoeld als ‘gelijkwaardige bescherming van alle partijen’. Terugblikkend op de kritiek die de geheimhoudingsplicht heeft teweeggebracht, zei Klijn dat hij dat in het vervolg anders zou doen.

Kardinaal Eijk erkende dat sommige ordes en congregaties zich star hebben opgesteld. Hij beloofde de Kamer dat wanneer zich nog nieuwe slachtoffers melden, deze gehoord en geholpen zullen worden.

Hij zegde de Kamer toe daarover ‘jaarlijks te rapporteren’.

Bron: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/kardinaal-eijk-gaat-diep-door-stof.1839279.lynkx

1 antwoord
  1. Raymond
    Raymond zegt:

    Ach ja Paul dit hebben we eerder gezien. De kerk doet alles om welke inmenging van buitenaf dan ook te voorkomen.Wat een schijnheilige vertoning was dit weer. Kamerleden die wat algemene vragen stelden en jammer genoeg hadden het merendeel van de vragen betrekking op archivering van de dossiers en de geheimhoudingsclausules. Dat is jammer en een gemiste kans om Deetman en de kerk nu eens daadwerkelijk het vuur aan de schenen te leggen.Bij een slotmonitor mag je verwachten dat er een terugblik volgt over het totale proces en dan met name de ervaringen van de hoofdpersonen in dit dossier namelijk de slachtoffers. Ik heb al eerder aangegeven dat het mij mateloos irriteert dat de hulpverlening niet op orde is. Veel lotgenoten hebben een nieuwe hel doorgemaakt als gevolg van het doorlopen van die ellendige klachtenprocedure.Een groot deel is,vaak nu juridisch gesteggel, heeft uiteindelijk ook enige compensatie ontvangen. Maar die zak met geld is ook een keer op en dan spelen de onderliggende problemen weer op. Daar moet op geïntervenieerd worden door professionals en dat moet gefaciliteerd worden door de kerk.Gisteren in het debat vertelde Eijk en van Dam dat bij nieuwe meldingen men hulp krijgt aangeboden…wat voor een hulp?….ja inderdaad een doorverwijzing naar de reguliere ggz en die zijn weer niet ingericht op deze specifieke trauma’s. Eijk en van Dam had het in het rondetafelgesprek over leerproces voor “de kerk” en dat er in dat proces ook achterblijvers zijn…De grootste achterblijvers waren juist die 2 heren; kardinaal Eijk die een medewerker van het bisdom verbied te spreken over het hem aangedane misbruik op straffe van ontslag, die weigert om in parochies op te roepen om de zwijgplicht op te heffen of broeder van Dam(voorzitter van de KNR en tevens hogere overste van de broeders van St.Louis) die tot op de dag van vandaag weigert om met de slachtoffergroep Jongens van St.Louis in gesprek te gaan …… Het is een generende vertoning een grote poppenkast. De contactgroep, een advies van Deetman wat ook niet is opgevolgd, opgericht om stagnaties op te lossen samen met slachtoffergroepen, Eijk refereerde daar gisteren weer aan alleen vergat hij te vermelden dat er al 2 jaar geen contact meer is ( VPKK bevestigde dat gisteren) omdat dit overleg structureel door de contactgroep werd gefrustreerd en getraineerd.

    Er was voor mij maar een bijzondere uitspraak gisteren van Eijk; Hij gaf aan dat in 2012 al een “plan van aanpak van de “nederlandse kerk” is overgedragen aan de Congregatie van de Geloofsleer in Rome omdat zij verantwoordelijk zijn voor dit dossier”. Dit vond ik bijzonder omdat er met name vanuit de VS door slachtoffers is geprobeerd om het Vaticaan ter verantwoording te roepen en toen werd er keer op keer geroepen door (advocaten van) het Vaticaan dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen Vaticaan en “personeel op de werkvloer”. Wat een instituut….

    Vanavond is er weer een Algemeen Overleg waarbij er met de minister gesproken gaat worden over de bijeenkomst van gisteren en over zaken die betrekking hebben op dit dossier zoals o.a. de subisidie verstrekking aan slachtofferorganisaties(bewuste rapport van de Rebel Group zoals eerder beschreven in bericht op de website hier) Ik weet niet of ik dat ga volgen want het lijkt weer sterk op: “We dronken een glas…..

Reacties zijn gesloten.