‘Kerk beseft onvoldoende impact seksueel misbruik’

Deetman blikte in het programma Sportzomer terug op het jarenlange onderzoek dat zijn commissie deed naar het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk en hoe de kerk de klachten van slachtoffers afhandelde. ‘Het geldt niet voor de bisschoppen en de kardinaal, maar men heeft onvoldoende onderkend dat er geweldig veel leed is aangedaan’, zei Deetman. Dat er leed is aangericht bij individuen beseffen de kerken wel volgens hem, maar ‘het idee dat er in de samenleving een geschokt vertrouwen is, dat besef is bij de ordes en congregaties onvoldoende binnengedrongen’.

In zijn terugblik noemde Deetman de houding van de overheid naar de slachtoffers ‘krenterig’. De 30 miljoen euro die de kerk heeft uitgekeerd naar 1900 slachtoffers noemde hij ruimhartig in vergelijking met wat de overheid doet. Bij verjaarde zaken, waarbij geen bewijs is, heeft de kerk toch genoegdoening gegeven. ‘Zo ver is de overheid nog niet’, zei Deetman. Die doet ‘besmuikt’ over verjaring van misbruikzaken. Daarom raadt hij een parlementaire enquête, waarvoor de SP deze week pleitte, af. Dat zou alleen bevestigen wat we nu al weten. ‘Er kunnen geen maatregelen meer uit voortkomen zolang men de verjaring recht overeind houdt. En die blijft recht overeind.

Bron: ga naar nd.nl

1 antwoord
  1. Raymond
    Raymond zegt:

    Tja daar gaan we weer, Deetman die het wederom opneemt voor de kardinaal en bisschoppen als zouden zij goed gehandeld hebben de laatste jaren. Ik heb daar in een eerder stuk al op gereageerd. Juist de schikkingen,(met geheimhoudingsclausules) die men heeft kunnen inzien kwamen vanuit de bisdommen. Maar goed het moge duidelijk zijn; wie betaalt,bepaalt….
    Ik word er onpasselijk van als ik de voorbeelden van de uitspraken van de commissie HEG lees; zwaar fysiek,psychisch geweld wat soms jarenlang heeft geduurd wat vervolgens met een “fooi”wordt gecompenseerd. Dat is ruimhartig in de belevenis van Deetman?.
    Deetman kan zichzelf dan wel op de borst slaan en verwijtend wijzen naar de commissie Samson over het onderzoek binnen instellingen en pleeggezinnen maar dat is wat te makkelijk. Juist nu hij weet van heeft hoe dit soort zaken door de overheid (niet) zijn opgepakt had hij het verzoek om een parlementair onderzoek in brede zin moeten steunen. Maar je ziet het interesseert de kamer geen zier er wordt alleen gedacht vanuit partijpolitieke overwegingen. Nauwelijks kritische geluiden vanuit VVD en PvDA en CDA probeert achter de schermen om Deetman uit de wind te houden. Dat is de realiteit vandaag de dag…..

Reacties zijn gesloten.